– DEBATA –

Innowacyjność – Chmura – Cyberbezpieczeństwo

Osią tematyczną spotkania są trendy technologie, które mają istotne znaczenie dla rozwoju cyberbezpieczeństwa przemysłu zbrojeniowego. Debata stanowi odpowiedź na pytania dotyczące olbrzymich inwestycji cyfryzację oraz narastającego zagrożenia sferze bezpieczeństwa cyfrowego. Eksperci poruszają zagadnienia dotyczące innowacji procesie zapewniania bezpieczeństwa.
SUSTAINABLE ECONOMY SUMMIT ONLINE
Sustainable Economy Summit to wyjątkowy projekt Executive Club, który ma na celu podkreślenie ogromnego znaczenia zaangażowania przedsiębiorstw w promowanie oraz wdrażanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zaproszeni do udziału w dyskusjach panelowych to czołowe postaci polskiej gospodarki i wybitni eksperci, którzy wyróżniają się ogromnym dorobkiem w obszarze rozwoju innowacji. Zwieńczeniem konferencji będzie ogłoszenie nominacji Sustainable Economy Awards, które wyłoni Kapituła.