UNICEF_6398b_450x450

Od 70 lat nieprzerwanie UNICEF walczy, aby każde dziecko na świecie mogło być po prostu dzieckiem. Aby dzieci nie musiały być żołnierzami, czy też ofiarami wojen dorosłych. Aby nie musiały pracować, ale mogły chodzić do szkoły i bawić się  z rówieśnikami.

Dzięki wsparciu Darczyńców UNICEF finansuje szczepienia przeciw odrze, tężcowi i polio, leczy maluchy cierpiące z powodu niedożywienia. W sytuacji klęski humanitarnej, jako jedna z pierwszych organizacji UNICEF niesie pomoc w miejscu tragedii. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie w walce o przestrzeganie prawa każdego dziecka do zdrowia, edukacji, równości i ochrony.

 

 

opolsku.cz

CPIH jest Izbą bilateralną wspierającą działalność czeskich przedsiębiorców w Polsce oraz polskich w Czechach.

Izba oferuje:
• promocję czeskich firm w Polsce i polskich w Czechach
• organizację misji gospodarczych i indywidualnych
• prezentację na wybranych targach w Polsce i Czechach
• pośrednictwo we współpracy z mediami
• organizację spotkań handlowych
• tłumaczenia ustne i pisemne
• badania rynku
• konsultacje fachowe w dziedzinach prawa i podatków, pomoc przy certyfikacji i zamówieniach publicznych
• wyszukiwanie partnerów handlowych.


Francja

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywności CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców, sprzyjają współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocją najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych, zapewniających rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 112 Izb francuskich na świecie.


jetro

Głównym celem Niderlandzko – Polskiej Izby Gospodarczej jest pomoc firmom różnej wielkości w rozwoju. Oferujemy naszym 200 członkom rozpowszechnienie w naszej społeczności biznesowej, silną bazę networkingową oraz możliwość rozwoju zawodowego. Izba przygląda się ważnym przepisom i działalności politycznej, które mogą pomóc lub zaszkodzić miejscowym firmom. Nasze wydarzenia są doskonałą okazją do zaznajomienia się z innymi właścicielami firm. W każdy pierwszy wtorek miesiąca organizujemy mixer biznesowy w Warszawie. Również poprzez nasze aktywne oddziały w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku i Holandii organizujemy wiele wydarzeń, podczas których można spotkać potencjalnych klientów lub partnerów. Wiele firm kontaktuje się z nami po wsparcie w prowadzeniu biznesu w Polsce. Dla naszych członków oferujemy bezpłatną poradę jeżeli tylko możemy pomóc. A dla firm, które potrzebują konkretnych kontaktów, organizujemy spotkania z polskimi odpowiednikami (matchmaking). Udało nam się osiągnąć sukces oraz pomóc wielu holenderskim firmom w założeniu firmy w Polsce.


PKIHP

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jest jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, już od dwudziestu lat działającą na rzecz rozwoju polsko–ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych. Nasze doświadczenie i wiedza, w połączeniu z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych, pozwala nam realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej między Polską i Ukrainą.
Nasze cele realizujemy przez:
• Profesjonalną promocję i wspomaganie działalności biznesowej Firm Członkowskich
• Reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie
• Współpracę z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kulturalnymi
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie
Nasz zespół codziennie dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez nas usług była na najwyższym poziomie, oraz zgodna z duchem statutu.