banaszekArkadiusz Banaszek

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, ANWIL S.A.

Arkadiusz Banaszek jest doświadczonym menadżerem, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami, które nabył pełniąc funkcję między innymi Dyrektora Generalnego w międzynarodowych korporacjach branży produkcyjnej. W latach 1999-2004 pracował w Protect and Gamble, a nastepnie w 2004-2010 budował organizację Sonoco Poland, najpierw jako Dyrektor Techniczny, następnie jako Dyrektor Generalny.

W ostatnich latach pracował w Urzędzie Miasta Łodzi oraz w hinduskim koncernie Essel Propack.

Od 29.07.2013 roku Arkadiusz Banaszek pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego, Członka Zarządu w ANWIL S.A., nadzorując realizację zadań komórek organizacyjnych w podległym Pionie (Produkcji, Logistyki, Infrastruktury, Utrzymania Ruchu, Prewencji i BHP). Odpowiada za zapewnienie efektywności zarządzania poprzez zintegrowane zarządzanie operacyjne, w tym zachowanie spójnych standardów w skali Grupy Kapitałowej ANWIL, oraz za zapewnienie realizacji synergii poprzez ustalanie spójnych celów i parametrów efektywności, oraz koordynację inwestycji w Grupie Kapitałowej ANWIL.

Jego główne obszary kompetencji obejmują zarządzanie i rozwój dużych organizacji, usprawnianie i optymalizację procesów oraz kreowanie strategii i kultury organizacyjnej. Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi oraz zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa. Wielokrotnie podejmował się wymagających zadań związanych z zarządzaniem zmianą, dotyczących struktury organizacyjnej; przeniesieniem procesów produkcyjnych; budowaniem organizacji wokół pewnych zadań i wartości. Posiada sukcesy w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników finansowych i operacyjnych oraz zarzadzaniu dużymi zespołami ludzkimi.

Pan Arkadiusz Banaszek ukończył studia w zakresie automatyki i robotyki oraz studia podyplomowe z zakresu zarzadzania finansami.


BaniakRafał Baniak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Rafał Baniak (ur. 12 lutego 1976 roku). Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej.

W okresie 2003–2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera.

Od 14 maja 2004 roku do 17 listopada 2005 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. W okresie tym pełnił m. in. funkcję współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Był także członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Nadzorował pracę departamentów: pożytku publicznego, współpracy międzynarodowej, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2006 roku został dyrektorem departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, a następnie doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich, pełniąc m. in. obowiązki sekretarza Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych. Członek Fundacji Dublińskiej

17 grudnia 2007 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Przewodniczący międzyresortowych zespołów ds. inwestycji zagranicznych, ds. partnerstwa publiczno – prywatnego, przewodniczący komitetu ds. umów offsetowych. W tym okresie reprezentował rząd m. in. w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Współprzewodniczący trójstronnych zespołów branżowych ds. społecznych warunków restrukturyzacji hutnictwa, ds. branży chemicznej, ds. przemysłu lekkiego, członek zespołu ds. ochrony zdrowia. W tym okresie pełnił również role zastępcy przewodniczącego Rady Promocji Polski. Nadzorował pracę departamentów: instrumentów wsparcia, funduszy europejskich, wdrażania programów operacyjnych, kontroli eksportu, offsetu, spraw obronnych oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Agencji Rezerw Materiałowych. Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

Interesuje się polityką gospodarczą, restrukturyzacją przedsiębiorstw, rozwojem organizacji pozarządowych, społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) oraz ekonomią społeczną.

Od 1 grudnia 2011 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.


bugaj_120x180pxCzesław Bugaj

Dyrektor, Główny Inżynier PKN ORLEN S.A.

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Wykształcenie kontynuował na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowa w Warszawie na kierunkach Zarządzanie w Przemyśle Chemicznym oraz Zarządzanie Wartością Firmy.

Ukończył ponadto szkolenie dla kandydatów Rad Nadzorczych zakończone egzaminem państwowym, Przez całą karierę zawodową związany z Petrochemią Płock i PKN ORLEN. W latach 1972 – 1999 w Petrochemii Płock jako aparatowy, mistrz Wydziału Produkcyjnego a następnie, kolejno Kierownik Wydziału Produkcyjnego, Szef Produkcji Petrochemicznej, Dyrektor Rozwoju i Inwestycji.

W latach 1999 – 2014 w PKN ORLEN S.A. jako Dyrektor Produkcji, Zastępca Generalnego Dyrektora ds. Operacyjnych, Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju i Efektywności.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Głównego Inżyniera. Członek Zarządu Petrochemii Płock SA w latach 1993-1999 i PKN ORLEN S.A. w latach 1999-2002.


dmowskiJarosław Dmowski

Partner i Dyrektor Zarządzający w warszawskim biurze The Boston Consulting Group (BCG)

Absolwent Finansów i Bankowości oraz Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) i należy do CFA Institute.

Zanim dołączył do BCG pracował w bankowości inwestycyjnej, specjalizując się w transakcjach fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej.

W The Boston Consulting Group zdobywał międzynarodowe doświadczenie pracując w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W Warszawie zbudował zespół ekspertów doradzających firmom z sektora energetycznego i przemysłowego. Regularnie publikuje swoje komentarze w Rzeczpospolitej i Forbes, oraz uczestniczy w kluczowych debatach na temat przyszłości sektora energetycznego, m.in. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, czy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.


 

dirkDr Dirk Elvermann

Prezes Zarządu, BASF Polska

Na obecnym stanowisku od 2012. Wcześniej wiceprezes BASF ds. Prawnych na Azję i Pacyfik. Odpowiedzialny za petrochemiczne projekty joint venture z Sinopec (Chiny) i Petronas (Malezja) oraz fuzje i przejęcia (CIBA, Engelhard).

Ukończył studia prawnicze i ekonomiczne. Posiada tytuł doktora.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAAndreas Golombek

Prezes Zarządu Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Andreas Golombek, mgr inż. elektroenergetyk, urodził się w Bytomiu i od 1971 r. mieszka w Niemczech. Od 1982 roku pracował w działach Sales & Marketing w branży napędów elektrycznych w Niemczech.

Następnie od 1986 pracował w AEG jako menedżer ds. eksportu w branży napędów elektrycznych oraz budowy instalacji dla krajów Europy Środkowej, Francji i Ameryki Południowej. Po przejęciu AEG w 1996 roku przez Cegelec / Alstom był odpowiedzialny za stworzenie struktur sprzedaży oraz utworzenie spółek zagranicznych w Europie Środkowej.

W latach 2002-2005 Prezes Cegelec w Polsce, odpowiedzialny za utworzenie nowej spółki zajmującej się budową instalacji elektrycznych. Od 2006 Prezes Zarządu Lurgi S.A. Po przejęciu Lurgi przez Air Liquide odpowiedzialny za integrację Lurgi z nowym koncernem, utworzenie globalnego działu zakupów i rozbudowę spółek w Rosji i na Ukrainie.


karpinskiWłodzimierz Karpiński

Minister Skarbu Państwa

Urodził się 16 listopada 1961 r. w Puławach. Od 24 kwietnia 2013 r. Minister Skarbu Państwa Od 23 listopada 2011 r. zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 9 sierpnia 2011 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2010 r. został szefem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

W latach 1994-2002 pełnił funkcję wiceprezydenta Puław, następnie do 2005 r. był radnym miasta oraz członkiem zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A, które za jego kadencji udanie debiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Z administracją związany od 1994 r.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z zakresu zarządzania i prawa UE.

Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji.

Żonaty, ma pięciu synów.


profesorJacek Kijeński

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – Prezes, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem.

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.


krawczykDariusz Krawczyk

Prezes Zarządu Ciech SA

Od maja 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Ciech SA – spółki, którą z sukcesem przeprowadza przez pełen wyzwań proces restrukturyzacji. Wcześniej, jako Prezes Synthosu doprowadził do trzynastokrotnego wzrostu wartości tej grupy kapitałowej (wzrost z 640 mln do 6,6 mld złotych).

W swojej karierze piastował najwyższe stanowiska kierownicze i nadzorcze m. in. w Banku Handlowym, PKO BP, Nafcie Polskiej, PKN Orlen, KGHM oraz PSE. Dariusz Krawczyk jest wybitnym specjalistą w zarządzaniu spółkami znajdującymi się w kryzysie. Posiadający kompletną wiedzę w różnych dziedzinach, nie boi się zmian i trudnych decyzji.


leszkiewiczAdam Leszkiewicz

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Wiceprezydent ds. przemysłu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Członek Rady Pracodawców RP.


piecTomasz Piec

Członek Zarządu Synthos S.A.

Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Zarządzanie i Marketing, w 1994 roku. Absolwent Uniwersytetu w Kopenhadze Zarządzanie Relacjami w Biznesie 1992 rok. Akademia Gastronomii i Wina D’Orsay 1990 rok.

W trakcie studiów zatrudniony 1993 roku w Hotelu Elektor w Krakowie. Od 1994 roku Regionalny Menadżer Sprzedaży w REMY COINTREAU GROUP Polska. Od 1995 roku rozpoczął pracę dla globalnego koncernu COLGATE PALMOLIVE Polska, od 2001 roku był Szefem Sprzedaży w COLGATE PALMOLIVE Adria a.s. na Bałkanach. Od 2003 roku zatrudniony w Tchibo Polska na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w regionie CEE. W 2004 roku związał sie z koncernem SIGMA-KALON DECO Polska Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Handlowego – Członka Zarządu polskiej spółki. Od 2007 roku został Członkiem Zarządu SIGMA-KALON Deco Eastern a.s. poźniej PPG Deco z siedzibą w Pradze gdzie odpowiedzialny był za pracę zespołów komercyjnych koncernu w Europie centralnej, wschodniej i Afryce (EMEA). Od maja 2008 roku związany z Grupą Kapitałową Synthos S.A. jako Dyrektor Handlowy, a następnie Członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie procesem sprzedaży produktów firmy na świecie.


podolak

Anna Podolak

Wiceprezes, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.Wiceprezes

Anna Podolak z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. związana jest od ponad 10 lat. Od października 2014 roku pełni stanowisko wiceprezesa spółki. Przed powołaniem jej do zarządu była Dyrektorem Generalnym African Investment Group (AFRIG SA) oraz Dyrektorem Departamentu Obszarów Wsparcia Grupy Azoty Police.

W senegalskiej spółce-córce Grupy Azoty, od lutego 2013 roku odpowiadała m.in. za przygotowanie oraz nadzór nad wdrożeniem tzw. „planu stu dni” we wszystkich obszarach spółki, w szczególności w obszarze geologicznym i wydobywczym oraz księgowo – finansowym.

W roli Dyrektora Departamentu Obszarów Wsparcia od 2012 roku nadzorowała i koordynowała funkcjonowanie procesów gospodarczych, takich jak zarządzanie realizacją inwestycji, logistykę i infrastrukturę. W latach 2010- 2012 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju, nadzorując m.in. marketing, inwestycje, rozwój techniki, produkcję i technologię. Pracę w Zakładach rozpoczynała od funkcji Technologa.

Anna Podolak ukończyła w 1999 roku studia wyższe magisterskie na kierunki Inżynieria Chemiczna i Procesowa w zakresie Informatyka Procesowa na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.


siedlikKarolina Siedlik

Radca prawny i partner kierujący Departamentem Energetyki w CMS

Od 1999 r. świadczy doradztwo prawne na rzecz firm i podmiotów z sektora energetycznego. Karolina Siedlik specjalizuje się w doradztwie z zakresu realizacji inwestycji oraz nabywania projektów w sektorach energetycznym i przemysłu ciężkiego.

Jej doświadczenie obejmuje przede wszystkim kompleksowe doradztwo w zakresie budowy i eksploatacji nowych instalacji wytwórczych w energetyce, instalacji rafineryjnych oraz hutniczych w oparciu o różne struktury kontraktowe, jak również doradztwo przy realizacji i nabywaniu odnawialnych źródeł energii. Karolina Siedlik doradza również w kwestiach regulacji energetyki (w szczególności dotyczących przyłączenia, taryf i koncesji) oraz reprezentuje klientów w sporach z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Mec. Siedlik doradzała naszym Klientom przy przygotowaniu i w negocjacjach rozmaitych umów związanych z działalnością w sektorze elektroenergetycznym, paliwowym i gazowym, zwłaszcza sprzedaży energii, sprzedaży praw majątkowych z certyfikatów pochodzenia energii z określonego rodzaju źródeł, dostawy paliw stałych i ciekłych, oraz usług związanych z działalnością przemysłową w tych sektorach.


sochaJacek Socha

Wiceprezes, Partner PwC w Polsce

Jacek Socha jest partnerem w dziale usług doradczych PwC i wiceprezesem firmy w Polsce. Jacek Socha zajmował stanowisko Ministra Skarbu Państwa, wcześniej był Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jest Honorowym Członkiem Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów Maklerskich. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), przewodniczył także Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu i Grupie Konsultacyjnej (zrzeszającej instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach aspirujących o członkostwo w Unii Europejskiej).


sokolowskiMarek Sokołowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa LOTOS

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 kwietnia 2002 roku kiedy to został powołany przez Radę Nadzorczą do składu Zarządu – wówczas IV kadencji.

Następnie kolejno w latach 2003, 2006, 2009 oraz 2012 obejmował funkcję Wiceprezesa Zarządu – zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Spółki. Do 2009 roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej LOTOS Kolej od czasu utworzenia spółki w 2002 roku.

Jednocześnie od maja 2005 roku zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Terminale S.A. (wcześniej LOTOS Czechowice S.A.) oraz od grudnia 2010 roku w Radzie Nadzorczej LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. – pełniąc w obu podmiotach funkcję Przewodniczącego. Zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii, pionu inwestycji (inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym) oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Nadzoruje również spółki segmentu operacyjnego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania.

Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) związany jest zawodowo od 1973 roku. Od 1990 roku jednocześnie sprawował funkcję Członka Zarządu oraz zajmował stanowisko Dyrektora Technicznego i tym samym odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji. Na przełomie lat 1994 i 1995 brał udział w stworzeniu „Programu rozwoju technicznego Rafinerii Gdańskiej S.A. do roku 2000” (PRT), którego celem było zwiększenie zdolności przerobu ropy naftowej z 3 do 4,5 mln ton rocznie oraz budowa instalacji konwersyjnej w tym hydrokrakingu. Następnie od 1996 roku zarządzał realizacją ww. Programu, aż do jego zakończenia pod koniec roku 1999. W połowie 2000 roku zrezygnował z funkcji Członka Zarządu i do kwietnia 2002 roku zajmował stanowisko Szefa Służb Technicznych, będąc jednocześnie od kwietnia 2000 roku Prokurentem.

W kwietniu 2002 roku został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. W latach 2004-2011 był odpowiedzialny za realizację rozbudowy rafinerii w ramach Programu 10+ (wcześniej Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego), którego oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w sierpniu 2007 roku wmurowaniem aktu erekcyjnego na miejscu rozpoczynającej się budowy hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS).

Po uruchomieniu instalacji Programu 10+ istotnie zwiększyła się zdolność przerobu ropy w rafinerii, ale także głębokość jej przetwarzania i elastyczność surowcowa. Realizacja Programu 10+ pozwoliła wejść Grupie LOTOS S.A. do elitarnego klubu najnowocześniejszych rafinerii w Europie. W ostatnich latach był inicjatorem wdrożenia Programu Doskonałości Operacyjnej, a także doprowadzenia gazu sieciowego do rafinerii. Obecnie zaangażowany jest m.in. w powstanie kompleksu petrochemicznego w ramach współpracy pomiędzy Grupą LOTOS S.A., Grupą Azoty S.A. oraz Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi S.A.


szelenbaumPiotr Szelenbaum

Partner, kancelaria White & Case

Mec. Piotr M. Szelenbaum specjalizuje się w prawie spółek, w szczególności w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynkach kapitałowych. Jego doświadczenie w obsłudze spółek z sektora chemicznego obejmuje zarówno doradztwo przy strukturyzacji i przeprowadzaniu publicznych ofert papierów wartościowych,

w tym przy wprowadzaniu ich akcji na GPW w Warszawie, jak i przeprowadzaniu transakcji nabycia lub zbycia pakietów akcji spółek już notowanych na giełdzie. Wielokrotnie reprezentował Skarb Państwa w negocjacjach z inwestorami zagranicznymi, a także polskie podmioty w obronie przeciwko podejmowanym próbom wrogiego przejęcia. Od wielu lat mec. Szelenbaum jest rekomendowany przez międzynarodowe rankingi takie jak Chambers Global oraz Chambers Europe w kategorii Corporate/M&A. W tym roku także ranking Legal 500 EMEA wymienia Piotra M. Szelenbauma w dwóch kategoriach: Capital Markets oraz Corporate/M&A.


ilonawIlona Wołyniec

Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów, PKO Bank Polski

Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyła Wydział Prawa. Posiada uprawnienia rady prawnego. Z sektorem finansowym jest związana od 20 lat. Specjalizuje się w finansowaniu projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów finansowych takich jak emisje papierów dłużnych, kredyty inwestycyjne – bilateralne i konsorcjalne.

Związana jest z PKO Bankiem Polskim SA, gdzie pełni funkcję Dyrektora Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów Inwestycyjnych, gdzie odpowiada także za emisję własnych papierów dłużnych banku.
Uczestniczyła w przygotowywaniu finansowania dla wielu projektów ( m.in. inwestycyjnych, fuzji i przejęć) w takich sektorach jak energetyka, telekomunikacja, chemia, infrastruktura i nieruchomości, oraz sektor publiczny i sektor użyteczności publicznej.


janusz_wisniewskiJanusz Wiśniewski

Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza

Absolwent Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Princeton University – The Graduate School, uczestnik licznych kursów menedżerskich, m.in. Stanford University Graduate School of Business i University of Chicago Graduate School.

W latach 1990- 2009 był kolejno wiceprezesem zarządu i dyrektorem handlowym Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu Zakładów Azotowych w Kędzierzynie -Koźlu SA, wiceprezesem zarządu oraz p.o. prezesa zarządu PKN Orlen SA, partnerem Ernst &Young Polska, Business Advisory (oil, gas, chemicals), wiceprezesem zarządu DGA SA.
W latach 2004-08 prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Obecnie prowadzi własną firmę doradczą Janusz Wiśniewski Business Solutions, jest prezesem Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej, członkiem World Petroleum Council i The Oil Council.


 

zielinskiTomasz Zieliński

Przewodniczący Kapituły, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej Horsens w Danii, uzyskał również tytuł Master of Business Administration na University of Illinois.

W latach 2004-2006 pracował w PKN ORLEN SA, zajmując stanowiska kierownicze. Do roku 2009 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. W tym czasie pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, szefował departamentowi inwestycji technologicznych w AKJ Capital SA (2006-2007).

Następnie w latach 2007-2008 był partnerem w Instytucie Studiów Energetycznych. Karierę kontynuował w spółce DGA SA jako Dyrektor ds. projektów strategicznych w departamencie doradztwa biznesowego (2008-2009). Od 2009, powraca do branży chemicznej, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Zakładach Chemicznych „Police” SA. W latach 2010-2013 ponownie pracuje dla Grupy ORLEN, gdzie w spółce Anwil SA pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. strategii i działalności operacyjnej. Na przełomie 2012-2013, pełni obowiązki prezesa zarządu spółki Chemeko, należącej do Grupy Anwil.

Od 2011 pełni również funkcję członka zarządu oraz wiceprezesa w organizacji Fertilizers Europe Association z siedzibą w Belgii. Obecnie od czerwca 2013 kieruje pracami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.