Po raz pierwszy w Polsce zostaną rozdane nagrody w sektorze PE. Diamenty Private Equity trafią do osób i firm związanych z branżą, które poprzez swoje działania przyczyniły się do wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw, a ponadto wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością. Nagrody przyznaje Kapituła, która składa się z wybitnych teoretyków i praktyków z obszaru ekonomii oraz gospodarki. Funkcję Honorowego Przewodniczącego objął Aleksander Kwaśniewski.

 

Kategorie Nagród

 

 • NAJLEPSZY FUNDUSZ ROKU
 • NAJLEPSZE WYJŚCIE ROKU
 • NAJLEPSZY BANK ROKU
 • DORADCA CORPORATE FINANCE ROKU
 • DORADCA PRAWNY ROKU
 • TRANSAKCJA ROKU
 • OSOBOWOŚĆ ROKU
 • NAJLEPSZA SPÓŁKA PORTFELOWA ROKU

 

Kapituła
HONOROWY PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY:

Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP w latach 1995-2005aleksander_kwasniewski_prezydent_rp

Urodził się 15 listopada 1954 r. w Białogardzie (woj. koszalińskie, obecnie zachodniopomorskie). Studia (1973-1977) na Wydziale Ekonomiki Transportu (handel zagraniczny) Uniwersytetu Gdańskiego. Działacz ruchu studenckiego do 1982 r., m.in. przewodniczący Rady Uczelnianej SZSP (1976-1977), wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku (1977-1979), członek władz naczelnych SZSP (1977-1982). Redaktor Naczelny tygodnika studenckiego “ITD” (listopad 1981-luty 1984), redaktor naczelny dziennika “Sztandar Młodych” (1984-1985), współtwórca pierwszego czasopisma poświęconego komputeryzacji “Bajtek” (1985).

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

 Współprzewodniczący wraz z Tadeuszem Mazowieckim i Romualdem Sosnowskim Zespołu ds. pluralizmu związkowego. Członek PZPR (1977-1990). Współtwórca Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (styczeń-luty 1990) i pierwszy jej przewodniczący (do grudnia 1995). Współorganizator Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1991).
Działacz sportowy – w Akademickim Związku Sportowym (1975-1979) oraz Polskim Komitecie Olimpijskim. Przewodniczący PKOL (1988-1991).Uhonorowany Złotym Orderem Olimpijskim Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (1998), Złotym Orderem zasługi IAAF (Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki) (1999), oraz Orderem Zasługi EOC (Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich) (2000).

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu warszawskiego (w wyborach w 1993 r. uzyskał największą liczbę głosów – 148 553). Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w I i II kadencji (1991-1995). Członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (listopad 1993 – listopad 1995). Zwycięzca wyborów prezydenckich: po raz pierwszy w 1995 roku (hasła kampanii wyborczej: “Wybierzmy przyszłość” i “Wspólna Polska”) – 51,7 % głosów wobec 48,3 % Lecha Wałęsy, a następnie w 2000 roku (hasło kampanii wyborczej “Dom wszystkich – Polska”) – 53,9% głosów już w pierwszej turze.

Zaprzysiężony 23 grudnia 1995 roku jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Tego samego dnia składa ślubowanie jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych w 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego “Warszawa” w Mińsku Mazowieckim. Ponownie zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym na drugą kadencję 23 grudnia 2000 roku. Tego samego dnia na Okręcie Muzeum “Błyskawica” w Gdyni przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

Współtworzył projekt i uczestniczył w kampanii referendalnej na rzecz przyjęcia Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej, którą podpisał 16 lipca 1997 roku. Na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych zgłosił projekt Konwencji o walce ze zorganizowaną przestępczością (1996). Brał aktywny udział w działaniach na rzecz członkostwa Polski w NATO.

Przewodniczył polskiej delegacji na szczytach w Madrycie (1997) i Waszyngtonie (1999). 26 lutego 1999 r. podpisał dokumenty ratyfikujące polskie członkostwo w NATO (we wspólnej ceremonii z Prezydentem Republiki Czeskiej Vaclavem Havlem). Aktywnie działał na rzecz poszerzenia Sojuszu o dalszych siedem krajów (szczyt NATO w Pradze 2002) i kontynuowania polityki “otwartych drzwi”. Z jego inicjatywy zorganizowana została w Warszawie (2001) – w ramach koalicji antyterrorystycznej – międzynarodowa konferencja przywódców państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej poświęcona wzmocnieniu działań regionu w zwalczaniu światowego terroryzmu.

Zwolennik przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – uzyskanego ostatecznie 1 maja 2004 r. Inicjator i aktywny uczestnik kampanii proeuropejskiej poprzedzającej ogólnokrajowe referendum, w którym 77 proc. głosujących Polaków opowiedziało się za przystąpieniem Polski do UE (czerwiec 2003). Pod jego przewodnictwem prowadzona jest od lutego 2004 r. w Pałacu Prezydenckim publiczna debata pod hasłem “Silna Polska w silnej Europie”, gromadząca polityków, intelektualistów, naukowców, organizacje pozarządowe i środowiska samorządzowe.

Rzecznik współpracy regionalnej Europy Środkowej i Wschodniej. Gospodarz spotkania prezydentów tego regionu w Łańcucie (1996), aktywny uczestnik takich spotkań w Portorożu (1997), Levoczy (1998), Lwowie (1999). Wraz z Prezydentem Litwy inicjator spotkania “Koegzystencja narodów i dobrosąsiedzkie stosunki gwarancją bezpieczeństwa i stabilności w Europie” w Wilnie (1997) i jego kontynuacji – spotkania pod hasłem “Współpraca bałtycko-czarnomorska: w kierunku zjednoczonej Europy XXI wieku bez podziałów” w Jałcie (1999). Twórca Inicjatywy Ryskiej (2002) – platformy współpracy państw naszego regionu Europy, tworzącej warunki do poszerzania NATO i Unii Europejskiej.

[/toggle]


CZŁONKOWIE KAPITUŁY:

Till Burges – Wiceprezes, HarbourVest Partners (U.K.) Limitedburges_till_120x180px

Till Burges dołączył do HarbourVest z filią w Londynie w 2006 roku jako współpracownik stowarzyszonej w podstawowej grupie partnerskiej i został wiceprezesem w 2010 roku. Till koncentruje się na badaniu, monitorowaniu i raportowaniu europejskich inwestycjach partnerskich. Przed dołączeniem do firmy, Till pracował przez sześć lat jako konsultant w Bain & Company w Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdzie skupiał się na projektach obejmujących komercyjne due diligence, integrację spółek po ich połączeniu oraz wzrostu organicznego spółki. Till uzyskał dyplom z inżynierii przemysłowej

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Till Burges dołączył do HarbourVest z filią w Londynie w 2006 roku jako współpracownik stowarzyszonej w podstawowej grupie partnerskiej i został wiceprezesem w 2010 roku. Till koncentruje się na badaniu, monitorowaniu i raportowaniu europejskich inwestycjach partnerskich. Przed dołączeniem do firmy, Till pracował przez sześć lat jako konsultant w Bain & Company w Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdzie skupiał się na projektach obejmujących komercyjne due diligence, integrację spółek po ich połączeniu oraz wzrostu organicznego spółki. Till uzyskał dyplom z inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Lubece, w Niemczech w 1999 roku oraz tytuł MBA z IESE, Universidad de Navarra w Barcelonie, Hiszpania w 2004 roku. Till pochodzi z Niemiec, mówi po niemiecku, francusku i hiszpańsku.
[/toggle]


Igor Chalupec – Partner Zarządzający oraz Prezes Zarządu ICENTIS Corporate Solutions oraz ICENTIS CapitalIgor_Chalupec_Prezes_Zarządu_Icentis

Przedsiębiorca, ekonomista, prawnik oraz licencjonowany makler papierów wartościowych. Były Prezes PKN Orlen (2004-2007), wiceminister finansów (2003-2004), Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA (2000-2003). Przewodniczący Rady Nadzorczej Ruch SA. Członek Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie oraz Budimex SA. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Rady Fundacji Instytutu Spraw Publicznych.

 


Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.czarnecki_leszek

Jest głównym udziałowcem siedmiu spółek notowanych na GPW. Zbudował od podstaw Europejski Fundusz Leasingowy, później stworzył Getin Noble Bank – największy polski, prywatny bank oraz całą grupę finansową – Getin Holding. Wielokrotnie nagradzany przez organizacje biznesowe, media polskie oraz zagraniczne. Jako jedyny Polak został uznany przez Financial Times za jedną z wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, a Wall Street Journal przyznał mu nagrodę jednego z najlepszych menedżerów Europy Środkowej. Autor dwóch książek – „Biznes po prostu” oraz “Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie”.


 

Nick Fletcher – Partner Clifford Chanceerfletcher_nick_120x180px

Nick Fletcher jest partnerem kancelarii Clifford Chance oraz angielskim solicitorem (Najwyższy Sąd Anglii i Walii). Posiada ponad 25 lat doświadczenia jako prawnik doradzający w zakresie kwestii korporacyjnych, z czego 18 lat spędził w Europie Środkowo-Wschodniej. Przez 10 lat był partnerem zarządzającym biura warszawskiego Clifford Chance, kierował biurem kijowskim w pierwszym roku od jego założenia oraz nadzorował proces otwarcia biura w Bukareszcie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Nick Fletcher znany jest przede wszystkim ze swojej pracy dla klientów w Europie Środkowej oraz Południowo-Wschodniej. Doradzał głównie klientom z Zachodu przy ich inwestycjach w Polsce, Rumunii i na Ukrainie, a w szczególności w związku z inwestycjami typu private equity w różnych sektorach gospodarki. Informatory rynku prawniczego wysoko oceniają jego doświadczenie w regionie.

[/toggle]


 

Przemysław Gdański – Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej, BRE Bank SAgdanski_przemyslaw

Absolwent Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Z bankowością korporacyjną związany jest od ponad 20 lat. W latach 1993–95 pracował w IBP Bank S.A. (którego jednym z akcjonariuszy był BRE Bank), następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002-2006 był Dyrektorem Zarządzającym kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH S.A. Od maja do listopada 2006 roku – CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska  [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Po fuzji Banku BPH z Bankiem Pekao S.A. – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao S.A. Od listopada 2008 roku Członek Zarządu BRE Banku.[/toggle]


Włodzimierz Kiciński – Prezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A. w latach 2002 – 2011

Wlodzimierz_Kicinski_Prezes_Zarzadu_Nordea_Bank_PolskaOd 2002 pełnił funkcję: Dyrektora Departamentu Zagranicznego NBP, Wiceprezesa Zarządu Hypo-Bank Polska oraz Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej. Do jego najważniejszych dokonań jako Prezesa Banku Nordea należą: zwiększenie sieci placówek do ponad 200 w okresie od IV 2007 do chwili obecnej, wprowadzenie jako pierwszy bank w Europie usług bankowości dla osób niewidomych i niedowidzących. W roku 2010 otrzymał tytuł Bankowego Menadżera Roku.

 

 


prof. Witold Orłowski – Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiejorlowski_witold

 

 

 

 

 


 

dr Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawiesobolewski_120x180px

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Panthéon – Assas – Paris II. Doktor nauk prawnych, radca prawny, egzaminowany aplikant sędziowski. Ludwik Sobolewski rozpoczął karierę zawodową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1992 -1993 pracował w Urzędzie Rady Ministrów; od kwietnia do maja 1993 był doradcą Ministra w Gabinecie Ministra, a następnie, od maja do grudnia 1993, dyrektorem Zespołu Organizacyjnego URM.[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W 1994 został doradcą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz szefem zespołu ds. organizacyjnego wydzielenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) ze struktur GPW. W latach 1994-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu KDPW.

Od 28 czerwca 2006 dr Sobolewski pełni funkcję Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od czerwca 2006 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej KDPW, a od czerwca 2008 jej Wiceprzewodniczącym. W czerwcu 2011 ponownie został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej KDPW, a od czerwca 2009 jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej BondSpot. Od 14 marca 2012 pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii.[/toggle]


 

Lucyna Stanczak – Country Director, Poland. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce, pracuje w Banku od 11 lat. Poprzednio odpowiedzialna za projekty w sektrorze energetycznym i infrastrukturalnym. Zanim dolaczyla do EBOiR, pracowała w ABN AMRO Bank w Polsce (Vice President, Structured Finance) oraz w Credit Lyonnaise (Corporate Finance). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz College of Europe w Brugges.


Andrzej Szostak – niezależny ekspert w dziedzinach bankowości inwestycyjnej i private equityszostak_andrzej_ 120x180px

W latach 2007-2010 Dyrektor Buyouts w 3i plc, jednej z wiodących europejskich firm private equity, gdzie zajmował się działalnością inwestycyjną w regionie Europy Środkowej. Od 1990 do 2007 związany z Grupą Rothschild jako Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu Rothschild Polska (1999 – 2007) a wcześniej jako Partner Zarządzający i Prezes Zarządu Access sp. z o.o., firmy świadczącej usługi bankowości inwestycyjnej stowarzyszonej z Grupą Rothschild. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) w Warszawie.

 


 

Michał Szwarc – Dyrektor Zarządzający JP Morganszwarc_michal_ 120x180px

Michał Szwarc dołączył do zespołu J.P. Morgan we wrześniu 2011 r. Przed rozpoczęciem pracy w J.P. Morgan był związany z Credit Suisse, gdzie w latach 1999-2006 pracował w pionie bankowości inwestycyjnej. W 2006 r. roku został powołany na Szefa Pionu Bankowości Inwestycyjnej Credit Suisse w Polsce. Michał Szwarc jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Doradzał przy szeregu transakacji M&A na rynku polskim i międzynarodowym [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″] w tym w szczególności:

 • Doradztwo na rzecz funduszu EQT w związku z wezwaniem do sprzedaży 100 % akcji HTL Strefa: 240 mln EUR (2009).
 • Doradztwo dla funduszu Permira przy wezwaniu do sprzedaży akcji Provimi oraz akcji Rolimpex SA: 1 245 mln PLN (2007).
 • Doradztwo na rzecz GTech i Innova Capital przy sprzedaży ich 100% udziałów w Polcard: 325 mln USD (2007).
 • Doradztwo na rzecz Eton Park w związku z nabyciem 100% akcji Ruch SA – 620 mln PLN (2010).
 • Doradztwo przy nabyciu 33% udziałów w Netii przez Novator – 185 mln USD (styczeń 2006). [/toggle]