Możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Executive Club wymaga każdorazowej akceptacji Zarządu i Rady.

W sprawie zgłoszenia uczestnictwa prosimy o kontakt:

Mirosław Witkowski
miroslawwitkowski@executive-club.com.pl
tel: +48  510-105-474

Konferencja + Gala:
cena za osobę
3 000 PLN + VAT