????????????????????????????????????????????????????????????????????Valdas Adamkus

Prezydent Litwy w latach 1998-2003 i 2004-2009

Valdas Adamkus urodził się 3 listopada 1926r. w Kownie, na Litwie. Do roku 1944 uczył się w Aušra Gymnasium (wcześniej w Szkole Podstawowej im. Jonasa Jablonskiego), zaś w roku 1946 skończył Gimnazjum Litewskie w Niemczech. W latach 1946 – 1947 studiował na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Monachium (Niemcy), zaś w latach 1955–1960 był studentem Uniwersytetu Illinois (USA), gdzie uzyskał dyplom z inżynierii wodno-lądowej.


ARCHIVIO IMAGOECONOMICAGiuliano Amato

Premier Włoch w latach 1992-1993 i 2000-2001

Giuliano Amato jest zasłużonym emerytowanym profesorem EUI (Wydziału Prawa) i obecnie pełni funkcję prezesa Istituto dell’Enciclopedia italiana, Scuola Superiore S. Anna w Pizie oraz Centro Studi Americani w Rzymie. Dwukrotnie sprawował urząd premiera Włoch – za pierwszym razem w latach 1992 – 1993, a następnie od roku 2000 do 2001. Amato był również wiceprzewodniczącym kongresu na temat przyszłości Europy, na którym sporządzono projekt konstytucji europejskiej.


Jose.Maria.AznarJosé María Aznar

Premier Hiszpanii w latach 1996-2004

José María Aznar urodził się w Madrycie w roku 1953. Ma żonę, Anę Botellę i troje dzieci. W roku 1975 skończył prawo i został dyplomowanym kontrolerem finansów publicznych. W latach 2004 – 2011 był zasłużonym badaczem na Uniwersytecie Georgetown. Jest prezesem FAES (Fundacji Studiów i Analiz Społecznych), członkiem zarządu News Corporation, zasłużonym członkiem honorowym School of Advanced International Studies (SAIS) na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa.


bieleckiJan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów

Były Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, jest obecny w życiu politycznym i gospodarczym Polski od ponad 20 lat. Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A.


Jerzy_Buzekprof. Jerzy Buzek

Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

Prof. Jerzy Buzek jest posłem do Parlamentu Europejskiego, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. 14 lipca 2009 r., zdobywając 555 spośród 644 ważnych głosów, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Tym samym, został pierwszym przewodniczącym najbardziej demokratycznej z unijnych instytucji, pochodzącym z Europy Środkowo-Wschodniej.


Joschka.FischerJoschka Fischer

Minister Spraw Zagranicznych Niemiec w latach 1998-2005

Joschka Fischer, były wicekanclerz i minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec (1998 – 2005), stał na czele Partii Zielonych podczas ich pierwszej kadencji w rządzie, zarówno na poziomie państwowym (Hesse), jak i federalnym. W latach 2006 – 2007 kierował katedrą w Woodrow Wilson School of International and Public Affairs na Uniwersytecie Princeton (USA).


Bundeskanzler Alfred Gusenbauerdr Alfred Gusenbauer

Kanclerz Austrii w latach 2007-2008

Urodził się 8 lutego 1960r. w St. Pölten, mieszka w Wiedniu. Dr Gusenbauer studiował prawo, filozofię, politologię i ekonomię na Uniwersytecie Wiedeńskim. Posiada tytuł doktora nauk politycznych (1987r.), tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Herzliya (w Izraelu), jest również Honorowym Senatorem Europejskiej Akademii Nauk Ścisłych i Humanistycznych.


jerzyhausnerprof. dr hab. Jerzy Hausner

Wicepremier w latach 2003-2005, obecnie członek Rady Polityki Pieniężnej

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Adjunct Professor in Transition Economies w International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School.


khoroshkowvkiValeriy Khoroshkovskyi

Pierwszy Wicepremier Ukrainy w 2012 r


dfdgwsBronisław Komorowski

Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej. Poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji. Minister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka, na początku lat 90. wiceminister w tym resorcie. Wicemarszałek Sejmu V kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej, od 2007 do 2010 Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji. Od 10 kwietnia 2010 do 8 lipca 2010 wykonywał tymczasowo obowiązki Prezydenta RP.


kwasniewskiAleksander Kwaśniewski

Prezydent RP w latach 1995-2005

Aleksander Kwaśniewski jest byłym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej (1995 – 2005). Urodził się 15 listopada 1954 roku w Białogardzie, Polska. Uczestniczył w negocjacjach słynnego „Okrągłego stołu” w Polsce, które ostatecznie doprowadziły do pokojowej transformacji Polski z komunizmu do demokracji. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej.


jaroslaw.pietrasJarosław Pietras

Dyrektor Generalny, Rada Unii Europejskiej

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1980 roku pracownik tego wydziału najpierw jako asystent, a od 1986 roku po obronie doktoratu jako adiunkt. W latach 1990 – 2006 zatrudniony kolejno w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Urzędzie Rady Ministrów, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwie Finansów.


dariusz.rosatiDariusz Rosati

Minister Spraw Zagranicznych w latach 1995–1997, Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004–2009

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od 1990 profesor tytularny w SGH. Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego. Założyciel Instytutu Gospodarki Światowej w SGH.


stelmachBeata Stelmach

Podsekretarz stanu ds. globalnej polityki ekonomicznej, promocji i kultury

Beata Stelmach, karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku, wiążąc się na wiele lat z nowotworzonym rynkiem kapitałowym. Początkowo zatrudniona w Biurze Inspekcji Komisji Papierów Wartościowych, następnie zajmowała stanowisko Dyrektora Sekretariatu Komisji, pełniąc też funkcję Rzecznika Prasowego Komisji.