[one_half]

algotech
[/one_half]

[one_half_last]

Algotech Polska jest dostawcą oraz integratorem rozwiązań teleinformatycznych wspierających procesy tworzenia i implementacji doświadczenia Klienta.
Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy o zasięgu europejskim działającej od 1992 roku.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jako grupa tworzymy unikalne kompetencje w zakresie prowadzenia złożonych projektów biznesowych. Wspomagamy naszych Klientów we wdrożeniu zmian, co jest charakterystyczną cechą dla projektów informatycznych w obszarze aplikacji biznesowych.Jesteśmy uznanym partnerem sprawdzonych dostawców technologii dla rozwiązań wspierających tworzenie tzw. Customer Journey. Nasza domena to wsparcie komunikacji i interakcji, które są kluczowymi elementami budowania zadowolenia Klienta.Jako pierwsi w Polsce wdrażaliśmy rozwiązania w obszarze biometrii. Wspieramy rynek oraz uczestniczymy w pracach otwierających polskie ramy prawne na zastosowanie tych technologii w procesach biznesowych.
W roku 2018 skupiamy się na wsparciu transformacji cyfrowej naszych Klientów poprzez proponowanie technologii podpisu elektronicznego/biometrycznego i Digital Signage.

[/toggle]
[/one_half_last]


[one_half]

dow_logo_300x80px

[/one_half]

[one_half_last]

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

[/one_half_last]


[one_half]

Millennium
[/one_half]

[one_half_last]

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor), działające od 2003 r., prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych współpracuje z firmami reprezentującymi wszystkie gałęzie gospodarki, wspierając zarówno mikro-przedsiębiorców, jak i duże przedsiębiorstwa. W ramach prowadzonego Rejestru BIG InfoMonitor przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu, ale także o terminowych płatnościach osób i firm. Umożliwia również dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, uczestnicząc w platformie wymiany informacji pomiędzy bankami i pozostałymi sektorami gospodarki. Oferuje również sektorowi bankowemu i przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności.
BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego – poprzez Biuro Informacji Kredytowej – swojego głównego akcjonariusza.

[/one_half_last]


 

[one_half]

Millennium
[/one_half]

[one_half_last]

Biuro Informacji Kredytowej S.A., działające od 1997 r., gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. BIK jako największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych, posiada w swojej bazie informacje o 148 mln rachunków należących do 24,3 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,2 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym o 757 tys. mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Poprzez internetowy portal www.bik.pl umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK pomaga chronić się przed wyłudzeniem kredytu lub opóźnieniem w spłacie.
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

BIK spełnia rolę społeczną, inicjując akcję edukacyjną Nieskradzione.pl, której celem jest uświadomienie potrzeby ochrony swoich danych osobowych. Biuro jako instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust.4 Prawa bankowego i podlegająca przepisom tej ustawy w zakresie szczególnego reżimu ujawniania informacji stanowiących tajemnicę bankową wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych. BIK udostępnia informacje stanowiące tajemnicę bankową bankom, SKOK-om, instytucjom pożyczkowym, a także na podstawie art. 12a. ust.3 Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych może gromadzić i udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych informacje dotyczące użytkowników instrumentów płatniczych. Od kilkunastu lat BIK jest aktywnym członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers), zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.
[/toggle]
[/one_half_last]


 

[one_half]

Nord-1082

[/one_half]

[one_half_last]

[/one_half_last]


 

[one_half]

c2c

[/one_half]

[one_half_last]

Coast2Coast jest inwestorem finansowym używającym własnego kapitału i długu do przeprowadzania inwestycji zamiast pozyskiwania funduszy od podmiotów trzecich. Strategia Coast2Coast polega na pozyskiwaniu i budowaniu platform, które tworzą synergie i umożliwiają dalsze rozwijanie firm przy jednoczesnym zapewnieniu, że w każdej firmie będzie działać silny zespół zarządzający, skoncentrowany na codziennych zadaniach.
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Aktywny nadzór właścicielski w spółkach portfelowych umożliwia znaczącą poprawę wyników operacyjnych oraz finansowych. W ten sposób Coast2Coast konsekwentnie przynosi zyski dla swoich właścicieli i współinwestorów. Do dzisiaj przeprowadził ponad 25 transakcji o łącznej wartości ponad 250 milionach euro.

[/toggle]
[/one_half_last]


[one_half]
emitel_logo_300x80px
[/one_half]

[one_half_last]

EmiTel to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.
EmiTel jest krajowym liderem w zakresie prac związanych m.in. z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej.
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Firma z sukcesem wdrożyła sieć telewizji cyfrowej DVB-T w Polsce, prowadzi prace nad radiofonią cyfrową DAB+.
Oferta firmy obejmuje także projektowanie, instalację i doradztwo techniczne w systemach radiodyfuzyjnych i radiotelekomunikacyjnych oraz wynajem infrastruktury na potrzeby nadawców i operatorów.
Najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania oraz zastosowanie najnowszych technologii to podstawowe cechy oferty firmy.

[/toggle]
[/one_half_last]

 


[one_half]
KUKE
[/one_half]

[one_half_last]

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Od ponad 25 lat ubezpieczamy transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

    • Jesteśmy firmą polską. Naszymi akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.
    • Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce mamy prawo do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego.
    • Jako jedyni w kraju ubezpieczamy długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.
    • Ułatwiamy firmom dostęp do zewnętrznego finansowania. Nasza spółka faktoringowa KUKE Finance S.A. finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu – ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

[/toggle]
[/one_half_last]


[one_half]

linklaters
[/one_half]

[one_half_last]

Linklaters jest międzynarodową kancelarią prawną prowadzącą działalność we wszystkich największych centrach biznesowych i finansowych na świecie. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną, łącząc światowe doświadczenie z gruntowną znajomością polskiego prawa i uwarunkowań gospodarczych. Główne obszary specjalizacji warszawskiego biura Linklaters to: prawo korporacyjne oraz fuzje i przejęcia, private equity, bankowość i finanse oraz rynki kapitałowe, prawo konkurencji i UE, prawo nieruchomości i budowlane, prawo energetyczne i infrastrukturalne, prawo podatkowe, postępowania sądowe i arbitraż, prawo telekomunikacyjne oraz własność intelektualna.

[/one_half_last]


[one_half]

Millennium
[/one_half]

[one_half_last]

Bank Millennium powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych. Obecnie jest jednym z 7 największych pod względem aktywów w Polsce banków komercyjnych kierującym swoje usługi do wszystkich segmentów rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną i mobilną.
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Od początku swojej działalności wyznacza trendy w polskiej bankowości, na przykład był pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na polskim rynku karty płatniczej. Bank spełnia najwyższe standardy ładu korporacyjnego, realizuje programy społeczne wspierające rozwój kultury oraz edukację młodzieży.
Bank Millennium jest liderem rynku w obszarze innowacji rozumianych jako nowości technologiczne i udogodnienia procesowe. Innowacyjność w Banku Millennium jest częścią jego strategii biznesowej. Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium – jedną z najbardziej nowoczesnych i najbardziej kompleksowo rozwijających się grup finansowych w Polsce – zatrudniającą łącznie ponad 5800 osób (etaty).

[/toggle]
[/one_half_last]

 


 

[one_half]

Nord-1082
[/one_half]

[one_half_last]

NORD PARTNER Sp. z o.o – to jedna z największych niezależnych firm brokerskich, działająca na rynku krajowym od 1998 roku. Spółka zatrudnia ponad 140 osób, w tym 90 licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych, specjalizujących się w różnych dziedzinach ubezpieczeń, otwartych na potrzeby klienta i zapewniających profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Nord Partner działa poprzez sieć 22 oddziałów na terenie całego kraju. Tworzymy programy ubezpieczeniowe „szyte na miarę” dla naszych klientów m.in. z sektora energetyki, chemii, farmaceutyków oraz finansów. Dysponujemy szeroką wiedzą na temat krajowego rynku ubezpieczeniowego, a także posiadamy praktyczne doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi rynkami, umiejętnie wykorzystując je z korzyścią dla naszych polskich i międzynarodowych klientów.

Budujemy długoterminowe relacje z naszymi klientami na bazie wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i profesjonalizmu.

[/toggle]
[/one_half_last]


[one_half]

PIKA

[/one_half]

[one_half_last]

PIKA Sp. z o.o. jest uznanym ekspertem i twórcą nowoczesnych rozwiązań umożliwiających kompleksowy outsourcing procesów związanych z zarządzaniem informacjami biznesowymi.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Od ponad 23 lat PIKA Sp. z o.o. wspiera największe polskie przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku, wprowadzając innowacyjne systemy skutecznego zarządzania informacją i dokumentacją biznesową. Dzięki odważnemu stosowaniu nowoczesnych technologii PIKA jest dziś liderem w zakresie efektywnego, inteligentnego zarządzania informacją oraz obiegiem dokumentacji.

[/toggle]
[/one_half_last]

 


[one_half]

PIKA

[/one_half]

[one_half_last]

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Pocztylion-Arka zostało założone w 1998 roku po wprowadzeniu w Polsce drugiego, kapitałowego, filara systemu emerytalnego.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Głównymi akcjonariuszami Pocztylion-Arka są:
˗ BNP Paribas Cardiff: ubezpieczeniowy segment największego europejskiego banku,
˗ Invesco: jedna z największych amerykańskich firm inwestycyjnych zarządzająca globalnie aktywami o wartości ponad 900 miliardów dolarów,
˗ Poczta Polska: największy pracodawca w kraju, narodowy operator pocztowy obejmujący zasięgiem sieci sprzedaży całą Polskę.
Pocztylion-Arka PTE stosuje zasady etycznego inwestowania kierując się przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych również pozafinansowymi ocenami emitentów, przyjmując, że etyczne działania skuteczniej zwiększają wartość inwestycji długoterminowych.
Spółka zarządza środkami zgromadzonymi przez ponad pół miliona klientów o wartości 3 miliardów złotych.
Aktualna oferta Towarzystwa to Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion i Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus, spółka oferować będzie również zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

[/toggle]

[/one_half_last]


[one_half]

apn-promise
[/one_half]

[one_half_last]

Mamy za sobą wiele lat doświadczeń. Działając od 1991 roku współtworzyliśmy i zmienialiśmy polski rynek technologiczny. Jako największy w Polsce Certyfikowany Partner Microsoft, czujemy się odpowiedzialni za sukces naszych klientów i partnerów, dlatego jednym z najważniejszych zadań, które przed sobą stawiamy, jest zrozumienie ich potrzeb.
Wspieramy klientów i partnerów na każdym etapie ich kontaktu z technologią – nasza grupa ponad 200 specjalistów, architektów, programistów oraz inżynierów pomaga planować zakupy licencyjno-sprzętowe, wdraża, integruje, szkoli, zapewnia wsparcie technologiczne oraz tworzy aplikacje dedykowane.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Technologia jest dla nas naturalnym środowiskiem działania, dzięki czemu stale optymalizujemy jakość naszych usług oraz aplikacji. Działamy z pasją i codzienne, nawet najmniejsze potrzeby, inspirują nas do tworzenia nowych rozwiązań i usług.
Działalność APN Promise bazuje na 4 filarach:
• Sprzedaży oprogramowania (m.in. Microsoft, Cisco, Fortinet czy Symantec)
• Wdrażaniu rozwiązań infrastrukturalnych, pracy grupowej oraz bezpieczeństwa
• Tworzeniu aplikacji własnych (w tym dedykowanych)
• Dystrybucji oprogramowania wraz ze wsparciem dla Resellerów
Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa, praktycznie ze wszystkich sektorów gospodarki, administracja publiczna, służba zdrowia i edukacja. Mamy doświadczenia w branży:
• Finansowej i ubezpieczeniowej (zaufali nam m.in. Bank Pekao SA, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, PZU SA)
• Energetycznej (zaufali nam m.in. URE, PGNiG, PSE, PGE, Grupa Lotos, ENEA, Tauron)
• Handlu Detalicznego (współpracujemy z EuroNet, Media Markt Polska, Komputronik, PEPCO Poland, Inter Cars)
• Mediów i telekomunikacji (współpracujemy z ITI, Agora, Cyfrowy Polsat, Netia, Polskie Radio, P4, T-Mobile)
• Administracji Publicznej (zaufały nam liczne Ministerstwa, Urzędy Wojewódzkie czy też jednostki administracji lokalnej.
• Służbie Zdrowia (LUX MED, Medicover oraz szpitale publiczne.
[/toggle]

[/one_half_last]


[one_half]
raiffeisen_polbank
[/one_half]

[one_half_last]

Raiffeisen Bank Polska S.A. rozpoczął działalność w 1991 roku. Oferuje pełen zakres usług finansowych dla klientów indywidualnych, w tym najzamożniejszych pod marką bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen, a w bankowości korporacyjnej koncentruje się na segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W skład grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. wchodzą m.in.: Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o., Raiffeisen Solutions Sp. z o.o. prowadząca internetowy kantor RKantor.com oraz Raiffeisen TFI S.A. W 2012 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.
Z usług Banku korzysta ponad 800 tysięcy klientów za pośrednictwem sieci 235 placówek na terenie całej Polski oraz systemów bankowości elektronicznej i przez nowoczesne centrum obsługi telefonicznej.

[/toggle]
[/one_half_last]

 


[one_half]
payu

[/one_half]

[one_half_last]

Value4Capital jest firmą private equity inwestującą w średniej wielkości spółki działające w Europie Środkowej. Koncentrujemy się na inwestycjach w wykupy (buy-out) przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej, działających w Polsce oraz w innych krajach UE z regionu Europy Centralnej. Inwestujemy w spółki, które poprzez rozwój organiczny oraz akwizycje – stają się liderami w swoich sektorach. Dotychczasowe inwestycje to m.in. Home.pl, Konsalnet, MedLife.

[/one_half_last]

 


[one_half]

Print

[/one_half]

[one_half_last]

Konsalnet jest największą firmą branży ochrony w Polsce. Działa ponad 20 lat, oferując pełen zakres usług bezpieczeństwa – od usług ochrony fizycznej, przez obsługę gotówki, konwoje, zabezpieczenia techniczne i monitoring po ratownictwo.
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Firma zatrudnia około 20 tys. pracowników, wykorzystuje flotę ponad 1200 samochodów (w tym ponad 350 pojazdów do transportu wartości pieniężnych), dysponuje oddziałami i biurami na terenie całego kraju. Uzyskała szereg rekomendacji, certyfikatów, nagród i wyróżnień, w tym dwie nagrody Superbrands.
Świadczy usługi w każdym z segmentów rynku – ochronie fizycznej, monitoringu i obsłudze gotówki. Zapewnia ochronę fizyczną ponad 3200 obiektów, usługi monitoringu świadczy dla ok. 60 tysięcy Klientów. Wśród Klientów Konsalnetu są między innymi największe banki w Polsce, sieci handlowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, strategiczne obiekty i firmy przemysłowe, jednostki wojskowe a także porty lotnicze.

[/toggle]
[/one_half_last]


[one_half]

APA Group
[/one_half]

[one_half_last]

Vistra, plasująca się w światowej czołówce firm w branży, oferuje wyjątkowo szerokie spektrum usług i rozwiązań biznesowych. Firma, obecna w ponad 40 krajach na świecie, zatrudnia wyspecjalizowany zespół ekspertów, którzy biegle poruszają się w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, co przekłada się na sukcesy Klientów.
W Polsce Vistra obecna jest w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, a nasze wieloletnie doświadczenie pozwala wpierać zagranicznych inwestorów w zakresie wejścia na rynek i sekretariatu korporacyjnego, jak również księgowości oraz kadr i płac.

[/one_half_last]