DPE_znak

[divider type=”classic-1″]

[hgroup]

Przewodnicząca Kapituły

[/hgroup]

Barbara Nowakowska

[hgroup]

Barbara Nowakowska

Przewodnicząca Kapituły, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

[/hgroup]

Zarządza PSIK od 12 lat, realizując cele statutowe stowarzyszenia, którymi jest przede wszystkim wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora. Reprezentowała Polskę jako ekspert w dziedzinie private equity/venture capital w Komisji Europejskiej.

Przed rozpoczęciem pracy w PSIK w 2003 roku, zasiadała w zarządzie niezależnego operatora telekomunikacyjnego El-Net S.A. Jest absolwentką wydziału handlu zagranicznego w SGPiS (SGH).

 


[hgroup]

Członkowie Kapituły

[/hgroup]

Paweł Borys

[hgroup]

Paweł Borys

Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

[/hgroup]

polski ekonomista i menadżer o bogatym doświadczeniu w bankowości, na rynku kapitałowym i w sektorze ubezpieczeń. Specjalizuje się w inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Pracę rozpoczął jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Następnie był zarządzającym funduszami oraz szefem inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank, drugiej największej firmie zarządzania aktywami na świecie. Budował także polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. W latach 2001 – 2005 pracownik Szkoły Głównej Handlowej, gdzie prowadził badania z zakresu teorii konwergencji ekonomiczej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym. Od początku 2010 do kwietnia 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w PKO Banku Polskim, odpowiadającym za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. Z początkiem maja 2016 roku objął funkcję prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju SA. Dwukrotnie nagrodzony za najlepsze wyniki inwestycyjne funduszy na polskim rynku. Został uznany za jednego z czterdziestu najlepszych polskich menadżerów. Autor szeregu publikacji prasowych i artykułów na temat bankowości, inwestycji, rynku kapitałowego oraz gospodarki. Zna biegle język angielski i niemiecki

[/toggle]

Till Burges

[hgroup]

Till Burges

Principal, HarbourVest Partners

[/hgroup]

Till Burges dołączył do HarbourVest z filią w Londynie w 2006 roku jako współpracownik stowarzyszonej w podstawowej grupie partnerskiej i został wiceprezesem w 2010 roku. Till koncentruje się na badaniu, monitorowaniu i raportowaniu europejskich inwestycjach partnerskich.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Przed dołączeniem do firmy, Till pracował przez sześć lat jako konsultant w Bain & Company w Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdzie skupiał się na projektach obejmujących komercyjne due diligence, integrację spółek po ich połączeniu oraz wzrostu organicznego spółki. Till uzyskał dyplom z inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Lubece, w Niemczech w 1999 roku oraz tytuł MBA z IESE, Universidad de Navarra w Barcelonie, Hiszpania w 2004 roku. Till pochodzi z Niemiec, mówi po niemiecku, francusku i hiszpańsku

[/toggle]


Ciszek

[hgroup]

Wojciech Ciszek

Principal Banker, EBOiR

[/hgroup]

Principal Banker w warszawskim biurze Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, współodpowiedzialny m.in. za nowe transakcje oraz portfel inwestycji Banku w fundusze private equity.

Zasiada w radach Advisory Board kilku funduszy inwestujących w Polsce oraz Europie Środkowej. Absolwent SGH.


PGdanski2

[hgroup]

Przemysław Gdański

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w mBanku S.A.

[/hgroup]

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. W 2012 r. ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School.

Z bankowością korporacyjną i inwestycyjną jest związany od ponad 20 lat. W latach 1993 – 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 – 2006 był Dyrektorem Zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Od maja do listopada 2006 roku – CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 2008 Członek Zarządu Banku odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną.

[/toggle]


marco

[hgroup]

Marco Natoli

Dyrektor, Equity Investments, European Investment Fund (EIF)

[/hgroup]

Jako jeden z wyższych rangą członków zespołu LMM, Marco zarządza inwestycjami średniej wielkości, mezzanine i inwestycjami hybrydowymi i portfelami akcji debetowych w całej Europie. Do tej pory, ukończył ponad 30 inwestycji, o łącznej wartości 1,05 mld EUR. Pan Natoli zasiada w radach nadzorczych 32 funduszy.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Przed dołączeniem do EFI w styczniu 2009 roku, pracował przy inwestycjach bezpośrednich jako Senior Investment Manager w Innogest Capital, włoskim funduszu VC, koncentrując się na wczesnych etapach inwestycji.

Poprzednie zajęcia Pana Natoli to Project i Engagement Manager w firmie Capgemini (2001 do 2004), gdzie z powodzeniem realizował złozone zadania doradcze i Ernst & Young Consultants, gdzie rozpoczął swoją karierę w 1998 roku.

Marco posiada tytuł magistra inżynierii przemysłowej i Zarządzania na Politechnice w Turynie (Włochy).

[/toggle]


Poświata

[hgroup]

Jacek Poświata

Dyrektor Zarządzający Bain & Company Poland/CEE

[/hgroup]

Dyrektor Zarządzający Bain & Company Poland/CEE. Posiada 25-letnie doświadczenie w doradztwie w branży private equity, telekomunikacyjnej, transportowej, naftowej i gazowej, górniczej. Doradzał klientom w zakresie strategii, M&A, analizy ekonomiczno-finansowej, reorganizacji i restrukturyzacji. Członek Polskiej Rady Biznesu. Studiował na SGH oraz posiada dyplom M.B.A. z Columbia Business School.


poter[hgroup]

Henry Potter

Partner, Alpha Associates

[/hgroup]


Jacek Radziwilski[hgroup]

Jacek Radziwilski

Prezes Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

[/hgroup]

Ponad  20 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej pracując m.in. w Deutsche Bank i HSBC,  koordynując największe transakcje rynków kapitałowych oraz  fuzji i przejęć w Polsce.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz IESE Business School w Barcelonie.


br[hgroup]

Beata Radomska

Prezes Zarządu, Executive Club

[/hgroup]

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz, Skarbiec Asset Management Holding, od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego.

Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej


rafalwiza

[hgroup]

Rafał Wiza

Szef Zespołu Doradczego dla sektora Private Equity KPMG w Polsce

[/hgroup]

Rafał dołączył do KPMG w 2000 r. i jest szefem grupy Private Equity KPMG w Polsce. Odpowiedzialny jest za relacje pomiędzy dedykowanym zespołem partnerów ze strony KPMG a przedstawicielami funduszy Private Equity.
Zespół Private Equity w KPMG składa się z partnerów specjalizujących się w wyszukiwaniu targetów inwestycyjnych, restrukturyzacjach podatkowych, wycenach, projektach due diligence, projektach audytowych oraz w doradztwie operacyjnym.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jednym z celów wspomnianego zespołu jest szeroka promocja funduszy Private Equity wśród właścicieli kapitału prywatnego i wśród społeczeństwa. Ponadto, Rafał jest odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację wielu projektów związanych z badaniem sprawozdań finansowych, a wspólnie z Markiem Gajdzińskim za zarządzaniem działem Knowledge Management w KPMG.
[/toggle]