SUSTAINABLE ECONOMY SUMMIT

22-23 maja 2023, Sheraton Grand Warsaw

Konferencja skierowana jest do firm wdrażających oraz realizujących cele zrównoważonego rozwoju, reprezentujących wiele sektorów gospodarki. Jest to wyjątkowy projekt Executive Club, mający na celu promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu. Zwieńczeniem wydarzenia jest uroczysta gala wręczenia nagród ,,Diamentów Sustainable Economy”.

Program

KONFERENCJA: dzień 1 (22 maja)

 • Zrównoważony rozwój firmy jako rynkowy must have. Jak zmienić tożsamość organizacji, a nie tylko jej wizerunek?

 • Strategia ESG. Jak ją zbudować aby w długoterminowej perspektywie przyniosła oczekiwane zyski? Praktyczne i skuteczne rozwiązania.

 • Jakie konsekwencje dla rynku niesie obowiązek raportowania ESG? Wpływ na produkcję, łańcuch dostaw (świadomość konsumentów w kwestii pochodzenia produktów, śladu węglowego).

 • Lider jako architekt zrównoważonej kultury organizacyjnej. Jak efektywnie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i równocześnie rozwijać strategię ESG?

 • Jakie przełomowe technologie w koncernach chemicznych pomogą w zapewnieniu wystarczającej ilości pożywienia mieszkańcom Ziemi?
 • Rola producentów nawozów w redukcji negatywnego wpływu globalnego ocieplenia na produkcję rolną i zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych.
 • Zrównoważone trendy konsumenckie a produkcja żywności. Jak zmniejszyć istotnie ilość marnowanej żywności w procesie produkcji, dystrybucji, sprzedaży i konsumpcji?
 • Rozwój technologii innowacji przyjaznych środowisku w największych koncernach spożywczych. Czy nowoczesny przemysł spożywczy może działać na rzecz ochrony środowiska?
 • Konieczność przejścia z gospodarki liniowej na obieg zamknięty jako warunek konieczny dla przetrwania planety. Rola biznesu w budowaniu wzorów świadomej konsumpcji.
 • Na czym polega racjonalne wykorzystanie surowców i materiałów do produkcji w GOZ? Proekologiczne rozwiązania technologiczne dla racjonalnego zarządzania zasobami.
 • Jak najbardziej efektywnie zagospodarować odpady? Surowce z odpadów – przykłady i dobre praktyki. Innowacyjne technologie oraz nowoczesne systemy w recyclingu.
 • Rola branży tworzyw sztucznych w zmniejszaniu emisji, redukcji odpadów i zwiększeniu cyrkularności. Innowacje we wprowadzaniu tworzyw biodegradowalnych.

DIAMENTY SUSTAINABLE ECONOMY

KONFERENCJA: dzień 2 (23 maja)

 • Jaką rolę odegra sektor finansowy w zielonej transformacji gospodarek i firm? (presja regulacyjna, nacisk ze strony właścicieli kapitału na zielone finansowanie).
 • Ocena wskaźników ESG a finansowanie. Czy projekty stawiające na zrównoważony rozwój będą mogły pozyskać finansowanie na preferencyjnych warunkach?
 • Jak wpłynie na transformację sektora bankowego uwzględnianie pozafinansowych ryzyk w procesie inwestycyjnym i finansowym?
 • Sustainable finance – istniejące uwarunkowania i regulacje – kluczowe trendy, planowane zmiany, nowe instrumenty mające wpływ na dostępność zielonego finansowania dla firm.
 • Rola transformacji cyfrowej jako narzędzia wspomagającego ochronę środowiska i redukcję śladu węglowego. Nowoczesne rozwiązania IT, które pomagają realizować cele zrównoważonego rozwoju.

 • Dzięki digitalizacji redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku może wynieść nawet 35%. Jak nowe technologie pozwalają minimalizować negatywny wpływ biznesu na środowisko?

 • Dekarbonizacja sektora energetycznego dzięki digitalizacji. Jakie inteligentne rozwiązania dla wytwarzania i magazynowania energii wspierają transformację?

 • Efektywność energetyczna i kosztowa w fabrykach. Podniesienie efektywności produkcji, oszczędność energii oraz redukcja śladu węglowego dzięki digitalizacji.

 • Przełomowe technologie na rzecz neutralności klimatycznej opracowywane przez firmy. Czy instalacja wychwytywania dwutlenku węgla pomoże zredukować poziom emisji?

 • Inwestycje w działy badań i rozwoju w dużych koncernach, współpraca działów R&D oraz naukowców. Czy imperatyw ekologiczny jest szansą na szybszy rozwój firm i implementacje nowych technologii?

 • Alternatywne źródła energii i ich rola w obliczu rosnących cen i ograniczonego zasobu surowców. Na ile wdrażanie innowacyjnych rozwiązań energetyki odnawialnej może wpłynąć na poprawę jakości środowiska?

 • Innowacje klimatyczne dzięki współpracy koncernów ze startupami. Czy Polska ma szansę zostać hubem zielonych innowacji? Potencjał startupów, możliwość skalowania na globalne rynki.

GOŚCIE SPECJALNI POPRZEDNIEJ EDYCJI

Prof. dr hab. Witold Orłowski

Prof. dr hab. Witold Orłowski

Ekonomista, Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Członek Rady Klubu, ekonomista, Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Szef Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta 2001-2005. Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Prof. Guy Standing

Prof. Guy Standing

Brytyjski Profesor ( University of London ) , Ekonomista, Specjalista w zakresie badań nad rozwojem.

Guy Standing jest profesorem School of Oriental and African Studies, University of London, członek Academy of Social Sciences. Wcześniej był profesorem bezpieczeństwa ekonomicznego na University of Bath i profesorem ekonomii pracy na Monash University, był również dyrektorem programu bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego w Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ. Jest współzałożycielem i honorowym współprzewodniczącym Basic Income Earth Network. Napisał między innymi A Precariat Charter: From Denizens to Citizens (2014); The Precariat: The New Dangerous Class (2011), Workafter Globalization: Building Occupational Citizenship (2009) oraz Basic Income – A Transformative Policy for India (2015).

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy, United Nations Global Compact Network Poland

Prawnik, specjalista prawa międzynarodowego. W latach 2009-14 był dyrektorem biura UNDP w Polsce. Od 2004 roku krajowy przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE.

Prelegenci POPRZEDNIEJ EDYCJI

DZIEŃ 1

PANEL 1: Zielone finansowanie

Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Główny Specjalista Środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyk ESG projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w krajach operacji Banku. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD - Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Robert pracował nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW), oraz Gieldy y w Bukareszcie, a obecnie pracuje na podobnymi wytycznymi la Praskiej Giełdy. Robert jest również ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania pod dyrektywę CSRD. Do 2004 roku Robert, był Dyrektor Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska (Atkins), dział który założył w 1997 roku. Robert jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London i od 1993 roku. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w kilkuset audytach i analizach środowiskowych w tym ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych, Skarbu Państwa oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Robert jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz assessorem środowiskowym i member RICS Europe (Royal Instituation of Charted Surveyors). Robert specjalizuje się w implementacji wymogów Unii Europejskiej, miedzy innymi wymogów dyrektywy IED oraz prowadzeniu procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji pod kontem wymogów międzynarodowych instytucji finansowych jak i Dyrektyw Unii Europejskiej.

Dr hab. Marcin Liberadzki

Dr hab. Marcin Liberadzki

Prof. SGH z Kolegium Zarządzania i Finansów

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Zatrudniony na stanowisku profesora SGH. Ponadto pełni funkcję doradcy ekonomicznego Marszałka Senatu RP. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „finanse i bankowość”, tam też odbył studia doktoranckie. Prowadzi badania i publikuje na temat zielonych obligacji, Sustainability – Linked Bonds i zielonych instrumentów kapitałowych. Jest również absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Członek Senatu SGH kadencji 2020 – 2024.

Ewa Mochocka

Ewa Mochocka

Associate Partner, EY-Parthenon

Ewa świadczy usługi z zakresu pozyskania finansowania oraz restrukturyzacji. Posiada blisko 20- letnie doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego w szczególności w obszarze pozyskania finansowania oraz restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. W swojej karierze Ewa doradzała przy wielu procesach pozyskiwania finansowania, w tym transakcjach finansowania projektów typu greenfield i brownfield, a także procesach restrukturyzacji, obsługując klientów z różnych branż, takich jak w szczególności energetyka (w tym projekty związane z energetyką odnawialną), infrastruktura, produkcja, handel detaliczny, dystrybucja czy usługi finansowe. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikaty ACCA i PMP.

Michał Popiołek

Michał Popiołek

Dyrektor Zarządzający ds. Bankowości Globalnej i Inwestycyjnej,
mBank

Absolwent finansów i bankowości w SGH oraz IESE Business School w Barcelonie. Od 25 lat jest związany z obszarem bankowości inwestycyjnej ( Bank Handlowy i Polski Bank Inwestycyjny). Z mBankiem związany od 22 lat , gdzie od 2008 pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Finasowania Strukturalnego i Mezzanine. Ponadto, członek Rady Nadzorczej mBanku Hipotecznego oraz Prezes mInvestment Banking S.A. Od 2017 zarządza pionem Bankowości Globalnej i Inwestycyjnej

Mariusz Samordak

Mariusz Samordak

Dyrektor Zarządzający Kierujący Pionem Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska

Mariusz Samordak przez ostatnie 4 lata pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, a wcześniej przez 11 lat w doradztwie (Deloitte, PwC), głównie w sektorze energetycznym. Jest absolwentem studiów doktoranckich i magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiów magisterskich Uniwersytetu im. Johanna Gutenberga w Moguncji oraz posiada tytuły CFA i ACCA IFRS Diploma. Ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów i zarządzania.

Andrzej Stosio

Andrzej Stosio

Partner, Współkierujący Departamentem Bankowości i Finansów, Kancelaria Clifford Chance

Andrzej Stosio jest adwokatem. Specjalizuje się w bankowości i rynkach kapitałowych, z perspektywy transakcyjnej i regulacyjnej. Doradzał licznym instytucjom finansowym i korporacjom w zakresie różnych rodzajów finansowania, w tym w związku z finansowaniami z elementami ESG. Doradzał również w związku ze skomplikowanymi restrukturyzacjami zadłużenia, emisjami obligacji, produktami rynków finansowych, systemami clearingowymi i rozliczeniowymi, zabezpieczeniami, zarządzaniem ryzykiem kredytowym oraz liniami gwarancyjnymi. Według niezależnych międzynarodowych rankingów kancelarii prawnych, w tym Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz IFLR1000, Andrzej należy do grona wiodących prawników w sektorze bankowości i finansów, dłużnych rynków kapitałowych oraz restrukturyzacji i upadłości w Polsce.

Paweł Strączyński

Paweł Strączyński

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao

Paweł Strączyński jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej, kierunku: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. oraz był Członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Wcześniej był Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pracował także w zarządach m.in.: Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ZOWER Sp. z o.o., PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

PANEL 2: Neutralność klimatyczna w biznesie

Dr hab. Halina Brdulak

Dr hab. Halina Brdulak

Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Profesor Nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH, Przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UNGC, członkini Rady UNGC

Sebastian Anioł

Sebastian Anioł

Dyrektor Innowacji Logistycznych, InPost

Ireneusz Borowski

Ireneusz Borowski

Country Manager na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, Dassault Systèmes

Ireneusz Borowski od lipca 2019 roku pełni funkcję Country Managera w Dassault Systèmes. Na tym stanowisku odpowiada za wzmocnienie lokalnej obecności i rozszerzenie pozycji rynkowej Dassault Systèmes w Polsce. Zajmuje się także wspieraniem klientów Dassault Systèmes w transformacji cyfrowej oraz rozwojem biznesu w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Ireneusz Borowski dołączył do Dassault Systèmes w 2008 roku i do tej pory, piastując stanowisko Senior Managera Sales & Business Development Eastern Europe, przygotowywał plany rozwoju biznesu dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier i zarządzał sprzedażą w Europie Wschodniej. Wcześniej, na stanowisku Senior Sales Manager w Europie Wschodniej, Partner Success Management EUROCENTRAL, kierował sprzedażą w kanałach pośrednich. Ireneusz Borowski rozpoczął karierę zawodową w 1998 roku w AutoR KSI, następnie pracował jako Account Manager i Special Program Manager w CNS Solutions. W 2000 roku dołączył do Premium Technology jako Product Manager i przez kolejne 8 lat był zaangażowany na różnych poziomach zarządzania. Ireneusz Borowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom w zakresie inżynierii pojazdów i maszyn ciężkich.

Michał Janik

Michał Janik

Warsaw Site Senior Director, AstraZeneca Pharma Poland

Andrzej Losor

Andrzej Losor

Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, Górażdże Cement

Z Grupą Górażdże związany od ponad 15 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w strukturach sprzedażowych, pełniąc m.in. funkcję szefa regionu sprzedaży. W latach 2003-2008 pełnił funkcję konsultanta ds. sprzedaży z ramienia koncernu HeidelbergCement Group na Ukrainie, odpowiadając za budowę zespołu sprzedażowego i procesy sprzedażowego. Podobną rolę pełnił w latach 2011-2012 w Kazachstanie.  Od 2013 roku zarządza działem marketingu i komunikacji Grupy Górażdże, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego rady programowej Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie. Jest aktywnie zaangażowany w prace stowarzyszeń branżowych m.in. Stowarzyszenia Producentów Cementu, Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego, a także Polish Green Building Council. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także prestiżowych międzynarodowych programów rozwojowych. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania procesami sprzedaży i doświadczeniami klientów, zarządzania zmianą i zrównoważonego rozwoju, a także trenerem biznesu.

Małgorzata Malinowska

Małgorzata Malinowska

Dyrektor ds. Współpracy z Klientami Korporacyjnymi, Lyreco Polska

Związana ze sprzedażą B2B od ponad 25 lat. Z wykształcenia filolog i metodyk.  Z zamiłowania propagatorka i edukatorka rynku w ramach zrównoważonej współpracy z ukierunkowaniem na wzajemne korzyści i interesy wszystkich interesariuszy. Aktywna uczestniczka konferencji i spotkań biznesowych np. POLZAK, CCIFP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fair Trade i inne. Z puli różnych studiów podyplomowych ostatnie uczyniły z niej absolwentkę studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie CSR lub lepiej rozumianego zwrotu „gospodarka pozytywnego wpływu”.  Wraz z zespołem przyczyniła się do zdobycia przez Lyreco ogólnopolskich nagród CSR/ESG: Lider Odpowiedzialnego Biznesu, Lider Etyki czy też najbardziej ekologiczna flota dekady.

Wiesław Szafrański

Wiesław Szafrański

Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych, Polregio

PANEL 3: Firma przyjazna i odpowiedzialna społecznie

Dr hab. Bolesław Rok

Dr hab. Bolesław Rok

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Profesor ALK

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

Renata Bem

Renata Bem

Zastępca Dyrektora Generalnego, Członek Zarządu, UNICEF Polska

Z UNICEF związana od ponad 10 lat w różnych rolach.  Od 4 lat z ramienia Zarządu nadzoruje i wspiera działania zespołów fundraisingu indywidualnego i biznesowego oraz marketingu i komunikacji.  Inicjatorka zmian w strukturze i działaniu organizacji w Polsce, w tym w zakresie współpracy z biznesem.   Z wykształcenia anglistka, z zamiłowania strateg. Przez wiele lat tłumaczka ze specjalizacją prawniczą, podatkową i biznesową, współpracująca z największymi kancelariami doradztwa prawnego i podatkowego oraz firmami i przedsiębiorstwami z różnych sektorów. Negocjowała umowy dla konsorcjów tłumaczeniowych i koordynowała ich pracę.

Karolina Błońska

Karolina Błońska

Starsza Menadżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Jeronimo Martins

Starsza menedżerka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w sieci Biedronka. Członkini Sustainability Committee Biedronki, szefowa jednego z największych sztabów WOŚP w Polsce obejmującego wszystkie sklepy sieci. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w tworzeniu strategii oraz zarządzaniu projektami CSR, zrównoważonego rozwoju i D&I oraz ich komunikacji, a także doświadczenie we wprowadzaniu ruchu B Corp do Polski. Wcześniej przez lata związana z firmą doradczą Better.,, gdzie była szefową badań i redaktorką naczelną magazynu "CR Navigator", jeszcze wcześniej z magazynem "Brief", którego była redaktor prowadzącą. Za swoje artykuły o tematyce CSR dwukrotnie nagrodzona w konkursie "Pióro Odpowiedzialności".

Łukasz Dominiak

Łukasz Dominiak

Dyrektor ds. Public i Government Relations, Smithfield Polska

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Dyrektor ds. Public i Government Relations w Smithfield Polska, z którym związany jest od 2019 roku. Do jego głównych zadań należy reprezentacja firmy na szczeblu centralnym i lokalnym, działania w zakresie public affairs oraz media relations. Jest odpowiedzialny za kooperację z administracją krajową oraz koordynację współpracy międzynarodowej, w tym aktywną współpracę z Komisją Europejską oraz unijnymi organizacjami branżowymi sektora mięsnego UECBV, AVEC i CLITRAVI. W organizacji kieruje również zespołem ds. Zrównoważonego Rozwoju, którego założenia oparte są o cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jest aktywnym członkiem zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, w której do 2019 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego, odpowiedzialnego za rozwój polskiej branży drobiarskiej, w kraju i zagranicą. Do jego zadań należało m.in. pozyskiwanie nowych rynków, realizacja projektów promocyjnych oraz współpraca międzynarodowa, w tym kooperacja z IPC (Internationl Poultry Council) czy podmiotami unijnymi. Wcześniej związany ze Związkiem Polskie Mięso, gdzie pełnił rolę Dyrektora Biura Zarządu i Specjalisty ds. Rynku i Stosunków Międzynarodowych. Doświadczenie zdobywał także w firmie brokerskiej REFCO na giełdzie towarowej Chicago Mercantile Exchange w USA.

Iwona Jacaszek-Pruś

Iwona Jacaszek-Pruś

Dyrektorka ds. Korporacyjnych, Kompania Piwowarska SA

Iwona Jacaszek-Pruś – związana z Kompanią Piwowarską SA od 2017 r. jako dyrektorka ds. korporacyjnych. Szefowa zespołu odpowiedzialnego za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, reputację firmy, zrównoważony rozwój i działania z zakresu public relations, członkini zespołu zarządzającego firmy. W latach 2003–2016 pełniła podobne funkcje jako członkini zespołu zarządzającego Coca-Cola HBC Poland. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla British-American Tobacco Polska, agencji Burson-Marsteller, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz ABC Consulting. Ponadto prowadziła wykłady z dziedziny strategii marketingowych oraz zintegrowanej komunikacji marketingowej w Kanadyjskim Instytucie Międzynarodowego Zarządzania. Należy do Komitetu Wykonawczego Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce. W latach 2004-2016 była członkinią Zarządu, a od 2010 r. sprawuje funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. W latach 2003-2016 była jednym z członków Rady Nadzorczej Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań SA, natomiast od 2006 r. obejmuje stanowisko przewodniczącej Rady. Jest absolwentką handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Dorota Kulikowska

Dorota Kulikowska

Dyrektor HR, Astra Zeneca Pharma Poland

Dorota Kulikowska started her career with L’Oréal in 2006 and has held several positions in Talent Acquisition, Learning and Development, HR business partnering and has been based both abroad and in Poland. She gained her experience in local and global projects in factories and in business. In August 2021 Dorota has joined AstraZeneca as HR Director Poland. She holds a Masters Degree in Human Resources Management and English Philology.

Jolanta Wiewióra

Jolanta Wiewióra

Dyrektor Zarządzająca HR i Komunikacją w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zanim jako dyrektor zarządzający HR i komunikacją dołączyła do BGK, przez 10 poprzednich lat pracowała w Banku Zachodnim WBK. Najpierw jako HR biznes partner, a następnie dyrektor HR współtworzyła strategię zarządzania zasobami ludzkimi i pracowała nad jej sukcesywną implementacją. Przez dwa ostatnie lata pracy w BZ WBK odpowiadała za transformację kulturową banku, przez ostatni rok - także za komunikację HR. Wcześniej z sukcesem realizowała projekty związane z określaniem ról dyrektora regionu i oddziału. W swojej karierze współpracowała zarówno z jednostkami sprzedaży, jak i wsparcia. Przez wszystkie lata swojej pracy zarządzała rozproszonymi zespołami: najpierw menedżerów i ekspertów ds. HR, potem także specjalistów ds. komunikacji. Pierwsze szlify merytoryczne i menedżerskie zdobywała w międzynarodowych strukturach The Coca-Cola Company. Z wykształcenia jest prawnikiem. Jest też certyfikowanym trenerem oraz diagnostą MBTI – złożonej metody badawczej określającej profile osobowości. Jej największą pasją jest praca z ludźmi. Od wielu lat angażuje się w projekty wolontariackie – między innymi przez kilka lat, jako członek Rady Fundacji banku BZ WBK. Od prawie 20 lat działa społecznie w Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z Nami”, które zajmuje się integracją dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Aktualnie jest przewodniczącą Rady Fundacji BGK im. JK Steczkowskiego, w której przez kilka lat była członkiem.Jest przekonana, że transformacja kulturowa firm oparta na wartościach prowadzi każdy zespół do sukcesu pod warunkiem, że obok wypracowania strategii takiej zmiany transformację zaczynamy przede wszystkim od siebie.

DZIEŃ 2

PANEL 1: Gospodarka obiegu zamkniętego

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Opadów

Specjalizacja: gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, energetyczne wykorzystanie odpadów, odnawialne źródła energii, analizy środowiskowe oraz zarządzanie projektami Na Politechnice Śląskiej wykłada m.in przedmioty takie jak: gospodarka o obiegu zamkniętym, ocena oddziaływania na środowisko w pełnym cyklu życia (LCA), zarządzanie projektami itp. Studia magisterskie ukończył w 1993 roku na Wydziale Energetycznym Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego. Pracę doktorską obronił w 1999 roku, a w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 2020 tytuł profesora i stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Śląskiej. Był uczestnikiem ponad 40 i kierownikiem ponad 20 projektów naukowych i wdrożeniowych, w tym 4 projektów europejskich, z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, energii odnawialnej, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami oraz kilku międzynarodowych projektów edukacyjnych. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym ponad 50 w prestiżowych czasopismach zagranicznych z tzw. Listy filadelfijskiej. Jest autorem m.in. książek: Gospodarka o obiegu zamkniętym w ujęciu holistycznym, Model wielokryterialnej analizy środowiskowej złożonych systemów technologicznych oraz współautorem Handbook of clean energy systems wydanej przez Wydawnictwo John Wiley & Sons. Jest autorem kilku publikacji pedagogicznych związanych z edukacją zorientowaną na wyzwania, uczeniem się opartym na projektach i nauczaniem przypadków. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2019) oraz wieloma Nagrodami Rektorów za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i pedagogiczne. Był dyrektorem programu Energy Transition w EIT Innoenergy (w konsorcjum z 13 uniwersytetami z krajów Unii Europejskiej). Uzyskał międzynarodowy certyfikat zarządzania PRINCE2 oraz Agile PM. Uczestniczył również w wielu szkoleniach, m.in. English Medium Instruction w UPC w Barcelonie, Case Teaching na Harvard University i ESADE Business School, a także w szeregu szkoleń takich jak Problem Solving, Design Thinking i innych miękkich umiejętnościach.

Robert Chciuk

Robert Chciuk

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Robert Chciuk jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Warszawie o specjalności zarządzanie środowiskiem. Od 1992 roku związany z branżą gospodarki wodno-ściekowej, pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sektorze prywatnym, zajmując się wdrażaniem nowoczesnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Od 2004 roku prowadził inwestycje i był w zespołach wdrażających projekty w dziedzinie wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadami dofinansowywanych ze środków UE. Od 1 sierpnia 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w Wodach Polskich, od 1 kwietnia 2020 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Robert Chciuk 15 marca 2022 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Dr Robert Daniluk

Dr Robert Daniluk

Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Jakości i Bezpieczeństwa, Lyreco Polska

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent UMCS w Lublinie i Politechniki Warszawskiej. Zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania i organizacji w BRE Banku (mBank) oraz Inter Polska. Z firmą Lyreco Polska związany od 2004, wchodząc w skład kadry zarządzającej spółki. Odpowiedzialny za obszary zarządzania jakością, bezpieczeństwa oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Równolegle do aktywnego życia zawodowego, realizuje się jako wykładowca uniwersytecki w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Systemów Zarządzania. Czynnie reprezentuje Lyreco Polska SA w organizacjach i stowarzyszeniach takich jak: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Executive Club, Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej oraz Komisjach ds. CSR w Ministerstwie Rozwoju oraz Środowiska. Prywatnie pasjonuje się czytaniem i słuchaniem książek oraz zdrowym trybem życia. Aktywny sportowo: pływa, gra w tenisa, chodzi. Do rozwijania aktywności fizycznej zachęca także pracowników firmy.

Andrzej Grzymała

Andrzej Grzymała

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Reverse Logistics Group

Od początku kariery zawodowej aktywnie wspiera przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, również na arenie międzynarodowej. Promuje nowoczesne rozwiązania technologiczne w zarządzaniu gospodarką odpadami, w tym systemem kaucyjnym. Ukończył Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe w zakresie auditingu ekologicznego na Uniwersytecie Gdańskim oraz psychologii biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Rozpoczął swoją karierę w 2008 roku w Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., gdzie był odpowiedzialny za zakupy i projekty. Następnie pełnił funkcję dyrektora Polskiego Biura Regional Environmental Center oraz prezesa zarządu Fundacji REC Polska. W 2015 roku rozpoczął współpracę z RLG – Reverse Logistic Group - na stanowisku dyrektora ds. rozwoju i prokurenta, by w 2019 r. zostać dyrektorem zarządzającym i wiceprezesem zarządu w spółkach Grupy w Polsce (RLG Polska. Sp. z o.o.; RLG RELECTRA OOSEiE S.A. oraz RLG REPACK Polska OOO S.A.).

Jacek Kostrzewa

Jacek Kostrzewa

Prezes Zarządu, Skotan

Michał Mikołajczyk

Michał Mikołajczyk

Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

prawnik, wolontariusz i pracownik Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, studia podyplomowe w zakresie CSR na Akademii L. Koźmińskiego. Od 2004 roku związany z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Autor wielu projektów i akcji promujących segregację odpadów i świadome zakupy np. ogólnopolskiej kampanii „Dzień bez Śmiecenia”. Organizator przedsięwzięć z zakresu „zielonego CSR-u” prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców, samorząd, firmy gospodarki odpadami, organizacje pozarządowe. Od 2009 roku dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, od 2014 prokurent. Uczestnik prac nad Circural Economy Package prowadzonych przez BusinessEurope w Brukseli oraz nad koncepcją gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. Prelegent i panelista licznych konferencji i seminariów dotyczących m.in. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i Agendy ONZ 2030.

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Prezes, Goodvalley

W branży mięsnej pracuje od 1996r., a od 2005 r. w zespole Goodvalley. Zdobywał doświadczenia na różnych stanowiskach: zarówno jako specjalista w technologii mięsa, jak i osoba zarządzająca zespołami ludzkimi. Doświadczenie i wiedzę praktyczną dopełnia wykształcenie- Jest absolwentem wydziału Technologii Żywności na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, ukończył także studia MBA Executive na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Georgia State University w Atlancie. Jako Prezes Goodvalley jest odpowiedzialny za działalność firmy. Z racji wykształcenia i doświadczenia wspomaga obszary produkcyjne, z racji zainteresowań i zdobywanych kompetencji, rozwija firmę w sferze komercyjnej: sprzedaży i marketingu. Jest pasjonatem mięsa, jego wykorzystania kulinarnego i żywieniowego ( w 2002 roku uzyskał prestiżowy tytuł Technologa roku), psychologii z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi i pracy z ludźmi, interesuje się również szeroko pojętym marketingiem i łańcuchem zjawisk stojących za konsumenckimi procesami decyzyjnymi. BIO Paweł Nowak – Prezes Goodvalley W branży mięsnej pracuje od 1996r., a od 2005 r. w zespole Goodvalley. Zdobywał doświadczenia na różnych stanowiskach: zarówno jako specjalista w technologii mięsa, jak i osoba zarządzająca zespołami ludzkimi. Doświadczenie i wiedzę praktyczną dopełnia wykształcenie- Jest absolwentem wydziału Technologii Żywności na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, ukończył także studia MBA Executive na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Georgia State University w Atlancie. Jako Prezes Goodvalley jest odpowiedzialny za działalność firmy. Z racji wykształcenia i doświadczenia wspomaga obszary produkcyjne, z racji zainteresowań i zdobywanych kompetencji, rozwija firmę w sferze komercyjnej: sprzedaży i marketingu. Jest pasjonatem mięsa, jego wykorzystania kulinarnego i żywieniowego ( w 2002 roku uzyskał prestiżowy tytuł Technologa roku), psychologii z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi i pracy z ludźmi, interesuje się również szeroko pojętym marketingiem i łańcuchem zjawisk stojących za konsumenckimi procesami decyzyjnymi.

PANEL 2: Zrównoważona energetyka

Waldemar Szulc

Waldemar Szulc

Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Jarosław Broda

Jarosław Broda

Prezes Zarządu, Baltic Power Orlen

Od czerwca 2021 Prezes Zarządu spółki Baltic Power odpowiadającej za budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Grupy ORLEN. Doświadczony manager i lider, ekspert o obszarze energetyki oraz systemowych innowacji. Specjalizuje się w szeroko pojętym rozwoju biznesu począwszy od fuzji i przejęć, przygotowaniu oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych, jak i we wdrażaniu innowacji. Wcześniej związany m.in. z Tauron, gdzie jako wiceprezes odpowiadał za realizację zielonego zwrotu. Ponadto odpowiadał za nadzór nad portfelem inwestycyjnym o wartości sięgającej 4 mld PLN rocznie i nadzorował kluczowe projekty inwestycyjne, taki jak budowa i restrukturyzacja projektu Jaworzno 910. Wcześniej przez ok. 10 lat związany z GDF Suez (Engie), gdzie pełnił funkcje menadżerskie w Polsce i Europie.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Politechnika Warszawska,
wieloletni koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem w latach 2002r. – 2018r., Wiceprzewodniczący i Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN (2002 – 2018) , Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych,  Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 250 publikacji, 55 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej. Przewodniczący Komitetu Biopaliw i Biokomponentów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Mirosław Kowalik

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu, Westinghouse Electric Poland

Mirosław Kowalik to menedżer z bogatym doświadczeniem i wiedzą na temat polskiego rynku energetycznego. Został prezesem Westinghouse Polska w maju 2021 r. i w tej roli kieruje planami firmy dotyczącymi inwestycji w technologie jądrowe w Polsce, w tym dostarczenia wiodącej i najbezpieczniejszej na świecie technologii AP1000 do krajowego programu energetyki jądrowej. Mirosław Kowalik posiada ponad 25-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym, w tym wiedzę z zakresu przywództwa biznesowego, strategii, pozyskiwania nowych projektów i rozwoju biznesu, zdobytą na wysokich stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak SNC Lavalin, Alstom i ABB. Ostatnio pełnił funkcję prezesa Enei, jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Jako prezes Westinghouse Electric Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mirosław Kowalik nadzoruje różne obszary działalności Westinghouse w Polsce, w tym działania w zakresie budowy nowych obiektów jądrowych. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni. Uzyskał tytuł MBA w Rotterdam School of Management we współpracy z Fundacją Rozwoju Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof Ławrywjaniec

Krzysztof Ławrywjaniec

Dyrektor Działu OZE, MAAT4

Ekspert w zakresie fotowoltaiki i prawa energetycznego. Posiada wieloletnie doświadczenia na rynku efektywności energetycznej i OZE. Brał udział w ponad 100 realizacjach elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 150 MW. Współautor publikacji branżowych OZE

Arkadiusz Musielewicz

Arkadiusz Musielewicz

Wiceprezes, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, Ecological Projects Poland

Ekonomista, ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Był wielokrotnie angażowany w projekty związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą górnictwa węgla kamiennego oraz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Współzałożyciel i partner w firmie Ecological Projects Poland Sp. z o.o. (EPP Sp. z o.o.). Kieruje zespołem inwestycyjnym w projektach energetycznych i ochrony środowiska. Ekspert w zakresie magazynowania energii elektrycznej oraz poprawy elastyczności sieci przesyłowej. Jako członek Asia-Pacyfic CEO Assotiation Wordlwide, uczestnik wielu spotkań i rozmów dwustronnych z zarządami firm z listy FORTUNE 500. Od 2020 roku wraz z EPP współpracuje z firmą ZPAS S.A. jako partner technologiczny we wdrażaniu systemów magazynowania i zarządzania energią elektryczną na potrzeby handlu i przemysłu.

Michał Skorupa

Michał Skorupa

Prezes Zarządu, E.ON Foton, Grupa E.ON Polska

Michał Skorupa posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie w sprzedaży, tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz procesów korporacyjnych, a także w budowaniu zespołów w różnych obszarach Spółki. Od dziesięciu lat związany zawodowo z energetyką, a od ponad sześciu z fotowoltaiką oraz energią odnawialną na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. Jako ekspert tej branży bierze czynny udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz ustaw dedykowanych energetyce. Od lipca 2019 zarządza firmą E.ON Foton Sp. z o.o. a z Grupą E.ON Polska (wcześniej innogy Polska S.A.), jest związany od 2011 roku, gdzie między innymi pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Z powodzeniem rozwija biznes w obszarze strategii, sprzedaży oraz operacji dzięki czemu Spółka E.ON Foton znajduje się w czołówce firm w Polsce w sektorze OZE. Dzięki doświadczeniu oraz sukcesom zawodowym zasługuje na miano lidera i stratega. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, gdzie w 2017 roku zdobył tytuł Master of Business Administration (MBA).

PANEL 3: Zrównoważone budownictwo 

Ewa Kowalska-Ocneanu

Ewa Kowalska-Ocneanu

Chief Sustainability, WSP Polska

Ewa jest Szefem Działu Zrównoważonego Rozwoju WSP Polska z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem, głównie w sektorze budownictwa, sieci handlowych i nieruchomości. Ewa pracowała dla wielu firm międzynarodowych, doradzając w zakresie zielonego budownictwa, zrównoważonego rozwoju, zarządzania odpadami, efektywności energetycznej i CSR. Ewa jest asesorem BREEAM International, audytorem BREEAM In-Use, BREEAM Accredited Professional oraz asesorem BREEAM Communities. Pomaga Klientom w osiąganiu zielonych certyfikatów w Polsce i w regionie Europy Środkowej. Ewa ma doświadczenie w zarządzaniu projektami i jest zaangażowana bezpośrednio w ponad 30 projektów obejmujących obiekty biurowe, przemysłowe, handlowe i mieszkaniowe.

Adam Ambrozik

Adam Ambrozik

Dyrektor ds. Korporacyjnych, VELUX Polska

Prawnik, ekonomista, absolwent podyplomowych studiów na IESE Business School. W firmie VELUX odpowiada za obszar regulacji prawnych, współpracę z sektorem publicznym oraz organizacjami pracodawców i innymi organizacjami biznesowymi. Wcześniej pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Radca Ministra oraz Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Odpowiedzialny był za nadzór nad spółkami w restrukturyzacji. Członek rad nadzorczych, m.in. Orlen, Polimex - Mostostal, PAIIZ. Pracował również w grupie kapitałowej Iberia Motor Capital Group, na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i menadżera ds. korporacyjnych. Doświadczenia dobywał również w organizacji pozarządowej Pracodawcy RP, gdzie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Generalnego odpowiadał za cały merytoryczny obszar aktywności organizacji.

Bartłomiej Baran

Bartłomiej Baran

Prawnik, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej i zarządzanie finansami przedsiębiorstw w Akademii Leona Koźmińskiego.   Doświadczenie zdobywał m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także w licznych organizacjach pozarządowych. W latach 2018-2021 pracował w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, współtworząc urząd, następnie w Wydziale Prawno-Legislacyjnym, a od 2019 r. jako koordynator Gabinetu Rzecznika.

Władysław Grochowski

Władysław Grochowski

Prezes i współwłaściciel,
Arche

Jest absolwentem szkoły filmowej, urodzonym optymistą, kochającym ludzi i świat. Stworzył największą polską kolekcję hoteli, gdzie stawia głównie na rewitalizacje zabytków. Zachowuje przy tym to, co  zostawił upływ czasu i rys historyczny. Łączy elementy stare z nowoczesnymi, co powoduje, że obiekty otrzymują nowe życie, a gość niezapomniane emocje.  Lubi poruszać się po terenach niezbadanych i podejmuje się projektów, których nikt nie chce. To daje mu wiele siły i energii, ale uczy również pokory. Mówi, że we wszystkim ma dużo szczęścia, a każdego Wita Optymistycznie.    W życiu, w firmie, w relacjach pomaga mu zaufanie. Pracownicy i klienci firmy obdarzają go zaufaniem, a on stara się nikogo nie zawieść. Uważa, że wszyscy ludzie są uczciwi, tak ich odbiera i oni tacy są. Przewodnim jego hasłem, które wprowadził również do firmy „Arche” jest: łączymy sprzeczności, ufamy wszystkim, zmieniamy siebie. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, a także prelegentem na najważniejszych formach biznesowo-gospodarczych. Z żoną Leną założyli Fundację Leny Grochowskiej, której obecnie głównym obszarem działań jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Te osoby są włączane do życia zawodowego i społecznego przede wszystkim poprzez zatrudnienie, które podejmują w utworzonym w strukturach Fundacji Warsztacie Rękodzieła Artystycznego. W oddziałach Fundacji w Siedlcach, Warszawie i Łochowie pracuje dzisiaj 48 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które dotychczas były wykluczone z rynku pracy.

Andrzej Losor

Andrzej Losor

Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, Górażdże Cement

Z Grupą Górażdże związany od ponad 15 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w strukturach sprzedażowych, pełniąc m.in. funkcję szefa regionu sprzedaży. W latach 2003-2008 pełnił funkcję konsultanta ds. sprzedaży z ramienia koncernu HeidelbergCement Group na Ukrainie, odpowiadając za budowę zespołu sprzedażowego i procesy sprzedażowego. Podobną rolę pełnił w latach 2011-2012 w Kazachstanie.  Od 2013 roku zarządza działem marketingu i komunikacji Grupy Górażdże, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego rady programowej Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie. Jest aktywnie zaangażowany w prace stowarzyszeń branżowych m.in. Stowarzyszenia Producentów Cementu, Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego, a także Polish Green Building Council. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także prestiżowych międzynarodowych programów rozwojowych. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania procesami sprzedaży i doświadczeniami klientów, zarządzania zmianą i zrównoważonego rozwoju, a także trenerem biznesu.

Michał Sapota

Michał Sapota

Prezes, HRE Investments

Od ponad dekady realizuje ambitne cele na rynku nieruchomości w Polsce i zagranicą. W pracy kładzie szczególny nacisk na tworzenie długofalowych strategii rozwojowych firmy przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania działalności. Doskonale rozumie synergię pomiędzy rynkiem finansowym a rynkiem nieruchomości. Swoją pasję, wiedzę i doświadczenie wykorzystuje pracując nad poszerzaniem oferty inwestycyjnej dla branży nieruchomości.

Grzegorz Głasek

Grzegorz Głasek

Prezes Zarządu, SPS Construction

Diamenty Sustainable Economy 2023

Diamenty Sustainable Economy to forma zaprezentowania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowania zaangażowania, lojalności i satysfakcji pracowników. Statuetkami nagradzane są spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi. Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które na co dzień promują etyczne działania, będąc wzorem dla swoich współpracowników, klientów i kontrahentów.

Kategorie Konkursowe POPRZEDNIEJ EDYCJI

Podmiot, który swoimi działaniami zwiększa wydajność produkcji przy równoczesnym ograniczeniu zużycia surowców i wywierania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Podmiot promujący działania prowadzące do rozwoju zrównoważonego budownictwa i realizujący inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi, działając w duchu zielonego budownictwa.

Podmiot realizujący inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi, działający w duchu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Podmiot, który wprowadził na rynek produkt, usługę lub rozwiązanie technologiczne o nowatorskim charakterze, które w znaczący sposób przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Podmiot, który poprzez podejmowane działania ogranicza emisję CO2 w procesie produkcyjnym, transporcie lub zużyciu energii dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, gospodarkę obiegu zamkniętego lub zwiększenie efektywności energetycznej.

Podmiot specjalizujący się w doradztwie z zakresu implementacji rozwiązań przyczyniających się do wzrostu ochrony środowiska i zasobów naturalnych, wyróżniający się najwyższymi standardami usług prawnych.

Podmiot oferujący usługi, które mają na celu łączenie ekologicznych i społecznych aspektów finansowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu długofalowych efektów zarówno dla klientów, jak i społeczeństwa jako całości.

Podmiot, wykazujący dbałość o pracowników, realizujący działania prospołeczne i dobroczynne, który wyróżnia się wysokimi standardami zachowań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawości i uczciwości.

Podmiot, który wyróżnia się wysokimi standardami zachowań biznesowych i moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawości i uczciwości, będący wzorem dla swoich współpracowników, klientów i kontrahentów.

Osoba zarządzająca i wyróżniająca się wybitnymi osiągnięciami w zakresie budowania zaangażowania firmy w działania mające na celu rozwój zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.

Finaliści w poszczególnych Kategoriach Konkursowych POPRZEDNIEJ EDYCJI

Lider zrównoważonej produkcji

Lider zrównoważonego budownictwa

Lider ekologii w energetyce

Lider technologii dla zrównoważonego rozwoju

Lider neutralności klimatycznej

Lider doradztwa dla zrównoważonego rozwoju

Lider zrównoważonego finasowania

Lider społecznej odpowiedzialności

Lider etyki w biznesie

Wizjoner Odpowiedzialnego Biznesu

Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej

Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej

Country Manager,
Pfizer Polska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. W życiu kieruje się zasadą, że ludzie są najważniejsi. Jej wyjątkowa umiejętność motywowania pracowników i zarządzania zmianą pozwala na osiąganie przez nich wysokiego stopnia zaangażowania oraz uzyskiwanie doskonałych wyników. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa również społecznie.

Karolina Szmidt

Karolina Szmidt

Prezes, Henkel Polska

.

Dr Marcin Czyczerski

Dr Marcin Czyczerski

Prezes Grupy Kapitałowej, CCC

Z CCC związany od 2017 roku, początkowo pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów. Wcześniej, przez 16 lat pracował dla Grupy Volkswagen obejmując stanowiska m.in. Dyrektora Zarządzającego spółki Sitech oraz Dyrektora Logistyki. Absolwent wrocławskiej Politechniki oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest doktorem nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowcą oraz członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kapituła konkursOWA

Ks. Andrzej Stanisław Augustyński

Ks. Andrzej Stanisław Augustyński

Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie SIEMACHA

Inicjator powstania i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA, organizacji pożytku publicznego, działającej w zakresie wychowania, sportu i terapii; Prezes Zarządu Fundacji DEMOS; członek międzynarodowej organizacji Ashoka zrzeszającej przedsiębiorców społecznych. Od 1986 r. współpracuje z organizacjami społecznymi na Malcie. Jest znawcą i promotorem kultury maltańskiej. Od 1999 r. związany z krakowskim samorządem jako koordynator Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, pełnomocnik i doradca społeczny Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. W latach 2001 – 2011 członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W 2000 r. wspólnie z ojcem Kazimierzem Augustyńskim rozpoczął budowę wielofunkcyjnego kompleksu dla dzieci w Odporyszowie, w ramach którego działają: dom dziecka, placówka wsparcia dziennego, ośrodek wakacyjny i nowoczesne centrum sportowe. Ks. Andrzej Augustyński jest laureat wielu nagród i odznaczeń m.in. otrzymał nagrodę w plebiscycie Krakowianin Roku 2014 w kategorii „Społeczeństwo”. W 2014 przyznano mu Nagrodę Grand Prix Amicus Hominum, Pro Publico Bono oraz medal „Zasłużony dla Województwa Małopolskiego Palatinatus Poloniae Minoris Meriti”. W 2012 roku otrzymał Medal św. Jerzego przyznany przez redakcję „Tygodnika Powszechnego”. W 2009 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem książek „Coca kocha colę”, „Czyja jest socjoterapia?”, „Wędrowiec” a także inicjatorem i wydawcą „Dziennikarstwo i polityka” oraz „Jan Wnęk. Między niebem a ziemią”.

Katarzyna Byczkowska

Katarzyna Byczkowska

Dyrektor Zarządzająca,
BASF Polska

Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej (Magister inżynierii chemicznej) oraz studia MBA na Uniwersytecie w Calgary. Przez 10 lat pracowała dla Dow Chemical na różnych stanowiskach w Warszawie i Londynie, a karierę w BASF rozpoczęła w 2005 roku jako Kierownik Sprzedaży na Europę Północną, w Wielkiej Brytanii. Następnie pełniła funkcje komercyjne w Ludwigshafen, w Niemczech (2006-2007) oraz w Warszawie, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Handlowego EUC i Rosji (2008-2012). W latach 2013-2017 została oddelegowana do Barcelony, gdzie pełniła rolę Vice President, Sales & Regional Market Development Iberia. Lata 2017-18 spędziła we Wiedniu jako Head of Controlling and Projects na Europę Centralną. Po powrocie do Polski w maju 2018 roku Katarzyna Byczkowska objęła stanowisko Dyrektor Zarządzającej BASF Polska, spółki, która jest wśród największych krajowych oddziałów koncernu BASF w Europie. Obecnie BASF Polska to ponad 870 pracowników i blisko 860 milionów EURO obrotu (2019).

Wiesław Hałucha

Wiesław Hałucha

Prezes Zarządu, Alventa

Absolwent Wydziału Zarządzania na Akademii Ekonomicznej, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Grupą Kapitałową na SGH w Warszawie oraz studiów MBA na Uniwersytecie Minnesota. Od 2003 roku związany zawodowo z „Alventa” S.A. Twórca Grupy Kapitałowej „Alventa Invest”. Radca w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Wojciech Hann

Wojciech Hann

Prezes,
Bank Ochrony Środowiska
(w latach 2020-2022)

Wojciech Hann koordynuje działalność banku oraz nadzoruje obszar zarządczy. Absolwent studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy pięćdziesięciu transakcjach w sektorze energetycznym, bankowym, maszynowym, budowlanym i innych, w Polsce i zagranicą. W latach 2016 - 2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 roku był dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, jako Partner w Deloitte, był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. Pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB , gdzie pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities.

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Unesco, Kawaler Orderu Orła Białego

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Marek Krupiński

Marek Krupiński

Dyrektor Generalny, UNICEF Polska

Pracę zawodową rozpoczął w połowie lat siedemdziesiątych w sektorze turystyki; następnie pracował w wydziale handlowym Polskich Linii Lotniczych LOT oraz kierował przedstawicielstwem LOT w Tunezji . W roku 1992 został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu LOT, a następnie członka Zarządu PLL LOT SA. Po zmianach systemowych w Polsce został oddelegowany do Ministerstwa Obrony Narodowej jako pierwszy cywilny dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, odpowiedzialny za wdrożenie cywilnych struktur zarządzania. W latach 1996-2002 Dyrektor polskiego biura handlowego Aerospatiale – francuskiej grupy działającej w sektorze lotniczym. W latach 2003-2006, Dyrektor Zarządzający jednej z najbardziej znanych agencji reklamowych na polskim rynku, gdzie z sukcesem wdrożył program redukcji i restrukturyzacji zadłużenia. W latach 2006-2007 powrócił do LOT jako Wiceprezes ds. Handlowych i członek Zarządu. W połowie roku 2007 został powołany przez Radę Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF na stanowisko Dyrektora Generalnego.

Piotr Maciak

Piotr Maciak

Prezes Zarządu, Nordkalk

Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej Doświadczenie zawodowe: Od 1991 roku pracuje na stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży i zarządzania w dużych międzynarodowych organizacjach w segmencie B2B i B2C (Henkel, General Electric, Miele, Lafarge, Ursa). W Nordkalk pracuje od 10 lat, w tym od 9 lat zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Nordkalk Sp. o.o. Od 2016 roku pełni obowiązki Dyrektora Handlowego w Regionie Centralnej Europy (Polska, Niemcy, Ukraina, Czechy i Słowacja). Osiągnięcia zawodowe: Zmiana modelu organizacyjnego oraz sprzedażowego w Nordkalk. Odpowiedzialny za projekt wapna granulowanego (nazwa handlowa Nordkalk AtriGran) prowadzony z sukcesem od 2009 r. Od kilku lat koncentruje się na rozwoju sprzedaży i inwestycjach na Ukrainie, głównie w obszarze produktów dla rolnictwa.

Piotr Mirosław

Piotr Mirosław

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający,
Lyreco Polska

Piotr Mirosław posiada prawie 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą, marketingiem i operacjami w korporacjach międzynarodowych, na rynkach B2C oraz B2B, w różnych kulturach i strukturach organizacyjnych. Od 2014 roku kieruje Lyreco Polska, będącego liderem w branży produktów i usług dla miejsc pracy. Wcześniej szef polskiego oddziału Tech Daty, jednego z największych globalnych dystrybutorów IT. Przez kilka lat pełnił funkcję członka zarządu Philips Polska, kierując sprzedażą i marketingiem produktów konsumenckich w Polsce i Europie Centralnej. Był także Dyrektorem Sprzedaży i Dyrektorem Zarządzającym w LG Electronics. Absolwent Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz MBA Uniwersytetu w Illinois.

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Katedra Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Nauki rolnicze, zootechnika i rybactwo, ochrona i pielęgnacja środowiska (w tym krajobrazu), systemy chowu, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji zwierzęcej. Studia ukończył w 1977 roku w SGGW. Stopień doktora r. 1981, dr hab. w r. 1989, tytuł profesora w r. 1996. Był promotorem w 13 przewodach doktorskich, 93 magisterskich. Od 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej NFOŚiGW (od 20.11.2015 do 24.02.2020 jej przewodniczący). W latach 2017-2018 był członkiem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie. Od 2017 r. jest przewodniczącym Rady Naukowej IOŚ – PIB, członkiem Rady Naukowej IZ – PIB oraz Rady Naukowej IUNG – PIB. Od 2021 r. jest członkiem PROŚ . Kierował 24 projektami. Jest autorem 604 publikacji. Posiada odznaczenia państwowe, resortowe oraz statuetki okolicznościowe.

Prof. dr hab. Witold Orłowski

Prof. dr hab. Witold Orłowski

Ekonomista, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Dr Jacek Pawlak

Dr Jacek Pawlak

President & CEO,
Toyota Central Europe

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych – lata 1982-1987) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie na kierunku „Instytucje Finansowe i Strategie Gospodarcze Firm” – lata 2003-2006) . Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (2012). Rozprawa doktorska: „Fuzje i przejęcia jako strategia alternatywna dla rozwoju organicznego przedsiębiorstw – badania długookresowych efektów ekonomicznych na przykładzie sektora motoryzacyjnego”. Jacek Pawlak, po 5 latach spędzonych w Toyota Motor Europe na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Projektów Strategicznych Toyoty w Europie, w 2012 roku został pierwszym w historii Polakiem zarządzającym polskim oddziałem koncernu.

Beata Radomska

Beata Radomska

Prezes, Executive Club

Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 1995-1996 pracowała jako tłumacz języka niemieckiego w Hit Centrala Usługowa (obecnie Tesco), w latach 1996-1998 w austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz (instytucji finansowej związanej z branżą ubezpieczeń i funduszy emerytalnych). Od 1998 do 2002 Manager ds. Sprzedaży w Skarbiec Emerytura i Skarbiec Serwis Finansowy. Od 2003 do 2005 Dyrektor ds. Rozwoju w grupie HRC. Od 2005 r. Prezes Zarządu Executive Club.

Dr hab. Bolesław Rok

Dr hab. Bolesław Rok

Profesor nadzwyczajny, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

Wojciech Rosa

Wojciech Rosa

Dyrektor Finansowy,
Członek Zarządu,
Polpharma Group Poland

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia MBA prowadzone przez GFKM z Erasmus University Rotterdam. Swoja karierę rozpoczął od pracy naukowej specjalizując się w matematyce finansowej oraz strategiach inwestycji kapitałowych. W roku 2003 rozpoczął pracę w Grupie Polpharma jako kontroler finansowy Jednostki Biznesowej Chemia w Starogardzie Gdańskim. W kolejnych latach pełnił kluczową dla obszaru krajowych i międzynarodowych operacji przemysłowych rolę jako Dyrektor Kontrolingu Operacyjnego. W roku 2017 objął stanowisko Dyrektora Finansów Korporacyjnych i odpowiada za finanse Grupy Polpharma w Polsce.

Marcin Ujejski

Marcin Ujejski

Prezes Zarządu, Blue Timber

dr hab. Piotr Wachowiak

dr hab. Piotr Wachowiak

Profesor, Rektor,
Szkoła Główna Handlowa

Od 26 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach, m.in. był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, Dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa-Centrum oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy i Kanclerzem SGH. Specjalizuje się w problematyce zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, MBA i podyplomowych. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadr menedżerskich.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy, United Nations Global Compact Network Poland

Prawnik, specjalista prawa międzynarodowego. W latach 2009-14 był dyrektorem biura UNDP w Polsce. Od 2004 roku krajowy przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE.

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Katarzyna Zawodna-Bijoch

CEO & Prezeska, Spółka biurowa Skanska w CEE

Poprzednie edycje

Kontakt

Współpraca Partnerska:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Karla Głodek
karla.glodek@executiveclub.pl
tel: +48 530-306-046

Uczestnictwo:
Małgorzata Topolska
malgorzata.topolska@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450

Media i Patronaty:
Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577

Lokalizacja