18 marca w Pałacu Sobańskich w Warszawie odbyło się cykliczne spotkanie klubowe Executive Club, tym razem poświęcone branży energetycznej. W spotkaniu zatytułowanym „Wsparcie energetycznej efektywności gospodarki” wzięli udział prezesi najważniejszych spółek energetycznych w kraju i przedstawiciele podmiotów działających na rzecz rozwoju sektora w Polsce. W dyskusji podjęto zagadnienia modernizacji energetyki i koniecznych zmian w tym obszarze.

Administrację publiczną reprezentował z ramienia Ministerstwa Skarbu Zdzisław Gawlik, sekretarz stanu w MSP. Minister Gawlik wyraził swoją opinię, że bezpieczeństwo energetyczne jest priorytetem jego resortu. Opowiadał o inwestycjach gazowych i naftowych, które ułatwi projekt nowelizacji ustawy terminalowej.

– Wejście w życie przygotowanych przez MSP przepisów znacząco ułatwi proces inwestycyjny i przyspieszy budowę Korytarza Północ-Południe czyli sieci około 3,4 tys. km gazociągów, które zlokalizowane będą głównie w Południowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Polsce – powiedział Zdzisław Gawlik.

W najbliższych sześciu latach tylko spółki z udziałem Skarbu Państwa przeznaczą na inwestycje w polskim sektorze energetycznym przeszło 60 mld zł. Sektor publiczny współdziała w tym obszarze z przedsiębiorstwami prywatnymi, nie tylko stricte związane z produkcją czy przesyłem energii.

Ożywiona dyskusja panelowa odbyła się z udziałem Jacka Drozda, Wiceprezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Bartosza Soroczyńskiego, Dyrektora Generalnego Oracle Poland; Beaty Stelmach, Prezes Zarządu GE w Polsce i krajach bałtyckich, Krzysztofa Zamasza, Prezesa Zarządu Enea S.A. oraz Krzysztofa Zawadzkiego, Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.
Dyskusję moderował Jacek Socha, wiceprezes PwC Polska i były Minister Skarbu.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o modelu biznesowych najważniejszych podmiotów polskiej energetyki i o tym, w jaki sposób usprawnienie procedur pomoże zmodernizować sektor i optymalizować koszty związane z bieżącą produkcją i wykorzystaniem. Goście rozmawiali również o krokach, jakie czekają Polskę w drodze ku gospodarce niskoemisyjnej i o nowych regulacjach narzucanych przez Unię Europejską.

Kwartalne spotkanie Executive Club organizowane przy wsparciu partnerów: GE, Oracle Polska i ENEA oraz PwC pokazało, że debata o przyszłości sektora energetycznego jest bardzo istotna dla podmiotów z wielu innych gałęzi gospodarki.

[divider type=”classic-2″]

[huge_it_gallery id=”23″]