VIII edycja Sustainable Economy Summit

30-31 maja 2022 roku, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbyła się VIII edycja konferencji biznesowej „Sustainable Economy Summit”, podczas której zrealizowane zostało sześć paneli dyskusyjnych oraz sześć prezentacji, na których eksperci omówili zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna gala rozdania nagród „Diamentów Sustainable Economy”, w trakcie której uhonorowaliśmy przedsiębiorstwa i osoby, które szczególnie wyróżniły się na polu odpowiedzialnego biznesu.

Wystąpienia gości specjalnych

Podczas pierwszego wystąpienia na scenę został zaproszony Pan Profesor Witold Orłowski, Ekonomista oraz wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, który przestawił prezentację pod tytułem “Czy widać już granicę wzrostu gospodarczego?” Omówił on zagadnienia wzrostu gospodarczego, jego zależności od wzrostu ludności świata,  oraz zadał ważne pytanie, czy posiada on jakieś granice.

Witold Orłowski Czy widać już granicę wzrostu gospodarczego

Padło również ważne pytanie, czy ciągle wzrastająca liczba ludności, może doprowadzić do braku żywności na świecie, zwłaszcza w niektórych regionach Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu.

Następnie mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpienia Pana Kamila Wyszkowskiego, przedstawiciela i Dyrektora Wykonawczego, United Nations Global Compact Network Poland. Poruszył on zagadnienia związane z wojną na Ukrainie, którą określił mianem „największego kryzysu humanitarnego”,  konfliktami na świecie oraz kryzysem żywnościowym, który może być powodem następnych wojen na świecie.

Kamila Wyszkowskiego

Swoją prezentację pod tytułem „Wsparcie zrównoważonego rozwoju przy pomocy transformacji cyfrowej” wygłosił Pan Mateusz Buczkowski, Lider Zespołu Konsultantów i Dyrektor Krajowy Produktu, SoftwareOne. Przekazał dużo ciekawych informacji na tematy związane z transformacją cyfrową, omówił co jest jej celem oraz przedstawił zagadnienia związane ze wsparciem technologii dla zrównoważonego rozwoju.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju przy pomocy transformacji cyfrowej” Mateusz Buczkowski

Drugi dzień konferencji otworzyliśmy wystąpieniem Gościa Specjalnego: Dr Guya Standinga, Brytyjskiego Profesora (University of London) ekonomistę, specjalistę w zakresie badań nad rozwojem, który wygłosił przemówienie pt. “After the Pandemic and a Barbaric War: Building an Ethical Market Economy”,

Guy Standing

Następnie swoją prezentację wygłosił Pan Andrzej Grzymała – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Reverse Logistics Group w Polsce. Mówił o Efektywnych kosztowo rozwiązaniach wspierających transformację w stronę gospodarki cyrkularnej. 

Andrzej Grzymała  transformacja gospodarki cyrkularnej

Po drugim panelu dyskusyjnym swoją prelekcję przedstawił Pan Michał Sapota – Prezes, HRE Investments. Tematem Jego wystąpienia było „Inwestowanie w nieruchomości jako ochrona kapitału”. Bardzo ciekawie poruszył temat inwestycji w ziemie, która jak sam powiedział – „w ciągu paru lat uzyska na cenie, a inwestowanie w mieszkania, jest sposobem, które najlepiej chroni nasz kapitał”.

Michał Sapota Inwestowanie w nieruchomości jako ochrona kapitału

Panele dyskusyjne

Zielone finansowanie

Pierwszy panel dyskusyjny prowadzony był przez Pana Roberta Adamczyka – ESG Advisor, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i dotyczył on zielonego finansowania.

Prelegenci poruszyli wiele interesujących oraz ważnych  tematów,  między innymi zastanawiali się jak zwiększyć skalę inwestycji przyjaznych środowisku dzięki zielonym produktom  finansowym. Rozmawiali również o transformacji sektora bankowego w kierunku zrównoważonych modeli finansowania, a także omówili instrumenty „zielonego” finansowania.

panel 1 zielone finansowanie

W debacie udział wzięli: dr hab. Marcin Liberadzki – prof. SGH z Kolegium Zarządzania i Finansów, Pani Ewa Mochocka – Associate Partner, EY- Parthenon, Pan Michał Popiołek – Prezes Zarządu, mInvestment Banking, Pan Mariusz Samordak – Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz, Bank Ochrony Środowiska, Pan Andrzej Stosio – Partner, Współkierujący Departamentem Bankowości i Finansów, Kancelaria Clifford Chance oraz Pan Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu, Pekao S.A.

Neutralność klimatyczna w biznesie

Moderatorem drugiego panelu była Pani dr hab. Halina Brdulak – Profesor Nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH, Przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UNGC, członkini Rady UNGC. A w dyskusji udział wzięli: Pan Sebastian Anioł – Dyrektor Innowacji Logistycznych z firmy InPost, Pan Ireneusz Borowski – Country Manager na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, Dassault Systèmes, Pan Michał Janik –  Dyrektor Warsaw Site, Astra Zeneca Pharma Poland, Pan Andrzej Losor – Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu, Górażdże Cement S.A., Pani Małgorzata Malinowska – Dyrektor ds. współpracy z Klientami Korporacyjnymi, Lyreco Polska, oraz Pan Wiesław Szafrański – Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych, Polregio.

Neutralność klimatyczna w biznesie ses 2022

Prelegenci zastanawiali się jak zmniejszać negatywne oddziaływanie na środowisko na każdym etapie wytwarzania produktu. Zadali sobie również pytanie jak tworzyć produkt lub usługę, która miałaby jak najmniej negatywny wpływ na to środowisko. Dyskutowali o innowacyjnych technologiach oraz nowoczesnych systemach w gospodarce odpadami i recyclingu.

Firma przyjazna i odpowiedzialna społecznie

Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Bolesław Rok, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. W dyskusji udział wzięli Pani Renata Bem – Zastępca Dyrektora Generalnego, UNICEF Polska, Pani Karolina Błońska – Starsza Menadżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Jeronimo Martins, Pan Łukasz Dominiak – Dyrektor ds. Public i Government Relations, Pani Iwona Jacaszek-Pruś – Dyrektorka ds. Korporacyjnych, Kompania Piwowarska, Pani Dorota Kuligowska – Dyrektor HR AstraZeneca Pharma Poland oraz Pani Jolanta Wiewióra – Dyrektor Zarządzająca Pionem HR i Komunikacji w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Firma przyjazna i odpowiedzialna społecznie

Rozmówcy zastanawiali się między innymi jak CSR, w tym aktywny wolontariat wpływa na lojalność wobec organizacji. Jaką wagę przybrały fundacje społeczne podczas pandemii Covid -19 i wojny w Ukrainie, oraz w związku z tymi wydarzeniami czego więcej oczekuje się od firm.

Zadali sobie również pytanie, gdzie jest granica odpowiedzialności oraz zaangażowania społecznego i cywilnego. Poruszyli oni także tematy różnorodności jako elementu kultury organizacyjnej przyjaznej firmy a także siły managementu kobiet.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Moderatorem tej dyskusji był prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. W panelu udział wzięli Pan Robert Chciuk – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Pan Robert Daniluk – Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Jakości i Bezpieczeństwa, Lyreco Polska, Pan Andrzej Grzymała – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Reverse Logistics Group, Pan Jacek Kostrzewa – Prezes Zarządu Skotan, Michał Mikołajczyk – Prokurent, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Rekopol oraz Pan Paweł Nowak – Prezes Zarządu Goodvalley.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Rozmówcy dyskutowali jak minimalizować ilości wytwarzanych odpadów na każdym etapie procesu produkcji oraz jak najbardziej efektywnie je zagospodarować.

Rozmawiali również o proekologicznych rozwiązaniach technologicznych racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów. Zastanawiali się także, na czym polega racjonalne wykorzystanie surowców i zarządzanie zasobami w świetle GOZ.

Zrównoważona energetyka

Moderatorem był Pan Waldemar Szulc – Dyrektor, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Udział w dyskusji wzięli Pan Jarosław Broda – Prezes Zarządu Baltic Power Orlen, Pan Prof. Jacek Kijeński – Profesor Zwyczajny, Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Pan Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu Westinghouse Electric Poland, Pan Krzysztof Ławrywjaniec – Dyrektor Działu OZE, MAAT4, Pan Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, Ecological Projects Poland oraz Pan Michał Skorupa – Prezes Zarządu, E.ON Foton Sp. z o.o., Grupa E.ON Polska S.A.

Zrównoważona energetyka

Panowie poruszyli tematykę polityki proekologicznej w polskiej branży energetycznej, zastanawiali się również, które technologie pozwolą na zmniejszenie eksploatacji zasobów naturalnych  i oszczędność kosztów. Podczas dyskusji poruszony został również temat roli energetyki jądrowej jako niezbędnej części nisko – emisyjnego miksu energetycznego.

Zrównoważone budownictwo

Moderatorem tego panelu była Pani Ewa Kowalska-Ocneanu – Szefowa działu Zrównoważonego Rozwoju Polskiego oddziału WSP. W dyskusji udział wzięli: Pan Adam Ambrozik – Dyrektor ds. Korporacyjnych VELUX Polska, Pan Bartłomiej Baran – prawnik, Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,  Pan Władysław Grochowski – Twórca i Właściciel Grupy Arche, Pan Andrzej Losor – Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu, Górażdże Cement S.A., Pan Michał Sapota – Prezes, HRE Investments oraz Pan Grzegorz Głasek – SPS Construction Spółka.

Zrównoważone budownictwo

Paneliści rozmawiali o budownictwie neutralnym klimatycznie, zastanawiali się jakie nowe rozwiązania technologiczne w budownictwie pomagają redukować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i mieszkańców oraz czy inwestycja w zielone projekty z punktu widzenia dewelopera jest długofalowo bardziej opłacalna.

Diamenty Sustainable Economy

Po zakończeniu części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną galę Diamentów Sustainable Economy. Część wieczorną otworzyło wystąpienie Gościa Specjalnego: Dr Guya Standinga, Brytyjskiego Profesora (University of London) ekonomistę, specjalistę w zakresie badań nad rozwojem. 

Diamenty Sustainable Economy 2022

Punktem kulminacyjnym gali było rozdanie statuetek w 10 kategoriach konkursowych dla najlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu.

Laureatami „Sustainable Economy Awards” zostali:

LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI

Biedronka

Ceramika Paradyż – wyróżnienie

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA

Grupa Górażdże

LIDER EKOLOGII W ENERGETYCE

Orsted Polska

Polskie Sieci Elektroenergetyczne – wyróżnienie

E.ON Foton – wyróżnienie

LIDER TECHNOLOGII  DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Żabka

Seen Technologie – wyróżnienie

LIDER NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

CCC

LIDER DORADZTWA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Clifford Chance

Krajowa Agencja Poszanowania Energii – wyróżnienie

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA

Bank Ochrony Środowiska

mBank – wyróżnienie

LIDER SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

InPost

Smiethfield Polska

Fiberhost– wyróżnienie

LIDER ETYKI W BIZNESIE

AstraZeneca Pharma Poland

Hilti Polska – wyróżnienie

WIZJONER ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Dorota Hryniewiecka-Firlej, Prezes Pfizer Polska

Last Updated on 28 marca 2023 by Janusz Gil

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *