bartos_120x180pxAndrzej Bartos

Partner Zarządzający Innova Capital

11 lat w Private Equity, 8 lat w Innova. Kluczowe Obszary: Nowe Inwestycje, Produkcja dla Biznes. Andrzej Bartos zanim dołączył do Innova w 2004 roku, przez trzy lata był Dyrektorem w Dresdner Kleinwort Capital (obecnie Allianz Specialised Investments), gdzie był odpowiedzialny za polskie operacje firmy. Wcześniej pracował w BRE Bank Securities w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Pan Bartos posiada tytuł magistra Finansów i Bankowości, uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ukończone szkolenie INSEAD z zakresu Corporate Financial Strategies in Global Markets.
Spółki portfelowe: Donako, Libet, ACE Group.
[/toggle]


chmielewski_marcin_120x180pxMarcin Chmielewski

Prezes Zarządu KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W sektorze finansowym pracuje od 1992 roku. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Banku Pekao S.A., a następnie w latach 1997-2004 na stanowisku Dyrektora Regionalnego we Wrocławiu w BNP Dresdner Bank Polska S.A.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 2004 do 2006 roku zajmował stanowisko Dyrektora Oddziału DZ Bank Polska S.A. we Wrocławiu, a przez kolejne dwa, jako Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Banku BGŻ S.A., odpowiadał za bankowość korporacyjną w regionie Polski Południowo – Zachodniej. W roku 2008 został Dyrektorem Zarządzającym Wealth Management w polskim Oddziale Luksemburskiego Banku KBL European Private Bankers S.A., należącego do międzynarodowej Grupy finansowej KBC. W tym samym czasie objął również funkcję Członka Rady Nadzorczej giełdowej spółki ATM Grupa S.A. Posiada dyplom inżyniera budownictwa Politechniki Opolskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Bankowość i Finanse. Był uczestnikiem wielu szkoleń i seminariów w zakresie bankowości i zarządzania, zarówno w kraju, jak i za granicą.

[/toggle]


burges_till_120x180pxTill Burges

Wiceprezes, HarbourVest Partners (U.K.) Limited

Till Burges dołączył do HarbourVest z filią w Londynie w 2006 roku jako współpracownik stowarzyszonej w podstawowej grupie partnerskiej i został wiceprezesem w 2010 roku. Till koncentruje się na badaniu, monitorowaniu i raportowaniu europejskich inwestycjach partnerskich.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Przed dołączeniem do firmy, Till pracował przez sześć lat jako konsultant w Bain & Company w Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdzie skupiał się na projektach obejmujących komercyjne due diligence, integrację spółek po ich połączeniu oraz wzrostu organicznego spółki. Till uzyskał dyplom z inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Lubece, w Niemczech w 1999 roku oraz tytuł MBA z IESE, Universidad de Navarra w Barcelonie, Hiszpania w 2004 roku. Till pochodzi z Niemiec, mówi po niemiecku, francusku i hiszpańsku.
[/toggle]


chalaczkiewicz_michal_120x180pxMichał Chałaczkiewicz

Dyrektor Montagu, Europa Środkowo-Wschodnia

Michał dołączył do Montagu w lutym 2008r. po ponad 4 latach pracy dla funduszu private equity Innova Capital w Warszawie. Wcześniej, przez 2 lata był zatrudniony w dziale corporate finance Ernst & Young oraz Andersen.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Kierował zespołem transakcyjnym Montagu, który we wrześniu 2008r. sfinalizował pierwszą środkowoeuropejską inwestycję Montagu – wykup lewarowany spółki Euromedic oraz pierwszą inwestycję Montagu w Polsce – wykup lewarowany spółki Emitel. Michał jest członkiem Rady Fundacji Leslawa A. Pagi, czlonkiem rady Forum Obywatelskiego Rozwoju („FOR”) oraz absolwentem SGH (z wyróżnieniem).
[/toggle]


chwedoruk_jacek_120x180pxJacek Chwedoruk

Prezes Zarządu Rothschild Polska i jeden z Dyrektorów Grupy Rothschild odpowiedzialnych za region Europy Środkowo-Wschodniej

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Polsce i w regionie uzyskane w licznych procesach prywatyzacyjnych, transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach rynku kapitałowego. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego na SGPiS w Warszawie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Pracował w Dresdner Bank w Niemczech, na Universidad EAFIT, w Banco Cafetero w Kolumbii. W roku 1988 wrócił do Polski i zaczął pracować jako Project Manager w pierwszej polsko-brytyjskiej spółce joint-venture. W 1990 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Finansów, a następnie jako dyrektor Departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Koordynował prywatyzację pierwszych polskich przedsiębiorstw, w tym przygotowanie oferty publicznej „pierwszej piątki”. Jest członkiem i jednym z założycieli Polskiego Instytutu Dyrektorów. Z grupą Rothschild jest związany od 1992 roku.
[/toggle]


dabrowski_jaroslaw_120x180pxJarosław Dąbrowski

Prezes Zarządu Dąbrowski Finance

Jarosław Dąbrowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również dyplom MBA oraz ukończył szereg specjalistycznych szkoleń i studiów, w tym na Edinburgh University Management School oraz University of Navarra w Barcelonie. Jarosław Dąbrowski profesjonalną karierę zawodową rozpoczął w 1991.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 1992-1993 pracował w Urzędzie Rady Ministrów jako Dyrektor Biura Wiceprezesa Rady Ministrów ds. Gospodarczych.
Od 1994 r. związany był z Grupą Raiffeisen. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Konsorcjum Raiffeisen Atkins i Prezesa Zarządu NFI Progress S.A z sukcesem wprowadzając do na GPW. Od 1997 do 2000 r. był członkiem Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A., a od 2001 do 2004 pełnił funkcję Wicepreza Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. W latach 2004-2009 Jarosław Dąbrowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu DnB NORD Bank Polska S.A. W 2007 r. przeprowadził fuzję DnB NORD Bank Polska S.A. oraz BISE Bank. W 2010 r. JD założył niezależną firmę doradczą – Dąbrowski Finance. Obecnie Prezes Dąbrowski Finance, niezależnej firmy finansowej.

[/toggle]


marek_dojnow_120x180pxMarek Dojnow

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający Fidea Corporate Finance

Do momentu założenia firmy FIDEA, Marek Dojnow pełnił funkcje dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu ABN AMRO Corporate Finance w Polsce, uczestnicząc we wszystkich transakcjach prowadzonych przez ABN AMRO Corporate Finance w Polsce od 1999 roku.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Przed rozpoczęciem pracy w ABN AMRO Corporate Finance, Marek pełnił funkcję dyrektora departamentu Rynku Pierwotnego Dłużnych Papierów Wartościowych w ABN AMRO Bank (Polska) S.A. Marek rozpoczął pracę w ABN AMRO w 1995 roku i był zaangażowany w liczne transakcje krajowe i zagraniczne na rynku pierwotnym dłużnych papierów wartościowych oraz w strategiczne transakcje Banku w Polsce.

Przed rozpoczęciem pracy w ABN AMRO, Marek pracował przez prawie 3 lata w warszawskim i londyńskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance, gdzie specjalizował się w transakcjach bankowych i rynku kapitałowego. Wcześniej przez ponad rok Marek pracował jako Asystent Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów, Jana Marii Rokity, w rządzie kierowanym przez Hannę Suchocką.

Marek ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów Marek uczestniczył w programach z zakresu prawa na Uniwersytecie Le Mans oraz Strasburgu we Francji. Marek biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.

[/toggle]


domanski_wojciech_120x180pxWojciech Domański

Dyrektor w ICENTIS Capital

Kieruje projektami inwestycyjnymi i nadzoruje działania zespołu transakcyjnego. Dołączył do ICENTIS Capital w 2010 r. Wcześniej Wojciech Domański pracował w nowojorskim funduszu private equity MidOcean Partners, gdzie koncentrował się głównie na działalności inwestycyjnej na rynku dóbr konsumenckich oraz branży usług dla biznesu i usług konsumenckich.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Przed MidOcean Partners był Analitykiem Bankowości Inwestycyjnej w grupie Levarage Finance w Deutsche Banku w Nowym Jorku oraz JP Morgan, także w bankowości inwestycyjnej. Wojciech Domański pracował również w Goldman Sachs w Londynie.

Obecnie Wojciech Domański pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w RUCH SA.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Harvarda, gdzie specjalizował się w ekonomii.
[/toggle]


gdanski_przemyslawPrzemysław Gdański

Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej, BRE Bank SA

Absolwent Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Z bankowością korporacyjną związany jest od ponad 20 lat. W latach 1993–95 pracował w IBP Bank S.A. (którego jednym z akcjonariuszy był BRE Bank), następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 2002-2006 był Dyrektorem Zarządzającym kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH S.A. Od maja do listopada 2006 roku – CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Po fuzji Banku BPH z Bankiem Pekao S.A. – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao S.A. Od listopada 2008 roku Członek Zarządu BRE Banku.

[/toggle]


gessel_beata_120x180pxDr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, FCIArb

Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Założycielka i Wspólnik Zarządzający Kancelarii Prawnej GESSEL

Radca prawny, wspólnik zarządzający Kancelarii GESSEL. Ekspert w dziedzinie transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego, a także arbitrażu. Doradzała przy ponad 200 transakcjach funduszom private equity/ venture capital oraz inwestorom strategicznym.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Rekomendowana w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych jako lider w dziedzinie fuzji i przejęć.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego w stałych sądach arbitrażowych oraz w postępowaniach ad hoc. Wzięła udział w ponad 60 międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego i kontraktów handlowych. Od 2011 jest Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN.

Autorka licznych publikacji z dziedziny fuzji i przejęć oraz arbitrażu. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie transakcji M&A podsumowała w 2010 roku w książce „Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów)”, będącej podstawowym źródłem doktryny prawnej w tej dziedzinie w Polsce.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2009. Angażuje się w liczne inicjatywy społeczne i edukacyjne oraz popularyzowanie wiedzy prawniczej. Założycielka Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie.

[/toggle]


Rossen Hadjiev

Dyrektor Zarządzający PineBridge


janov_jozef_120x180pxJozef Janov

Dyrektor Inwestycyjny Penta Investments

Z funduszem związany jest od 2003 roku. Koordynuje realizację szeregu inwestycji funduszu, zlokalizowanych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Ponadto, zajmuje się pozyskiwaniem nowych projektów na tych rynkach. Jozef Janov z sukcesem zarządzał rozwojem sieci Żabka – najlepszą inwestycją Penty w Polsce i jednym z trzech najbardziej udanych projektów w historii funduszu na wszystkich rynkach.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Nadzorował również wprowadzenie sieci do Czech oraz przejęcie sieci supermarketów Koruna. Odpowiada również za rozwój notowanej na giełdach w Warszawie i Pradze firmy bukmacherskiej Fortuna Entertainmnet Group oraz środkowoeuropejskiego producenta okien – holdingu Hasau Group.

Jozef Janov z wyróżnieniem ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie oraz Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze na kierunku bankowość i zarządzanie.

[/toggle]


korpala_jacek_120x180pxJacek Korpała

Partner Zarządzający ARX Equity Partners

Jest związany z ARX Equity Partners (przedtem DBG Eastern Europe) od kwietnia 1998 roku. Pełni funkcję wspólnika współzarządzającego oraz dyrektora zarządzającego w warszawskim biurze ARX. Jest odpowiedzialny za inwestycje w Polsce oraz w krajach bałtyckich. Pan Jacek Korpała reprezentuje fundusze zarządzane przez ARX, między innymi w zarządach takich firm jak: Ergis – Eurofilms SA, Komex SA i Kakadu Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Wcześniej pełnił funkcję wspólnika, dyrektora finansowego oraz członka zarządu w firmie Arthur Andersen Polska. Głównymi obszarami działalności AACF były fuzje i przejęcia, finansowanie projektów, wycena i kwestie związane z IPO. Pan Jacek Korpała pracował także jako dyrektor w Departamencie Dużych Prywatyzacji w polskim Ministerstwie Prywatyzacji, gdzie był odpowiedzialny za transformacje oraz sprzedaż dużych spółek państwowych. Pan Korpała ukończył Szkołę Główną Handlową. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu finansów korporacyjnych oraz rynków kapitałowych w Arthur Andersen, Amsterdam Institute of Finance oraz w innych polskich i zagranicznych szkołach biznesu. W latach 2006-2009 reprezentował Polskę w zarządzie EVCA. W latach 2004-2005 był członkiem zarządu PPEA.

[/toggle]


krawczyk_120x180pxKrzysztof Krawczyk

Partner Zarządzający Innova Capital

15 lat w Private Equity, 12 lat w Innova. Kluczowe Obszary: Usługi dla Biznesu, Rekrutacja i Standardy Pracy. Krzysztof Krawczyk, zanim dołączył do Innova Capital w 2000 roku, pracował jako analityk inwestycyjny w Pioneer Investment Poland (fundusz venture capital), a także jako analityk w Daiwa Institute of Research.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jest współzałożycielem Komitetu LBO przy Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych.
Pan Krawczyk posiada dyplom (z wyróżnieniem) na kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Spółki portfelowe: Emitel, GTS, Energis, La Fântâna, Mercor, Metropolis, AMG.net, Orange Slovakia oraz MobilTel.

[/toggle]


kulig_120x180pxKrzysztof Kulig

Partner Zarządzający Innova Capital

11 lat w private equity, 11 lat w Innova. Kluczowe Obszary: Usługi Finansowe, Relacje Inwestorskie. Krzysztof Kulig zanim dołączył do Innova Capital, pracował dla Heidrick & Struggles, gdzie był głównym konsultantem. Wcześniej spędził pięć lat na stanowisku Dyrektora Zarządzającego oraz Vice-Prezesa w Euronet Services.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Pan Kulig jest absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie handlu międzynarodowego i finansów oraz Uniwersytetu Kent w Canterbury (UK). Ponadto Pan Kulig posiada również dyplom MBA z Uniwersytetu w Calgary.
Spółki portfelowe: PolCard, Dom Finansowy QS, Meritum Bank, Expander, Provus.

[/toggle]


Jakub Kurasz

Redaktor Naczelny Gazety Giełdy “Parkiet”


kwiecien_tomasz_120x180pxTomasz Kwiecień

Dyrektor Zarządzający warszawskim biurem Mezzanine Management

Karierę zawodowa zaczynał w Dziale Audytu firmy Arthur Andersen, skąd przeszedł do działu Corporate Finance w firmie Ernst & Young. Z Mezzanine Management jest związany od 2004 r. Od 2005 r. kieruje pracami Mezzanine Management w Polsce.


Andrzej Mierzwa

Partner Zarządzający 21 Concordia


minzolini_christian2_120x180pxChristian Minzolini

Członek Zarządu Espirito Santo Investment Bank

Christian Minzolini jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie bankowości inwestycyjnej. Od 14 lat pełni funkcję Członka Zarządu Espirito Santo Investment Bank. W 2007 roku został Dyrektorem Generalnym polskiego oddziału banku, odpowiadając za niezależny rozwój oddziału BESI w Polsce.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W swojej karierze wielokrotnie był odpowiedzialny za tworzenie od podstaw struktur bankowości inwestycyjnej, biur maklerskich oraz funduszy Private Equity we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Danii, Islandii, Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Christian Minzolini ukończył École Supérieure de Commerce de Paris (Francja) oraz posiada dyplom SEP ze Stanford Business School (USA). Jest ekspertem w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem globalnego rynku kapitałowego, bankowości inwestycyjnej i jej perspektyw w Polsce i na świecie oraz relacji handlowych pomiędzy firmami polskimi i iberyjskimi.

[/toggle]


pietrasik_cezary_120x180pxCezary Pietrasik

Principal Warburg Pincus

Cezary Pietrasik pracuje w londyńskim biurze Warburg Pincus, gdzie jest częścią zespołu Emerging Europe oraz zespołu sektorowego Telekomunikacji, Mediów i Technologii. W szczególności Pan Pietrasik jest odpowiedzialny za biznes w Polsce. W Warburg Pincus zaangażowany m.in. w zakup udziałów w United Internet za 200mln USD jak również zakup wiekszościowego pakietu Restauravia Group za około 260mln USD dla Amrestu.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Przed dołączeniem do Warburg Pincus był Associate Director w warszawskim biurze funduszu Mid Europa Partners, gdzie współkoordynował m.in. zakup Bite za 450m EUR w 2007 roku oraz Invitela za 1,1 mld USD w 2009 roku. W Mid Europa do jego obowiązków należało m.in. rozwój biznesu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Przed 2006 członek zespołu fuzji i przejęć w JP Morgan w Londynie, gdzie doradzał przy wielu transakcjach w Europie Zachodniej jak i Wschodniej. Wcześniej krótko związany z biurem McKinsey w Warszawie.

Pan Pietrasik jest absolwentem London School of Economics i SGH.

[/toggle]


pogonowski_jacek_120x180pxJacek Pogonowski

Partner Value4Capital


popiolek_michal_120x180pxMichał Popiołek

Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine w BRE Banku, Polska (Commerzbank Group)

Przez ostatnie 17 lat Michał pracował w sektorze bankowości inwestycyjnej, z czego ostatnie 13 lat w BRE Banku. Był odpowiedzialny za inwestycje private equity oraz inwestycje portfelowe BRE Banku.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 2006 roku jest odpowiedzialny za wprowadzanie nowej działalności BRE Banku – Mezzanine Finance. Od 2008 roku pracuje na obecnym stanowisku.

Przed dołączeniem do BRE Banku, Michał pracował w firmach konsultingowych (corporate finance, controlling finansowy) oraz w innych bankach (np. Citibank). Brał udział w wielu transakcjach fuzji i przejęć.

Michał był członkiem wielu rad nadzorczych. Uzyskał tytuł magistra finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

[/toggle]


ana_radnevAna Radnev

Partner, CMS Cameron McKenna

Ana Radnev posiada szerokie doświadczenie w doradzaniu sponsorom i kredytodawcom w kwestiach związanych z finansowaniem transakcji nabycia, finansowaniem strukturyzowanym i hybrydowym oraz finansowaniem infrastruktury. W 2008 roku przeniosła się z londyńskiego biura CMS do biura w Pradze.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Doradza klientom m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, krajów bałtyckich i Turcji, gdzie pracuje dla najważniejszych podmiotów działających na tych rynkach, zarówno kredytodawców (UniCredit, Erste), jak i sponsorów (Advent International, Mid Europa Partners, Turkven).

[/toggle]


radwanski_witold_120x180pxWitold Radwański

Prezes Zarządu Krokus Private Equity, Prezes Zarządu Polonia Financial Services

Jest wspólnikiem i prezesem Zarządu Krokus Private Equity – firmy zarządzającej funduszami private equity w Polsce. Jest również prezesem Zarządu Polonia Financial Services, firmy, która od 1995 r. zarządzała funduszami: NFI Magna Polonia, Nova Polonia, Prospect Poland Fund. Witold Radwański ma wieloletnie doświadczenie w inwestycjach kapitałowych, w tym w procesy prywatyzacyjne i inne transakcje finansowe.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jest przewodniczącym i członkiem wielu rad nadzorczych spółek. Od roku 2008 jest członkiem komitetu inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego. Witold Radwański pracował w Ministerstwie Finansów, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Chase Manhattan Bank, Allied Irish Banks i jest absolwentem School of Advanced International Studies John Hopkins University.

[/toggle]


sawicki_marekMarek Sawicki

Partner, CMS Cameron McKenna

Marek Sawicki specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym i prawie cywilnym. Jego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji private equity / venture capital.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu inwestorów, funduszy private equity i venture capital oraz innych instytucji finansowych w procesie przygotowania i negocjowania umów w związku ze zbyciem, przejęciem oraz restrukturyzacją spółek a także wycofaniem inwestycji czy reorganizacją grup kapitałowych.

[/toggle]


WKB_Andrzej_Wiercinski_partner_zarzadzajacyAndrzej Wierciński

Współzałożyciel i partner zarządzający WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

W ramach Kancelarii nadzoruje i czynnie uczestniczy w pracach zespołu M&A oraz prowadzi praktykę prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Doradza także klientom w zakresie pomocy publicznej.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Doktor habilitowany nauk prawnych. Wykładowca na wydziale prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Były wieloletni wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako profesor wizytujący wykładał również na Uniwersytecie w Oxfordzie.

Doradzał w wielu projektach prywatyzacyjnych oraz transakcjach w sektorze prywatnym. Reprezentował inwestorów branżowych jak i finansowych. Pomagał zakładać i rozwijać przedsięwzięcia na terenie Polski. Doradzał przedsiębiorstwom w projektach restrukturyzacyjnych. Doradzał bankom i instytucjom finansowym w różnych formach finansowania inwestycji.

[/toggle]


tomasz.wirthTomasz Wirth

p.o. Dyrektora Generalnego Société Générale Corporate & Investment Banking Polska

Tomasz Wirth, jako p.o. Dyrektora Generalnego Oddziału Société Générale w Polsce (>200 pracowników) oraz Dyrektor Zarządzający Departamentu Współpracy z Klientami, jest odpowiedzialny za relacje z kluczowymi Klientami banku w kraju.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Posiada ponad 22 lata doświadczenia bankowego. Po 4 latach pracy w Administracji Państwowej dołączył w 1989 r. do Powszechnego Banku Kredytowego (obecnie Pekao SA Grupa Unicredit), a następnie w 1992 r. do IBP Bank (obecnie Credit Agricole CIB Polska), gdzie był odpowiedzialny za współpracę z Klientami korporacyjnymi.

Od 1997 r. Tomasz pracuje w Société Générale S.A. Oddział w Polsce, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora Biur Handlowych. Był odpowiedzialny za rozbudowę biur i rozwój współpracy z Klientami w głównych regionach Polski (Wrocław, Katowice, Kraków, Poznań). W 1999 r. został wyznaczony do kierowania współpracą z kluczowymi Klientami polskimi i francuskimi. W 2003 r. Tomasz został Dyrektorem Zarządzającym odpowiedzialnym za współpracę z Klientami Korporacyjnymi i jednocześnie zastępcą Dyrektora Generalnego Oddziału, aby od września 2010 r. zostać dodatkowo odpowiedzialnym za współpracę z Klientami instytucjonalnymi i finansowymi banku. Od stycznia 2011 r. pełni obowiązki Dyrektora Generalnego Oddziału i jest członkiem komitetu wykonawczego na Europę Centralną i Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę Société Générale Corporate & Investment Banking w Paryżu.

Tomasz uczestniczył w większości transakcji, które zostały przeprowadzone przez bank dla Klientów takich jak PKN Orlen, Polska Grupa Energetyczna, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Grupa Lotos, Telekomunikacja Polska, etc.

Tomasz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) i odbył szereg specjalistycznych szkoleń m.in. w zakresie bankowości inwestycyjnej w Kellogg School of Management in Chicago.

Jest obecnie członkiem rady nadzorczej Société Générale Corporate Finance Polska, Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce i Rady Fundacji United Way Polska

Jest polsko, angielsko i francuskojęzyczny. Ma 49 lat, jest żonaty i ma 2 córki.

[/toggle]