[box_header]Honorowy Przewodniczący kapituły[/box_header]

[box_content]

kwasniewskiAleksander Kwaśniewski

Prezydent RP w latach 1995-2005

Aleksander Kwaśniewski jest byłym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej (1995 – 2005). Urodził się 15 listopada 1954 roku w Białogardzie, Polska. Uczestniczył w negocjacjach słynnego „Okrągłego stołu” w Polsce, które ostatecznie doprowadziły do pokojowej transformacji Polski z komunizmu do demokracji. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej.

[toggle title=”czytaj więcej ” on=”0″]

Pierwszy raz wygrał wybory prezydenckie w 1995roku. Współautor nowej demokratycznej polskiej Konstytucji, którą podpisał 16 czerwca 1997 roku.Pod jego rządami, Polska w końcu przystąpiła do NATO w 1999. Jest aktywnym zwolennikiem dalszego rozszerzania sojuszu w ramach polityki „otwartych drzwi”. Silnie popiera integrację europejską, Kwaśniewski prowadził kampanię na rzecz zatwierdzenia traktatu akcesyjnego w 2003, a Polska 1 maja 2004 roku stała się członkiem UE.

[/toggle]

[/box_content]

[box_header]Członkowie kapituły[/box_header]

[box_content]

Till Burges

Till Burges

Wiceprezes HarbourVest Partners

Till Burges dołączył do HarbourVest z filią w Londynie w 2006 roku jako współpracownik stowarzyszonej w podstawowej grupie partnerskiej i został wiceprezesem w 2010 roku. Till koncentruje się na badaniu, monitorowaniu i raportowaniu europejskich inwestycjach partnerskich.

[toggle title=”czytaj więcej ” on=”0″]

Wraz z premierą Windows 8 Microsoft wprowadził na rynek również pierwszy komputer sygnowany własnym logo – Microsoft Surface. System operacyjny Windows dostępny jest również w wersjach na platformę mobilną – Windows Phone oraz platformę serwerową – Windows Server. Kluczową pozycję w portfolio Microsoftu zajmuje również Microsoft Office, powszechnie używany zestaw aplikacji wspierających komunikację i produktywność. Ponadto w ofercie spółki znajdują się również rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics.

[/toggle]


Igor_Chalupec_Prezes_Zarzadu_IcentisIgor Chalupec

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający ICENTIS

Pan Igor Chalupec, (ur. 1966r.) – menadżer, finansista. Obecnie jest Prezesem Zarządu ICENTIS Corporate Solutions, działającej w obszarze doradztwa finansowego i inwestycyjnego przy fuzjach i przejęciach oraz pozyskiwaniu finansowania oraz Prezesem Zarządu ICENTIS Capital działającej w obszarze private equity.

[toggle title=”czytaj więcej ” on=”0″]

W latach 2004–2007 był Prezesem Zarządu PKN ORLEN SA, największej firmy paliwowej i petrochemicznej w Europie Środkowej. W latach 2003–2004 był wiceministrem finansów I Wiceprzewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Członkiem Financial Services Committee w Brukseli. Był odpowiedzialny za przebieg rozmów akcesyjnych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej w imieniu Ministerstwa Finansów. W latach 1995–2003 był Wiceprezesem i Członkiem Zarządu Banku Pekao SA (Grupa UniCredit). Był odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Pan Igor Chalupec aktywnie uczestniczył w odbudowie rynku kapitałowego w Polsce po okresie transformacji ustrojowej w 1989r. Był założycielem i Prezesem Zarządu największego domu maklerskiego w Polsce CDM Pekao SA w latach 1991–1995 oraz wieloletnim członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (1995-2003). Pan Igor Chalupec jest członkiem Rad Nadzorczych w: RUCH SA (2010-obecnie) – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Banku Handlowym SA (Citigroup) (2009-obecnie), Budimex SA (Ferrovial Agroman Group) (2007-obecnie) oraz w przeszłości m.in.: PZU Życie SA (2008–2010), Unipetrol (2005-2007) i Pekao PTE (2000–2003). Jest również Członkiem Polskiej Rady Biznesu, Członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Członkiem Rady Programowej Executive Club, Członkiem Rady Fundacji Instytutu Spraw Publicznych, Członkiem Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, Członkiem Kapituły Nagrody Lesława A. Pagi, Wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Brydża Sportowego, Członkiem Rady Fundacji „Kobieca Pracownia”, Fundatorem i Przewodniczącym Rady Fundacji Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego. Jest współautorem książki „Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN” poświęconej nabyciu akcji rafinerii w Możejkach. Pan Igor Chalupec jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym m. in. Manager Award (2012), Nagrody im. Lesława A. Pagi (2007), Nagrody WEKTOR (2006), Nagrody HERMES (1996).

[/toggle]


fletcher_nick_120x180pxNick Fletcher

Partner Clliford Chance

Partner, Solicitor Najwyższego Sądu Anglii i Walii. Posiada ponad 28 lat doświadczenia jako prawnik specjalizujący się w prawie spółek i prawie rynków kapitałowych. Ostatnie 19 lat spędził w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pełniąc różne role w ramach struktur Clifford Chance, w tym m.in. partnera zarządzającego biura warszawskiego, partnera zarządzającego biura kijowskiego oraz partnera współpracującego z biurem w Bukareszcie.


gdanski_przemyslawPrzemysław Gdański

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej BRE Bank

Absolwent Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Z bankowością korporacyjną związany jest od ponad 20 lat. W latach 1993–95 pracował w IBP Bank S.A. (którego jednym z akcjonariuszy był BRE Bank), następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie.

[toggle title=”czytaj więcej ” on=”0″]

W latach 2002-2006 był Dyrektorem Zarządzającym kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH S.A. Od maja do listopada 2006 roku – CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Po fuzji Banku BPH z Bankiem Pekao S.A. – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao S.A. Od listopada 2008 roku Członek Zarządu BRE Banku.

[/toggle]


korpala_jacek_120x180pxJacek Korpała

Partner Zarządzający ARX Equity Partners

Jest związany z ARX Equity Partners (przedtem DBG Eastern Europe) od kwietnia 1998 roku. Pełni funkcję wspólnika współzarządzającego oraz dyrektora zarządzającego w warszawskim biurze ARX. Jest odpowiedzialny za inwestycje w Polsce oraz w krajach bałtyckich. Pan Jacek Korpała reprezentuje fundusze zarządzane przez ARX, między innymi w zarządach takich firm jak: Ergis – Eurofilms SA, Komex SA i Kakadu Sp. z o.o.

[toggle title=”czytaj więcej ” on=”0″]

Wcześniej pełnił funkcję wspólnika, dyrektora finansowego oraz członka zarządu w firmie Arthur Andersen Polska. Głównymi obszarami działalności AACF były fuzje i przejęcia, finansowanie projektów, wycena i kwestie związane z IPO. Pan Jacek Korpała pracował także jako dyrektor w Departamencie Dużych Prywatyzacji w polskim Ministerstwie Prywatyzacji, gdzie był odpowiedzialny za transformacje oraz sprzedaż dużych spółek państwowych. Pan Korpała ukończył Szkołę Główną Handlową. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu finansów korporacyjnych oraz rynków kapitałowych w Arthur Andersen, Amsterdam Institute of Finance oraz w innych polskich i zagranicznych szkołach biznesu. W latach 2006-2009 reprezentował Polskę w zarządzie EVCA. W latach 2004-2005 był członkiem zarządu PPEA.

[/toggle]


orlowski_120x180prof. Witold Orłowski

Członek Rady Klubu, ekonomista, Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Szef Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta 2001-2005.

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.


stanczak_120x180Lucyna Stańczak

Dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Polskę

Pracuje w Banku od 11 lat. Poprzednio odpowiedzialna za projekty w sektrorze energetycznym i infrastrukturalnym. Zanim dolaczyla do EBOiR, pracowała w ABN AMRO Bank w Polsce (Vice President, Structured Finance) oraz w Credit Lyonnaise (Corporate Finance). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz College of Europe w Brugges.


Ludwik_sobolewskifoto_120x180dr Ludwik Sobolewski

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w latach 2006-2013

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Universite Pantheon-Assass (Paris II). Radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie, w latach 1992-93 w Urzędzie Rady Ministrów, jako dyrektor jednego z departamentów.

[toggle title=”czytaj więcej ” on=”0″]

Od 1994 r. związany z instytucjami polskiego rynku kapitałowego, najpierw jako doradca Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), a potem, w latach 1994-2006 wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (KDPW). W latach 2006-2013 Prezes Zarządu GPW.

 Współautor i uczestnik realizacji takich projektów, jak rynek obligacji Catalyst, rynek akcji NewConnect, wprowadzenie GPW na giełdę i strategii regionalnego rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Do roku 2013 Przewodniczący i członek rad nadzorczych Towarowej Giełdy Energii SA, BondSpot SA, KDPW SA. Od roku 2013 członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej ZE PAK. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) za zasługi w budowie rynku kapitałowego w Polsce i medalem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) za dokonania w dziedzinie innowacyjności w gospodarce. Autor licznych publikacji na temat rynków kapitałowych.

[/toggle]


szwarc_michal_ 120x180pxMichał Szwarc

Doradca Kapituły, Dyrektor Zarządzający JP Morgan

Michał Szwarc posiada ponad 18-letnie doświadczenie w sektorze bankowości inwestycyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest ekspertem w dziedzinie fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, rynków długu oraz w zakresie doradztwa strategicznego. Michał Szwarc jest szefem bankowości inwestycyjnej J.P. Morgan w Polsce od września 2011 roku, wcześniej związany był z Credit Suisse gdzie od 2006 roku także pełnił funkcje szefa działalności w zakresie bankowości inwestycyjnej w Polsce.

[toggle title=”czytaj więcej ” on=”0″]

Wykształcenie ekonomiczne zdobył na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Doradzał przy szeregu transakcji na rynku polskim i międzynarodowym, w tym w szczególności przy:

 • połączeniu Grupy Azoty z Zakładami Azotowymi w Puławach skutkujące powstaniem jednej z największych grup chemicznych w Europie (2012)
 • pierwszej ofercie publicznej akcji Alior Banku o wartości 663 mln USD będącej największą tego typu transakcją przeprowadzoną przez spółkę prywatną na GPW (2012)
 • pierwszej publicznej ofercie akcji ZE PAK (2012)
 • emisji dolarowych obligacji PKO BP o wartości 1 mld USD (2012).
 • sprzedaży akcji w PKO BP o wartości 3.1 mld PLN przez Ministerstwo Skarbu Państwa (2012)
 • próbie sprzedaży większościowego pakietu Enea przez Ministerstwa Skarbu Państwa (2011).
 • sprzedaży akcji w Tauron o wartości 1.3 mld PLN Doradztwo na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa przy (2011)
 • pierwszej publicznej ofercie akcji PZU SA o wartości 8.1 mld PLN (2010) sprzedaży akcji w PGE o wartości 4.0 mld PLN przez Ministerstwo Skarbu Państwa (2010)
 • sprzedaży akcji ENEA o wartości 385 mln USD (2010)
 • nabyciu akcji Ruch SA o wartości 620 mln PLN przez Eton Park (2010)
 • wezwaniu do sprzedaży 100 % akcji HTL Strefa przez funduszu EQT: 240 mln EUR (2009)
 • zakupie 9.1% udziałów w Polkomtelu o wartości 397 mln EUR przez KGHM i PGE (2008)
 • przy wezwaniu do sprzedaży akcji Provimi oraz akcji Rolimpex SA: 1 245 mln EUR przez fundusz Permira (2007)
 • sprzedaży ich 100% udziałów w Polcard za 325 mln USD przez GTech i Innova Capital przy (2007)
 • emisji akcji Getin o wartości 1.2 mld PLN (2006).
 • nabyciu 33% udziałów w Netii przez Novator – 185 mln USD (2006)
 • pierwszej publicznej ofercie akcji PKO BP w wartości 7.6 mld PLN (2004).

[/toggle]

[/box_content]