bielecki_120x180prof. ALK dr hab. Witold Bielecki

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK

Prowadzone zajęcia: Systemy Wspomagania Decyzji, Zastosowanie Informatyki w Biznesie, Systemy Informatyczne Wspomagające Zarządzanie, Badania Operacyjne, Gry Symulacyjne w Dziedzinie Zarządzania. Jako profesor wizytujący prowadził zajęcia na licznych uczelniach w USA, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i Białorusi.


Zbigniew.Dworzeckiprof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Profesor Nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecna SGH), gdzie zdobył stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w naukach ekonomicznych.


Wojciech.EichelbergerWojciech Eichelberger

Dyrektor Instytutu Psychoimmunologii – IPSI

Urodził się w Warszawie w roku 1944. Psycholog, psychoterapeuta i trener. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska „Poziom aspiracji a odporność na stres”). Po studiach przez trzy lata pracował w placówkach lecznictwa psychiatrycznego, m.in. w eksperymentalnym Oddziale Leczenia Odwykowego. W roku 1970 podjął kilkuletnie studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UW, zakończone absolutorium. W tym czasie, w latach 1972 – 73 uczestniczył w przygotowaniach do programu środowiskowej terapii schizofrenii – „Synapsis”.


Kets.de.Vriesprof. Manfred Kets de Vries

Uhonorowany tytułem zasłużonego profesora Raoul de Vitry d’Avaucourt w dziedzinie rozwoju przywództwa i zmian organizacyjnych

Manfred Kets de Vries przedstawia oryginalne spojrzenie na często badane zagadnienia, takie jak przywództwo oraz dynamika zmian jednostkowych i organizacyjnych.


kleiber_120x180prof. dr hab. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk od roku 2007

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.


koszajski_120x180dr hab. Radosław Koszewski

Dyrektor Programów IESE Business School

Jest osobą odpowiedzialną za rozwój IESE w Polsce. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. W przeszłości pracował w Katedrze Marketingu Central Connecticut State University w USA, a także współpracował z Rotterdam School of Management (RSM). Autor publikacji w dziedzinie aliansów strategicznych przedsiębiorstw oraz marketingu strategicznego.


kozminski_120x180prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, Członek-Korespondent Polskiej Akademii Nauk

Przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, kierownik Katedry Zarządzania; pełni też funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A.W latach 1981-1987 był Dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


Nicholsonprof. Alastair Nicholson

Profesor Honorowy Zarządzania London Business School

Alastair Nicholson jest profesorem emerytowanym Wydziału Operations and Technology Management na London Business School. Prowadzi wykłady na Politechnice Warszawskiej, Oxford University Saïd Business School oraz na uniwersytecie w Newcastle.


obloj_120x180prof. Krzysztof Obłój

Kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Profesor Krzysztof Obłój jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii L Koźmińskiego oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej International Management Development Center.


orlowski_120x180prof. Witold Orłowski

Członek Rady Klubu, ekonomista, Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Szef Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta 2001-2005.

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.


ploszajski_120x180prof. dr hab. Piotr Płoszajski

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej

Absolwent Harvard Business School, USA, stypendysta m.in. The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Chiba Univ., Tokyo oraz Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. W 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.


romanowski_120x180prof. dr hab. Maria Romanowska

Kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa

Absolwentka SGPiS, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka kilkuset publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu dotyczących w szczególności problemów z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania w kryzysie, funkcjonowania grup kapitałowych.