ses2023glowna-2

22-23 maja Sheraton Grand Warsaw

Konferencja skierowana jest do firm wdrażających oraz realizujących cele zrównoważonego rozwoju, reprezentujących wiele sektorów gospodarki. Jest to wyjątkowy projekt Executive Club, mający na celu promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu. Zwieńczeniem wydarzenia jest uroczysta gala wręczenia nagród ,,Diamentów Sustainable Economy”.

Program

KONFERENCJA: dzień 1 (22 maja)

 • Zrównoważony rozwój firmy jako rynkowy must have. Jak zmienić tożsamość organizacji, a nie tylko jej wizerunek?

 • Strategia ESG. Jak ją zbudować aby w długoterminowej perspektywie przyniosła oczekiwane zyski? Praktyczne i skuteczne rozwiązania.

 • Jakie konsekwencje dla rynku niesie obowiązek raportowania ESG? Wpływ na produkcję, łańcuch dostaw (świadomość konsumentów w kwestii pochodzenia produktów, śladu węglowego).

 • Lider jako architekt zrównoważonej kultury organizacyjnej. Jak efektywnie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i równocześnie rozwijać strategię ESG?

 • Jakie przełomowe technologie w koncernach chemicznych pomogą w zapewnieniu wystarczającej ilości pożywienia mieszkańcom Ziemi?
 • Rola producentów nawozów w redukcji negatywnego wpływu globalnego ocieplenia na produkcję rolną i zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych.
 • Zrównoważone trendy konsumenckie a produkcja żywności. Jak zmniejszyć istotnie ilość marnowanej żywności w procesie produkcji, dystrybucji, sprzedaży i konsumpcji?
 • Rozwój technologii innowacji przyjaznych środowisku w największych koncernach spożywczych. Czy nowoczesny przemysł spożywczy może działać na rzecz ochrony środowiska?

“Zielone patenty czyli dokąd zmierza technologia czystych energii?”

 • Przełomowe technologie na rzecz neutralności klimatycznej opracowywane przez firmy. Czy instalacja wychwytywania dwutlenku węgla pomoże zredukować poziom emisji?
 • Inwestycje w działy badań i rozwoju w dużych koncernach, współpraca działów R&D oraz naukowców. Czy imperatyw ekologiczny jest szansą na szybszy rozwój firm i implementacje nowych technologii?
 • Alternatywne źródła energii i ich rola w obliczu rosnących cen i ograniczonego zasobu surowców. Na ile wdrażanie innowacyjnych rozwiązań energetyki odnawialnej może wpłynąć na poprawę jakości środowiska?
 • Innowacje klimatyczne dzięki współpracy koncernów ze startupami. Czy Polska ma szansę zostać hubem zielonych innowacji? Potencjał startupów, możliwość skalowania na globalne rynki.
 • Co oznacza dobrostan psychiczny organizacji? Jak emocje i stres wpływają na efektywność pracowników?
 • Odpowiedzialność lidera – jakie kompetencje przywódcze wspierają zdrowie psychiczne pracowników, a jakie działają destrukcyjnie?
 • Na co zwracać uwagę budując programy mental health? Dobre praktyki w budowaniu systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem psychologicznym.
 • Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych. Jakie świadczenia można zaoferować pracownikowi w ramach corporate wellness?

DIAMENTY SUSTAINABLE ECONOMY

KONFERENCJA: dzień 2 (23 maja)

 • Ocena wskaźników ESG a finansowanie. Czy projekty stawiające na zrównoważony rozwój będą mogły pozyskać kapitał na preferencyjnych warunkach?
 • Jak firma energetyczna może inwestować w zrównoważony zielony rozwój? Na czym polega zrównoważona transformacja energetyczna?
 • Zielone inwestycje offshore jako fundament transformacji polskiej energetycznej infrastruktury wytwórczej. Jak przyspieszyć rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście założeń RePower EU?
 • Efektywne mechanizmy i narzędzia finansowania energetyki odnawialnej. Rola banków i instytucji państwowych dla wsparcia inicjatyw ekologicznych.
  • Rola transformacji cyfrowej jako narzędzia wspomagającego ochronę środowiska i redukcję śladu węglowego. Nowoczesne rozwiązania IT, które pomagają realizować cele zrównoważonego rozwoju.
  • Dzięki digitalizacji redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku może wynieść nawet 35%. Jak nowe technologie pozwalają minimalizować negatywny wpływ biznesu na środowisko?
  • Efektywność energetyczna i kosztowa w fabrykach. Podniesienie efektywności produkcji, oszczędność energii oraz redukcja śladu węglowego dzięki digitalizacji.
  • Zrównoważony rozwój data center oraz jak wykorzystać zgromadzone dane w celu optymalizacji procesów?
 • Konieczność przejścia z gospodarki liniowej na obieg zamknięty jako warunek konieczny dla przetrwania planety. Rola biznesu w budowaniu wzorów świadomej konsumpcji.
 • GOZ w gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Jakie są wyzwania i bariery sprawnego funkcjonowania na rynku ZSEE?
 • Na czym polega racjonalne wykorzystanie surowców i materiałów do produkcji w GOZ? Proekologiczne rozwiązania technologiczne dla racjonalnego zarządzania zasobami.
 • Jak najbardziej efektywnie zagospodarować odpady? Surowce z odpadów – przykłady i dobre praktyki. Innowacyjne technologie oraz nowoczesne systemy w recyclingu.
 • Rola branży tworzyw sztucznych w zmniejszaniu emisji, redukcji odpadów i zwiększeniu cyrkularności. Innowacje we wprowadzaniu tworzyw biodegradowalnych.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Goście Specjalni

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Przedstawiciel UNOPS w Polsce

Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP). Od 2002 roku związany z ONZ. W latach 2009-2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know-How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP).

Prof. dr hab. Witold M. Orłowski

Prof. dr hab. Witold M. Orłowski

Profesor nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Główny doradca ekonomiczny PwC Polska

Prof. dr hab. Witold M. Orłowski, profesor nauk ekonomicznych, profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, wykładowca licznych uczelniach w Polsce i za granicą.  W przeszłości szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Rady Gospodarczej Rządu.  Autor 16 książek i 200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet.  

Prelegenci

Dzień 1

Panel 1: Po dobrej stronie mocy – odpowiedzialni w biznesie

Dr hab. Bolesław Rok

Dr hab. Bolesław Rok

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego,
Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

Teresa Aldea

Teresa Aldea

Kierowniczka ds. Zrównoważonego Rozwoju, Carlsberg Polska

Teresa Aldea, kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju w Carlsberg Polska. Od przeszło 15 lat zajmuje się doradztwem, szkoleniami, badaniami i wdrażaniem strategii ESG. Jest doświadczona w realizacji programów ESG w różnych branżach usługowych i produkcyjnych, zarządzała wieloma projektami międzynarodowymi. Towarzyszy przedsiębiorstwom podczas opracowywania i wdrażania strategii ESG, przygotowywania programów komunikacji (m.in. raportowania ESG), a także zaangażowania interesariuszy. Swoją pasję do rozwoju zrównoważonego demonstruje w życiu zawodowym i prywatnym. Często angażuje się w projekty edukacyjne dla lokalnych społeczności i udowadnia, że w mieście można żyć w sposób zrównoważony.

Krzysztofa Bełz

Krzysztofa Bełz

Menadżerka ds. Partnerstw Zrównoważonego Rozwoju, Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie

Ekspertka ds. ESG, koordynatorka agendy zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialna za zaangażowanie i dialog z interesariuszami oraz tworzenie partnerstw na rzecz lepszej przyszłości.

Agnieszka Łyczak-Szymczyk

Agnieszka Łyczak-Szymczyk

Sustainability Manager,
BASF Polska

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Cambridge Marketing College oraz Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Wykładowczyni Międzyuczelnianej Akademii Klimatu. Od kilkunastu lat związana z branżą chemiczną. Posiada bogate doświadczenie w obszarze rozwoju biznesu, marketingu, komunikacji i zrównoważonego rozwoju. W swojej pracy stawia na równowagę w spełnianiu potrzeb klientów, realizacji celów biznesowych i pogodzeniu ich z celami zrównoważonego rozwoju.

Katarzyna Ochman

Katarzyna Ochman

Director, Safety, Health & Environment,
AstraZeneca Pharma Poland

Od 2019 roku nadaje strategiczny kierunek działaniom z zakresu bezpieczeństwa, dobrostanu pracowników oraz ograniczaniu negatywnego wpływu firmy AstraZeneca w Polsce na środowisko naturalne. Na co dzień skupia się na edukacji pracowników oraz tworzeniu dla nich praktycznych rozwiązań wspierających globalną wizję zrównoważonego rozwoju firmy AstraZeneca. Dzięki temu może realizować swoje pasje, poprzez współtworzenie i wspieranie bezpiecznego psychologicznie miejsca pracy oraz rozwoju firmy społecznie i środowiskowo zrównoważonej. Odpowiada również za współpracą z partnerami zewnętrznymi, takimi jak Miasto Stołeczne Warszawa.

Magdalena Olborska

Magdalena Olborska

ESG Manager,
Samsung Electronics Polska

W firmie Samsung odpowiada za zrównoważony biznes i ESG. Inicjatorka programów wspierających tworzenie innowacji w duchu Celów Agendy 2030 i w oparciu o nowe technologie, w tym pierwszego w Polsce inkubatora dla start-upów działających na rzecz SDG oraz Samsung Solve for Tomorrow – młodzieżowego programu, który uczy rozwiązywać problemy współczesnego świata zdobywając kompetencje przyszłości. Pomysłodawczyni dobrych praktyk w odpowiedzialnym korzystaniu ze smartfonów i definicji cyfrowego dobrostanu. Związana z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, gdzie kieruje komitetem klimatu i środowiska. Laureatka 4. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2021 roku. Z branżą CSR związana nieprzerwanie od 13 lat, wcześniej w sektorze ubezpieczeniowym, m.in. w zarządzie Fundacji PZU. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplomowany CSR Manager.

Filip Orliński

Filip Orliński

Dyrektor Biura Strategii Korporacyjnej i Projektów Strategicznych,
InPost

Filip Orliński zarządza obszarem strategii korporacyjnej, projektów strategicznych oraz raportowania niefinansowego w InPost. Wcześniej przez wiele lat zajmował się projektami inwestycyjnymi oraz współpracą z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji różnych biznesowych przedsięwzięć, m.in. w PwC/Strategy&, gdzie specjalizował się w strategii e-commerce, branży operatorów logistycznych i kreowaniu nowych produktów. Projekty realizował na wielu różnych rynkach, m.in. w Polsce, Czechach, Węgrzech, Ukrainie czy Izraelu. Ukończył studia w Rotterdam School of Management na kierunku finanse i inwestycje, a także metody ilościowe i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Swoją edukację w zakresie innowacji technologicznych kontynuował w MIT, a doświadczenia wykorzystał, współtworząc książkę „Management made simple”. Pasjonuje się nowymi technologiami, sportami wodnymi oraz grami planszowymi.

Aleksandra Robaszkiewicz

Aleksandra Robaszkiewicz

Head of Corporate Communications and CSR,
Lidl Polska

W firmie Samsung odpowiada za zrównoważony biznes i ESG. Inicjatorka programów wspierających tworzenie innowacji w duchu Celów Agendy 2030 i w oparciu o nowe technologie, w tym pierwszego w Polsce inkubatora dla start-upów działających na rzecz SDG oraz Samsung Solve for Tomorrow – młodzieżowego programu, który uczy rozwiązywać problemy współczesnego świata zdobywając kompetencje przyszłości. Pomysłodawczyni dobrych praktyk w odpowiedzialnym korzystaniu ze smartfonów i definicji cyfrowego dobrostanu. Związana z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, gdzie kieruje komitetem klimatu i środowiska. Laureatka 4. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2021 roku. Z branżą CSR związana nieprzerwanie od 13 lat, wcześniej w sektorze ubezpieczeniowym, m.in. w zarządzie Fundacji PZU. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplomowany CSR Manager.

Panel 2: Zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności

Prof. dr hab. Marian Podstawka

Prof. dr hab. Marian Podstawka

Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Członek Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP

Urodziłem się 2 sierpnia 1954 roku w Seroczynie. Jestem profesorem tytularnym ekonomii od 2002 roku. Mój dorobek składa się z ponad 300 publikacji naukowych, w tym 20 publikacji książkowych. Wypromowałem około 2000 magistrów i licencjatów oraz 19 doktorów. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się problematyką: • Finansów publicznych • Finansów przedsiębiorstw • Ubezpieczeń społecznych i gospodarczych • Polityką agrarną i ekonomiką rolnictwa W latach 1993-2005 pełniłem funkcję Prodziekana i Dziekana Wydziału (aktualnie Ekonomicznego) w SGGW oraz w latach 2019-2022 Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (PIB). Kolejną kadencją jestem członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN), członkiem Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP oraz członkiem i byłym prezesem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu. Prywatnie: Żona Urszula i synowie Łukasz i Maciej. Hobby to pszczelarstwo, poezja, sport i uprawy rolne i ogrodowe.

Dr. inż. Andrzej Gantner

Dr. inż. Andrzej Gantner

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców

Dr inż. Andrzej Gantner – wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, członek Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Komitetu nauk o żywności i żywieniu Polskiej Akademii Nauk. Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.

Wiesław Hałucha

Wiesław Hałucha

Prezes Zarządu,
Alventa

Wiesław Hałucha – Prezes Zarządu „Alventa” S.A. Absolwent Wydziału Zarządzania na Akademii Ekonomicznej, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Grupą Kapitałową na SGH w Warszawie oraz studiów MBA na Uniwersytecie Minnesota. Od 2003 roku związany zawodowo z „Alventa” S.A. Twórca Grupy Kapitałowej „Alventa Invest”. Radca w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Marcin Jakub Kruczyński

Marcin Jakub Kruczyński

Dyrektor Generalny,
Foss Polska

Marcin Kruczyński jest absolwentem Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2006 roku pracował na kilku stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży i zarządzania w dużych międzynarodowych firmach, głównie w segmencie technologicznym i laboratoryjnym. Od 2020 roku współpracuje z firmą FOSS. Pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego i odpowiada za rozwój całego FOSS w Polsce. Z entuzjazmem podchodzi do wszelkich nowych technologii w procesach produkcyjnych.

Marta Tworek

Marta Tworek

Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju,
Smithfield Polska

Marta Tworek – absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. W latach 2014 – 2022 doświadczenie zdobywała w Animex Foods, gdzie w szczecińskim oddziale była odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracowników. W tym czasie wyspecjalizowała się w zarządzaniu ryzykiem zawodowym oraz bezpieczeństwa maszyn. Była również odpowiedzialna za wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na międzynarodowej normie ISO 45001 w zakładach grupy Animex Foods. Od 2022 roku związana jest ze Smithfied Polska, gdzie jako Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju wykorzystując dotychczas nabyte doświadczenia zawodowe, jest odpowiedzialna za wdrażanie korporacyjnej polityki Zrównoważonego Rozwoju, w tym realizację celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Izabela Wawerek

Izabela Wawerek

Dyrektorka ds. Zrównoważonego Biznesu,
Syngenta Polska

Odpowiada za projekty na rzecz rolnictwa regeneracyjnego, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną. Reprezentuje Syngentę w licznych grupach roboczych Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Członkini Zarządu Polskiej Izby Nasiennej. Absolwentka Centrum Europejskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Panel 3: Neutralność klimatyczna dzięki innowacjom

Dr inż. Artur Pollak

Dr inż. Artur Pollak

Prezes Zarządu,
APA Group

Członek Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził kilkunastu projektom, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach. Współpracował z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens.

Dominika Bagińska-Chyłek

Dominika Bagińska-Chyłek

ESG Manager, Koordynator Branżowych punktów Kontaktowych, Łukasiewicz-ORGMASZ

Piotr Maciak

Piotr Maciak

Prezes Zarządu, Nordkalk i Członek Zarządu Grupy Nordkalk odpowiedzialny za Region Centralnej Europy

Od 1991 roku pracuje na stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży i zarządzania w dużych międzynarodowych firmach, głownie w segmencie materiałów budowlanych. W Nordkalk pracuje od 14 lat, w tym od 12 lat zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Nordkalk Sp. o.o. Od 2019 roku pełni obowiązki v-ce prezesa grupy Nordkalk odpowiedzialnego za region Europy Centralnej.

Dariusz Jasak

Dariusz Jasak

Prezes Zarządu,
Seen Technologie

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania obrazów medycznych w University Hospital College w Londynie. Od 1991 związany z Siemens Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje Dyrektora Sprzedaży w Biurze Medycyny , a następnie Dyrektora Branży Industrial Solutions & Services. Odpowiedzialny za stworzenie oferty i potencjału wykonawczego „pod-klucz” rozwiązań Siemens dla przemysłu. W roku 2009 obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Veolia Water Technologies Sp. zo.o., będącej częścią francuskiego koncernu Veolia Environment.   W roku 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. lidera na rynku uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Polsce.

Anna Kułach

Anna Kułach

Prezes Zarządu, CFO,
E.ON Foton

Od lutego 2023 roku pełni funkcję Prezesa oraz CFO w E.ON Foton. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe i szeroką wiedzę w obszarze finansów, funkcjonowania firmy i kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w 2008 roku uzyskała tytuł biegłego rewidenta (nr 11347),a od roku 2011 posiada kwalifikacje ACCA. Jest ekspertką w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej połączonej ze zrozumieniem potrzeb biznesu, co pozwala na budowanie i efektywną realizację strategii rozwojowych przedsiębiorstw. W latach 2003 - 2011 w EY prowadziła projekty badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa dla Spółek z różnych branż w tym głównie energetyki. Od roku 2011 zarządzała finansami spółek, w tym jako dyrektor finansowy i członek zarządu PKP Cargotabor sp. z o.o., Radpol S.A. a od 2018 pełniła funkcję prezesa zarządu Radpol S.A, gdzie odpowiadała za definiowanie strategii, relacje inwestorskie, finanse, zakupy, sprzedaż, IT, HR i compliance. Od kilku lat pełni funkcje niezależnego członka Rad Nadzorczych w spółkach z sektora publicznego i prywatnego.

Dr inż. Konrad Ptasiński

Dr inż. Konrad Ptasiński

Rzecznik patentowy,
JWP Rzecznicy Patentowi

dr inż. Konrad Ptasiński doradza przedsiębiorcom w sprawach związanych ze strategią ochrony wynalazków i wzorów użytkowych. Ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym, zwłaszcza w zakresie merytorycznej dyskusji z ekspertami. Na co dzień prowadzi badania patentowe, w tym badania zdolności patentowej i czystości patentowej, przygotowuje opisy zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych oraz weryfikacje tłumaczeń opisów patentowych walidacji patentów europejskich.

Marcin Ujejski

Marcin Ujejski

Prezes Zarządu, Blue Timber, Prezes Spółki Giełdowej BeLeaf

Marcin Ujejski Prezes zarządu Blue Timber SA właściciela marki DrewnoDlaDomu autor książki "Matematyczny wzór na sukces", WiceprezesOxygen Forest Poland której misja jest sadzenie drzew jako najprostszej metody na świecie do redukcji śladu węglowego. Powołany na stanowisko Prezesa Spółki Giełdowej BeLeaf S.A..

Panel 4: Mental health i wellbeing organizacji

Prof. Rafał Ohme

Prof. Rafał Ohme

CEO,
Digital Emotions

Prof. Rafał Ohme – specjalista od mózgu i emocji. Laureat konkursu Przedsiębiorca Roku EY, wykładowca Szkół Biznesu w Polsce i RPA. Jego firmy wykorzystują czułą sztuczną inteligencję w Europie, USA oraz Nowej Zelandii, a mobilne aplikacje wzmacniają mental power w biznesie, edukacji i wyczynowym sporcie. Pisze do Forbes, m.in. cykl „Przyszłość ma Twarz Kobiety”

Dr n. hum. Daria Biechowska

Dr n. hum. Daria Biechowska

Psycholog, Adiunkt na Wydziale Psychologii w Sopocie Uniwersytetu SWPS oraz Dyrektor Regionalny Centrów Psychologii i Rozwoju Fractal Concept.

Psycholog – specjalność: neuropsychologia, psychologia kliniczna; suicydolog; specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego; zajmuje się profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego, zachowaniami samobójczymi oraz epidemiologią zaburzeń psychicznych, a także neuropsychologią kliniczną. Autorka licznych artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom zdrowia psychicznego oraz neuropsychologii klinicznej. Członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, członek zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego, członek Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego Rzecznika Praw Obywatelskich, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Wiceprzewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii PTP, Redaktor działu Psychologia kliniczna w czasopiśmie naukowym Postępy Psychiatrii i Neurologii. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Psychologii w Sopocie Uniwersytetu SWPS oraz Dyrektor Regionalny Centrów Psychologii i Rozwoju Fractal Concept.

Katarzyna Duzinkiewicz

Katarzyna Duzinkiewicz

Director People Experience,
Pfizer Polska

Weronika Ławniczak

Weronika Ławniczak

Pomysłodawczyni i CEO Instytutu Zdrowia i Urody Holispace w Warszawie

Od 30 lat związana jest z biznesem - infrastruktura i budownictwo, Porty Lotnicze, obecnie własna firma. W 2019 roku powołała pierwszy w Polsce holistyczny Instytut zdrowia. Ukończyła studia na Akademii Leona Koźmińskiego – „Dobrostan i zdrowie w organizacji”. Opracowała własną metodykę mentoringową pn.”Self Immersion Method” oraz przewodnik „5 kroków do witalności”. Łączy dobrostan i biznes, włączając koncepcję i strategie wellbeingowe w organizacjach. Wyróżniona nagrodami gospodarczymi za innowacyjne podejście do biznesu i holizm w biznesie. Zaangażowana w misje społeczne na rzecz zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia. www.holispace.com

Mariola Pilas-Kołodziej

Mariola Pilas-Kołodziej

Dyrektor Centrów Medycznych Harmonia, LUX MED

Mariola Pilas-Kołodziej - Dyrektor Centrów Medycznych Harmonia LUX MED. Zarządza poradniami zdrowia psychicznego i wspiera rozwój obszaru mental health w firmach. Absolwentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie na wydziale Prawa i Administracji oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku Marketingowe Zarządzanie Firmą. Z rynkiem usług medycznych związana od 2010 roku. W wolnych chwilach oddaje się pasji jaką jest muzyka.

Janusz Szulik

Janusz Szulik

Prezes Zarządu spółek TU INTER Polska i TU INTER-ŻYCIE Polska

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Kadry Kierowniczej Gospodarki Niemieckiej Bad Harzburg. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku. W latach 1999-2008 pracował w spółkach Generali w Polsce, na początku jako Dyrektor Regionu, a w latach 2002-2008 jako Dyrektor Sprzedaży. Pracę w TU INTER Polska S.A. rozpoczął w czerwcu 2008 roku, jako Dyrektor Sprzedaży, następnie jako Członek Zarządu. W sierpniu 2011 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W obydwu towarzystwach jest odpowiedzialny za sprzedaż, szkolenia, marketing i PR oraz audyt wewnętrzny. Wyróżniony m.in. Medalem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Odznaczeniem Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Honorowym Odznaczeniem Samorządu Pielęgniarek i Położnych, członek I i II kadencji Rady Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dzień 2

Panel 1: Zielone inwestycje i źródła ich finansowania

Dr Szymon Sikorski

Dr Szymon Sikorski

Pełnomocnik, Asystent Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr Szymon Sikorski – politolog, historyk, dziennikarz, MBA, muzyk. Pracownik Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – pełnomocnik i asystent rektora, wykładowca, moderator i panelista Forum Ekonomicznego. Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego. Współpracownik i analityk Rady ds. Rolnictwa i obszarów wiejskich przy Prezydencie RP. Autor ponad 400 opracowań merytorycznych. Laureat nagrody Business Centre Club „Ostre pióro”, odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia.

Jarosław Broda

Jarosław Broda

Członek Zarządu,
Baltic Power

Andrzej Bułka

Andrzej Bułka

Prezes Zarządu,
Fracht FWO Polska

Z branżą TSL związany od 25 lat. W roku 2010 stanął na czele spółki Fracht FWO Polska jako jej dyrektor zarządzający, a od roku 2019 jest Prezesem zarządu firmy. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako oficer marynarki handlowej, a następnie rozwijał karierę zawodową w międzynarodowych firmach logistycznych. Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył podyplomowe studia z psychologii przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Advanced Management Programme na IESE w Barcelonie. Ekspert ds. logistyki międzynarodowej, panelista i prelegent podczas konferencji i wydarzeń gospodarczych w kraju i zagranicą.

Ewa Mochocka

Ewa Mochocka

Associate Partner, Lider Doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji (Capital & Debt Advisory), EY Polska

Świadczy usługi z zakresu pozyskania finansowania oraz restrukturyzacji. Ewa posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego w szczególności w obszarze pozyskania finansowania oraz restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. W swojej karierze Ewa doradzała przy wielu procesach pozyskiwania finansowania, w tym transakcjach finansowania projektów typu greenfield i brownfield, a także procesach restrukturyzacji, obsługując klientów z różnych branż, takich jak infrastruktura, energetyka, produkcja, handel detaliczny, dystrybucja, czy usługi finansowe. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikaty ACCA i PMP.

Marta Saracyn

Marta Saracyn

ESG Risk Strategy Manager,
Bank Gospodarstwa Krajowego

Marta Saracyn jest Managerką do spraw strategii ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie wraz z zespołem odpowiada za metodyczne podejście do ESG. Z wykształcenia jest geografką, specjalistką od gospodarki wodnej. Od 13 lat zajmuje się ochroną środowiska, w tym w szczególności ochroną wód. Jest współautorką kluczowych dokumentów strategicznych z zakresu przeciwdziałania suszy i gospodarowania wodami. Swoje doświadczenia zawodowe zbierała zarówno w sektorze prywatnym jako m.in. managerka ESG jak i jako ekspertka w administracji wodnej. Chętnie angażuje się w projekty edukacyjne i wyjaśnia zawiłości ochrony środowiska, każdemu kto tylko chce słuchać. Jest też redaktorką w czasopiśmie Wodne Sprawy.

Agata Staniewska-Bolesta

Agata Staniewska-Bolesta

Dyrektorka Zarządzająca Offshore, Ørsted Polska

Agata Staniewska – Bolesta jest menedżerką z wieloletnim doświadczeniem i ekspertką w obszarach energii, środowiska i klimatu. Specjalizuje się w analizie otoczenia politycznego i legislacyjnego na poziomie krajowym i europejskim. Jest związana z Ørsted od czterech lat. Była pierwszą sobą zatrudnioną w obszarze offshore w polskiej spółce duńskiego koncernu. Przed dołączaniem do Ørsted zajmowała kierownicze stanowiska m.in. w CEC Group oraz Konfederacji Lewiatan. Jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także kurs w zakresie zmian klimatycznych na Uniwersytecie Melbourne.

Andrzej Zduńczyk

Andrzej Zduńczyk

Dyrektor Rynku Instytucji Finansowych, BIK

Dyrektor Rynku Instytucji Finansowych, odpowiedzialny za ofertę produktową i współpracę BIK z bankami oraz firmami leasingowymi i faktoringowymi.  Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w bankowości hipotecznej w obszarze analiz kredytowych i zarządzania ryzykiem, zdobyte m.in. w banku PKO BP oraz w duńskim banku Nykredit RealKredit A/S. Entuzjasta nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz sportu. W BIK zajmuje się identyfikacją szans biznesowych oraz lideruje innowacyjnym projektom. Aktualnie kieruje m.in. pracami rozwojowymi w zakresie rozwiązań BIK wspierających sektor bankowy w obszarze ESG.

Panel 2: Zielona cyfryzacja

Dr hab. Rafał Mrówka

Dr hab. Rafał Mrówka

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania, Dyrektor Biura Programów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. Rafał Mrówka jest profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się przywództwem w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizą nowoczesnych modeli organizacji i transformacją cyfrową, badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations. Jest on także Dyrektorem Biura Programów MBA w SGH, kierownikiem programów MBA-SGH (program Executive MBA w SGH w języku polskim, według rankingów jeden z najlepszych tego typu programów w Polsce) i MBA for Startups – SGH online dla przedsiębiorców (nowy program dedykowany startupom) oraz wykładowcą przywództwa w tych programach oraz w programie MBA SGH-WUM w Ochronie Zdrowia. Wykładał lub przebywał na programach badawczych w Tel Aviv University (Izrael), Universite Catholique de Lille (Francja), MDI Gurgaon (Indie). Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. Jest także przewodniczącym rady Fundacji Szkoła Liderów promujących postawy przywódcze w Polsce.

Ireneusz Borowski

Ireneusz Borowski

Country Manager Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary,
Dassault Systèmes

Ireneusz Borowski dołączył do Dassault Systèmes w 2008 roku i do tej pory, piastując stanowisko Senior Managera Sales & Business Development Eastern Europe, przygotowywał plany rozwoju biznesu dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier i zarządzał sprzedażą w Europie Wschodniej. Wcześniej, na stanowisku Senior Sales Manager w Europie Wschodniej, Partner Success Management EUROCENTRAL, kierował sprzedażą w kanałach pośrednich. Ireneusz Borowski rozpoczął karierę zawodową w 1998 roku w AutoR KSI, następnie pracował jako Account Manager i Special Program Manager w CNS Solutions. W 2000 roku dołączył do Premium Technology jako Product Manager i przez kolejne 8 lat był zaangażowany na różnych poziomach zarządzania. Ireneusz Borowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom w zakresie inżynierii pojazdów i maszyn ciężkich.

Tomasz Dziki

Tomasz Dziki

Wiceprezes Zarządu,
Britenet

Wiceprezes Zarządu spółki – do Britenet dołączył w 2012 roku. Z branżą IT jest związany już od ponad 24 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako programista Java. Obecnie dba o strategię handlową i rozwój nowych możliwości sprzedażowych. Koordynuje sprzedaż na rynku krajowych jak i rynkach zagranicznych. Silnie skoncentrowany na budowaniu relacji biznesowych i międzynarodowej ekspansji.

Dariusz Kwieciński

Dariusz Kwieciński

Dyrektor Zarządzający, CEO,
Fujitsu Polska

Dariusz Kwieciński ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży IT. Od momentu dołączenia do Fujitsu w 2006 roku obejmował stanowiska managerskie m.in.: Service Manager, Service Director, Head of Services i Country Head of Sales w Polsce. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Podkreśla, że celem Fujitsu Polska jest wsparcie polskich firm w transformacji cyfrowej, szczególnie w trzech podstawowych dla poszukiwania innowacji obszarach: Data Protection, End User Services i Data Center Transformation.

Jens Lovejus

Jens Lovejus

Regional Director,
SoftwareONE

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski

Założyciel, Prezes Zarządu, InPhoTech

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski – naukowiec, przedsiębiorca, wizjoner. Założyciel grupy InPhoTech i prezes zarządu spółki InPhoTech, wiodącej polskiej firmy technologicznej wdrażającej do przemysłu innowacyjne rozwiązania światłowodowe. Uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych na Politechnice Warszawskiej(2000) i doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2017). Przez ponad 10 lat pracował w Belgii jako profesor wizytujący na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim (VUB). Kierownik i uczestnik ponad 80 projektów badawczych i przemysłowych, w tym w ponad 40 projektach międzynarodowych. Współtwórca ponad 200 światowych zgłoszeń patentowych w kraju i zagranicą, z których  już ponad 100 uzyskało status patentów. Współautor 280 publikacji naukowych (m.in. Nature Communication), cytowany ponad 2200 razy w prestiżowych czasopismach naukowych /index h=26/. Koordynator tematyki wykorzystania światłowodów w przemyśle w platformie europejskiej European Photonics Alliance. Był wiceprzewodniczącym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji ds. fotoniki i konsultantem Banku Światowego w zakresie fotoniki. Ekspert w obszarze nowych technologii i propagator osiągnięć polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Prelegent i ekspert podczas wielu polskich i zagranicznych konferencji naukowych oraz wydarzeń biznesowo-gospodarczych. Uhonorowany m.in. tytułem ‘Osobowość Innowacyjna 2016’ przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Tomasz Sobol

Tomasz Sobol

Cloud Product Manager,
OVHcloud, CEE

Tomasz Sobol - Cloud Product Manager w OVHcloud CEE wnosi imponujący poziom wiedzy z zakresu technologii i umiejętności zarządzania, które mogą pomóc każdej organizacji w dokonaniu przejścia z tradycyjnych systemów IT na nowoczesne rozwiązania oparte na chmurze. Tomasz ma ponad 10 lat doświadczenia w pracy z różnymi technologiami związanymi z projektami transformacji cyfrowej, takimi jak Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platforms-as-a-Service (PaaS) czy Software-as--a--service (SaaS). Jego głębokie zrozumienie tych platform pozwala mu na określenie optymalnych strategii dla klientów, którzy chcą migrować obciążenia lub budować nowe usługi w multi-cloudowych środowiskach.

Panel 3: Gospodarka cyrkularna

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

prof. dr hab. inż. dr Krzysztof Pikoń Stanowisko: profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Opadów. Specjalizacja: gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, energetyczne wykorzystanie odpadów, odnawialne źródła energii, analizy środowiskowe oraz zarządzanie projektami Na Politechnice Śląskiej wykłada m.in przedmioty takie jak: gospodarka o obiegu zamkniętym, ocena oddziaływania na środowisko w pełnym cyklu życia (LCA), zarządzanie projektami itp. Studia magisterskie ukończył w 1993 roku na Wydziale Energetycznym Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego. Pracę doktorską obronił w 1999 roku, a w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 2020 tytuł profesora i stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Śląskiej. Był uczestnikiem ponad 40 i kierownikiem ponad 20 projektów naukowych i wdrożeniowych, w tym 4 projektów europejskich, z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, energii odnawialnej, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami oraz kilku międzynarodowych projektów edukacyjnych. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym ponad 50 w prestiżowych czasopismach zagranicznych z tzw. Listy filadelfijskiej. Jest autorem m.in. książek: Gospodarka o obiegu zamkniętym w ujęciu holistycznym, Model wielokryterialnej analizy środowiskowej złożonych systemów technologicznych oraz współautorem Handbook of clean energy systems wydanej przez Wydawnictwo John Wiley & Sons. Jest autorem kilku publikacji pedagogicznych związanych z edukacją zorientowaną na wyzwania, uczeniem się opartym na projektach i nauczaniem przypadków. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2019) oraz wieloma Nagrodami Rektorów za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i pedagogiczne. Był dyrektorem programu Energy Transition w EIT Innoenergy (w konsorcjum z 13 uniwersytetami z krajów Unii Europejskiej). Uzyskał międzynarodowy certyfikat zarządzania PRINCE2 oraz Agile PM. Uczestniczył również w wielu szkoleniach, m.in. English Medium Instruction w UPC w Barcelonie, Case Teaching na Harvard University i ESADE Business School, a także w szeregu szkoleń takich jak Problem Solving, Design Thinking i innych miękkich umiejętnościach.

Robert Chciuk

Robert Chciuk

Dyrektor, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Robert Chciuk jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Warszawie o specjalności zarządzanie środowiskiem. Od 1992 roku związany z branżą gospodarki wodno-ściekowej, pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sektorze prywatnym, zajmując się wdrażaniem nowoczesnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.  Od 2004 roku prowadził inwestycje i był w zespołach wdrażających projekty w dziedzinie wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadami dofinansowywanych ze środków UE. Od 1 sierpnia 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, od 1 kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Usług Wodnych. Robert Chciuk 15 marca 2022 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Natomiast w dniu 28 kwietnia 2022 r. został Pełnomocnikiem Ministra Klimatu i Środowiska ds. gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Dariusz Jasak

Dariusz Jasak

Prezes Zarządu,
Seen Technologie

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania obrazów medycznych w University Hospital College w Londynie. Od 1991 związany z Siemens Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje Dyrektora Sprzedaży w Biurze Medycyny , a następnie Dyrektora Branży Industrial Solutions & Services. Odpowiedzialny za stworzenie oferty i potencjału wykonawczego „pod-klucz” rozwiązań Siemens dla przemysłu. W roku 2009 obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Veolia Water Technologies Sp. zo.o., będącej częścią francuskiego koncernu Veolia Environment.   W roku 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. lidera na rynku uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Polsce.

Andrzej Losor

Andrzej Losor

Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu,
Górażdże Cement

Z Grupą Górażdże związany od ponad 15 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w strukturach sprzedażowych, pełniąc m.in. funkcję szefa regionu sprzedaży. W latach 2003-2008 pełnił funkcję konsultanta ds. sprzedaży z ramienia koncernu HeidelbergCement Group na Ukrainie, odpowiadając za budowę zespołu sprzedażowego i procesy sprzedażowego. Podobną rolę pełnił w latach 2011-2012 w Kazachstanie. Od 2020 roku jest członkiem zarządu Górażdże Cement SA, pełniąc funkcję dyrektora rozwoju sprzedaży i marketingu. Jest aktywnie zaangażowany w prace stowarzyszeń branżowych m.in. Stowarzyszenia Producentów Cementu i Polish Green Building Council. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także prestiżowych międzynarodowych programów rozwojowych. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania procesami sprzedażowymi, doświadczeniami klientów, zarzadzania zmianą i ESG, a także trenerem biznesu.

Michał Mikołajczyk

Michał Mikołajczyk

Prokurent, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

Michał Mikołajczyk – prawnik, wolontariusz i pracownik Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, studia podyplomowe w zakresie CSR na Akademii L. Koźmińskiego. Od 2004 roku związany z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Autor wielu projektów i akcji promujących segregację odpadów i świadome zakupy np. ogólnopolskiej kampanii „Dzień bez Śmiecenia”. Organizator przedsięwzięć z zakresu „zielonego CSR-u” prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców, samorząd, firmy gospodarki odpadami, organizacje pozarządowe. Od 2009 roku dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, od 2014 prokurent. Uczestnik prac nad Circural Economy Package prowadzonych przez BusinessEurope w Brukseli oraz nad koncepcją gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. Prelegent i panelista licznych konferencji i seminariów dotyczących m.in. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i Agendy ONZ 2030.

Grzegorz Skrzypczak

Grzegorz Skrzypczak

Prezes Zarządu,
ElektroEko

Od 2006 r. w zarządzie ElektroEko. Wcześniej zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w firmie Fastrack (2000-2005) – przedstawicielstwa brytyjskiej firmy Kenwood oraz amerykańskiej firmy Remington. W latach 1991-1999, pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w firmie Brabork - przedstawicielstwa firm Philips i Whirlpool. Był także Konsultantem Gospodarczym dla włoskiej firmy Merloni Polska oraz dla greckiej firmy Klimatechniki. Absolwent Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz były student Uniwersytetu Michigan w Stanach Zjednoczonych.

Wystąpienia

Ireneusz Borowski

Ireneusz Borowski

Country Manager Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary,
Dassault Systèmes

Ireneusz Borowski dołączył do Dassault Systèmes w 2008 roku i do tej pory, piastując stanowisko Senior Managera Sales & Business Development Eastern Europe, przygotowywał plany rozwoju biznesu dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier i zarządzał sprzedażą w Europie Wschodniej. Wcześniej, na stanowisku Senior Sales Manager w Europie Wschodniej, Partner Success Management EUROCENTRAL, kierował sprzedażą w kanałach pośrednich. Ireneusz Borowski rozpoczął karierę zawodową w 1998 roku w AutoR KSI, następnie pracował jako Account Manager i Special Program Manager w CNS Solutions. W 2000 roku dołączył do Premium Technology jako Product Manager i przez kolejne 8 lat był zaangażowany na różnych poziomach zarządzania. Ireneusz Borowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom w zakresie inżynierii pojazdów i maszyn ciężkich.

Philipp Glonner

Philipp Glonner

Co-Founder & CEO,
ARTHUR BUS GmbH

Agnieszka Łyczak-Szymczyk

Agnieszka Łyczak-Szymczyk

Sustainability Manager,
BASF Polska

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Cambridge Marketing College oraz Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Wykładowczyni Międzyuczelnianej Akademii Klimatu. Od kilkunastu lat związana z branżą chemiczną. Posiada bogate doświadczenie w obszarze rozwoju biznesu, marketingu, komunikacji i zrównoważonego rozwoju. W swojej pracy stawia na równowagę w spełnianiu potrzeb klientów, realizacji celów biznesowych i pogodzeniu ich z celami zrównoważonego rozwoju.

Prof. dr hab. Witold M. Orłowski

Prof. dr hab. Witold M. Orłowski

Profesor nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Główny doradca ekonomiczny PwC Polska

Prof. dr hab. Witold M. Orłowski, profesor nauk ekonomicznych, profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, wykładowca licznych uczelniach w Polsce i za granicą.  W przeszłości szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Rady Gospodarczej Rządu.  Autor 16 książek i 200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet.  

Dr inż. Konrad Ptasiński

Dr inż. Konrad Ptasiński

Rzecznik patentowy,
JWP Rzecznicy Patentowi

dr inż. Konrad Ptasiński doradza przedsiębiorcom w sprawach związanych ze strategią ochrony wynalazków i wzorów użytkowych. Ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym, zwłaszcza w zakresie merytorycznej dyskusji z ekspertami. Na co dzień prowadzi badania patentowe, w tym badania zdolności patentowej i czystości patentowej, przygotowuje opisy zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych oraz weryfikacje tłumaczeń opisów patentowych walidacji patentów europejskich.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Przedstawiciel UNOPS w Polsce

Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP). Od 2002 roku związany z ONZ. W latach 2009-2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know-How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP).

Diamenty Sustainable Economy to forma zaprezentowania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowania zaangażowania, lojalności i satysfakcji pracowników. Statuetkami nagradzane są spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi. Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które na co dzień promują etyczne działania, będąc wzorem dla swoich współpracowników, klientów i kontrahentów.

Poprzednie edycje

Kontakt

Współpraca Partnerska
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Karla Głodek
karla.glodek@executiveclub.pl
tel: +48 530-306-046
Uczestnictwo:
Adrianna Szewczyk
adrianna.szewczyk@executiveclub.pl
tel: +48 509-844-278
Media i Patronaty:
Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577

Lokalizacja