W Pałacu Sobańskich w Warszawie, 17 października 2011r odbyło się kolejne spotkanie klubowe Executive Club p.n. „Quo vadis PKP?”.

Gości przywitała Pani Beata Radomska, prezes Executive Club. Przeprowadzono dwa panele dyskusyjne:pierwszy, pod nazwą „Infrastruktura kolejowa stan obecny i perspektywy”, która dotyczyła przede wszystkimnarodowego zarządcy infrastruktury i wykorzystania środków unijnych, był moderowany przez AdrianaFurgalskiegodyrektora z Zespołu Doradców Gospodarczych ‘TOR’ Sp. z o.o. Podczas drugiego panelu,moderowanego przez Jacka Sochęwiceprezesa polskiego oddziału PricewaterhouseCoopers, zostałyporuszone zagadnienia dotyczące PKP Intercity.

W panelu pierwszym udział wzięli:

  • Andrzej Massel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
  • Radosław StępieńPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
  • Dariusz BlocherPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Budimex S.A.
  • Zbigniew SzafrańskiPrezes Zarządu, PKP PLK S.A.
  • Rafał KaszubowskiPrezes Zarządu, Energo-Inwest-Broker S.A.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Massel, podczas oficjalnego otwarcia i wprowadzenia do dyskusji,przedstawił możliwości poprawy wykorzystania środków unijnych przez resort infrastruktury, poprzez korzystanie zsystemu informatycznego zarządcy przy nadzorowaniu projektów realizowanych przez Polskie Linie Kolejowe orazprzygotowywanie projektów rewitalizacyjnych, jak na przykład projektu, dotyczącego przywracania normalnychparametrów eksploatacyjnych, tam, gdzie jeździ się 40-50 km/h. Wiceminister zwrócił także uwagę na problemjakości robót na remontowanych odcinkach trakcji oraz przyszłe natężenie ruchu przy modernizacji układówtorowych stacji.

Prezes Budimexu Dariusz Blocher podczas panelu dyskusyjnego o infrastrukturze podkreślał, że warto zastanowićsię nad bardziej nowatorskimi i elastycznymi rozwiązaniami podczas realizacji projektów kolejowych.

Prezes PLK, Zbigniew Szafrański z kolei zasugerował, że podział środków na inwestycje realizacyjne imodernizacyjne da najlepszy efekt dla sieci kolejowej, zaś jak wskazują prace analityków podczas studiówwykonalności, najkorzystniejszą opcją jest rewitalizacja linii kolejowych. Ponad to, według prezesa PLK, liniekolejowe powinny być własnością państwa, a nie spółki. – Jestem zwolennikiem pozostawienia struktury spółkiakcyjnej PLK, przy zmianie struktury własności linii kolejowych na rzecz skarbu państwapowiedział prezesSzafrański. Zwrócił też uwagę na konieczność podjęcia działań mających na celu uniknięcie dziury w projektach wlatach 2014-2015, tym samym rozważne inwestycje z puli 7-8 mld złotych rocznie teraz, jeszcze bez projektów dowykonania na początku przyszłej perspektywy unijnej. Podobne zdanie wyraził Dariusz Blocher, prezesBudimexu, podkreślając, że potencjał inwestycji kolejowych wynosi ok 6 mld złotych i pozostanie tak dopóki niezapewni się długoletnich planów inwestycyjnych, o realnej perspektywie rzędu 7-8 lat. Dopiero w takim okresieopłaci się kupować maszyny budowlane dla kolei. Prezes Budimexu zasugerował też zmianę bazaltu na melafir, copozwoliłoby obniżyć koszty i dynamiczniej się rozwijać.

W drugim panelu dyskusyjnym, moderowanym przez Jacka Sochę, wiceprezesa polskiego oddziałuPricewaterhouseCoopers wypowiadali się :

  • Janusz PiechocińskiPoseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury
  • Małgorzata Kuczewska-ŁaskaPrezes Zarządu, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
  • Maria WasiakPrezes Zarządu, PKP S.A.
  • Leszek NiedałtowskiWiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o.
  • Radosław Potrzeszczadwokat Izby Adwokackiej we Wrocławiu, ekspert Polskiej Konfederacji PracodawcówPrywatnych

W tej części spotkania rozważano sytuację narodowego przewoźnika w warunkach gospodarki rynkowej. Zwrócono uwagę na specyfikę modelu zarządzania holdingiem PKP oraz identyfikację oraz wycenę ryzyka. Poruszono także kwestie związane z długiem kolei, kłopotach z przewozami oraz prywatyzacją Cargo.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję porozmawiać z panelistami oraz pozostałymi uczestnikami spotkania podczas koktajlu w kameralnych salonikach pałacu. Mieli także możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych.