Przewodnicząca Kapituły


????????Barbara Nowakowska

Przewodnicząca Kapituły, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

Zarządza PSIK od 12 lat, realizując cele statutowe stowarzyszenia, którymi jest przede wszystkim wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora. Reprezentowała Polskę jako ekspert w dziedzinie private equity/venture capital w Komisji Europejskiej.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Przed rozpoczęciem pracy w PSIK w 2003 roku, zasiadała w zarządzie niezależnego operatora telekomunikacyjnego El-Net S.A. Jest absolwentką wydziału handlu zagranicznego w SGPiS (SGH).

[/toggle]

 

Członkowie Kapituły


Igor_Chalupec_Prezes_Zarzadu_Icentis

Igor Chalupec

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający ICENTIS, Prezes Zarządu RUCH SA

Pan Igor Chalupec, (ur. 1966r.) – menadżer, finansista. Obecnie jest Prezesem Zarządu ICENTIS Capital, spółki działającej w obszarze private equity i Prezesem Zarządu RUCH SA, jednego z największych kolporterów prasy w Polsce. W latach 2004–2007 był Prezesem Zarządu PKN ORLEN SA, największej firmy paliwowej i petrochemicznej w Europie Środkowej.
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W latach 2003–2004 był wiceministrem finansów I Wiceprzewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Członkiem Financial Services Committee w Brukseli. W latach 1995–2003 był Wiceprezesem i Członkiem Zarządu Banku Pekao SA (Grupa UniCredit). Był założycielem i Prezesem Zarządu największego domu maklerskiego w Polsce CDM Pekao SA w latach 1991–1995 oraz wieloletnim członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (1995-2003). Pan Igor Chalupec jest członkiem Rad Nadzorczych w Banku Handlowym SA (Citigroup) (2009-obecnie) oraz Budimex SA (Ferrovial Agroman Group) (2007-obecnie). Jest również Członkiem Polskiej Rady Biznesu, Członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Członkiem Rady Programowej Executive Club, Członkiem Rady Fundacji Instytutu Spraw Publicznych, Członkiem Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, Członkiem Kapituły Nagrody Lesława A. Pagi, Wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Brydża Sportowego, Członkiem Rady Fundacji „Kobieca Pracownia”, Fundatorem i Przewodniczącym Rady Fundacji Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego. Jest współautorem książki „Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN” poświęconej nabyciu akcji rafinerii w Możejkach. Pan Igor Chalupec jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym m. in. Manager Award (2012), Nagrody im. Lesława A. Pagi (2007), Nagrody WEKTOR (2006), Nagrody HERMES (1996).
[/toggle]


ciszekWojciech Ciszek

Principal Banker, EBOiR

Principal Banker w warszawskim biurze Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, współodpowiedzialny m.in. za nowe transakcje oraz portfel inwestycji Banku w fundusze private equity.
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Zasiada w radach Advisory Board kilku funduszy inwestujących w Polsce oraz Europie Środkowej. Absolwent SGH.
[/toggle]


PGdanski2Przemysław Gdański

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w mBanku S.A.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. W 2012 r. ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Z bankowością korporacyjną i inwestycyjną jest związany od ponad 20 lat. W latach 1993 – 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 – 2006 był Dyrektorem Zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA.

Od maja do listopada 2006 roku – CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 2008 Członek Zarządu Banku odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną.

[/toggle]


jacek.korpalaJacek Korpała

Partner Zarządzający ARX Equity Partners

Jacek Korpała jest związany z ARX Equity Partners (wcześniej prowadzącą działalność pod nazwą DBG Eastern Europe) od kwietnia 1998 roku. ARX posiada biura w Warszawie, Pradze, Budapeszcie i Bukareszcie i zarządza funduszami private equity inwestującymi w spółki średniej wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej (www.arxequity.com).

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W sektorze medycznym ARX zainwestował w Polsce w spółkę Lexummedica (www.lexummedica.pl).

Jacek Korpała jest partnerem zarządzającym odpowiedzialnym za inwestycje ARX w Polsce i Krajach Bałtyckich. Reprezentuje fundusze zarządzane przez ARX w radach nadzorczych spółek portfelowych.

Przed pracą w ARX Jacek Korpała był partnerem Arthur Andersen zarządzającym działem corporate finance w Polsce, a wcześniej m.in. dyrektorem w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za prywatyzację kapitałową.

Jacek Korpała był przez kilka lat członkiem Rady European Venture Capital Association (www.evca.eu) reprezentującym Polskę, a wcześniej przez dwa lata wiceprezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl).

[/toggle]


zdjęcia biznesowe i fotografia korporacyjnaPiotr Kuszewski

Adiunkt w Instytucie Bankowości w Szkole Głównej Handlowej

Piotr Kuszewski jest adiunktem w Instytucie Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Piotr Kuszewski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W swoich badaniach Piotr Kuszewski koncentruje się na wpływie inwestycji alternatywnych na rozwój gospodarczy. Dr Kuszewski prowadzi zajęcia z bankowości inwestycyjnej, zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz matematyki finansowej.

Piotr Kuszewski jest również Prezesem Zarządu April Polska Assistance i równolegle w Grupie April nadzoruje cały obszar Europy Środkowej i Wschodniej. April jest globalnym dostawcą usług assistance oraz brokerem ubezpieczeniowym.

W przeszłości Piotr Kuszewski był Prezesem Zarządu TFI BGK oraz członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego. W BGK Piotr Kuszewski był dyrektorem zarządzającym nadzorującym Pion Inwestycji Infrastrukturalnych oraz dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych. Jako pracownik Banku był zaangażowany w przygotowanie programu Inwestycje Polskie oraz utworzenie Polskiego Funduszu Funduszy Wzrostu z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

Piotr Kuszewski jest menedżerem z doświadczeniem w obszarach finansów, ryzyka i inwestycji. W latach 2007-2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów, zarządzanie ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym. Jako członek zarządu nadzorował również obszar administracji i logistyki w PZU Życie oraz rozwój produktów ubezpieczeniowych. Piotr Kuszewski w Grupie PZU był członkiem Rady Nadzorczej PZU Asset Management SA oraz rad nadzorczych spółek Grupy PZU na Litwie. Z ramienia PZU Życie w latach 2007-2010 był Przewodniczącym rady nadzorczej KFA Armatura SA.

[/toggle]


zdjęcia biznesowe i fotografia korporacyjnaPiotr Linke

Prezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.

Pan Piotr Linke jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Finansów i Statystyki z tytułem magister ekonomii oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych. Ukończył również program Strategic Leadership Academy na Harvard Business Review and Canadian International Management Institute, Advanced Executive Education.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W latach 1984 – 1991 pracował w Departamencie Treasury w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz w bankach Vereins- und Westbank AG w Hamburgu, DG Bank AG i Mitteleuropäische Handelsbank AG we Frankfurcie/M. W roku 1991 Pan Piotr Linke rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora Departamentu Treasury w Banku Creditanstalt S.A. w Warszawie, gdzie do roku 1998 był odpowiedzialny za stworzenie i zarządzanie Departamentem.

W latach 1998 – 2011 kierował, w ramach Grupy Deutsche Banku, DWS Polska Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa i Prezesa Zarządu. Jednocześnie w okresie 2000 – 2005 był odpowiedzialny, jako Wiceprezes Zarządu, za firmę Deutsche Asset Management S.A.

W latach 2011 – 2013 był Dyrektorem Generalnym firmy Poland Consulting Sp. z o.o.

Od września 2014 roku Pan Piotr Linke został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Operacyjnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. a w lutym 2015 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

[/toggle]


marcoMarco Natoli

Principal Equity Investments European Investment Fund (EIF)

Jako jeden z wyższych rangą członków zespołu LMM, Marco zarządza inwestycjami średniej wielkości, mezzanine i inwestycjami hybrydowymi i portfelami akcji debetowych w całej Europie. Do tej pory, ukończył ponad 30 inwestycji, o łącznej wartości 1,05 mld EUR. Pan Natoli zasiada w radach nadzorczych 32 funduszy.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Przed dołączeniem do EFI w styczniu 2009 roku, pracował przy inwestycjach bezpośrednich jako Senior Investment Manager w Innogest Capital, włoskim funduszu VC, koncentrując się na wczesnych etapach inwestycji.

Poprzednie zajęcia Pana Natoli to Project i Engagement Manager w firmie Capgemini (2001 do 2004), gdzie z powodzeniem realizował złozone zadania doradcze i Ernst & Young Consultants, gdzie rozpoczął swoją karierę w 1998 roku.

Marco posiada tytuł magistra inżynierii przemysłowej i Zarządzania na Politechnice w Turynie (Włochy).

[/toggle]


brBeata Radomska

Prezes Zarządu, Executive Club

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz, Skarbiec Asset Management Holding, od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej

[/toggle]


rafalwizaRafał Wiza

Szef Zespołu Doradczego dla sektora Private Equity KPMG w Polsce

Rafał dołączył do KPMG w 2000 r. i jest szefem grupy Private Equity KPMG w Polsce. Odpowiedzialny jest za relacje pomiędzy dedykowanym zespołem partnerów ze strony KPMG a przedstawicielami funduszy Private Equity.
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Zespół Private Equity w KPMG składa się z partnerów specjalizujących się w wyszukiwaniu targetów inwestycyjnych, restrukturyzacjach podatkowych, wycenach, projektach due diligence, projektach audytowych oraz w doradztwie operacyjnym. Jednym z celów wspomnianego zespołu jest szeroka promocja funduszy Private Equity wśród właścicieli kapitału prywatnego i wśród społeczeństwa. Ponadto, Rafał jest odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację wielu projektów związanych z badaniem sprawozdań finansowych, a wspólnie z Markiem Gajdzińskim za zarządzaniem działem Knowledge Management w KPMG.
[/toggle]


wrzesinskiMichał Wrzesiński

Wiceprezes Zarządu, Navigator Capital S.A.

Michał Wrzesiński od prawie 20 lat zaangażowany w prowadzenie transakcji fuzji i przejęć. Doradzał w ponad 40 transakcjach M&A na łączną kwotę ponad 4 mld PLN. Rozpoczął swoją karierę w MC Concordia, gdzie był Partnerem odpowiedzialnym za transakcje kapitałowe, następnie przez ponad 5 lat kierował działem corporate finance w Rabobanku, a następnie był partnerem i założycielem Navigator Capital i DM Navigator.
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 2014 roku zaangażowany operacyjnie w MBO Grupy PKT.PL. Jest również Profesorem SGH, gdzie w szczególności specjalizuję się w tematyce dotyczącej private equity, w 2008 roku obronił habilitacje z zakresu efektywności funduszy private equity.
[/toggle]