INFRASTRUKTURA POLSKA I BUDOWNICTWO 2023

21 marca 2023, Sheraton Grand Warsaw

Infrastruktura Polska i Budownictwo to spotkanie liderów branży o wyjątkowej renomie na rynku, które co roku przyciąga najważniejszych przedstawicieli sektora. 

XIV edycja odbędzie się 21 marca 2023 roku w Sheraton Grand Warsaw i będzie okazją do dyskusji na tematy związane z finansowaniem i rozwojem inwestycji drogowych, nowymi technologiami w służbie infrastruktury oraz dynamice rozwoju transportu kolejowego. Konferencja jest dedykowana przedstawicielom kadry zarządzającej polskich i zagranicznych spółek z sektorów infrastruktury i budownictwa, reprezentantom samorządów terytorialnych, władz lokalnych oraz administracji publicznej. 

Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia ,,Diamentów Infrastruktury i Budownictwa” dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w branży.

Program

KONFERENCJA

 • Inwestycje publiczne w sytuacji spowolnienia gospodarczego mają pełnić funkcję koła zamachowego gospodarki . Jak podołać wyzwaniom by realizować inwestycje?
 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy wobec wzrostów cen. Jakie warunki umożliwią dokończenie rozpoczętych projektów by firmy nie musiały schodzić z placu budowy?
 • Dodatkowe źródła finansowania branży. Efektywne PPP czyli skuteczna współpraca między sektorem publicznym i prywatnym jako metoda na dalsze finasowanie polskiej infrastruktury.
 • Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako forma zabezpieczenia. Jak kontraktować oraz podejmować decyzje kredytowe?
 • Co czeka polskie budownictwo  infrastrukturalne w najbliższej przyszłości ? Czy istnieje szansa na ominięcie zapaści w budownictwie? Rozwiązania i pomysły jak uniknąć powtórki z 2012 roku.
 • Co może podnieść poziom zamówień, czyli popyt na rynku budownictwa drogowego. Skąd czerpać fundusze na drogowe inwestycje budowlane?
 • Budowa oraz utrzymanie dróg krajowych. Jak kalkulować koszty inwestycji, remontów, bezpieczeństwa oraz aspektów środowiskowych?
 • Rosnące wynagrodzenia i deficyt pracowników w branży budowlanej. Inflacja,  wysokie ceny materiałów i bezprecedensowy wzrost  kosztów budowy. Czy wykonawcom uda się  zrealizować projekty infrastrukturalne i jakim kosztem?
 • Jak program Kolej Plus wpłynie na rozwój infrastruktury kolejowej? Czy inwestycje wpłyną na wzrost komfortu podróży pasażerów oraz pomogą w walce z wykluczeniem komunikacyjnym?
 • Skala potrzeb i kierunki inwestycji na kolei. Finansowanie i budowa nowych trakcji. Inwestycje w tabor oraz punkty ich utrzymania.
 • Rozwiązania wspierające cyfrową transformację kolei. W jaki sposób nowe technologie mogą przyczynić się do rozwoju zintegrowanej i bezpiecznej infrastruktury?
 • Inteligentny i zrównoważony transport publiczny – jak zachęcić ludzi do korzystania z kolei oraz metra?
 • Jakie korzyści w wymiarze środowiskowym i gospodarczym przyniesie transformacja sektora budownictwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego?
 • Jak rynek materiałów budowlanych zmienia się wobec wymogów dekarbonizacji? Główne cele środowiskowe stawiane dziś producentom materiałów budowlanych.
 • Podniesienie efektywności energetycznej jako kluczowy wymóg dla budownictwa. Optymalizacja kosztów zużycia energii dzięki zastosowaniu nowych technologii i OZE.
 • Prefabrykacja kluczem do niskoemisyjności sektora budowlanego. Czy budownictwo modułowe pomoże w dekarbonizacji oraz obniżeniu kosztów realizacji inwestycji?

DIAMENTY INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Gość HONOROWY

Piotr Uściński

Piotr Uściński

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

26 sierpnia 2021 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Piotra Uścińskiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Piotr Uściński (ur. 1977) ukończył inżynierię komputerową i elektronikę na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (2004) i Akademię Menedżerską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2006, podyplomowo). Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie podyplomowo ukończył kierunek Psychologia biznesu (2010). Ukończył również studia MBA. Przez 17 lat był samorządowcem na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Starosta wołomiński w latach 2010-2014. Prowadził własną działalność gospodarczą i zarządzał spółkami prawa handlowego. Poseł na Sejm VIII i IX kadencji, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. W resorcie rozwoju i technologii odpowiada za budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne i mieszkalnictwo. Żonaty, ojciec córki i syna.

Goście specjalni

Hubert Nowak

Hubert Nowak

Prezes,
Urząd Zamówień Publicznych

Tomasz Żuchowski

Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Prelegenci

Jakub Adamski

Jakub Adamski

EY Polska, Strategia i Transakcje, Dział Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Menadżer

Specjalizuje się w doradztwie biznesowym, finansowym i transakcyjnym dla prywatnych i publicznych klientów z wielu sektorów, w tym przede wszystkim sektora transportu i infrastruktury. Posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, opracowania strategii, polityki transportowej, pozyskania finansowania ze źródeł komercyjnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz UE. Swoją wiedzą wspiera klientów działających między innymi w sektorze kolejowym. Doradzał większości podmiotów Grupy PKP, prywatnym operatorom intermodalnym w projektach dotyczących zarówno infrastruktury, jak i taboru kolejowego. Zaangażowany w strategiczne projekty realizowane na zlecenie Rządu RP oraz Komisji Europejskiej dotyczące sektora kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej.

 Aneta Andruszkiewicz

Aneta Andruszkiewicz

Dyrektor personalna,
Unibep

ABSOLWENTKA
- 1992-1997 Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku Wydział Ekonomiczny - kierunek Ekonomia
- 2003-2004 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Podyplomowe studia w zakresie Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw
- 2006-2007 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi
- 2011-2012 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Podyplomowe Studia w zakresie Trener Grupowy
Przez 11 lat związana była z PMB S.A. –zaczynając od stanowiska stażystki, po objęcie stanowiska Zastępcy Kierownika Działu Personalnego. Przez 3 lata pełniła funkcję Dyrektora Personalnego w Grupie Kapitałowej Mispol. W okresie 04.2012- 04.2014 pełniła funkcję Kierownika Działu Personalnego w Plum Sp. z o.o. Natomiast od 05.2014 r. na stanowisku Dyrektor Personalny zarządza obszarem HR w Grupie UNIBEP.
PROFIL ZAWODOWY
Długoletnie doświadczenie w zakresie HR- zarówno zarządzania w obszarze administracji kadrowo-płacowej / prowadzenie administracji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS i US, opracowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, systemów premiowych/, a także doświadczenie w zakresie zarządzania i wdrażania projektów w obszarze miękkiego HR/ szkolenia, rekrutacje, tworzenie bazy opisów stanowisk pracy, wartościowanie stanowisk pracy/; Bardzo dobra znajomość prawa pracy, zagadnień w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, zarówno w odniesieniu do krajowych osób fizycznych, jak i zagranicznych osób fizycznych; Wysokie umiejętności organizacyjne oraz negocjacyjne; Wysokie zdolności interpersonalne;

Dr Inż. Andrzej Maciej Czapczuk

Dr Inż. Andrzej Maciej Czapczuk

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB. Prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa oraz Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Nowych Technologii i Inteligentnych Systemów w Infrastrukturze i Budownictwie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Od ponad piętnastu lat nieprzerwanie związany z Politechniką Warszawską. Jest wykładowcą akademickim i coachem, posiada bogaty dorobek naukowy poparty licznymi publikacjami, dzięki czemu z sukcesem łączy sektor biznesu i nauki.

Waldemar Gajeski

Waldemar Gajeski

Dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG

Waldemar Gajeski – dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG, absolwent Politechniki Poznańskiej. Od początku związany z budownictwem mostowym w Polsce. Pracuje w polskim oddziale austriackiego koncernu STRABAG od 2003 roku, w której dał podwaliny prężnie rozwijającej się dyrekcji. Dyrekcja Mostowa STRABAG wybudowała wiele ważnych obiektów mostowych w Polsce w ramach drogowych inwestycji infrastrukturalnych, w tym mosty przez Wisłę w Toruniu I Krakowie., w ciągach dróg ekspresowych i autostrad. Dyrekcja Mostowa STRABAG realizuje obecnie zadanie budowy trzech mostów kolejowych przez Wisłę w ramach modernizacji linii kolejowej E30 w Krakowie

Łukasz Górny

Łukasz Górny

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, EIB

Odpowiedzialny za dział zamówień publicznych brokera ubezpieczeniowego - EIB SA. Ekspert i trener wewnętrzny z zagadnień prawa zamówień publicznych. Członek i biegły Komisji Przetargowych w postępowaniach na ubezpieczenia. Doradca Zamawiających w postępowaniach przed KIO. Uczestnik i prelegent konferencji dotyczących zagadnień prawa zamówień publicznych, oraz tematów łączących w sobie kwestie zamówień publicznych i ubezpieczeń. Autor opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz publikacji dotyczących kontraktowania ubezpieczeń w trybie zamówień publicznych.

Zbigniew Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy

Absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier ze specjalnością budowy dróg i lotnisk. Wieloletni pracownik administracji drogowej i firm tej branży. Od 2005 do stycznia 2008 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie dyrektor zarządzający (CEO) MSF Polska. Inicjator i trzecią kadencję prezes zarządu Polskiego Kongresu Drogowego.

Dr inż. Jerzy Lejk

Dr inż. Jerzy Lejk

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Metro Warszawskie

Jerzy Lejk - doktor nauk technicznych. Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Rozprawę doktorską bronił na Politechnice Poznańskiej w dyscyplinie naukowej – transport. Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego . Ukończył studia podyplomowe „MBA dla inżynierów” na Akademii im. L. Koźmińskiego. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Zarządzie Dróg Miejskich oraz w Budimex S.A. W latach 1994 - 1999 był wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy. W Metrze Warszawskim pracuje od 2002 r., początkowo jako Zastępca Dyrektora, a następnie jako członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o.W zarządzie Spółki zajmował się problematyką rozbudowy metra oraz zagadnieniami jego eksploatacji. Wraz z zespołem, przygotował i wdrożył do realizacji inwestycję „Bielański odcinek I linii metra w Warszawie”. Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Odpowiada za zarządzanie obszarami aktywności Spółki, wśród których znajduje się problematyka przygotowania i realizacji rozbudowy sieci metra w Warszawie. Jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi działalność dydaktyczno-badawczą w Zakładzie Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych . Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zawodowych, z zakresu budownictwa i ochrony środowiska w aspekcie przepisów Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych. Przez trzy kadencje, w latach 2013–2015, 2015-2017, 2017-2019, jako przedstawiciel Polski, zasiadał w Radzie ds. Polityki w Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) pełniąc funkcję Członka „Policy Board”. Jest Członkiem Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki.

Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski

Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski

Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski prowadzi trudne, skomplikowane i często długotrwałe postępowania sądowe i arbitrażowe, głównie z zakresu prawa cywilnego. Doradza zarówno osobom fizycznym, jak i korporacjom w sporach związanych z umowami, obrotem nieruchomościami, inwestycjami w energetyce odnawialnej czy zabezpieczeniem wierzytelności. Prowadzi procesy o odszkodowania za szkody wyrządzone m.in. niewykonaniem umowy, czynem niedozwolonym, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wydaniem przez sąd niezgodnego z prawem wyroku. Reprezentuje klientów także w sprawach dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych, przede wszystkim kolejowych i drogowych. Autor i współautor kilkudziesięciu skarg kasacyjnych rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy, często w sprawach bardzo trudnych czy precedensowych. Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy jest związany od 2008 r.

 Cezary Łysenko

Cezary Łysenko

Dyrektor Dywizji Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex

W Budimex SA od 2006 roku. Absolwent Politechniki Białostockiej, którą ukończył w 1996 r. jako magister inżynier budownictwa drogowego i lotniskowego, absolwent kilku programów menadżerskich w Europie i Stanach Zjednoczonych w latach 2011 -2015. Od 2021 absolwent Advanced Management Program w prestiżowej IESE Bussines School w Barcelonie. Od 2006 roku zrealizował wiele kontraktów dróg szybkiego ruchu i autostrad jako kierownik budowy i dyrektor kontraktu. W strukturach organizacyjnych Budimex S.A. jako dyrektor rejonu od roku 2009 do 2018, później dyrektor oddziału północnego infrastruktury. Od stycznia 2020 odpowiada za dyrekcję budownictwa infrastrukturalnego, a od 2021 również odpowiedzialny za ekspansję Budimex’u na rynkach zagranicznych. 

Piotr Maciaszek

Piotr Maciaszek

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w której odbył i ukończył aplikację radcowską. Związany zawodowo z KUKE od prawie 18 lat, od ponad 4 lat odpowiada za biznes KUKE z gwarancjami Skarbu Państwa i kieruje kilkunastoosobowym zespołem strukturyzującym i zabezpieczającym transakcje eksportowe i proeksportowe realizowane przez polskich przedsiębiorców, w tym w szczególności związane z finansowaniem o charakterze inwestycyjnym w Polsce i zagranicą.

Jakub Majewski

Jakub Majewski

Prezes Zarządu,
Fundacja ProKolej

Analityk i specjalista w zakresie mobilności i logistyki, rozwoju systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego. Od 2021 r z tytułem doktora nauk humanistycznych ze specjalizacją z zakresu polityki transportowej. Twórca i kierownik Pracowni Polityki Transportowej Unii Europejskiej na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, a obecnie adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Zawodowo związany rynkiem kolejowym – w pierwszym okresie jako prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei i pełnomocnik Urzędów Marszałkowskich z koordynujący organizację przewozów regionalnych. Następnie członek zarządów oraz rad nadzorczych przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2009-10 prezes Kolei Mazowieckich, a 2012-14 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego. Członek komitetów sterujących i ekspert we wdrażaniu i ewaluacji programów operacyjnych finansowanych funduszy europejskich. Doradca Ministerstwa Infrastruktury w procesie przygotowania Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Współautor kilkudziesięciu opracowań analitycznych, badań oraz studiów wykonalności dla przemysłu i transportu. Licencjonowany maszynista kolejowy i jednocześnie branżowy komentator prasowy i telewizyjny.

Artur Martyniuk

Artur Martyniuk

Prezes Zarządu,
Polregio

Absolwent studiów MBA IESE Business School w Barcelonie. Kształcił się także w Harvard Business School i London Business School. Ukończył również, z tytułem magistra inżyniera, Politechnikę Lubelską na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmie doradczej KPMG, gdzie przez wiele lat kierował projektami dla średnich i dużych polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych koncernów. Pracował również w szwajcarskim oddziale banku Goldman Sachs oraz madryckiej centrali Banku Santander. W latach 2013-2020 był dyrektorem doradztwa finansowego w Deloitte, zarządzając zespołem projektowym dla wielu sektorów gospodarki w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Ireneusz Merchel

Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Na Politechnice Radomskiej ukończył Zarządzanie Spółkami Kapitałowymi w transporcie. Pracę zawodową na kolei rozpoczął w latach 70-tych, zdobywając doświadczenie na kolejnych stanowiskach. W latach 1998-2016 dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie. Od marca 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Odpowiada za realizację największego w historii programu modernizacji linii kolejowych, obejmującego ponad 230 projektów o łącznej wartości prawie 77 mld zł.

Wiktor Piwkowski

Wiktor Piwkowski

Sekretarz Generalny, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Wiktor Piwkowski jest wybitną postacią budownictwa ze stażem blisko 50 lat pracy na stanowiskach od kierownika budowy do dyrektora przedsiębiorstwa. Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej (1962) pracował na budowach Zagłębia Siarki w Tarnobrzegu i przy ratowaniu i rewaloryzacji Starego Miasta w Sandomierzu. Szczególnie ważny okres to praca w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (1983-87), gdzie był dyrektorem departamentów inwestycji oraz nauki i techniki. Od 1990 roku związany z firmą PERI Polska, która dokonała rewolucyjnych przeobrażeń we wdrażaniu budownictwa monolitycznego w Polsce. Twórca tej firmy od podstaw, a następnie przez 20 lat dyrektor. Wiktor Piwkowski posiada wielki dorobek w działalności społecznej. W latach 2005-2012 Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, obecnie Sekretarz Generalny. W okresie dwóch kadencji przyczynił się do konsolidacji Stowarzyszenia i ugruntowania jego pozycji publicznej. W 2010 r. zainicjował „Porozumienie dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”, którego efektem jest zmniejszenie o 50% ilości wypadków śmiertelnych. Obecnie jest kreatorem wdrożenia technologii BIM w budownictwie. Polski Związek Pracodawców Budownictwa, jako jednej z dwóch osób, nadał mu tytuł „Primus inter optimos” za szczególny wkład w rozwój budownictwa w okresie ostatnich 25 lat.

Adam Poliński

Adam Poliński

Członek Zarządu, Dyrektor Infrastruktury, Unibep

Adam Poliński jako dyrektor Oddziału Infrastruktury Unibep SA pracuje od 31 stycznia 2019 r.. Wcześniej był on przez niemal 12 lat wiceprezydentem Białegostoku, w Unibep SA pracuje od września 2018 r. – objął stanowisko pełnomocnika zarządu Unibep SA ds. partnerstwa publiczno-prywatnego. Adam Poliński ukończył Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Od 1996 r. nauczyciel akademicki, współpracujący z firmami i samorządami w zakresie doradztwa finansowego. W latach 2006-2018 zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, nadzorujący m.in. Zarząd Dróg Miejskich, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji miejskich oraz pozyskanie na nie funduszy unijnych.

Artur Pollak

Artur Pollak

Prezes Zarządu,
APA Group

Prezes Zarządu APA Group, Członek Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz Członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Współtwórca Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy SINOTAIC. Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził kilkunastu projektom, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach. Twórca ultranowoczesnego showroomu technologicznego w Gliwicach APA Black House. Współpracował z takimi koncernami jak: VW, GM, 3M, Daimler, MAN, Roca czy Siemens.

Artur Popko

Artur Popko

Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimex

Od 2004 roku związany z Grupą Budimex (Budimex Dromex), gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA. Od 2019 roku Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Budimeksu. Jest współtwórcą dywizji budownictwa infrastrukturalnego Budimex. W opinii inwestorów Budimex jest w czołówce najlepszych wykonawców drogowych w Polsce. Osiemdziesiąt procent kontraktów drogowych Budimex realizuje przed terminem. Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska.

Remigiusz Pyszka

Remigiusz Pyszka

Country Sales Director, SoftwareONE

Sławomir Rożek

Sławomir Rożek

Członek Zarządu, Director of Data Analytics & Data Engineering COMATIQ i SIM

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze najnowszych technologii związanych z analizą, przetwarzaniem, archiwizowaniem danych między innymi w zakresie systemów automatyki budynkowej i systemów sterowania w budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych, halach magazynowych. Założyciel firmy technologicznej SIM, która 30 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji rozwiązań integrujących najnowsze technologie elektroniczne oraz informatyczne realizując zlecenia dla kilkuset Klientów z Polski i całego świata m.in. Indonezji, Grecji, Niemiec, Norwegii czy Stanów Zjednoczonych. Współtwórca marki Comatiq - zaawansowanego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem dedykowanego do zastosowań profesjonalnych.

Michał Skorupa

Michał Skorupa

Prezes Zarządu, E.ON Foton, Grupa E.ON Polska

Michał Skorupa posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie w sprzedaży, tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz procesów korporacyjnych, a także w budowaniu zespołów w różnych obszarach Spółki. Od dziesięciu lat związany zawodowo z energetyką, a od ponad sześciu z fotowoltaiką oraz energią odnawialną na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. Jako ekspert tej branży bierze czynny udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz ustaw dedykowanych energetyce. Od lipca 2019 zarządza firmą E.ON Foton Sp. z o.o. a z Grupą E.ON Polska (wcześniej innogy Polska S.A.), jest związany od 2011 roku, gdzie między innymi pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Z powodzeniem rozwija biznes w obszarze strategii, sprzedaży oraz operacji dzięki czemu Spółka E.ON Foton znajduje się w czołówce firm w Polsce w sektorze OZE. Dzięki doświadczeniu oraz sukcesom zawodowym zasługuje na miano lidera i stratega. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, gdzie w 2017 roku zdobył tytuł Master of Business Administration (MBA).

Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes Zarządu,
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Adwokat, wspólnik w kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego, rynku budowlanego, PPP i koncesji.

Anna Szymańska

Anna Szymańska

Radca Prawny, Partner w warszawskim biurze Dentons

Anna Szymańska, radca prawny, partner w warszawskim biurze Dentons, kieruje Praktyką Obronności i Bezpieczeństwa w Zespole Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych. Od 2005 roku specjalizuje się w zagadnieniach prawa zamówień publicznych, PPP, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz prawie handlowym i cywilnym, z uwzględnieniem prawa kontraktowego. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu zarówno wykonawców jak i zamawiających w postępowaniach przetargowych, w tym również w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi. W kręgu zainteresowań Anny znajdują się, między innymi, projekty z związane z infrastrukturą, obroną i bezpieczeństwem, energią, budownictwem, utylizacją odpadów, transportem, usługami finansowymi, medycyną i farmacją, rewitalizacją i telekomunikacją. Anna jest członkiem Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz wykładowcą Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Przemysław Wierzbicki

Przemysław Wierzbicki

Adwokat, Partner, KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki

Przemysław Wierzbicki jest partnerem w Kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki sp.k., adwokat z prawie 20-letnim doświadczeniem procesowym obejmującym przede wszystkim spory cywilne oraz gospodarcze. Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, zwłaszcza w realizacjach zamówień infrastrukturalnych. Reprezentował klientów w ponad stu postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacyjnych w Polsce, INSOL Europe oraz International Bar Association. Honorowy Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2004-2007 arbiter z listy przewodniczących przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Rafał Zgorzelski

Rafał Zgorzelski

Członek Zarządu, Polskie Koleje Państwowe

Menedżer z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, energetycznej i zbrojeniowej. Zasiadał w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości prowadził również własną firmę doradztwa biznesowego. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Od 14 sierpnia 2020 r. Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Bezpośrednio przed objęciem tej funkcji pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie odpowiadał za nadzór nad spółkami sektora kolejowego oraz przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Państwowych S.A. Promotor idei patriotyzmu ekonomicznego.

 

 

Celem konkursu jest promowanie osób i firm związanych z sektorem infrastruktury i budownictwa, które wyróżniają się na tle innych wysokim poziomem wykonawstwa oraz efektywnością ekonomiczną. Diamenty ukazują wartość dodaną, jaką wnoszą inwestycje infrastrukturalne i budowlane w rozwój polskiej gospodarki. Udział w konkursie to możliwość zaprezentowania dokonań i działalności spółki, a także szansa na prezentację marki wśród najważniejszych reprezentantów branży.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 marca 2023 r. w ramach IV edycji konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”.

Poprzednie edycje

Kontakt

Współpraca Partnerska:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Karla Głodek
karla.glodek@executiveclub.pl
tel: +48 530-306-046

Uczestnictwo:
Małgorzata Topolska
malgorzata.topolska@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450

Media i Patronaty:
Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577

Lokalizacja