Podsumowanie konferencji European Executive Forum 2019

VII edycja konferencji European Executive Forum odbyła się 4 kwietnia w warszawskim hotelu Sheraton. W ciągu kilku godzin intensywnych dyskusji mieliśmy okazję dowiedzieć się jakie wyzwania stoją przed nowoczesnymi przedsiębiorstwami oraz poznać laureatów nagród „European Leadershp Award”.

Gościem Honorowym konferencji był Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, który w swoim wystąpieniu podkreślał , że wskaźnik zatrudnienia w Polsce rośnie, spada natomiast poziom zadłużenia, a deficyt budżetowy jest rekordowo niski. Minister zwrócił również uwagę na szybko rozwijający się sektor innowacji w Polsce. Pan Minister w swojej wypowiedzi szczególnie wyróżnił wysoki poziom finansowania badań i rozwoju, a także rosnącą liczbę startupów powstających w Polsce, która na chwilę obecną jest najwyższa na świecie.

Jak wygrać w dobie AI, robotyzacji i automatyzacji? To pytanie było tematem przewodnim pierwszego panelu dyskusyjnego, który prowadzony był przez prof. Jarosława Arabasa – Dyrektora Instytutu Informatyki, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W dyskusji udział wzięli: Michał Góra – Prezes Zarządu, Alfavox; Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group; Prof. Krzysztof Obłój – Profesor zarządzania strategicznego i międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego; Mariusz Sudoł – Operations Director CEE, Hitachi Europe Limited oraz Dr Paweł Urbański – Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Początkowo dyskutanci debatowali nad efektywnością sztucznej inteligencji. Zdaniem Adama Góry przed wdrożeniem AI do przedsiębiorstwa powinno się dokonać dokładnych analiz, by mieć pewność, że inwestycja przyniesie korzyści. Poruszono również temat miejsc, gdzie zastosowanie AI powinno mieć jak największy udział. Prelegenci zgodnie zwrócili uwagę, że sektorami, w których wdrożenie sztucznej inteligencji sprawdziłoby się najlepiej, są postępująca robotyzacja,  przedsiębiorstwa branży finansowej oraz produkcja autonomicznych samochodów. Dyskusja objęła również temat związany z coraz częstszym przejmowaniem przez maszyny dotychczasowych obowiązków pracowników fizycznych. Wnioskiem podsumowującym pierwszą debatę było stwierdzenie, że sztuczna inteligencja jest tylko technologią, a od człowieka zależy, w jaki sposób zostanie wykorzystana.

 

Następnie przyszedł czas na wystąpienie Gościa Specjalnego Nicolasa Colina – Współzałożyciela i Dyrektora The Family. Mówca rozpoczął wystąpienie od krótkiego wprowadzenia do tematu, prezentując rys historyczny przedstawiający minione rewolucje technologiczne. Zdaniem Nicolasa Colina jesteśmy w trakcie piątej rewolucji, na którą składa się rozwój technologii cyfryzacji i digitalizacji. Według futurysty rozwój nowych technologii ma ogromny wpływ na przedsiębiorstwa i gospodarkę jako taką, co skutkowało wyodrębnieniem e-gospodarki. Zdaniem mówcy jest to rodzaj gospodarki, w której więcej władzy jest poza przedsiębiorstwami niż w nich, ponieważ tworzone są przede wszystkim przez użytkowników. Jednym z przykładów jest Facebook, który ma obecnie ponad 2 mld użytkowników i to oni decydują, co im się podoba, a co nie i czy dalej chcą korzystać z jego usług. Wiele zależy więc od doświadczeń klientów [ang. Customer Experience], które powinny być rozwijane na wszystkich poziomach działalności przedsiębiorstw (nie tylko w dziale obsługi). Ciekawym przykładem wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klientów jest Netflix, który jako pierwsza platforma zaczął umieszczać całą produkcję, nie każąc czekać na kolejne odcinki seriali. Obecnie przedsiębiorstwa z obszaru e-gospodarki mają również dużą przewagę nad przemysłem, gdyż nie wymagają początkowo inwestycji w drogie dobra trwałe jak np. samoloty. Dodając do tego bardzo duży skumulowany kapitał w postaci oszczędności na świecie oraz wszechobecną globalizację (ponad 8 mld telefonów komórkowych na świecie) uzyskujemy bardzo dobre warunki do rozwoju przedsiębiorstw internetowych. Nicolas Colin stwierdził, że jesteśmy w czasach gdy korporacje rywalizują ze sobą nie majątkiem czy dostępem do informacji, a przedsiębiorczością, czyli umiejętnością wytworzenia jakościowego dobra w odpowiedniej skali.

Moderatorem drugiego panelu dyskusyjnego był prof. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, który na wstępie zaprosił do dyskusji następujących panelistów: Jarosława Brodę – Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia SA; Nicolasa Colina – Współzałożyciela i Dyrektora The Family; Michała Kurzelewskiego – Dyrektora ds. medycznych, Pfizer Polska; Sylwię Toczyską – Director Client Services, Vistra Poland oraz prof. Cezarego Wójcika – Założyciela i Dyrektora Center for Leadership. Paneliści rozpoczęli dyskusję od zagadnienia innowacji w praktyce. Przytoczona została historia iPoda, który początkowo został zaprojektowany przez Sony. Marka ta jednak produkowała już walkmany i odtwarzacze CD i koncentrowała się głównie na ich doskonaleniu. Nie zdecydowano się zatem na masową produkcję nowego odtwarzacza, co, według dyskutujących, wynikało z obaw przed innowacyjnym rozwiązaniem, które potraktowano jako zagrożenie dla popularności istniejących urządzeń. Pomysł przejął koncern Apple, który rozwinął produkcję tego urządzenia. Firmie Sony zabrakło więc określonej strategii, przywództwa i odpowiedzi na pytanie: czy jeśli dana organizacja nie wdroży innowacji i tak będą ona miały miejsce w przyszłości? Paneliści na zadane pytanie odpowiedzieli twierdząco. Podkreślili również rolę współpracy przedsiębiorstw z uczelniami, ponieważ współpraca ta stanowi źródło powstawania innowacyjnych rozwiązań. Jeśli chodzi natomiast o wdrażanie innowacji, paneliści odradzali narady z zarządem, które zajmują dużo czasu, a preferowali wydzielanie osobnych budżetów i tworzenie spółek celowych, które zajmują się realizacją określonych zmian. Istnieją również firmy, które z samej specyfikacji branży muszą być innowacyjne. Podsumowując, niezależnie czy innowacje są wewnątrz firmy, czy realizowane są one nieco z boku, są immanentną cechą wszystkich branż.

 

Drugim gościem specjalnym konferencji był Steve Wells – Futurysta i Dyrektor Operacyjny Fast Future. Mówca przybliżył technologiczną listę wyzwań oraz konsekwencji z nimi związanych na najbliższe 30 lat. Jeśli chodzi o konsumpcję i produkcję, kluczowe znaczenie będzie odgrywała Circular Economy. Jest to związane z faktem, iż do 2030 r. zużycie energii na ziemi wzrośnie o 50%, wody o 40%, a żywności o 35%. Według gościa bez podjęcia określonych działań bardzo trudno będzie ochronić złoża surowców naturalnych oraz bioróżnorodność na Ziemi. Futurysta jest przekonany, że w obszarze pracy sztuczna inteligencja nie przejmie większości zadań wykonywanych przez człowieka jeszcze przez najbliższe 20 lat. Podkreślił także, że przyrost ludności na świecie jest obecnie jednym z największych wyzwań ludzkości. Szacuje się, że do 2030 r. 5 mld ludzi będzie mieszkać w miastach, a do 2050 r. będzie to nawet do 72% ludzkości. Liczby te stawiają przed nami ogromne wyzwania, którym staramy się sprostać. Przykładem może być wybudowanie przez chińską firmę 57 piętrowego budynku w zaledwie 19 dni. Są jednak też wyzwania, z którymi jeszcze nie wiemy jak sobie poradzić jak np.: wzrost bezrobocia związany z robotyzacją czy zarządzanie firmami hybrydowymi (w których rolę pracowników przejmą roboty).

Przyszłość pieniądza oraz branży finansowej były głównymi tematami trzeciego panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli: moderator prof. Jerzy Witold Pietrewicz – Kierownik Zakładu Analizy Rynków, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa; Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Partnerów, EY Polska; Sławomir Grzelczak – Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA; prof. Witold Orłowski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula; Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich; Dr hab. Roman Szwed – Prezes Zarządu, Atende SA oraz wcześniej występujący Steve Wells. Na wstępie dyskutanci zwrócili uwagę na fakt, iż zanik fizycznej waluty może być spowodowany nie tylko rozwojem wirtualnych pieniędzy, ale również automatyzacją. Gdy fabryka zostanie w pełni zrobotyzowana i nie będzie w niej ludzi, nie trzeba będzie nikomu płacić. Dużym wyzwaniem według panelistów będzie także dostosowanie systemu podatkowego do zmian na rynku pracy. Postępująca automatyzacja skłania ludzi to przebranżawiania i zakładania własnych biznesów, głównie tych internetowych. Ważne zatem będzie takie dostosowanie opodatkowania, aby zachować odpowiedni balans i równowagę sprzed tych zmian. Z czasem pieniądz materialny zniknie, a ludzie zaczną korzystać z tzw. kryptowalut lub pieniędzy emitowanych przez banki centralne. Nie wydarzy się to jednak w najbliższej przyszłości, gdyż w Polsce, mimo wydania 40 mln kart płatniczych i zwiększenia ilości miejsc, gdzie można ich używać, skala użycia gotówki rośnie. Istotne jest również implementowanie uregulowań prawnych, sprzyjających rozwojowi nowoczesnych form płatności. Jednym z nich jest regulacyjna piaskownica, w której fintechy można przyłączać do tradycyjnej gospodarki, aby mogły eksperymentować, z pominięciem konieczności uzyskiwania licencji. Innym jest tzw. stable coin, czyli stabilny bitcoin, nad którym obecnie pracują banki centralne.

Po zakończeniu części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną galę. Jej punktem kulminacyjnym było rozdanie statuetek dla najlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają najwyższe standardy przywództwa. Ceremonię uroczyście otworzyli prof. Michał Kleiber – Przewodniczący Kapituły Konkursowej oraz Beata Radomska – Prezes Executive Club, którzy podkreślili rolę rozwijania innowacji, które są kluczem do odniesienia sukcesu w biznesie. W tym roku rozdanych zostało 9 nagród w 8 kategoriach.

Laureaci „European Leadership Awards”:

TECHNOLOGY LEADER

 

Amazon

INNOVATION LEADER

PKO Bank Polski SA

CEO OF THE YEAR

Piotr Śliwicki – Prezes Zarządu ERGO Hestia SA

GLOBAL SUCCESS LEADER

Synthos SA

LEADER IN FINANCE

PZU SA

SUSTAINABILITY LEADER

Kompania Piwowarska SA

VISIONARY ENTREPRENEUR

Jerzy Starak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA (laureat)

Dariusz Mioduski – Prezes Zarządu Legia Warszawa SA (wyróżnienie)

NAGRODA SPECJALNA: PERSONALITY OF THE DECADE

Waldemar Dąbrowski – Dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie