PROGRAM USŁUG WZAJEMNYCH

Dla członków executive club

Idea programu sięga 2018 roku. Dostrzegając jak dynamicznie rozwija się Klub i jak ważne są relacje biznesowe, chcieliśmy stworzyć naszym Członkom dodatkową sposobność zacieśnienia więzi biznesowych. Różnorodność branży, produktów i usług, które niejednokrotnie się uzupełniają, sprawiła, że postanowiliśmy zaproponować naszym Klubowiczom możliwość przedstawienia swoich ofert w specjalnym katalogu. Tak narodził się Program Usług Wzajemnych – projekt, który ma na celu pogłębienie relacji biznesowych między firmami członkowskimi, poprzez wzajemne oferowanie swoich usług i produktów w atrakcyjnych rabatach. Dodatkową wartością udziału w PUW jest możliwość promocji firmy i umocnienia pozycji swojej marki w gronie Członków Executive Club, a także budowanie relacji biznesowych. Przez rok od rozpoczęcia Programu, udział wzięło już przeszło 30 firm, a grono to stale się powiększa.

Udział w PUW jest bezpłatny i przeznaczony wyłącznie dla firm zrzeszonych w Klubie.

Więcej informacji o Programie Usług Wzajemnych otrzymają Państwo pod adresem: puw@executiveclub.pl