Znaki szczególne pracy w Private Equity, rola kryzysu, prognozy na przyszłość… – o to wszystko pytamy firmy związane z branżą.

Specyfika przejęć w Polsce

penta

Polski rynek private equity jest bardzo konkurencyjny. W przeważającej części transakcji w Polsce uczestniczy jednocześnie 5 rodzajów inwestorów. Po pierwsze – fundusze PE, obecne w większości przetargów, a w Polsce aktywni są niemal wszyscy wiodący w Europie gracze. Skala rynku przyciąga też silnych inwestorów strategicznych. W ostatnich 2 latach widać ponadto udział inwestorów indywidualnych. Co istotne, zwłaszcza w prywatyzacjach liczą się firmy państwowe. Alternatywą pozostaje GPW. Czynnikiem sukcesu jest zatem elastyczność i lokalne podejście w kształtowaniu transakcji. Wobec trudności w pozyskaniu kredytu i jednak niepewnej sytuacji na giełdzie, o powodzeniu decyduje możliwość finansowania akwizycji z własnych środków.

Kryzys – pomaga czy przeszkadza w Private Equity?
kghm_logo

Prognozy dla inwestycji Private Equity, pomimo spowolnienia gospodarczego, oceniam jako bardzo dobre. Na polskim rynku nadal jest duża liczba podmiotów, które z jednej strony są zainteresowane taką formą pozyskania kapitału, a z drugiej – mają ogromny potencjał wzrostu. Dodatkowo, niepewność na publicznych rynkach kapitałowych zwiększa atrakcyjność rynków niepublicznych. W dobie kryzysu inwestorzy są zainteresowani przede wszystkim ochroną kapitału, a to oznacza, że chcą mieć aktywny wpływ na tworzenie wartości zarządzanych aktywów. Między innymi dlatego fundusze Private Equity, postrzegane do niedawna jako inwestycje podwyższonego ryzyka, są tak popularne wśród inwestorów. Pokazują to dane Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity and Venture Capital – w 2011 roku fundusze PE zainwestowały w polskie spółki przeszło 680 mln euro, a 57 firm skorzystało z tej formy finansowania.

Icentis

Private equity, jako klasa aktywów długoterminowych z absolutną stopą zwrotu, powinna być aktywna bez względu na otoczenie makroekonomiczne. Natomiast poważna dyslokacja wycen aktywów, jaką ze sobą niesie mocne zachwianie gospodarcze, otwiera nowe możliwości inwestycyjne w branże lub spółki, które w „spokojnych” czasach były niedostępne lub nie zainteresowane sprzedażą. Z drugiej strony, kryzys najczęściej powoduje mocne ograniczanie finansowania dłużnego, a także rozbieżność oczekiwań sprzedających i kupujących, co przekłada się na zdolność zamykania transakcji. Kryzys dla private equity nie powinien więc być ani przeszkodą, ani pretekstem do zaprzestania aktywności. A czynniki ją wspomagające i hamujące w konsekwencji bilansują się.

Na które sektory postawi branża PE?
Roland Berger

Ponad połowa zarządzających funduszami private equity, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez konsultantów Roland Berger*, spodziewa się największej aktywności M&A w farmacji, ochronie zdrowia oraz dobrach konsumpcyjnych. Są to sektory relatywnie odporne na kryzys, o dużym stopniu rozdrobnienia. Firmy z tych branż nadal posiadają spory potencjał rozwoju, a przyszłe procesy konsolidacyjne umożliwiają stworzenia wiarygodnego scenariusza wyjścia z inwestycji. Jest to niezmiernie istotne przy pozyskiwaniu finansowania dla transakcji. Dalej znalazły się logistyka, usługi B2B, energia oraz infrastruktura (po 37% wskazań).*European Private Equity Outlook 2012, Roland Berger, luty 2012.

Specyfika pracy dla branży PE

WKB

Fundusze Private Equity są ważnym uczestnikiem obrotu gospodarczego w Polsce. Dostarczają finansowania dla spółek i przedsiębiorstw, w które inwestują lub też wspomagają je w uzyskaniu takiego finansowania, wspierają ich rozwój (w tym poprzez wprowadzanie zewnętrznych specjalistów), wprowadzają nowoczesne modele zarządzania, umacniają ich pozycję konkurencyjną. W dobie zawirowań i kryzysów na rynkach finansowych, inwestycje funduszy private equity w transakcje na rynku prywatnym, pozostają istotnym motorem napędowym gospodarki. Inwestycje funduszy private equity cechuje duża dynamika, a harmonogram inwestycji często wyznaczają wewnętrzne wymogi i regulacje danego funduszu, które wymuszają na stronach finalizację transakcji w krótkich i ściśle określonych ramach czasowych. Powyższe przekłada się w sposób oczywisty na oczekiwania co do dostępności i efektywności w stosunku do doradców (w tym prawnych lub finansowych). To z kolei sprawia, że fundusze private equity uważane są za jednych z bardziej wymagających klientów, ale jednocześnie umożliwiających pracę przy niezwykle ciekawych, złożonych i prestiżowych transakcjach.

Due diligence a sukces funduszy private equity

Merrill DataSite

Światowy kryzys gospodarczy, który wybuchł w 2007 roku, ma się dopiero osłabić, lecz jednym z problemów, które ujawnił była brutalna prawda dotycząca niewłaściwych praktyk finansowych. To właśnie takie praktyki zostałyby kiedyś uznane za dopuszczalne w wielu instytucjach finansowych, jednak to właśnie branża private equity najbardziej odczuła negatywne skutki.Wraz z zaostrzeniem warunków kredytowych w wyniku bardziej zachowawczych zasad finansowych wprowadzonych w wielu krajach w gospodarce światowej, używanie dźwigni kredytowej w celu zawierania transakcji stało się dla wielu funduszy private equity trudniejsze. Wraz z topnieniem kredytów, przepływ transakcji zaczął się zmniejszać, a wyniki zarządzania portfelem skurczyły się, co przełożyło się na spadek zarobków inwestorów. Porównując atrybuty funduszy private equity, które podczas ostatniej recesji były niepomyślne na tle tych, którym udało się odnotować wzrost, widocznych stało się kilka oczywistych błędów biznesowych. Być może jednym z najoczywistszych błędów był brak przygotowania i realizowania skutecznej analizy due diligence przedsiębiorstw dodawanych do portfela.

Brak przygotowania lub realizowania starannej analizy due diligence spółek portfelowych miał z pewnością bolesny wpływ na część funduszy private equity podczas globalnego kryzysu. Brak przeprowadzania analizy due diligence obecnych spółek portfelowych oznaczał również, że wiele przedsiębiorstw dodawanych do portfeli funduszy private equity w okresach silnych wzrostów wraz z uderzeniem kryzysu okazało się w większym stopniu ekonomicznie wrażliwe. Analiza due diligence, której nie przeprowadzono dla takich spółek, ujawniłaby wiele takich wrażliwych miejsc.

Ten brak przygotowania typowo odnosił się do jednego z dwóch obszarów: firmy były dodawane z sektorów wrażliwych ekonomicznie, które w późniejszym okresie zostały mocno dotknięte skutkami recesji, bądź spółkom nie udawało się wynegocjować i zabezpieczyć elastycznych umów na ceny surowców i komponentów, gdy następowała ich zmiana. Wielu spółkom portfelowym nie udało się przenieść odpowiednich wzrostów kosztów wraz ze wzrostem cen materiałów lub nie były one w stanie przenieść oszczędności kosztów wraz ze spadkiem cen ze względu sztywnych umów handlowych.

Mając do czynienia z szybko zmieniającymi się warunkami rynkowymi, fundusze private equity nie mogą sobie pozwolić na bagatelizowanie przeprowadzania analizy due diligence, ma to kluczowe znaczenie dla ich kondycji oraz końcowego sukcesu; nie mogą one także przegapić okazji na wypracowanie przewagi konkurencyjnej, gdy nadarzy się doskonała okazja.

Zwycięzcami na rynku, na którym szybko dochodzi do zmian cen, są te z nich, które zachowują najważniejsze informacje w zasięgu ręki, korzystając z repozytoriów dokumentów i wirtualnych archiwów w celu zachowania poufnej dokumentacji przeprowadzanych analiz due diligence; są to zatem firmy, które są gotowe przesunąć dany moment, gdy nadarza się okazja. To właśnie takie firmy rozumieją wartość i znaczenie przeprowadzania starannej analizy due diligence, która ma wpływ na potencjalne spółki portfelowe. Obecnie, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, przygotowanie się do przeprowadzenia transakcji oraz procesów analizy due diligence pomoże wypracować sukces i umiejętność łagodzenia wszelkich przyszłych zawirowań gospodarczych.