PROGRAM

14:00 – 15:00

Rejestracja, networking i powitanie Gości

15:00 – 16:00

Panel 1: Zrównoważone żywienie i produkcja żywności

  • W jaki sposób wyżywić ludzkość, jednocześnie oszczędzając zasoby naturalne i pozytywnie wpływając na klimat? Efektywne rozwiązania i innowacje dla zrównoważonego wzrostu produkcji żywności.
  • Jak stworzyć zrównoważony łańcuch wartości, by ograniczyć straty i marnotrawienie żywności? Co należy zmienić w ustawodawstwie europejskim, by w drodze od „pola do stołu” nie tracić blisko jednej trzeciej produkcji?
  • Jakie nawyki żywieniowe są kluczowe dla utrzymania dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego? Czy dla dobra klimatu należy ograniczyć spożycie białka zwierzęcego?
  • Jak suplementacja może być integrowana z innymi strategiami dbania o zdrowie, takimi jak dieta, aktywność fizyczna?

16:00 – 16:15

Prezentacja: „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – rosnące znaczenie diagnostyki w ochronie zdrowia

16:15 – 16:45

Przerwa kawowa

16:45 – 17:45

Panel 2: Dobrostan lidera i organizacji

  • Zdrowie lidera jako kluczowy czynnik sukcesu każdej firmy. Jak stres i presja związana z pełnieniem funkcji kierowniczych wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne?
  • Zdrowie pracowników jako ważny wskaźnik efektywności organizacji. Jak dbać o zdrowie pracowników by byli produktywni, kreatywni i zadowoleni ze swojej pracy?
  • Absencje – problem dla gospodarki pod względem utraconej produktywności oraz kosztów zastępowania nieobecnych pracowników. Co zwiększa, co minimalizuje absencje w firmach?
  • Edukacja zdrowotna i profilaktyka w firmie. Jak można zwiększyć świadomość i zaangażowanie pracowników w działania prozdrowotne? Jakie nowoczesne technologie mogą wspierać zarządzanie zdrowiem?

17:45 – 23:00

Kolacja oraz wieczór klubowy

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Lokalizacja