• NAJLEPSZY FUNDUSZ ROKU
  • kategoria Duży Fundusz, target fund size powyżej 200 mln EUR

  • NAJLEPSZY FUNDUSZ ROKU
  • kategoria Średni i Mały Fundusz, target fund size poniżej 200 mln EUR

  • NAJLEPSZE WYJŚCIE ROKU
  • NAJLEPSZY BANK ROKU
  • DORADCA CORPORATE FINANCE ROKU
  • DORADCA PRAWNY ROKU
  • TRANSAKCJA ROKU
  • OSOBOWOŚĆ ROKU
  • NAJLEPSZA SPÓŁKA PORTFELOWA ROKU
  • kategoria Duża Spółka – przychody rocznie powyżej 50 mln EUR

  • NAJLEPSZA SPÓŁKA PORTFELOWA ROKU
  • kategoria Mała i Średnia Spółka – przychody rocznie do 50 mln EUR