Fundacja_rozwoju_bezgotowkowego


IDM_CMYK_v2


IDM_CMYK_v2
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jest organizacją non-profit, która od prawie 25 lat efektywnie wspiera sektor MŚP. Poprzez świadczenie profesjonalnego doradztwa towarzyszymy firmom na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Nasze portfolio to korzystne pożyczki, pomoc w pozyskiwaniu dotacji, profesjonalne szkolenia i wszechstronne wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą. Jesteśmy dumni, że każdego roku setki instytucji obdarzają nas zaufaniem. Szczegółowe informacje na temat działalności i usług KSWP dostępne są na stronie www.kswp.org.pl


logo PTE_preview
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ma status organizacji pożytku publicznego i jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association).


politechnika
SZKOŁA BIZNESU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ jest liderem edukacji menedżerskiej w Polsce z ponad 25-letnią tradycją współpracy z prestiżowymi uczelniami założycielskimi: HEC Paris, London Business School oraz Norwegian School of Economics. Misją Szkoły jest kształcenie odpowiedzialnych liderów biznesu. W ramach naszych programów edukacyjnych menedżerowie otrzymują zestaw praktycznych umiejętności istotnych dla skutecznego zarządzania firmą i zespołami ludzkimi. Szczególny akcent położony jest na zrozumienie i adaptację technologii przyszłości.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Programy:

MBA EXECUTIVE MBA KATALYST to międzynarodowe studia podyplomowe realizowane w języku angielskim zaprojektowane z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej. W ofercie zajęcia realizowane wspólnie z Salford University oraz BMI, szeroka gama zajęć w szkołach partnerskich oraz zagraniczne sesje wyjazdowe. Kładziemy nacisk na rozumienie nowych technologii w biznesie, indywidualny rozwój osobisty oraz innowacyjność i przedsiębiorczość. Program zajął 1 miejsce w opinii absolwentów oraz za cechy merytoryczne programu w rankingu MBA Perspektywy 2017.

MBA WCM roczne studia w języku polskim powstały w oparciu o międzynarodowy standard Kaizen -World Class Manufacturing. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy o zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym operującym na rynkach globalnych.

MBA Digital Transformation to roczne studia w języku polskim adresowane do osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii zarówno do podniesienia konkurencyjności własnej organizacji, jak i stworzenia nowego pomysłu na biznes.

MBA Finance & Technology to roczne studia w języku polskim adresowane do osób sprawujących funkcje menedżerskie w obszarach finansowych, pragnące rozszerzyć swoje kompetencje o strategiczne zarządzanie finansami również z wykorzystaniem narzędzi technologicznych. Programy podyplomowe

Akademia Psychologii Przywództwa to unikalne roczne studium uwzględniające praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera. Dyrektorem programowym jest Jacek Santorski.

Total Design Management to roczne studia realizowane z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Program jest platformą łączącą świat designu i biznesu, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu strategii konkurowania poprzez skuteczne wykorzystywanie wzornictwa.

Postgraduate Studies in Accounting&Finance to roczne studia akredytowane przez ACCA z dwiema ścieżkami specjalizacyjnymi prowadzącymi do uzyskania międzynarodowych kwalifikacji ACCA.

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego to semestralne studium przeznaczone dla osób pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną.

Badania Kliniczne i Rozwój Leku to dwuweekendowy kurs dla pracujących lub chcących pracować w farmacji lub przemyśle medycznym. Obejmuje tematykę badań klinicznych, biotechnologii oraz specyfiki wyrobów medycznych.

Marketing i Sprzedaż Leków to trzyweekendowy kurs dla pracujących lub planujący pracować w farmacji lub przemyśle medycznym. Obejmuje tematykę sprzedaży w przemyśle medycznym, marketingu farmaceutycznego, negocjacji i mediacji, przedsiębiorczości i nowych technologii.

Programy zamknięte i szyte na miarę rozwiązania
Dysponujemy zespołem sprawdzonych wykładowców oraz praktyków biznesu. Diagnozujemy sytuację firmy i dopasowujemy najlepsze rozwiązania z naszej oferty. Efektem wspólnych prac z Klientem może być seria warsztatów lub program rozwojowy klasy MBA ukierunkowany na konkretne zagadnienia dotyczące organizacji. Zaufali nam między innymi: BRE Bank, GDDKiA, Fabryka Mebli Forte, Lafarge, Lyreco, PZU.

[/toggle]