Executive Innovation Forum

Zapraszamy Państwa do udziału w IX edycji konferencji „Executive Innovation Forum”, którą odbędzie się 17 czerwca 2021 roku w Warszawie.

Wydarzenie, które jest dedykowane przede wszystkim kadrze zarządzającej, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony reprezentantów wielu sektorów polskiej gospodarki. To forum liderów biznesu, którego celem jest dyskusja na temat strategii zarządzania firmą, leadership, cyfrowej transformacji, a także wdrażania nowych technologii oraz zdefiniowania trendów kształtujących współczesną gospodarkę. Podsumowaniem konferencji będzie wieczorna gala „Diamenty Innowacji, podczas której zostaną nagrodzone firmy, które osiągnęły sukces m.in. w zakresie wdrażania innowacji, nowych technologii oraz rozwiązań proekologicznych.

PROGRAM

17 czerwca 2021

KONFERENCJA

 • Gdzie w wyścigu technologicznym plasuje się Polska i które gałęzie polskiej gospodarki są najbardziej innowacyjne? Przykłady skutecznej polityki pro innowacyjnej.

 • DNA innowacji w organizmie spółki. Jak na trwałe zbudować zdolność firmy do odkrywania nowych możliwości biznesowych i w porę odczytywać sygnały przemian na rynku?

 • Wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć firmy działające innowacyjnie. Co jest kluczowym warunkiem powodzenia dla innowacji przełomowych?

 • Mecenasi innowacji. Kooperacja Dawida z Goliatem jako motor dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Co zyskują giganci, co małe firmy?

 • Skuteczna transformacja firmy w kierunku Data-Driven Organisation. Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych.

 • Generowanie wartości i konkurowanie w świecie cyfrowym. Źródła przewag konkurencyjnych. Nowe rynki i modele biznesowe.

 • Przyszłość AI oraz firm i ich klientów w świecie AI. Dane jako fundament AI. Możliwości i zastosowanie algorytmów w biznesie.

 • Cyberbezpieczeństwo organizacji. Rozwiązania zabezpieczające przed cyberatakami.

 • Strategiczne kierunki inwestycyjne dla rozwoju OZE. Wpływ OZE na efektywność energetyczną Polski i neutralność klimatyczną.

 • Potencjał energetyczny Bałtyku. Czego potrzebuje polski offshore? Czy Polska ma szansę być jednym z liderów technologii i usług offshore?

 • Znaczenie fotowoltaiki dla transformacji energetycznej. Jak utrzymać bezpieczeństwo sieci? Czy rozwiązaniem są magazyny energii?

 • Nowe modele finansowania energetyki. Jak pokonać bariery w dostępie do kapitału przedsięwzięć z branży energetycznej?

DIAMENTY INNOWACJI

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Goście Specjalni POPRZEDNIEJ EDYCJI

Nancy Giordano

Nancy Giordano

Jedna z najlepszych futurystek na świecie, gościnny wykładowca na Singularity University i kurator TEDx w Austin

Strateg futurystyczny i korporacyjny, gościnny wykładowca na Singularity University a od 10 lat kurator TEDx w Austin w Teksasie (pierwsza licencja na świecie). Uznana za jedną z najlepszych futurystek na świecie, spędziła swoją karierę na budowaniu, kształtowaniu i rozwijaniu portfolio dużych światowych marek o łącznej wartości 50 miliardów dolarów. Jej wykłady pomagają firmom zrozumieć przenikanie się technologii, biznesu i społeczeństwa, dzięki czemu mogą ulepszyć strategię zarządzania w przyszłości. Dzięki karierze w trzech czołowych globalnych agencjach reklamowych i założeniu własnej firmy zajmującej się inspiracją strategiczną Play Big Inc., ma bogatą historię doradztwa i uczenia się w jednych z najlepszych firm na świecie, w tym: Nestle, Brinker International, The Coca Cola Company, Sprint and Acumen.

Peter Cochrane

Peter Cochrane

Profesor University College London, guru doradztwa technologiczno – biznesowego dla rządów i organizacji na całym świecie

Profesor uniwersytecki i szanowany na całym świecie guru doradztwa technologiczno – biznesowego dla rządów i organizacji. Od ponad 40 lat zawodowo zajmuje się nauką, technologią i inżynierią, a jego głównym celem jest rozwiązywanie problemów i tworzenie bogactwa poprzez zastosowanie nowych technologii i rozwiązań biznesowych. W karierze zawodowej zarządzał zespołami do 2500 osób o budżecie przekraczającym 1 miliard funtów jako CTO, CEO i dyrektor w firmach w Wielkiej Brytanii i USA, m.in. jako CTO w British Telecom. Znany z nieszablonowego myślenia konsultant, autor blogów, artykułów i książek na temat technologii, biznesu i zarządzania szybkimi zmianami. W swojej karierze zajmował się także światłowodami, sieciami stacjonarnymi i mobilnymi, sztucznym życiem i opieką zdrowotną, a także e-commerce i modelowaniem biznesowym. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE) oraz IEEE Millennium Medal.

Kapituła konkursu Diamenty Innowacji

Prof. Michał Kleiber

Prof. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezydent międzynarodowej organizacji The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Prof. Piotr Płoszajski

Prof. Piotr Płoszajski

Wiceprzewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania. Absolwent Uniw. Łódzkiego i Harvard B-School. Research Scholar w Sloan School, MIT. Był dyrektorem Inst. Filozofii i Socjologii PAN i Dyrektorem Generalnym PAN. Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii; Visiting Prof. w Minneapolis, Wiedniu, Lwowie, Kijowie i Dortmundzie. Doradca korporacyjny. Członek rad nadzorczych.

Magdalena Burzyńska

Magdalena Burzyńska

Dyrektor Zarządzająca,
Ayming Polska

Dyrektor Zarządzająca polskiego oddziału Ayming – międzynarodowej grupy doradczej wspierającej przedsiębiorstwa w optymalnym prowadzeniu działalności operacyjnej i zwiększaniu wyników finansowych. Z Ayming (dawniej Alma Consulting Group) związana od ponad 14 lat – najpierw jako Konsultant we Francji, a później Dyrektor Konsultingu w Polsce. Od 2011 nadaje strategiczny kierunek Ayming Polska. Zapewnia klientom profesjonalne wsparcie w pozyskiwaniu finansowania innowacji (ulga na badania i rozwój, IP Box, dotacje). Odpowiada za koncepcję i wdrożenie na polskim rynku rozwiązań ukierunkowanych na obniżenie opłat z tytułu podatku od nieruchomości i składki wypadkowej. Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarządzania na Université Paris Dauphine, a także General Management Program w Harvard Business School w Bostonie.

Dawid Cycoń

Dawid Cycoń

Prezes Zarządu, Założyciel,
ML System

Pomysłodawca i współzałożyciel firmy ML System S.A., która w czerwcu 2018 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Spółce ML System S.A. pełni również funkcję Dyrektora Generalnego, współtworzy strategię rozwoju Firmy w oparciu o rozwój i transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Pomysłodawca i realizator Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System S.A. Współtworzył rynek dla produktów BIPV i Smart City. Współautor 13 przyznanych patentów, 6 wzorów użytkowych objętych prawem ochronnym, a także publikacji z zakresu ogniw i modułów fotowoltaicznych. Od 2019 r. jest Członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, a od 2020 r. Koordynatorem prac grupy ds. rozwoju nowych segmentów fotowoltaiki i integracji z siecią powołanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

dr inż.Wojciech Kamieniecki

dr inż.Wojciech Kamieniecki

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Doktor Nauk Ekonomicznych w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego. Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej (Multimedia Polska S.A., Nordisk Polska Sp. z o.o., EXATEL S.A.) i fotowoltaicznej (Mielec PV S.A.). Ekspert w zakresie oceny projektów związanych z budową regionalnych sieci szerokopasmowych oraz sieci ostatniej mili. Współtwórca Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i uzyskania statusu Państwowego Instytutu Badawczego przez NASK. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstw. W listopadzie 2018 roku został powołany do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Finansów. Od 30 lipca 2019 r. Dyrektor NCBR.

Paweł Kolczyński

Paweł Kolczyński

Wiceprezes Zarządu,
Agencja Rozwoju Przemysłu

Paweł Kolczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim i prowadzeniu procesów restrukturyzacji. Radca Prawny, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 2012-2016 oraz Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w kadencjach 2016–2020 i 2020 -2024. W okresie 2016-2018 prezes zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. Wieloletni nauczyciel akademicki Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, SWPW w Płocku i PWSZ w Płocku.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Profesor tytularny specjalizujący się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. Jest również Dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Od 2020 roku pełni funkcję Prezydenta International Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek opublikowanych w najważniejszych czasopismach i wydawnictwach nauk o zarządzaniu w Polsce i na świecie, m.in. w Cambridge University Press, Emerald Publishing, Routledge, European Management Journal, Business Horizons, Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk. W latach 2012-2020 pełnił w Akademii Leona Koźmińskiego funkcję Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia oraz marketing uczelni. Jest także koordynatorem programu Koźmiński MBA Digital oraz studiów podyplomowych związanych z gospodarką cyfrową: Marketing Internetowy, Handel elektroniczny, Transformacja Cyfrowa Biznesu oraz Menedżer w Przemyśle 4.0. Był profesorem wizytującym w takich ośrodkach jak m.in.: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University (Wlk. Brytania), Soongsil University (Korea Płd.), Universidad del Pacifico (Peru), Univeristy of Reykjavik (Islandia). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2015 roku wyróżniony statuetką LUMEN wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią. W 2017 roku wyróżniony statuetką Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 roku wyróżniony nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe przyznawaną przez fundację „Perspektywy”. W trakcie jego kadencji, Akademia Leona Koźmińskiego była wielokrotnie uznawana za najbardziej umiędzynarodowioną szkołę wyższą w Polsce. Grzegorz Mazurek ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarki elektronicznej, m.in. z Izbą Gospodarki Elektronicznej, Fundacją Digital Poland i Interactive Advertising Bureau. Realizował projekty m.in. dla takich marek jak: Nokia, Nikon, Polpharma, Egmont, PZU, Michelin, IKEA, Mars Corp., Vivus.

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski

Prezes Zarządu,
INPHOTECH

Naukowiec, przedsiębiorca, wizjoner. Założyciel grupy InPhoTech i prezes zarządu spółki InPhoTech, wiodącej polskiej firmy technologicznej wdrażającej do przemysłu innowacyjne rozwiązania światłowodowe. Uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych na Politechnice Warszawskiej(2000) i doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2017). Przez ponad 10 lat pracował w Belgii jako profesor wizytujący na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim (VUB). Współautor kilkunastu patentów, ponad 120 publikacji naukowych, kierownik i uczestnik blisko 40 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i przemysłowych. Koordynator tematyki wykorzystania światłowodów w przemyśle w platformie europejskiej European Photonics Alliance. Był wiceprzewodniczącym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji ds. fotoniki i konsultantem Banku Światowego w zakresie fotoniki. Ekspert w obszarze nowych technologii i propagator osiągnięć polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Prelegent i ekspert podczas wielu polskich i zagranicznych konferencji naukowych oraz wydarzeń biznesowo-gospodarczych. Uhonorowany m.in. tytułem ‘Osobowość Innowacyjna 2016’ przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Małgorzata Oleszczuk

Małgorzata Oleszczuk

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Od 20 lat związana jest zawodowo z funduszami unijnymi. Pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie m.in. realizowała Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w UE oraz uczestniczyła także we wdrażaniu programu PHARE i Transition Facility. Od 2008 r. kontynuowała karierę zawodową w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie nadzorowała realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a także wdrażanie programów dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego m.in. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Reprezentowała Wojewodę Mazowieckiego w Komitetach Monitorujących POIiŚ 2007-2013, RPO WM 2007-2013 i 2014-2020 oraz Mazowieckiej Grupie Roboczej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę interesów finansowych UE. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogiki. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, finansów publicznych, polityki i funduszy unijnych.

Krzysztof Pietraszkiewicz

sunse pit lore kome.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Zarządu,
Związek Banków Polskich

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP. Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezes Fundacji ,,Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły ,,Teraz Polska’’. Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Artur Pollak

Artur Pollak

Prezes Zarządu, APA Group

Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Beata Radomska

Beata Radomska

Prezes Executive Club

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz i Skarbiec Asset Management Holding. Od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego, w szczególności jako Managing Partner w Cigno Consulting, która prowadzi działalność z zakresu selekcji i rekrutacji oraz doradztwa personalnego. Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej.

Grzegorz Słomkowski

Grzegorz Słomkowski

Członek Zarządu,
Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Prof. Tomasz Szapiro

Prof. Tomasz Szapiro

Polski Ekonomista oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012-2016

Magister fizyki (Uniwersytet Warszawski), doktor matematyki (Polska Akademia Nauk), habilitacja i profesura z ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji w Polsce i zagranicą – m.in. sześciu książek, współ-redaktorem naukowym rocznika Annals of Operations Research, ponad 100 artykułów i prac konferencyjnych zamieszczanych m.in. w Operations Research, IEEE Transactions on System Man and Cybernetics, European Journal of Operations Research. Aktywnie udziela się w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (prezentacje, moderacja i przewodniczenie sesjom, organizacja). Jest profesorem wizytującym w School of Business na Carleton University i w Department of Computer Science na University of Ottawa w Kanadzie. Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu MNISZW ds. Młodych naukowców, Przewodniczący Stypendialnej Kapituły „Polityki”. Laureat subsydium “Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dwukrotnie prestiżowa nagroda Canadian Executive MBA Program for Excellency in Teaching.

Prof. Jan Szmidt

Prof. Jan Szmidt

Rektor Politechniki Warszawskiej (w latach 2012–2020), Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska

jest Absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, elektronikiem, profesorem nauk technicznych. Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W latach 2002-2005 był Prodziekanem, zaś w latach 2008-2012 Dziekanem Wydziału Elektroniki Technik Informacyjnych. Na tej samej uczelni doktoryzował się, a potem uzyskał stopień doktora habilitowanego. Otrzymał także tytuł profesora nauk technicznych. Jest współautorem i autorem dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko i anglojęzycznych, w tym: NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers i Elsevier oraz ponad 580 publikacji naukowych, z czego ponad 100 artykułów w takich czasopismach jak: Diamond Related Materials, Journal of Crystal Growth, Chaos Solutions & Fractals, Solid State Electronics i Surface Science oraz prawie 200 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych. Został nagrodzony nagrodą Wydziału IV Nauk Technicznych PAN oraz wieloma nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej, otrzymał także nagrody na targach innowacji i wynalazków w Pittsburgu, Londynie, Budapeszcie i Damaszku.

Dr hab. Roman Szwed

sunse pit lore kome.

Dr hab. Roman Szwed

Prezes Zarządu, Atende SA

Absolwent Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obronił doktorat i habilitował się. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego Polska została podłączona do Internetu. W latach 1991-2012 pracował w ATM, w tym od 1993 do 2012 r. na stanowisku Prezesa. Po wydzieleniu z ATM spółki ATM Systemy Informatyczne (obecnie Atende) objął funkcję Prezesa Zarządu w nowopowstałej firmie. W czasie swej kariery zawodowej Roman Szwed został nagrodzony licznymi wyróżnieniami i nagrodami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności.

Grzegorz Wiśniewski

Grzegorz Wiśniewski

Prezes Zarządu,
Instytut Energetyki Odnawialnej

Prof. Adam Woźniak

Prof. Adam Woźniak

Profesor przywództwa i ekonomii, Założyciel i Dyrektor Center for Leadership

Profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki i naukowiec specjalizujący się w metrologii współrzędnościowej. Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020–2024. W latach 2012–2020 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, potem Dziekana Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 2005–2006 pracował jako visiting professor w Polytechnique de Montréal w Kanadzie. Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 2 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów w prestiżowych międzynarodowych czasopismach. Organizator i kierownik kilkunastu projektów innowacyjnych i badawczych, realizowanych również we współpracy z polskimi przedsiębiorstwami. Wypromował 6 doktorów nauk technicznych oraz kilkudziesięciu magistrów i inżynierów. Członek Rady Metrologii, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także wielu innych instytucji.

Dawid Zieliński

sunse pit lore kome.

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu,
Columbus Energy

Założyciel i prezes Columbus Energy - największej polskiej firmy w sektorze nowoczesnej energetyki i OZE. Absolwent elektrotechniki na AGH w Krakowie, uzyskał również dyplom MBA na Politechnice Krakowskiej. Doświadczenie menedżerskie zdobywał pracując m.in. dla Heidelbergu Technology Centre w Heidelbergu, Air BP w Londynie, czy MARS Polska. Przedsiębiorcą jest od 2009 r. Od początku skupiał się na efektywności energetycznej i OZE, stawiając w swoich start-upach na innowacje. W ciągu 6 lat działalności Columbus Energy przeprowadził rozwój i transformację spółki notowanej na NewConnect, którą obecnie inwestorzy wyceniają w miliardach złotych, osiągając spektakularny sukces biznesowy. Za pośrednictwem Columbus Dawid Zieliński inwestuje w innowacyjne start-upy, m.in. w Nexity, czyli spółkę związaną z rynkiem elektromobilności, czy Saule Technologies – polską firmę rozwijającą technologię perowskitowych ogniw słonecznych. Ceniony ekspert w branży nowoczesnej energetyki, członek Rady Programowej OZE Power, zwycięzca prestiżowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2020 w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność, laureat Godła „Teraz Polska”, znalazł się na liście 200 osób, które kreują polską gospodarkę (wg rankingu RMF FM, Money.pl i 300Gospodarka).

DIAMENTY INNOWACJI

Diamenty Innowacji, to statuetki, które mają na celu uhonorowanie najlepsze przedsiębiorstwa, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają nowe technologie i innowacje. Laureaci wyróżniają się również zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju oraz odznaczają się szczególną dbałością o najwyższe standardy przywództwa. 

Kategorie Konkursowe

Podmiot wyróżniający się innowacyjnością w oferowanych rozwiązaniach finansowych oraz wprowadzający gotowy produkt, który umożliwia redukcję kosztów oraz ryzyka.

Podmiot wyróżniający się wysoką aktywnością w pracy nad nowymi produktami i procesami w przemyśle oraz skutecznie wprowadzający nowe rozwiązania w życie.

Podmiot wyróżniający się wdrażaniem innowacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz procesach digitalizacji, automatyzacji usług i procesów logistycznych.

Podmiot wyróżniający się innowacyjnością oraz skutecznie wprowadzający nowe rozwiązania w procesie wytwarzania, magazynowania, dystrybucji lub sprzedaży energii elektrycznej.

Podmiot wyróżniający się zaangażowaniem w rozwój innowacji dla przemysłu farmaceutycznego oraz skutecznie wprowadzający nowe lub udoskonalone produkty.

Podmiot skutecznie wprowadzający wysokiej jakości innowacyjne technologie dla przemysłu chemicznego wraz z zachowaniem równowagi ekologicznej.

Osoba wyróżniająca się wybitnymi osiągnięciami w zakresie budowania innowacyjnej organizacji i tworzenia warunków dla wdrożenia nowatorskich idei.

Lokalizacja

Kontakt

Partnerstwo:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Uczestnictwo:
Olga Suchecka
olga.suchecka@executiveclub.pl
tel: +48 516-188-118

Media:
Eliza Stańczyk
eliza.stanczyk@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-421

Patronaty:
Anna Karasińska
anna.karasinska@executiveclub.pl
tel: +48 517-961-426