SPOTKANIE KLUBOWE “THE END OF POWER”
endofpower1
Podczas spotkań Executive Club temat przywództwa i modeli zarządzania jest naturalnie tematem szczególnie dyskutowanym. W grudniowej dyskusji, która inspirowana była książką Moisesa Naima „The end of power”, wzięło udział wielu znakomitych gości – liderów ze środowiska biznesu, polityki oraz nauki. Prezes Executive Club Beata Radomska i Przewodniczący Rady Klubu Marek Michałowski wspólnie przywitali uczestników, którzy zebrali się w warszawskim hotelu Sheraton.

3 grudnia 2013 10

Merytoryczną część spotkania otworzył Bartosz Soroczyński, prezes Oracle Poland, który przedstawiając perspektywę firmy funkcjonującej w obszarze nowych technologii, mówił o przywództwie w organizacji bez granic. Zaprezentował refleksje na temat nowego modelu komunikowania się z otoczeniem i podejmowania decyzji.

Specjalne wystąpienie Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego było wprowadzeniem do właściwej części dyskusji. Prezydent przedstawił temat spotkania, a także ideę European Executive Forum i zaprosił na kolejną edycję kongresu, która odbędzie się 10-11 kwietnia 2014 roku. Zagadnienie przywództwa jest stale aktualne: „Znajduję podstawowe uzasadnienie potrzeby rozmowy na ten temat, potrzeby na refleksję. Wynika ona z tego, że świat się zmienia. Powiemy – świat się zawsze zmieniał i będzie zmieniał. To prawda, to naturalna kolej rzeczy. Ale świat nigdy nie zmieniał się tak szybko. Nigdy nie miał tylu nowych elementów, które zmieniają zachowania indywidualne, zachowania społeczne, gospodarkę, politykę. Ta szybkość zmian jest problemem, bo nikt nie jest w stanie opanować wszystkich docierających informacji. A to powoduje ogromne napięcie i przekracza nasze możliwości intelektualne, adaptacyjne, emocjonalne. Jest to także dylemat generacyjny.” – uzasadniał Aleksander Kwaśniewski.

3 grudnia 2013 1

Prezydent przedstawił także spojrzenie z perspektywy polityki: W „The end of power” autor zadaje pytanie, dlaczego polityka jest tym elementem, który zmienia się najwolniej, dlaczego jest cały czas opóźniona wobec rzeczywistości, która nas otacza. Odpowiedź okazuje się prosta. Polityka jest wyrazem sposobu myślenia, zachowania, emocji – czymś bardzo bliskim człowiekowi. Jest emanacją nastrojów i oczekiwań społecznych. Przez to skazana jest na najwolniejsze tempo zmian. Bo natura człowieka od zawsze pozostaje niezmienna. Stąd, jak wskazuje autor, dużo ważniejsze jest przywództwo perswazyjne, a nie nakazujące, dyrektywne.

Panel dyskusyjny zebrał znakomitych gości – w debacie moderowanej przez Profesora Andrzeja Koźmińskiego wzięli udział: Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego; Francois Colombie, Prezes Auchan w Polsce i na Ukrainie; Andrzej Klesyk, Prezes PZU, Prof. Krzysztof Obłój z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Beata Stelmach, Dyrektor Generalna GE w Polsce i krajach Bałtyckich.

Profesor Koźmispotkanie klubowe 3 grudnia 29ński rozpoczął dyskusję od refleksji na temat zmian demograficznych, erozji władzy, pojawienia się nowych podmiotów, które rywalizują o przywództwo. Autor książki, do którego nawiązywał moderator, przedstawia pogląd o postępującym umasowieniu, o jednoczesnym awansie materialnym i degradacji, przywołuje też słowa Zbigniewa Brzezińskiego, który mówił, że „łatwiej jest zabić milion ludzi, niż ich kontrolować”. Obserwacje Moisesa Naima z perspektywy makro pokrywają się z wnioskami profesora Koźmińskiego z perspektywy mikro, które profesor oparł na wywiadach z wybitnymi polskimi przywódcami. Pytania stawiane przez moderatora pozwoliły uczestnikom zapoznać się z różnymi modelami przywództwa z perspektywy przedsiębiorstw polskich, zagranicznych, opartych na zarządzaniu rodzinnym, a także polityki i instytucji finansowych.

O różnych podejściach w nauce do roli i definicji lidera, mówił profesor Krzysztof Obłój. Przedstawił dwie spierające się opinie – jedna grupa badaczy przypisuje szczególną rolę przywództwu i działaniu liderów, których rolą jest motywowanie zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych osiągnięć. Druga grupa przedstawia z kolei pogląd, że nie ma żadnego istotnego związku między efektywnością organizacji a działaniami jej liderów. Profesor Obłój zaznaczył, że obiektywny spadek skuteczności liderów, który możemy obserwować w dzisiejszych czasach, wynika prawdopodobnie głownie z kontekstu biznesowego i wyniesienia na piedestał krótkoterminowej efektywności. „Wyrwaliśmy język liderom, dzięki politycznej poprawności, zabierając ogromny fragment normalnej międzyludzkiej komunikacji i jej wyrazistość” – mówił profesor Obłój, zauważając, że problemem jest również narzucona z góry procedura oceniania wszystkich według tych samych schematów.

3 grudnia 2013 10 (1)

Swoje refleksje na temat władzy w korporacji przedstawiał Prezes PZU, Andrzej Klesyk. „Władza i przywództwo to bardzo mocno rozdzielne pojęcia, także z punktu widzenia praktycznego. W firmie władza wyraża się w podejmowaniu decyzji – decyzji ludzkich, dotyczących obsadzania stanowisk i decyzji o przyznawanych zasobach.” Andrzej Klesyk przytaczał przykłady formalnoprawnych ograniczeń, z którymi spotyka się na co dzień. Prezes PZU mówił także o szczególnych oczekiwaniach wobec przywódcy, od którego wymaga się błyskotliwych pomysłów i rozwiązań. Prerogatywą przywódcy w opinii Andrzeja Klesyka jest też jego wpływ na kulturę organizacji, którą może zmienić diametralnie według własnej wizji i w ten sposób kształtować obraz firmy.

O roli liderów mówił również Premier Marek Belka, który przedstawił znaczenie i współczesnych prezesów banków centralnych w Europie i na świecie, pokazując, jak wiele mają do powiedzenia w kreowaniu polityki gospodarczej i przemian ekonomicznych. Z tej perspektywy pokazywał niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z erozją przywództwa.

Beata Stelmach, powołana na stanowisko Dyrektora Generalnego GE, rozważała tezę postawioną przez moderatora, że w polityczne przywództwo na stałe wpisana jest klęska, szukając podobieństw i różnic między polityką a biznesem. Jako osoba z doświadczeniem na najwyższych szczeblach zarządzania w obu tych sferach, mogła przedstawić obiektywną opinię i praktyczny obraz różnych typów przywództwa. Podkreślała, że niezależnie od instytucji, najlepiej pamiętać, że nigdy nic nie jest dane raz na zawsze i w ten sposób szukać motywacji do odpowiednich zachowań.

3 grudnia 2013 14Francois Colombie, zapytany przez profesora Koźmińskiego o specyfikę funkcjonowania firmy rodzinnej, opowiadał o swojej ścieżce kariery, o wyzwaniach, ale także o szczególnej wartości tej formy przedsiębiorczości. „Nasza grupa budowana była krok po kroku i w dużej mierze opierała się na pasji. Istotny był od zawsze osobisty związek z firmą, który pozwala na większe zaangażowanie. Przedsiębiorcy w firmach rodzinnych mają też mniej ograniczeń w zarządzaniu. Ograniczeniami, a raczej kierunkiem działań, są wtedy przyjęte założenia w obszarze naszej misji i wartości.” – mówił prezes Auchan w Polsce i na Ukrainie. Po oficjalnej części spotkania odbył się tradycyjny już dla spotkań Executive Club business mixer, podczas którego goście wymieniali się opiniami i kontynuowali dyskusję w kameralnym gronie. Spotkania klubowe Executive Club to cykliczne wydarzenia dla przedstawicieli top managementu, które cztery razy w roku gromadzą liderów ze świata biznesu, polityki i nauki.

Partnerzy

oracle

intel

arrow

[divider type=”classic-2″]

[huge_it_gallery id=”24″]