ORGANIZATOR

Executive Club powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na elitarną organizację, która zrzesza wyłącznie top management. Klub jest platformą służącą wymianie poglądów i doświadczeń biznesowych oraz nawiązywaniu nowych kontaktów dla przedstawicieli managementu najwyższego szczebla.
Począwszy od 2005 roku tematami cyklicznych spotkań i konferencji organizowanych przez Klub są zagadnienia kluczowe dla biznesu. Prelegentami są wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Po części merytorycznej następuje część nieformalna, gdzie członkowie mają możliwość spędzenia czasu w elitarnym towarzystwie oraz nawiązania kontaktów biznesowych.
Głównym wyróżnikiem Executive Club jest jego elitarność i selektywność. Bazując na pozyskanej wiedzy i doświadczeniach zebraliśmy grupę najwyższej klasy menedżerów wybranych wyłącznie w oparciu o rekomendacje oraz unikalne osiągnięcia zawodowe. Każdy nowy Członek akceptowany jest przez Radę Klubu.

 

PATRONAT HONOROWY

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl) zrzesza fundusze private equity/venture capital (PE/VC) działające w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest rozwój polskiego rynku private equity i venture capital. Stowarzyszenie liczy obecnie 73 członków: 39 firm zarządzających funduszami PE/VC (członków zwyczajnych) i 34 członków wspierających – wiodących kancelarii prawniczych, banków i firm doradczych działających na rzecz sektora.
Członkowie zwyczajni PSIK zarządzają kapitałem o łącznej wartości ponad 15 mld euro, dotychczas zainwestowali w przeszło 700 spółek w Polsce i innych krajach Europy Środkowej.