9 grudnia w warszawskim hotelu Sheraton podczas spotkania Executive Club odbyła się ożywiona debata na temat podejmowania ryzyka i kwestii odpowiedzialności w świecie biznesu oraz polityki. O różnicach i podobieństwach dyskutowali prezesi dużych przedsiębiorstw, a perspektywę polityczną przedstawił prezydent Aleksander Kwaśniewski. W spotkaniu wzięli również udział redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński oraz rektor SGH profesor Tomasz Szapiro.

Spo

Spotkanie Executive Club „Odpowiedzialność i ryzyko: asymetria w świecie polityki i biznesu” zgromadziło liderów biznesowych oraz przedstawicieli świata nauki, mediów i polityki. Dyskusja wyraźnie zdystansowała świat polityki i biznesu, a jej temat bogaty był w kontrowersje. „Politycy rozmawiają wordem, a biznes rozmawia excelem” – w ten sposób różnice obrazował Paweł Jaguś, prezes zarządu Qumak.

Czy biznes to odpowiedzialność a polityka nieodpowiedzialność? Postrzeganie ryzyka, jako szansy albo zagrożenia, wpływa na decyzje biznesowe. Przedstawiciele biznesu podkreślali również, jak wyniki finansowe i odpowiedzialność za pracowników kształtują ich skłonność do ryzyka. Brak odpowiedzialności zarzucali politykom. Aster Papazyan, Commercial Director w PayU Polska, mówił nawet o ogromnej przepaści między tymi dwoma światami.

_mg_9360

„Z mojej perspektywy, w przemyśle farmaceutycznym, istnieje jeszcze jeden aspekt ryzyka wpisanego w inwestycje, innowacje. Jest nim nagła inicjatywa i narracja ze strony ustawodawcy, który posługuje się populistycznymi hasłami” – komentowała Dorota Firlej-Hryniewiecka, prezes Pfizer Polska.

Prezydent wskazywał, że można postawić rozróżnienie – biznes funkcjonuje na rynku materialnym, a politycy w materii społecznej. Aleksander Kwaśniewski nawiązywał również do zmian w otoczeniu politycznym, które kształtują biznes. „Chiny proponują alternatywę ideologiczną. Mówią tak globalnej gospodarce rynkowej, ale bez demokracji. Rosjanie mówią jeszcze więcej – zachód jest w stanie rozpadu, a to model proponowany przez nich powinien być modelem na przyszłość. Nasze rozważania nie są już tylko teoretyczne”.

Jacek Socha, wiceprezes PwC Polska, który pełnił funkcję ministra skarbu, wskazywał, że jest to wyjątkowe stanowisko polityczne, gdzie decyzje są zbliżone do mechanizmów, które kierują światem biznesu. Jednak stanowiska uczestników debaty wskazywały na duży dystans miedzy oboma środowiskami. Do jego skracania, niepotrzebnie utrwalanego, zachęcał Jerzy Baczyński. Redaktor naczelny „Polityki” mówił o mniej oczywistych podobieństwach obu środowisk: „Biznes ma poczucie silnej odmienności, a często obcości świata polityki. Jeżeli jednak spojrzy się na ten świat używając kategorii stosowanych na co dzień w biznesie, to można go doskonale opisać kategoriami rynkowymi.” Jerzy Baczyński podkreślał także istotną funkcję regulacyjną polityki dla utrzymania ładu oraz bezpieczeństwa społecznego, którą bardzo wyraźnie ujawnił ostatni kryzys finansowy. „Relacje między polityką i biznesem powinny zawsze dążyć do pewnej równowagi, to najzdrowsze dla higieny społeczeństw” – zaznaczał.

Bardzo ożywiona debata z udziałem znakomitych gości udowadnia, że pole do współpracy pomiędzy światem polityki i biznesu jest duże. Uczestnicy debaty zgodzili się, że kontakty te warto zacieśniać, także w kontekście jeszcze mało rozwiniętego w Polsce partnerstwa publiczno-prywatnego dla realizacji inwestycji służących rozwojowi polskiej gospodarki. Aspekt ten podkreślał Bartosz Soroczyński, General Manager Philips Lighting Polska.

Głównym partnerem wydarzenia była firma Xerox, a wspierały je również firmy Qumak oraz Philips Lighting

xerox

qumak_logo_300x80px
Wordmark

[divider type=”classic-2″]

[huge_it_gallery id=”20″]