INFRASTRUKTURA POLSKA I BUDOWNICTWO 2022

9 marca 2022, The Westin Warsaw

Infrastruktura Polska i Budownictwo to spotkanie liderów branży o wyjątkowej renomie na rynku, które co roku przyciąga najważniejszych przedstawicieli sektora. 

XIII edycja odbędzie się 9 marca 2022 roku w The Westin Warsaw i będzie okazją do dyskusji na tematy związane z finansowaniem i rozwojem inwestycji drogowych, nowych technologiach w służbie infrastruktury oraz dynamice rozwoju transportu kolejowego. Konferencja jest dedykowana przedstawicielom kadry zarządzającej polskich i zagranicznych spółek z sektorów infrastruktury i budownictwa, reprezentantom samorządów terytorialnych, władz lokalnych oraz administracji publicznej. 

Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia ,,Diamentów Infrastruktury i Budownictwa” dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w branży.

Program

KONFERENCJA

 • Aktualne rozwiązania w prawie zamówień publicznych po nowelizacji. Jak utrzymać dobre relacje między Zamawiającym a Wykonawcą?
 • Zamówienia publiczne i kryteria oceny ofert – jeśli nie tylko cena decyduje o przetargu to jak racjonalnie zdefiniować pozostałe kryteria?
 • Warunki kontraktowe FIDIC. Co oznaczają w praktyce?
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda na dalsze finasowanie polskiej infrastruktury.

Moderator: Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Prelegenci:

 • Anna Szymańska – Radca Prawny, Partner w warszawskim biurze Dentons
 • Łukasz Górny – Radca Prawny, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Dyrektor Departamentu Rozwoju EIB S.A.
 • Cezary Łysenko – Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego, Budimex S.A.
 • Hubert Nowak – Prezes, Urząd Zamówień Publicznych
 • Rozwój sieci drogowych w Polsce. Kluczowe trendy dla sektora drogowego.

 • Czy uda się domknąć sieć dróg i autostrad w ramach PBDK ruchu do 2023 r.? Prognozy realizacji.

 • Pomiędzy jakością a ceną. Innowacyjne produkty i technologie w budownictwie drogowym i możliwości ich zastosowania.

 • Utrzymanie dróg krajowych. Jak kalkulować koszty utrzymania? Remonty, bezpieczeństwo, aspekty środowiskowe.

Moderator: Zbigniew Kotlarek – Prezes Zarządu, Polski Kongres Drogowy

Prelegenci:

 • Waldemar Gajeski – Dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG
 • Adam Poliński – Członek Zarządu Unibep S.A., Dyrektor Oddziału Infrastruktury
 • Artur Popko – Prezes Zarządu, Budimex S.A.
 • Przemysław Wierzbicki – Adwokat, Partner, KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki sp. k.
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Wizja kolei przyszłości. Krajowa sieć kolejowa na tle głównych połączeń transeuropejskich.

 • Stan infrastruktury a rozwój transportu kolejowego. Finansowanie i budowa nowych trakcji kolejowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

 • W jaki sposób program Kolej Plus może pomóc w walce z wykluczeniem komunikacyjnym? Jak zapewnić lepszy dostęp do infrastruktury pasażerskiej?

 • Inteligentny i zrównoważony transport publiczny. Znaczenie nowoczesnych technologii i ekologicznych rozwiązań.

Moderator: Jakub Adamski – EY Polska, Strategia i Transakcje, Dział Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Menadżer

Prelegenci:

 • Dr inż. Jerzy Lejk – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • Jakub Majewski – Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, Polregio S.A.
 • Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu, Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • Piotr Maciaszek – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE

 • Rynek budownictwa w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak przenieść na polski grunt sprawdzone standardy? Kluczowe perspektywy i czynniki dla rozwoju branży.

 • Internacjonalizacja polskiego sektora budowlanego. Jak stworzyć narodowych czempionów w branży budownictwa i wesprzeć firmy w funkcjonowaniu na rynkach globalnych? Przykłady udanej ekspansji.

 • Jak poprawić efektywność energetyczną w budownictwie?  Optymalizacja kosztów zużycia energii dzięki zastosowaniu nowych technologii i OZE.

 • Rynek pracy w sektorze budownictwa. Jak pokryć rosnące zapotrzebowanie na kadrę?

Moderator: Wiktor Piwkowski – Prezes Zarządu, Fundacja Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Prelegenci:

 • Aneta Andruszkiewicz – Dyrektor personalna, Unibep SA
 • Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk – V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa
  szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB
 • Piotr Maciaszek – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE
 • Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group
 • Sławomir Rożek – Członek Zarządu, Director of Data Analytics & Data Engineering COMATIQ i SIM
 • Michał Skorupa – Prezes Zarządu, E.ON Foton Sp. z o.o., Grupa E.ON Polska S.A.

DIAMENTY INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Gość HONOROWY

Piotr Uściński

Piotr Uściński

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

26 sierpnia 2021 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Piotra Uścińskiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Piotr Uściński (ur. 1977) ukończył inżynierię komputerową i elektronikę na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (2004) i Akademię Menedżerską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2006, podyplomowo). Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie podyplomowo ukończył kierunek Psychologia biznesu (2010). Ukończył również studia MBA. Przez 17 lat był samorządowcem na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Starosta wołomiński w latach 2010-2014. Prowadził własną działalność gospodarczą i zarządzał spółkami prawa handlowego. Poseł na Sejm VIII i IX kadencji, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. W resorcie rozwoju i technologii odpowiada za budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne i mieszkalnictwo. Żonaty, ojciec córki i syna.

Goście specjalni

Hubert Nowak

Hubert Nowak

Prezes,
Urząd Zamówień Publicznych

Tomasz Żuchowski

Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Prelegenci

Jakub Adamski

Jakub Adamski

EY Polska, Strategia i Transakcje, Dział Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Menadżer

Specjalizuje się w doradztwie biznesowym, finansowym i transakcyjnym dla prywatnych i publicznych klientów z wielu sektorów, w tym przede wszystkim sektora transportu i infrastruktury. Posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, opracowania strategii, polityki transportowej, pozyskania finansowania ze źródeł komercyjnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz UE. Swoją wiedzą wspiera klientów działających między innymi w sektorze kolejowym. Doradzał większości podmiotów Grupy PKP, prywatnym operatorom intermodalnym w projektach dotyczących zarówno infrastruktury, jak i taboru kolejowego. Zaangażowany w strategiczne projekty realizowane na zlecenie Rządu RP oraz Komisji Europejskiej dotyczące sektora kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej.

 Aneta Andruszkiewicz

Aneta Andruszkiewicz

Dyrektor personalna, Unibep SA

ABSOLWENTKA
- 1992-1997 Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku Wydział Ekonomiczny - kierunek Ekonomia
- 2003-2004 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Podyplomowe studia w zakresie Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw
- 2006-2007 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi
- 2011-2012 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Podyplomowe Studia w zakresie Trener Grupowy
Przez 11 lat związana była z PMB S.A. –zaczynając od stanowiska stażystki, po objęcie stanowiska Zastępcy Kierownika Działu Personalnego. Przez 3 lata pełniła funkcję Dyrektora Personalnego w Grupie Kapitałowej Mispol. W okresie 04.2012- 04.2014 pełniła funkcję Kierownika Działu Personalnego w Plum Sp. z o.o. Natomiast od 05.2014 r. na stanowisku Dyrektor Personalny zarządza obszarem HR w Grupie UNIBEP.
PROFIL ZAWODOWY
Długoletnie doświadczenie w zakresie HR- zarówno zarządzania w obszarze administracji kadrowo-płacowej / prowadzenie administracji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS i US, opracowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, systemów premiowych/, a także doświadczenie w zakresie zarządzania i wdrażania projektów w obszarze miękkiego HR/ szkolenia, rekrutacje, tworzenie bazy opisów stanowisk pracy, wartościowanie stanowisk pracy/; Bardzo dobra znajomość prawa pracy, zagadnień w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, zarówno w odniesieniu do krajowych osób fizycznych, jak i zagranicznych osób fizycznych; Wysokie umiejętności organizacyjne oraz negocjacyjne; Wysokie zdolności interpersonalne;

Dr Inż. Andrzej Maciej Czapczuk

Dr Inż. Andrzej Maciej Czapczuk

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB. Prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa oraz Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Nowych Technologii i Inteligentnych Systemów w Infrastrukturze i Budownictwie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Od ponad piętnastu lat nieprzerwanie związany z Politechniką Warszawską. Jest wykładowcą akademickim i coachem, posiada bogaty dorobek naukowy poparty licznymi publikacjami, dzięki czemu z sukcesem łączy sektor biznesu i nauki.

Waldemar Gajeski

Waldemar Gajeski

Dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG

Waldemar Gajeski – dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG, absolwent Politechniki Poznańskiej. Od początku związany z budownictwem mostowym w Polsce. Pracuje w polskim oddziale austriackiego koncernu STRABAG od 2003 roku, w której dał podwaliny prężnie rozwijającej się dyrekcji. Dyrekcja Mostowa STRABAG wybudowała wiele ważnych obiektów mostowych w Polsce w ramach drogowych inwestycji infrastrukturalnych, w tym mosty przez Wisłę w Toruniu I Krakowie., w ciągach dróg ekspresowych i autostrad. Dyrekcja Mostowa STRABAG realizuje obecnie zadanie budowy trzech mostów kolejowych przez Wisłę w ramach modernizacji linii kolejowej E30 w Krakowie

Łukasz Górny

Łukasz Górny

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, EIB SA

Odpowiedzialny za dział zamówień publicznych brokera ubezpieczeniowego - EIB SA. Ekspert i trener wewnętrzny z zagadnień prawa zamówień publicznych. Członek i biegły Komisji Przetargowych w postępowaniach na ubezpieczenia. Doradca Zamawiających w postępowaniach przed KIO. Uczestnik i prelegent konferencji dotyczących zagadnień prawa zamówień publicznych, oraz tematów łączących w sobie kwestie zamówień publicznych i ubezpieczeń. Autor opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz publikacji dotyczących kontraktowania ubezpieczeń w trybie zamówień publicznych.

Zbigniew Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes, Polski Kongres Drogowy

Absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier ze specjalnością budowy dróg i lotnisk. Wieloletni pracownik administracji drogowej i firm tej branży. Od 2005 do stycznia 2008 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie dyrektor zarządzający (CEO) MSF Polska. Inicjator i trzecią kadencję prezes zarządu Polskiego Kongresu Drogowego.

Dr inż. Jerzy Lejk

Dr inż. Jerzy Lejk

Prezes Zarządu,
Metro Warszawskie

Jerzy Lejk - doktor nauk technicznych. Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Rozprawę doktorską bronił na Politechnice Poznańskiej w dyscyplinie naukowej – transport. Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego . Ukończył studia podyplomowe „MBA dla inżynierów” na Akademii im. L. Koźmińskiego. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Zarządzie Dróg Miejskich oraz w Budimex S.A. W latach 1994 - 1999 był wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy. W Metrze Warszawskim pracuje od 2002 r., początkowo jako Zastępca Dyrektora, a następnie jako członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o.W zarządzie Spółki zajmował się problematyką rozbudowy metra oraz zagadnieniami jego eksploatacji. Wraz z zespołem, przygotował i wdrożył do realizacji inwestycję „Bielański odcinek I linii metra w Warszawie”. Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Odpowiada za zarządzanie obszarami aktywności Spółki, wśród których znajduje się problematyka przygotowania i realizacji rozbudowy sieci metra w Warszawie. Jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi działalność dydaktyczno-badawczą w Zakładzie Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych . Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zawodowych, z zakresu budownictwa i ochrony środowiska w aspekcie przepisów Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych. Przez trzy kadencje, w latach 2013–2015, 2015-2017, 2017-2019, jako przedstawiciel Polski, zasiadał w Radzie ds. Polityki w Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) pełniąc funkcję Członka „Policy Board”. Jest Członkiem Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki.

Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski

Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski

Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski prowadzi trudne, skomplikowane i często długotrwałe postępowania sądowe i arbitrażowe, głównie z zakresu prawa cywilnego. Doradza zarówno osobom fizycznym, jak i korporacjom w sporach związanych z umowami, obrotem nieruchomościami, inwestycjami w energetyce odnawialnej czy zabezpieczeniem wierzytelności. Prowadzi procesy o odszkodowania za szkody wyrządzone m.in. niewykonaniem umowy, czynem niedozwolonym, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wydaniem przez sąd niezgodnego z prawem wyroku. Reprezentuje klientów także w sprawach dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych, przede wszystkim kolejowych i drogowych. Autor i współautor kilkudziesięciu skarg kasacyjnych rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy, często w sprawach bardzo trudnych czy precedensowych. Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy jest związany od 2008 r.

 Cezary Łysenko

Cezary Łysenko

Dyrektor Dywizji Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex SA

W Budimex SA od 2006 roku. Absolwent Politechniki Białostockiej, którą ukończył w 1996 r. jako magister inżynier budownictwa drogowego i lotniskowego, absolwent kilku programów menadżerskich w Europie i Stanach Zjednoczonych w latach 2011 -2015. Od 2021 absolwent Advanced Management Program w prestiżowej IESE Bussines School w Barcelonie. Od 2006 roku zrealizował wiele kontraktów dróg szybkiego ruchu i autostrad jako kierownik budowy i dyrektor kontraktu. W strukturach organizacyjnych Budimex S.A. jako dyrektor rejonu od roku 2009 do 2018, później dyrektor oddziału północnego infrastruktury. Od stycznia 2020 odpowiada za dyrekcję budownictwa infrastrukturalnego, a od 2021 również odpowiedzialny za ekspansję Budimex’u na rynkach zagranicznych. 

Piotr Maciaszek

Piotr Maciaszek

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w której odbył i ukończył aplikację radcowską. Związany zawodowo z KUKE od prawie 18 lat, od ponad 4 lat odpowiada za biznes KUKE z gwarancjami Skarbu Państwa i kieruje kilkunastoosobowym zespołem strukturyzującym i zabezpieczającym transakcje eksportowe i proeksportowe realizowane przez polskich przedsiębiorców, w tym w szczególności związane z finansowaniem o charakterze inwestycyjnym w Polsce i zagranicą.

Jakub Majewski

Jakub Majewski

Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej

Analityk i specjalista w zakresie mobilności i logistyki, rozwoju systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego. Od 2021 r z tytułem doktora nauk humanistycznych ze specjalizacją z zakresu polityki transportowej. Twórca i kierownik Pracowni Polityki Transportowej Unii Europejskiej na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, a obecnie adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Zawodowo związany rynkiem kolejowym – w pierwszym okresie jako prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei i pełnomocnik Urzędów Marszałkowskich z koordynujący organizację przewozów regionalnych. Następnie członek zarządów oraz rad nadzorczych przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2009-10 prezes Kolei Mazowieckich, a 2012-14 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego. Członek komitetów sterujących i ekspert we wdrażaniu i ewaluacji programów operacyjnych finansowanych funduszy europejskich. Doradca Ministerstwa Infrastruktury w procesie przygotowania Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Współautor kilkudziesięciu opracowań analitycznych, badań oraz studiów wykonalności dla przemysłu i transportu. Licencjonowany maszynista kolejowy i jednocześnie branżowy komentator prasowy i telewizyjny.

Artur Martyniuk

Artur Martyniuk

Prezes Zarządu, Polregio

Absolwent studiów MBA IESE Business School w Barcelonie. Kształcił się także w Harvard Business School i London Business School. Ukończył również, z tytułem magistra inżyniera, Politechnikę Lubelską na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmie doradczej KPMG, gdzie przez wiele lat kierował projektami dla średnich i dużych polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych koncernów. Pracował również w szwajcarskim oddziale banku Goldman Sachs oraz madryckiej centrali Banku Santander. W latach 2013-2020 był dyrektorem doradztwa finansowego w Deloitte, zarządzając zespołem projektowym dla wielu sektorów gospodarki w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Ireneusz Merchel

Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Na Politechnice Radomskiej ukończył Zarządzanie Spółkami Kapitałowymi w transporcie. Pracę zawodową na kolei rozpoczął w latach 70-tych, zdobywając doświadczenie na kolejnych stanowiskach. W latach 1998-2016 dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie. Od marca 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Odpowiada za realizację największego w historii programu modernizacji linii kolejowych, obejmującego ponad 230 projektów o łącznej wartości prawie 77 mld zł.

Wiktor Piwkowski

Wiktor Piwkowski

Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Wiktor Piwkowski jest wybitną postacią budownictwa ze stażem blisko 50 lat pracy na stanowiskach od kierownika budowy do dyrektora przedsiębiorstwa. Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej (1962) pracował na budowach Zagłębia Siarki w Tarnobrzegu i przy ratowaniu i rewaloryzacji Starego Miasta w Sandomierzu. Szczególnie ważny okres to praca w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (1983-87), gdzie był dyrektorem departamentów inwestycji oraz nauki i techniki. Od 1990 roku związany z firmą PERI Polska, która dokonała rewolucyjnych przeobrażeń we wdrażaniu budownictwa monolitycznego w Polsce. Twórca tej firmy od podstaw, a następnie przez 20 lat dyrektor. Wiktor Piwkowski posiada wielki dorobek w działalności społecznej. W latach 2005-2012 Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, obecnie Sekretarz Generalny. W okresie dwóch kadencji przyczynił się do konsolidacji Stowarzyszenia i ugruntowania jego pozycji publicznej. W 2010 r. zainicjował „Porozumienie dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”, którego efektem jest zmniejszenie o 50% ilości wypadków śmiertelnych. Obecnie jest kreatorem wdrożenia technologii BIM w budownictwie. Polski Związek Pracodawców Budownictwa, jako jednej z dwóch osób, nadał mu tytuł „Primus inter optimos” za szczególny wkład w rozwój budownictwa w okresie ostatnich 25 lat.

Adam Poliński

Adam Poliński

Członek Zarządu, Dyrektor Infrastruktury, Unibep SA

Adam Poliński jako dyrektor Oddziału Infrastruktury Unibep SA pracuje od 31 stycznia 2019 r.. Wcześniej był on przez niemal 12 lat wiceprezydentem Białegostoku, w Unibep SA pracuje od września 2018 r. – objął stanowisko pełnomocnika zarządu Unibep SA ds. partnerstwa publiczno-prywatnego. Adam Poliński ukończył Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Od 1996 r. nauczyciel akademicki, współpracujący z firmami i samorządami w zakresie doradztwa finansowego. W latach 2006-2018 zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, nadzorujący m.in. Zarząd Dróg Miejskich, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji miejskich oraz pozyskanie na nie funduszy unijnych.

Artur Pollak

Artur Pollak

Prezes Zarządu, APA Group

Prezes Zarządu APA Group, Członek Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz Członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Współtwórca Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy SINOTAIC. Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził kilkunastu projektom, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach. Twórca ultranowoczesnego showroomu technologicznego w Gliwicach APA Black House. Współpracował z takimi koncernami jak: VW, GM, 3M, Daimler, MAN, Roca czy Siemens.

Artur Popko

Artur Popko

Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimex SA

Od 2004 roku związany z Grupą Budimex (Budimex Dromex), gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA. Od 2019 roku Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Budimeksu. Jest współtwórcą dywizji budownictwa infrastrukturalnego Budimex. W opinii inwestorów Budimex jest w czołówce najlepszych wykonawców drogowych w Polsce. Osiemdziesiąt procent kontraktów drogowych Budimex realizuje przed terminem. Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska.

Remigiusz Pyszka

Remigiusz Pyszka

Country Sales Director, SoftwareONE

Sławomir Rożek

Sławomir Rożek

Członek Zarządu, Director of Data Analytics & Data Engineering COMATIQ i SIM

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze najnowszych technologii związanych z analizą, przetwarzaniem, archiwizowaniem danych między innymi w zakresie systemów automatyki budynkowej i systemów sterowania w budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych, halach magazynowych. Założyciel firmy technologicznej SIM, która 30 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji rozwiązań integrujących najnowsze technologie elektroniczne oraz informatyczne realizując zlecenia dla kilkuset Klientów z Polski i całego świata m.in. Indonezji, Grecji, Niemiec, Norwegii czy Stanów Zjednoczonych. Współtwórca marki Comatiq - zaawansowanego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem dedykowanego do zastosowań profesjonalnych.

Michał Skorupa

Michał Skorupa

Prezes Zarządu, E.ON Foton Sp. Z o.o., Grupa E.ON Polska S.A.

Michał Skorupa posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie w sprzedaży, tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz procesów korporacyjnych, a także w budowaniu zespołów w różnych obszarach Spółki. Od dziesięciu lat związany zawodowo z energetyką, a od ponad sześciu z fotowoltaiką oraz energią odnawialną na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. Jako ekspert tej branży bierze czynny udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz ustaw dedykowanych energetyce. Od lipca 2019 zarządza firmą E.ON Foton Sp. z o.o. a z Grupą E.ON Polska (wcześniej innogy Polska S.A.), jest związany od 2011 roku, gdzie między innymi pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Z powodzeniem rozwija biznes w obszarze strategii, sprzedaży oraz operacji dzięki czemu Spółka E.ON Foton znajduje się w czołówce firm w Polsce w sektorze OZE. Dzięki doświadczeniu oraz sukcesom zawodowym zasługuje na miano lidera i stratega. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, gdzie w 2017 roku zdobył tytuł Master of Business Administration (MBA).

Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes Zarządu,
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Adwokat, wspólnik w kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego, rynku budowlanego, PPP i koncesji.

Anna Szymańska

Anna Szymańska

Radca Prawny, Partner w warszawskim biurze Dentons

Anna Szymańska, radca prawny, partner w warszawskim biurze Dentons, kieruje Praktyką Obronności i Bezpieczeństwa w Zespole Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych. Od 2005 roku specjalizuje się w zagadnieniach prawa zamówień publicznych, PPP, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz prawie handlowym i cywilnym, z uwzględnieniem prawa kontraktowego. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu zarówno wykonawców jak i zamawiających w postępowaniach przetargowych, w tym również w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi. W kręgu zainteresowań Anny znajdują się, między innymi, projekty z związane z infrastrukturą, obroną i bezpieczeństwem, energią, budownictwem, utylizacją odpadów, transportem, usługami finansowymi, medycyną i farmacją, rewitalizacją i telekomunikacją. Anna jest członkiem Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz wykładowcą Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Przemysław Wierzbicki

Przemysław Wierzbicki

Adwokat, Partner, KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki sp. k.

Przemysław Wierzbicki jest partnerem w Kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki sp.k., adwokat z prawie 20-letnim doświadczeniem procesowym obejmującym przede wszystkim spory cywilne oraz gospodarcze. Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, zwłaszcza w realizacjach zamówień infrastrukturalnych. Reprezentował klientów w ponad stu postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacyjnych w Polsce, INSOL Europe oraz International Bar Association. Honorowy Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2004-2007 arbiter z listy przewodniczących przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Rafał Zgorzelski

Rafał Zgorzelski

Członek Zarządu, Polskie Koleje Państwowe SA

Menedżer z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, energetycznej i zbrojeniowej. Zasiadał w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości prowadził również własną firmę doradztwa biznesowego. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Od 14 sierpnia 2020 r. Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Bezpośrednio przed objęciem tej funkcji pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie odpowiadał za nadzór nad spółkami sektora kolejowego oraz przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Państwowych S.A. Promotor idei patriotyzmu ekonomicznego.

 

 

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa 2022

Celem konkursu jest promowanie osób i firm związanych z sektorem infrastruktury i budownictwa, które wyróżniają się na tle innych wysokim poziomem wykonawstwa oraz efektywnością ekonomiczną. Diamenty ukazują wartość dodaną, jaką wnoszą inwestycje infrastrukturalne i budowlane w rozwój polskiej gospodarki. Udział w konkursie to możliwość zaprezentowania dokonań i działalności spółki, a także szansa na prezentację marki wśród najważniejszych reprezentantów branży. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 marca 2022 r. w ramach XIII edycji konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Tradycyjnie najwybitniejsi przedstawiciele branży zostaną uhonorowani podczas wieczornej gali rozdania nagród.

Finaliści w poszczególnych Kategoriach Konkursowych

Kapituła Konkursu

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Członek Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk

Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB

Nicolas Dépret

Nicolas Dépret

Prezes Zarządu, Eurovia Polska

Od 1997 roku związany z Grupą Eurovia. Ukończył Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie w Paryżu. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Niemczech, gdzie przez 3 lata kierował projektami z zakresu budowy dróg. Od roku 2000 wspierał rozwój działalności Eurovia w Polsce, zarządzając działem technicznym, potem pełniąc funkcję dyrektora operacyjnego oraz członka zarządu. W latach 2014-2017 odpowiadał za działalność delagatur Eurovia w Rumunii, Chorwacji oraz w krajach bałtyckich. Od 2013 roku, zarządza obszarem bezpieczeństwa w Grupie Eurovia w krajach Środkowej i Południowej Europy. Od roku 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółek Eurovia w Polsce. Czynnie uczestniczy w pracach ogólnopolskich organizacji drogowych takich jak OiGD, PZPB, PSWNA i Kongres Drogowy, włączając się w działania na rzecz rozwoju branży drogowej w Polsce.

Barbara Dzieciuchowicz

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Rafał Kaszubowski

Rafał Kaszubowski

Prezes Zarządu,
EIB SA

Prof. Zbigniew Kledyński

Prof. Zbigniew Kledyński

Prezes,
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Prof. Eugeniusz Koda

Prof. Eugeniusz Koda

Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW

Zbigniew Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy

Dr inż. Jerzy Lejk

Dr inż. Jerzy Lejk

Prezes Zarządu,
Metro Warszawskie

Hubert Meronk

Hubert Meronk

CEO Siemens Mobility Polska

Ukończył studia informatyczne w Norwegii i USA. Doświadczenie managerskie oraz zawodowe zdobywał również pracując na czołowych stanowiskach dla CapGemeni w Norwegii, VingCard w USA oraz w Polsce Banku PKO BP, Banku BOŚ Bank, Polskie Linie Lotnicze LOT. Posiada dużą wiedzą z zakresu kolejnictwa, modelowania procesów, budowania oraz wdrażania strategii cyfryzacji i systemów informatycznych na rynku polskim. W latach 2017-2022 był członkiem zarządu w Metrze Warszawskim. Posiada także cenne doświadczenie samorządowe jako radny w gminie Konstancin-Jeziorna w komisji poświęconej zagadnieniom smart city. Od stycznia 2022 r. jako prezes Siemens Mobility Sp. z o.o.

Prof. Piotr Olszewski

Prof. Piotr Olszewski

Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Wiktor Piwkowski

Wiktor Piwkowski

Członek Zarządu, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Beata Radomska

Beata Radomska

Prezes,
Executive Club

Prof. Leszek Rafalski

Prof. Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Maciej Runkiewicz

Maciej Runkiewicz

Prezes Zarządu,
Kajima Poland

Agnieszka Strzemińska

Agnieszka Strzemińska

Prezydentka, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes Zarządu,
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Prof. Elżbieta Szmigiera

Prof. Elżbieta Szmigiera

Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Dr inż. Mariusz Urbański

Dr inż. Mariusz Urbański

Dyrektor, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Poprzednie edycje

Kontakt

Partnerstwo:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Uczestnictwo:
Małgorzata Topolska
malgorzata.topolska@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450

Media:
Piotr Snochowski
piotr.snochowski@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-464

 

Patronaty:
Jowita Bieda
jowita.bieda@executiveclub.pl
tel: +48 516-188-118

Lokalizacja