infrastruktura2023glowna-pl

21 marca 2023, Sheraton Grand Warsaw

Infrastruktura Polska i Budownictwo to spotkanie liderów branży o wyjątkowej renomie na rynku, które co roku przyciąga najważniejszych przedstawicieli sektora. 

XIV edycja odbędzie się 21 marca 2023 roku w Sheraton Grand Warsaw i będzie okazją do dyskusji na tematy związane z finansowaniem i rozwojem inwestycji drogowych, nowymi technologiami w służbie infrastruktury oraz dynamice rozwoju transportu kolejowego. Konferencja jest dedykowana przedstawicielom kadry zarządzającej polskich i zagranicznych spółek z sektorów infrastruktury i budownictwa, reprezentantom samorządów terytorialnych, władz lokalnych oraz administracji publicznej. 

Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia ,,Diamentów Infrastruktury i Budownictwa” dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w branży.

Program

KONFERENCJA

„Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych i jej wpływ na rynek mieszkaniowy.”
 • Inwestycje publiczne w sytuacji spowolnienia gospodarczego mają pełnić funkcję koła zamachowego gospodarki . Jak podołać wyzwaniom by realizować inwestycje?
 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy wobec wzrostów cen. Jakie warunki umożliwią dokończenie rozpoczętych projektów by firmy nie musiały schodzić z placu budowy?
 • Dodatkowe źródła finansowania branży. Efektywne PPP czyli skuteczna współpraca między sektorem publicznym i prywatnym jako metoda na dalsze finasowanie polskiej infrastruktury.
 • Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako forma zabezpieczenia. Jak kontraktować oraz podejmować decyzje kredytowe?
“Model, koszty i czas – korzyści łączenia danych w metodologii 5D BIM”
 • Co czeka polskie budownictwo  infrastrukturalne w najbliższej przyszłości ? Czy istnieje szansa na ominięcie zapaści w budownictwie? Rozwiązania i pomysły jak uniknąć powtórki z 2012 roku.
 • Co może podnieść poziom zamówień, czyli popyt na rynku budownictwa drogowego. Skąd czerpać fundusze na drogowe inwestycje budowlane?
 • Budowa oraz utrzymanie dróg krajowych. Jak kalkulować koszty inwestycji, remontów, bezpieczeństwa oraz aspektów środowiskowych?
 • Rosnące wynagrodzenia i deficyt pracowników w branży budowlanej. Inflacja,  wysokie ceny materiałów i bezprecedensowy wzrost  kosztów budowy. Czy wykonawcom uda się  zrealizować projekty infrastrukturalne i jakim kosztem?
 • Jak program Kolej Plus wpłynie na rozwój infrastruktury kolejowej? Czy inwestycje wpłyną na wzrost komfortu podróży pasażerów oraz pomogą w walce z wykluczeniem komunikacyjnym?
 • Skala potrzeb i kierunki inwestycji na kolei. Finansowanie i budowa nowych trakcji. Inwestycje w tabor oraz punkty ich utrzymania.
 • Rozwiązania wspierające cyfrową transformację kolei. W jaki sposób nowe technologie mogą przyczynić się do rozwoju zintegrowanej i bezpiecznej infrastruktury?
 • Inteligentny i zrównoważony transport publiczny – jak zachęcić ludzi do korzystania z kolei oraz metra?
“Dlaczego podejmowanie decyzji w oparciu o dane jest drogą do sukcesu (wykorzystanie przewagi danych)”
 • Jakie korzyści w wymiarze środowiskowym i gospodarczym przyniesie transformacja sektora budownictwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego?
 • Jak rynek materiałów budowlanych zmienia się wobec wymogów dekarbonizacji? Główne cele środowiskowe stawiane dziś producentom materiałów budowlanych.
 • Podniesienie efektywności energetycznej jako kluczowy wymóg dla budownictwa. Optymalizacja kosztów zużycia energii dzięki zastosowaniu nowych technologii i OZE.
 • Prefabrykacja kluczem do niskoemisyjności sektora budowlanego. Czy budownictwo modułowe pomoże w dekarbonizacji oraz obniżeniu kosztów realizacji inwestycji?

DIAMENTY INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Goście specjalni

Hubert Nowak

Hubert Nowak

Prezes,
Urząd Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym. W swojej ścieżce zawodowej kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne.  Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP.  Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School - University of Navarra i KSAP.

Tomasz Żuchowski

Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Inżynier, przedsiębiorca, urzędnik państwowy, lubiący pracę zespołową i wyzwania. Absolwent budownictwa i gospodarki przestrzennej oraz studiów podyplomowych m.in. z informatyki i efektywności energetycznej. W latach 2008-2015 pracował na różnych stanowiskach w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, późniejszym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W latach 2015 -2018 r. wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Od sierpnia 2018 r. kieruje Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Prelegenci

PANEL 1: Zamówienia publiczne
Anna Prigan

Anna Prigan

Radca Prawny, Partner,
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Radca prawny w praktyce infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Odpowiada również za obszar projektów partnerstwa publiczno-prawnego w praktyce prawa nowych technologii. Ma znaczące doświadczenie w obsłudze projektów w formule zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane oraz transakcji PPP. Doradza stronie publicznej i podmiotom prywatnym w projektach dotyczących inwestycji w infrastrukturę, w szczególności w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji elektrowni i elektrociepłowni, informatyzacji sektora energetycznego, budowy gazociągów i infrastruktury gazowej, spalarni odpadów, oczyszczalni ścieków, a także w projektach transportowych, jak terminale intermodalne, drogi, autostrady, linie kolejowe. Jest Członkiem Założycielem oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.  Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, w tym komentarza online komentarzpzp.pl.

Anna Łopaciuk

Anna Łopaciuk

Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Menedżer w Departamencie Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych. Z bankowością związana od 2012 r., gdzie zajmowała się głównie oceną i finansowaniem inwestycji zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym a także analizami rynkowymi w sektorach budowlanym i infrastrukturalnym. Od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie pełni funkcję dyrektora programu Infrastruktura, transport i logistyka a także jest menedżerem w Departamencie Relacji Strategicznych, który zapewnia m.in. wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA.

Hubert Nowak

Hubert Nowak

Prezes,
Urząd Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym. W swojej ścieżce zawodowej kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne.  Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP.  Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School - University of Navarra i KSAP.

Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wiceprezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Z powołania Ministra Rozwoju – członek Radzie Zamówień Publicznych oraz z powołania Ministra Infrastruktury – Rady Ekspertów ds. Drogowych. Jan Styliński jest adwokatem, prowadzi praktykę prawa inwestycji, koncesji i PPP. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także prelegentem i panelistą na wielu konferencjach i szkoleniach.

Przemysław Szulfer

Przemysław Szulfer

Dyrektor ds. Skarbowości i Administracji, Warbud

Dyrektor w Warbud SA odpowiedzialny za obszar finansów i skarbowości oraz administracji. Ekspert w dziedzinie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, odpowiedzialny w Warbudzie za rozwój projektów PPP i finansowanie inwestycji długoterminowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Biegły rewident. Członek ACCA. Z Warbudem związany od 2007 r., wcześniej pracował dla firm audytorskich Deloitte i BDO. Prywatnie interesuje się ekonomią, historią i psychologią społeczną.

Bartosz Tokarski

Bartosz Tokarski

Lider Techniki Finansowej, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB

Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych EIB SA, Lider Praktyki Finansowej, ekonomista. Absolwent kierunku Zarządzanie finansami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2007 roku związany z ubezpieczeniami, początkowo w koncernie petrochemicznym, następnie w EIB S.A. W 2008 r. przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) złożył egzamin brokerski. Odpowiedzialny za obsługę klientów z sektora energetycznego, paliwowego oraz dużych przedsiębiorstw. Przez lata szczególnie związany z ubezpieczeniami finansowymi, gwarancjami, dzięki którym może oddawać się swojej pasji do analizy finansowej spółek oraz oceny projektów inwestycyjnych.

Panel 2: Infrastruktura drogowa

Dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM

Dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Systemów Zarządzania

Prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza jest na stanowisku profesora w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Od 2009 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora. Jego praca zawodowa dotyczy pełnego zakresu robót związanych z mostownictwem: projektowania obiektów mostowych, ich badania i nadzoru nad robotami mostowymi.

Jakub Saloni

Jakub Saloni

CEO, Menard

Przede wszystkim inżynier i projektant, absolwent Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową w geotechnice rozpoczął w 2000 roku. Praca z inwestorami i generalnymi wykonawcami francuskimi, realizowana w trudnych warunkach gruntowych na terenie Polski, dała mu możliwość zapoznania się z pierwszymi nowoczesnymi metodami wzmocnienia podłoża realizowanymi w naszym kraju. W 2004 r. rozpoczął pracę w grupie Soletanche – Freyssinet, wprowadzając do Polski nowatorskie rozwiązania geotechniczne. W roku 2007 uczestniczył w formowaniu niezależnej spółki Menard, wydzielonej z działalności spółki Freyssinet, obejmując stanowisko Dyrektora Generalnego. Od roku 2011 pełni rolę członka zarządu.

Kamil Simka

Kamil Simka

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Regionu Północ, Eurovia Polska

absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej. O od początku swojej kariery zawodowej związany z budownictwem drogowym, pełniąc między innymi funkcje dyrektora marketingu, dyrektora oddziału oraz wiceprezesa wykonawczego. Od 2021 do chwili obecnej Dyrektor Regionu Północ i Wiceprezes Zarządu Eurovia Polska SA. Poza działalnością biznesową firmy zajmował się mentoringiem, a także przewodniczył Komisji Etycznej. Prywatnie pasjonat sportu, uprawia m.in.: biegi górskie i narciarstwo.

Michał Ziajowski

Michał Ziajowski

Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający LSO,
Aebi Schmidt

Absolwent University of Minnesota MBA oraz Politechniki Warszawskiej kier. Budownictwo Hydrotechniczne. Karierę związał z czołowymi firmami z branży przemysłowej i automatyki. Obecnie zaangażowany w projekty utrzymania bezpieczeństwa dróg i pasów startowych.

Tomasz Żuchowski

Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Inżynier, przedsiębiorca, urzędnik państwowy, lubiący pracę zespołową i wyzwania. Absolwent budownictwa i gospodarki przestrzennej oraz studiów podyplomowych m.in. z informatyki i efektywności energetycznej. W latach 2008-2015 pracował na różnych stanowiskach w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, późniejszym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W latach 2015 -2018 r. wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Od sierpnia 2018 r. kieruje Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Panel 3:  Infrastruktura kolejowa i transport

Maciej Ziomek, CFA

Maciej Ziomek, CFA

EY Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Associate Partner

Maciej odpowiada za usługi doradcze dla sektorów transportu i infrastruktury w różnych obszarach doradztwa finansowego, transakcyjnego i biznesowego, w tym w zakresie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z klientami z sektorów infrastruktury, transportu oraz przemysłu, zarówno po stronie publicznej jaki i prywatnej. Zaangażowany w realizację wielu flagowych projektów w zakresie infrastruktury i transportu w Polsce m.in. w obszarze kolei, lotnictwa, transportu morskiego i śródlądowego, transportu publicznego i drogowego, jak również w projekty realizowane na zlecenie Komisji Europejskiej. Maciej jest członkiem międzynarodowych zespołów EY zrzeszających ekspertów sektora transportu, infrastruktury oraz doradztwa na rzecz sektora publicznego w krajach EU, regionie CESA i EMEIA wspierając realizację projektów infrastrukturalnych w tych krajach. Aktywnie udziela się publicznie na konferencjach i w debatach sektorowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada międzynarodowe kwalifikacje analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst) wydawane przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute.

Dr inż. Jerzy Lejk

Dr inż. Jerzy Lejk

Prezes Zarządu,
Metro Warszawskie

Doktor nauk technicznych. Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Rozprawę doktorską bronił na Politechnice Poznańskiej w dyscyplinie naukowej – transport. Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego . Ukończył studia podyplomowe „MBA dla inżynierów” na Akademii im. L. Koźmińskiego. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Zarządzie Dróg Miejskich oraz w Budimex S.A. W latach 1994 - 1999 był wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy. W Metrze Warszawskim pracuje od 2002 r., początkowo jako Zastępca Dyrektora, a następnie jako członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o. W zarządzie Spółki zajmował się problematyką rozbudowy metra oraz zagadnieniami jego eksploatacji. Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej . Prowadzi działalność dydaktyczno-badawczą w Zakładzie Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych . Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zawodowych, z zakresu budownictwa i ochrony środowiska w aspekcie przepisów Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych. Przez trzy kadencje, w latach 2013–2019, jako przedstawiciel Polski, zasiadał w Radzie ds. Polityki w Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) pełniąc funkcję Członka „Policy Board”.

Dr Jakub Majewski

Dr Jakub Majewski

Prezes Zarządu, Fundacja "Pro Kolej"

Analityk i specjalista w zakresie mobilności, logistyki oraz planowania systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych i organizacji publicznego transportu zbiorowego. Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Zawodowo związany rynkiem kolejowym jako prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei i pełnomocnik Urzędów Marszałkowskich z koordynujący organizację przewozów regionalnych. Następnie członek zarządów oraz rad nadzorczych przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2009-2010 prezes Kolei Mazowieckich, a od 2012 do 2014 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego. Aktualnie Prezes Fundacji „Pro Kolej”. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań analitycznych, projektów badawczych, zmian legislacyjnych oraz studiów wykonalności dla przemysłu i transportu. Licencjonowany maszynista kolejowy i jednocześnie branżowy komentator prasowy i telewizyjny.

Artur Martyniuk

Artur Martyniuk

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polregio

Jest absolwentem studiów MBA IESE Business School w Barcelonie. Kształcił się także w Harvard Business School i London Business School. Ukończył również, z tytułem magistra inżyniera, Politechnikę Lubelską na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmie doradczej KPMG, gdzie przez wiele lat kierował projektami dla średnich i dużych polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych koncernów. Pracował również w szwajcarskim oddziale banku Goldman Sachs oraz madryckiej centrali Banku Santander. W latach 2013-2020 był dyrektorem doradztwa finansowego w Deloitte, zarządzając zespołem projektowym dla wielu sektorów gospodarki w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jarosław Oniszczuk

Jarosław Oniszczuk

Członek Zarządu,
PKP Intercity

W Polskich Kolejach Państwowych pracuje od 29 lat, a z PKP Intercity związany jest zawodowo od 2001 r. Jest kolejarzem z wykształcenia, cenionym ekspertem w dziedzinie eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego. Od marca 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu PKP Intercity.

Marcin Trela

Marcin Trela

Wiceprezes,
Urząd Transportu Kolejowego

Marcin Trela jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe: z prawa gospodarczego i handlowego na tym samym Wydziale, podyplomowe studia menadżerskie – Ochrona Konkurencji i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe studium prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Podyplomowe Studia Transportu i Spedycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w administracji publicznej oraz w obszarze związanym z regulacją rynków infrastrukturalnych. 1 kwietnia 2021 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Panel 4: Zielone budownictwo

Aleksandra Przywózka

Aleksandra Przywózka

Architektka i Project Manager w APA Wojciechowski Architekci. Doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz rocznego programu studenckiej wymiany międzynarodowej z uczelnią University of Detroit Mercy w USA. Od 2018 roku związana z pracownią APA Wojciechowski Architekci, od 2019 roku doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w pracowniach: Radosław Guzowski Architekci oraz MCA Machnowski Caban Architekci. Uczestniczyła w projektach takich, jak: Elektrownia Powiśle w Warszawie (Hotel – Occidental Powiśle, budynki biurowe), The Park Warsaw oraz projektach hoteli. Od 2020 roku koordynuje przebieg certyfikacji LEED/BREEAM/WELL w projektowanych przez pracownię APA Wojciechowski Architekci budynkach. Autorka licznych publikacji naukowych i branżowych, uczestniczka wydarzeń poświęconych architekturze. Interesuje się tematyką zrównoważonego budownictwa, w tym ekonomią cyrkularną. Tematyka pracy doktorskiej Aleksadry Przywózkiej dotyczy mozliwości usprawnienia cyrkularności budownictwa biurowego w Polsce. Wielokrotnie wyróżniona w wielu konkursach urbanistyczno-architektonicznych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim. Laureatka konkursu dla doktorantów Mobility PW, organizowanego przez Politechnikę Warszawską, w ramach którego odbyła w 2022 roku wyjazd naukowy na uczelnię Victoria University of Wellington w Nowej Zelandii. Oraz – między innymi – Builder 4Young Architects (1 miejsce, Warszawa, Polska); „More than waiting for the bus” – (1 miejsce, Organizator: University of Montreal - Montreal, Kanada); Konkurs na najlepszy porojekt studencki (1 miejsce, Organizator: University of Detroit Mercy – Detroit, USA); Projekt rewitalizacji zabytkowych obszarów Sochaczewa (1 miejsce, Sochaczew, Polska).

Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk

Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk

Prezes Zarządu F.B.I. TASBUD , Prezes Zarządu, TASBUD SVERIGE AB

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB. Prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa oraz Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Nowych Technologii i Inteligentnych Systemów w Infrastrukturze i Budownictwie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Od ponad siedemnastu lat nieprzerwanie związany z Politechniką Warszawską. Jest wykładowcą akademickim i coachem, posiada bogaty dorobek naukowy poparty licznymi publikacjami, dzięki czemu z sukcesem łączy sektor biznesu i nauki.

Maciej Kopański

Maciej Kopański

Investment Director,
Baltcap

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, zaś w zakresie utrzymania technicznego w Rheinhold&Mahla.   Przez kilkanaście lat związany z grupą ENGIE gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiadał za rozwój usług dla samorządów. Uczestniczył w szeregu postepowań PPP oraz odpowiadał za realizację projektów PPP z zakresu efektywności energetycznej.    Od 2019 związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap, gdzie odpowiada za przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły PPP.   Lista wynegocjowanych i zawartych umów PPP w fazie realizacji: Mielno, Kobylnica, Miedźno, Zgierz, Opalenica , Sopot Udział w postępowaniach PPP: Wałbrzych, Lubań, Staszów, Goworowo, Wiązowna, Pabianice, Mikołów, Świebodzice, Pilawa, Granowo, Giżycko, Płock, Warszawa

Łukasz Marcinkiewicz

Łukasz Marcinkiewicz

General Manager Lafarge Construction Solutions

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Budownictwa, specjalizacja Budowa i Eksploatacja Autostrad. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie skomplikowanych projektów infrastrukturalnych – m.in. w projekcie budowy autostrady A2 między Strykowem i Warszawą, S5 obwodnicy Rawicza, DK16 Borki Wielkie – Mrągowo, S7 Płońsk – Czosnów, S2 Południowa Obwodnica Warszawy.

Artur Michalski

Artur Michalski

Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od grudnia 2015 r. Poprzednio pełnił tę funkcję w latach 2006–2008. Wcześniej (2005-2006) zasiadał w Radzie Nadzorczej NFOŚiGW, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego. Obecnie jako Wiceprezes nadzoruje w NFOŚiGW działania związane z transformacją energetyki i ciepłownictwa oraz przemysłu, efektywnością energetyczną, rozwojem odnawialnych źródeł energii, budownictwem energooszczędnym oraz elektromobilnością i innowacjami. Nadzoruję również działalność Funduszu w zakresie finansowania kapitałowego oraz finansowanie środkami zagranicznymi, w tym unijnymi. Pracował jako doradca ministra środowiska oraz szef gabinetu politycznego ministra. Był Wiceprezesem Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, Prezesem Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie, a także Naczelnikiem Wydziału Funduszy Ekologicznych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy. W latach 2000–2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe: Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i Zarządzanie, Master of Business Administration (MBA). Działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Uczestniczy w badaniach prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

Dr inż. Artur Pollak

Dr inż. Artur Pollak

Prezes Zarządu,
APA Group

Członek Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził kilkunastu projektom, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach. Współpracował z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens.

Wystąpienia / Case Study

Ewa Giniewska

Ewa Giniewska

Business Development Executive MTWO, SoftwareOne

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej na kierunku Zarządzanie i Eksploatacja Systemów Produkcyjnych. Posiada ponad dwunastoletnie (12) doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań CAD i BIM dla branży budowalnej. W MTWO zaangażowana w strategiczne podejście do procesów transformacji cyfrowej opartych o podnoszenie produktywności i poprawę komunikacji.

Remigiusz Pyszka

Remigiusz Pyszka

Country Leader MTWO, SoftwareOne

Absolwent MBA, CIM, Project Managementu oraz Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej. Pasjonat i promotor nowych technologii, w tym transformacji cyfrowej z ponad dwudziestoletnim (20) doświadczeniem w zarządzaniu rozwojem rynku produktów specjalistycznych. Obecnie wspiera firmy w tematyce transformacji cyfrowej, rozwiązań w chmurze, zarządzaniu danymi oraz zarządzaniu zmianą.

Dr hab. Waldemar Rogowski

Dr hab. Waldemar Rogowski

Główny Analityk,
Grupa BIK

Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor SGH. Wicedyrektor Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej - wśród TOP 5 rocznika 1995 i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych w tym Banku PKO BP, obecnie Główny Analityk Grupy BIK. Komentator gospodarczy w radio i telewizji, m.in. Radio Zet, Radio RMFM, Radio TokFM, Radio ESKA, Radio 357, Radio Nowy Świat, Polsat, TVN, TV Biznes 24, oraz prasie fachowej m.in. Rzeczpospolita, Gazeta Inwestorów Parkiet, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu i tygodnikach Polityka i Newsweek. Wieloletni ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO oraz konsultant Banku Światowego. Autor lub współautor ponad 123 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstw publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji i wycenie przedsiębiorstw, zarządzaniu ryzykiem, analizie finansowej, predykcji zagrożenia upadłością, ESG, finansach zrównoważonych. W obszarze zainteresowań naukowych i praktycznych leżą również: AI, BI, BIG DATA, Data Analytics.

 

 

Celem konkursu jest promowanie osób i firm związanych z sektorem infrastruktury i budownictwa, które wyróżniają się na tle innych wysokim poziomem wykonawstwa oraz efektywnością ekonomiczną. Diamenty ukazują wartość dodaną, jaką wnoszą inwestycje infrastrukturalne i budowlane w rozwój polskiej gospodarki. Udział w konkursie to możliwość zaprezentowania dokonań i działalności spółki, a także szansa na prezentację marki wśród najważniejszych reprezentantów branży.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 marca 2023 r. w ramach IV edycji konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”.

Poprzednie edycje

Kontakt

Współpraca Partnerska:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Karla Głodek
karla.glodek@executiveclub.pl
tel: +48 530-306-046

Uczestnictwo:
Małgorzata Topolska
malgorzata.topolska@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450

Media i Patronaty:
Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577

Lokalizacja