infrastruktura2024glowna-pl

19 marca 2024, Sheraton Grand Warsaw

Infrastruktura Polska i Budownictwo to spotkanie liderów branży o wyjątkowej renomie na rynku, które co roku przyciąga najważniejszych przedstawicieli sektora. 

XV edycja będzie doskonałą okazją do dyskusji na tematy związane z innowacjami w sektorze budownictwa, wyzwaniami finansowania dużych projektów infrastrukturalnych oraz perspektywami rozwoju sektora w kontekście zmieniających się trendów rynkowych. Konferencja jest dedykowana przedstawicielom kadry zarządzającej polskich i zagranicznych spółek z sektorów infrastruktury i budownictwa, reprezentantom samorządów terytorialnych, władz lokalnych oraz administracji publicznej.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wieczorna gala wręczenia nagród – Diamentów Infrastruktury i Budownictwa, podczas której zostaną wyróżnione firmy, a także realizacje, które zasługują na szczególne uznanie.

PROGRAM

KONFERENCJA

09:30

Rejestracja Gości

10:00

Otwarcie konferencji

10:10

Wystąpienie inauguracyjne: Piotr Bujak – Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, PKO Bank Polski

„Wielkie nadzieje – czas na ożywienie”

10:25

Case study: Dr Maciej Kiełbowski i Maciej Zych – Adwokaci, Partnerzy, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
„Roszczenia dot. wad projektowych a ubezpieczenie CAR / EAR”

10:45

Panel 1: Zamówienia Publiczne

 • Sektor publiczny jako główny gracz na rynku budowlanym. Jak zbudować konstruktywne relacje z Zamawiającym we wszystkich obszarach i pogłębić współpracę między inwestorami publicznymi a stroną wykonawczą w nowym rozdaniu?

 • Jak usprawnić zasady zamówień publicznych na polskim rynku budowlanym i przybliżyć go do modelu właściwego dla gospodarek krajów zachodnich? Racjonalne zdefiniowanie roli ceny w stosunku do pozostałych kryteriów.

 • Finansowanie branży budowlanej przez instytucje bankowe. Czy zrównoważenie warunków kontraktowych w zamówieniach publicznych zwiększyłoby skłonność sektora finansowego do większego zaangażowania w sektor budownictwa?

 • Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako forma zabezpieczenia realizacji projektu.

12:00

Przerwa networkingowa

12:30

Case study: Mirosław Metych – Partner, Head of M&A, Hoogells Oleksiewicz
„Zielone instrumenty finansowania – katalizator transformacji w infrastrukturze i budownictwie”

12:45

Case study: Andrzej Bułka – Prezes Zarządu, Fracht FWO Polska
„Logistyka dostaw Inwestycyjnych – wyzwania dla inwestorów i wykonawców”

13:00

Przerwa lunchowa

13:50

Panel 2: Budownictwo drogowe

 • Obecnie wiele projektów drogowych jest realizowanych poniżej progu rentowności z powodu rażącego wzrostu kosztów. Czy istnieje szansa na szybką waloryzację? Co czeka polskie budownictwo drogowe w najbliższej przyszłości?

 • Dodatkowe źródła finansowania budownictwa drogowego. Realizacje w formule PPP jako przykład sprawnego finalizowania projektów i dobrej współpracy między sektorem publicznym a prywatnym.

 • Innowacyjne technologie, samonaprawiające się nawierzchnie, czyli jak nowoczesne materiały budowlane zwiększają trwałość, bezpieczeństwo i ekologię polskich dróg?

 • Kluczowe aspekty dla utrzymania infrastruktury drogowej – stan techniczny, przedłużenie żywotności nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

15:05

Przerwa networkingowa

15:25

Panel 3: Okrągły stół polskiego budownictwa – debata liderów branży

 • Inwestycje w obszarze budownictwa – szanse i zagrożenia dla kontynuacji i rozwoju strategicznych projektów infrastrukturalnych w poszczególnych segmentach budownictwa i infrastruktury.
 • Czy rynek pracy jest największym zagrożeniem dla rozwoju a nawet dla utrzymania obecnych programów rozwojowych w szeroko pojętym obszarze budownictwa?
 • Ocena stanu obecnego i projekcje zmian kosztów pracy i kosztów materiałów budowlanych w perspektywie najbliższego roku.
 • Zrównoważone budownictwo – obowiązek formalny i moralny, co nas czeka – więcej szans czy zagrożeń?
 • Ochrona polskiego rynku budownictwa – czy powinniśmy być nadal najbardziej otwartym rynkiem w Europie?
 • Eksport usług budowlanych – kompetencje i zasoby polskich firm budowlanych – rynki perspektywiczne dla ekspansji / ofensywy.
 • Reformy / zmiany prawa regulujące obszar budownictwa a mające na celu usprawnianie procesów projektowych i realizacyjnych w obszarze szeroko pojętego budownictwa.

WIECZORNA GALA “DIAMENTY INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA”

19:00

Rejestracja na Galę i Networking Cocktail

19:30

Uroczyste Otwarcie Gali

19:45

Ceremonia wręczenia nagród

21:00

Wieczorny bankiet i koncert zespołu muzycznego

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Goście specjalni

Grzegorz Dziedzina

Grzegorz Dziedzina

p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Absolwent budownictwa na Politechnice Szczecińskiej (kierunek Drogi, Ulice i Lotniska) oraz studiów podyplomowych z zarządzania i finansowania infrastruktury drogowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. pracownik Oddziału GDDKiA w Szczecinie, gdzie pełnił różne stanowiska w pionie przygotowania inwestycji. Od 2009 r. Zastępca Dyrektora Oddziału ds. zarządzania drogami i mostami. W tym samym roku zdobył również uprawnienia audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas pracy w GDDKiA pełnił także funkcje kierownika projektu oraz rzecznika prasowego Oddziału w Szczecinie. Od początku 2022 r. jest p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ds. utrzymania.

Hubert Nowak

Hubert Nowak

Prezes,
Urząd Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym. W swojej ścieżce zawodowej kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne.  Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP.  Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School - University of Navarra i KSAP.

Prelegenci

Panel 1: Zamówienia Publiczne

Dr Hubert Wysoczański

Dr Hubert Wysoczański

Partner, Adwokat,
SSW Pragmatic Solutions

dr Hubert Wysoczański, partner w SSW, adwokat dr Hubert Wysoczański, partner w SSW, adwokat, kieruje praktyką infrastruktury. Wspiera także zespoły rozwiązywania sporów oraz energetyki. Specjalizuje się w doradztwie w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, a także w negocjacjach umów i wsparciu przy realizacji projektów infrastrukturalnych. Reprezentuje klientów w sporach przed sądami oraz w arbitrażu krajowym i międzynarodowym. W szczególności zajmuje się zagadnieniami prawnymi w obszarach budownictwa, infrastruktury, energetyki, ochrony środowiska, zamówień publicznych. Jest ekspertem w obszarze umów o roboty budowlane i Warunków Kontraktowych FIDIC. Jest Inżynierem Konsultantem – członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) – jedynej organizacji członkowskiej FIDIC w Polsce. Doradzał klientom przy ponad 100 wielomilionowych projektach infrastrukturalnych o łącznej wartości ponad 40 miliardów USD. Posiada bogate doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących m.in. budowy autostrad, dróg ekspresowych, linii kolejowych, instalacji oil&gas, elektrowni konwencjonalnych, linii energetycznych, farm wiatrowych offshore i onshore, fotowoltaiki, kopalni, lotnisk i nieruchomości komercyjnych. Działa również jako rozjemca w sporach budowlanych (był rozjemcą w ponad 15 komisjach rozjemstwa w sporach dot. odcinków dróg ekspresowych S-61, S-6, S-19). Edukacja Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński University of Melbourne, LL.M. exchange student Prawo, Uniwersytet Jagielloński, studia magisterskie Bucerius Law School in Hamburg, Program in International and Comparative Business Law Członkostwo Inżynier Konsultant – członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), organizacji członkowskiej FIDIC w Polsce Publikacje „Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC”, C.H. Beck 2017 „Kontrakty budowlane. Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, FIDIC, orzecznictwo”, 2017 „Kontrakty budowlane. Nowe warunki FIDIC”, 2018, wydane pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

Agnieszka Kubiszyn

Agnieszka Kubiszyn

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych,
Metro Warszawskie

Anna Łopaciuk

Anna Łopaciuk

Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka,
Bank Gospodarstwa Krajowego

Ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych. Z bankowością związana od 2012 r., gdzie zajmowała się głównie oceną i finansowaniem inwestycji zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym a także analizami rynkowymi w sektorach budowlanym i infrastrukturalnym. Od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie pełni funkcję dyrektora programu Infrastruktura, transport i logistyka a także jest menedżerem w Departamencie Relacji Strategicznych, który zapewnia m.in. wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA.

Hubert Nowak

Hubert Nowak

Prezes,
Urząd Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym. W swojej ścieżce zawodowej kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne.  Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP.  Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School - University of Navarra i KSAP.

Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wiceprezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Z powołania Ministra Rozwoju – członek Radzie Zamówień Publicznych oraz z powołania Ministra Infrastruktury – Rady Ekspertów ds. Drogowych. Jan Styliński jest adwokatem, prowadzi praktykę prawa inwestycji, koncesji i PPP. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także prelegentem i panelistą na wielu konferencjach i szkoleniach.

Przemysław Szulfer

Przemysław Szulfer

Dyrektor ds. skarbowości i partnerstwa publiczno-prywatnego, VINCI Construction w Polsce (Warbud i Eurovia)

Dyrektor w VINCI Construction w Polsce (Warbud i Eurovia) odpowiedzialny za obszar finansów i skarbowości oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Ekspert w dziedzinie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, odpowiedzialny za rozwój projektów PPP i finansowanie inwestycji długoterminowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Biegły rewident. Członek ACCA. W spółce VINCI Construction w Polsce od 2024 r., w Warbud SA od 2007 r., wcześniej zatrudniony w firmach audytorskich Deloitte i BDO. Prywatnie interesuje się ekonomią, historią i psychologią społeczną.

Bartosz Tokarski

Bartosz Tokarski

Lider Praktyki Finansowej, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB

Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych EIB SA, Lider Praktyki Finansowej, ekonomista. Absolwent kierunku Zarządzanie finansami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2007 roku związany z ubezpieczeniami, początkowo w koncernie petrochemicznym, następnie w EIB S.A. W 2008 r. przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) złożył egzamin brokerski. Odpowiedzialny za obsługę klientów z sektora energetycznego, paliwowego oraz dużych przedsiębiorstw. Przez lata szczególnie związany z ubezpieczeniami finansowymi, gwarancjami, dzięki którym może oddawać się swojej pasji do analizy finansowej spółek oraz oceny projektów inwestycyjnych.

Maciej Ziomek

Maciej Ziomek

Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Partner,
EY Polska

Maciej odpowiada za usługi doradcze dla sektorów transportu i infrastruktury w różnych obszarach doradztwa finansowego, transakcyjnego i biznesowego, w tym w zakresie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z klientami z sektorów infrastruktury, transportu oraz przemysłu, zarówno po stronie publicznej jaki i prywatnej. Zaangażowany w realizację wielu flagowych projektów w zakresie infrastruktury i transportu w Polsce m.in. w obszarze kolei, lotnictwa, transportu morskiego i śródlądowego, transportu publicznego i drogowego, jak również w projekty realizowane na zlecenie Komisji Europejskiej. Maciej jest członkiem międzynarodowych zespołów EY zrzeszających ekspertów sektora transportu, infrastruktury oraz doradztwa na rzecz sektora publicznego w krajach EU, regionie CESA i EMEIA wspierając realizację projektów infrastrukturalnych w tych krajach. Aktywnie udziela się publicznie na konferencjach i w debatach sektorowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada międzynarodowe kwalifikacje analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst) wydawane przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute.

Panel 2: Budownictwo drogowe

Dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM

Dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Systemów Zarządzania

Prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza jest na stanowisku profesora w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Od 2009 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora. Jego praca zawodowa dotyczy pełnego zakresu robót związanych z mostownictwem: projektowania obiektów mostowych, ich badania i nadzoru nad robotami mostowymi.

Sławomir Barczak

Sławomir Barczak

Dyrektor Obszaru Infrastruktury,
Mostostal Warszawa

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej, związany z sektorem budownictwa od ponad 20 lat. Od blisko 16 lat na stanowiskach menadżerskich, m.in. były członek zarządu Mota-Engil Central Europe. Obecnie Dyrektor Mostostalu Warszawa S.A. obszaru odpowiedzialnego za realizację projektów infrastrukturalnych na terenie całej Polski. Z powodzeniem rozwinął obszar infrastruktury w Mostostalu Warszawa S.A. wprowadzając spółkę do grona czołowych firmy realizujących projekty infrastrukturalne w Polsce.

Grzegorz Dziedzina

Grzegorz Dziedzina

p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Absolwent budownictwa na Politechnice Szczecińskiej (kierunek Drogi, Ulice i Lotniska) oraz studiów podyplomowych z zarządzania i finansowania infrastruktury drogowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. pracownik Oddziału GDDKiA w Szczecinie, gdzie pełnił różne stanowiska w pionie przygotowania inwestycji. Od 2009 r. Zastępca Dyrektora Oddziału ds. zarządzania drogami i mostami. W tym samym roku zdobył również uprawnienia audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas pracy w GDDKiA pełnił także funkcje kierownika projektu oraz rzecznika prasowego Oddziału w Szczecinie. Od początku 2022 r. jest p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ds. utrzymania.

Dr inż. Norbert Kurek

Dr inż. Norbert Kurek

Dyrektor Generalny,
REMEA

Norbert Kurek jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie skończył budownictwo ze specjalizacją geotechnika. Zdobył także tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie budownictwa. Odbył staż magisterski na Uniwersytecie Josepha Fouriera w Grenoble we Francji. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia specjalne “Geotechnika i Inżynieria Środowiska” na Politechnice Gdańskiej. Jest również absolwentem studiów MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 2004 r. jako członek zespołu prof. dr hab. Zbigniewa Sikory. Od 2006 r. pracował w Soletanche Polska na stanowisku inżyniera budowy a następnie kierownika robót w dziale realizacji. Od 2009 r. kierował działem wzmacnia gruntu, budując strategię firmy w tym zakresie oraz jej pozycję rynkową. W 2011 r. rozpoczął pracę w Menard Polska, w której objął stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego oraz Dyrektora Oddziału Centrum. Od 2016 r. decyzją Zarządu został powołany na stanowisko prokurenta w Menard Polska. Ponadto od 2019 r. Norbert Kurek jest Dyrektorem Generalnym REMEA. Norbert Kurek jest ekspertem z ponad 15 letnim doświadczeniem w geotechnice. Uczestniczył w opracowywaniu wielu projektów. Zespół specjalistów z REMEA pod jego kierownictwem przeprowadził tysiące badań w całej Polsce oraz wiele remediacji zakończonych sukcesem. Przykładem takich projektów jest m.in. rewitalizacja obszaru po byłej Koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej, prace remediacyjne na terenie dawnych Zakładów Chemicznych "Zachem" S.A. w Bydgoszczy czy innowacyjne prace nad stawem Kalina w Świętochłowicach. Efektem jego działań jest również 25 publikacji naukowych i technicznych w czasopismach krajowych oraz zagranicznych, których jest autorem lub współautorem.

Tamara Małasiewicz

Tamara Małasiewicz

Dyrektor Zarządzająca, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR

mgr inż. Tamara Małasiewicz Absolwentka Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, mgr Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Uprawnienia budowlane nr POM/0241/OWOS/10 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Od 2010 roku członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Niezależny Inżynier Konsultant, Ekspert z listy Ekspertów i Rozjemców SIDiR. Autorka ekspertyz dla podmiotów prywatnych oraz sądów powszechnych w zakresie wpływu uwarunkowań zewnętrznych na koszt i czas realizacji kontraktów, jak również opinii eksperckich w zakresie końcowych rozliczeń kontraktów pomiędzy stronami. Autorka publikacji branżowych oraz współautorka Standardów Realizacji Inwestycji (SIDiR, 2018, 2021). W latach 2016-2022 Prezes Zarządu Fundacji Best Value Procurement zajmującej się promocją dobrych praktyk zakupowych w budownictwie. Obecnie Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Michał Siembab

Michał Siembab

Partner,
Kancelaria GKR Legal

radca prawny Michał Siembab, Partner w GKR Legal Specjalizuje się w prawie budowlanym, w prawie nieruchomości, obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych związanych z wykonywaniem umów o roboty budowlane, w tym dotyczących zapłaty wynagrodzenia za roboty budowalne, kar umownych czy rozliczenia robót dodatkowych. Reprezentował klientów w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego, w tym w postępowaniach dotyczących decyzji środowiskowych, warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. Przed podjęciem współpracy z GKR Legal przez wiele lat pracował w dużej polskiej kancelarii prawnej, a także był zatrudniony w jednej z największych polskich spółek kapitałowych jako radca prawny w dziale spraw procesowych. Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim.

Michał Ziajowski

Michał Ziajowski

Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający LSO,
Aebi Schmidt Polska

Absolwent University of Minnesota MBA oraz Politechniki Warszawskiej kier. Budownictwo Hydrotechniczne. Karierę związał z czołowymi firmami z branży przemysłowej i automatyki. Obecnie zaangażowany w projekty utrzymania bezpieczeństwa dróg i pasów startowych.

Okrągły stół polskiego budownictwa – debata liderów branży

Konrad Wyrwas

Konrad Wyrwas

Dyrektor Strategiczny,
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Dyrektor strategiczny Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Przewodniczący Konwentu Budowlanego PZPB Polska-Ukraina. Autor i realizator wielu działań rozwojowych, marketingowych i Public Relations w różnych obszarach społeczno-gospodarczych. Kreator strategii rozwoju PZPB od roku 2016. Twórca idei powołania Rady Koordynacyjnej Organizacji Budowlanych, wielu wydarzeń edukacyjnych, relacyjnych i integracyjnych branży budowlanej. Inicjator Kongresu Budownictwa Polskiego oraz koordynator przygotowań i realizacji tego przedsięwzięcia. Inicjator i koordynator dorocznej Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina, autor i koordynator programów BAIK (Budownictwo Architektura Infrastruktura Kultura), Polska Wizja Zero, etc. Wydawca i redaktor magazynu Euroinfrastruktura XXI. Wcześniej pracował m.in. dla: ministerstwa infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dla marek: Orbis, Toyota Motor Poland, Orlen, Axel Springer Polska, Meble Kler, Saferoad, Pekao SA, etc.

Marek Chraniuk

Marek Chraniuk

Prezes Zarządu,
PKP Intercity

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera transportu. Jest również absolwentem studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Szczecińskim – na kierunku zarządzanie i marketing przedsiębiorstw, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego – na kierunku zarządzanie projektami według Prince 2. W 2021 roku ukończył studia podyplomowe uzyskując tytuł Master Business of Administration (MBA). Od ponad 30 lat związany z Polskimi Kolejami Państwowymi, z PKP Intercity od 2006 roku. Od marca 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PKP Intercity. Od 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa w Związku Pracodawców Kolejowych.

Jorge Calabuig Ferre

Jorge Calabuig Ferre

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji,
Mostostal Warszawa

Urodzony w 1978 roku. W 2003 roku ukończył studia wyższe na Politechnice w Walencji na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalność transport i urbanistyka. W 2003 roku obronił inżynierską pracę magisterską na Uniwersytecie w Rostock w Niemczech, a w 2020 roku ukończył studia MBA w EOI Escuela de Organización Industrial (Szkoła Biznesu) w Madrycie. Od początku kariery zawodowej związany z generalnym wykonawstwem. W latach 2003-2006 piastował stanowiska: od Kierownika Budowy do Dyrektora Technicznego. Z Grupą Acciona związany od 2006 roku. Z ramienia hiszpańskiej spółki w latach 2006-2008 nadzorował w Polsce modernizację drogi krajowej nr 7 na odcinku Kiezmark – Jazowa. W latach 2008-2009 koordynował również wieloetapowy proces przygotowania oferty konsorcjum Mostostal Warszawa/Acciona Infraestructuras na budowę II linii metra w Warszawie. W latach 2009-2013 sprawował funkcję Dyrektora Technicznego w Acciona Infraestructuras Oddział w Polsce. Od 2014 roku zarządzał Działem Kontrolingu i Zakupów w Mostostal Warszawa S.A. Jako Dyrektor ds. Kontrolingu i Zakupów był również odpowiedzialny za zarządzanie procesem zakupów przy jednym z największych kontraktów Spółki – budowie bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. W dniu 5 maja 2017 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. Od 9 maja 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest również Członkiem Zarządu w Mostostal Power Development Sp. z o.o. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostalu Warszawa S.A. (Mostostal Płock S.A., Mostostal Kielce S.A. oraz AMK Kraków S.A.). Jest Członkiem Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa na okres kadencji 2020-2024 oraz Członkiem Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej na kadencję 2022-2024.

Piotr Kledzik

Piotr Kledzik

Prezes Zarządu,
PORR

Piotr Kledzik pochodzi z Gdańska, gdzie ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczynał w Hydrobudowie 6 SA, będąc kolejno inżynierem stażystą, majstrem, kierownikiem robót, kierownikiem budowy, kierownikiem grupy budów. W 2005 powrócił do rodzinnego miasta i podjął pracę w Hydrobudowie Gdańsk SA jako dyrektor oddziału budownictwa przemysłowego. Następnie kierował oddziałem budownictwa hydrotechnicznego w Hydrobudowie Gdańsk, awansował na stanowisko dyrektora technicznego i członka zarządu. W 2007 powierzono mu zadanie skonsolidowania polskich spółek budowlanych koncernu Bilfinger w ramach nowo tworzonej firmy Bilfinger Berger Budownictwo SA, której został Prezesem Zarządu. Spółka w wyniku zmian właścicielskich od 2015 roku jest członkiem międzynarodowej Grupy PORR. Piotr Kledzik jest obecnie Prezesem Zarządu PORR S.A. Zapalony miłośnik łowiectwa, lubi długie spacery z psami.

Hubert Nowak

Hubert Nowak

Prezes,
Urząd Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym. W swojej ścieżce zawodowej kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne.  Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP.  Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School - University of Navarra i KSAP.

Artur Popko

Artur Popko

Prezes Zarządu,
Budimex

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2002 – 2004 Kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od połowy 2004 roku związany z firmą Budimex Dromex, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 roku objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA. Od 2019 roku Wiceprezes firmy i Dyrektor Operacyjny. Od 2021 r Prezes Grupy Budimex SA. Zasiada również w Radach Nadzorczych BXF Energia oraz Mostostal Kraków (spółek córek Budimex SA).

Wojciech Trojanowski

Wojciech Trojanowski

Członek Zarządu,
STRABAG

Od 2013 roku współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Z wykształcenia magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i stypendysta Uniwersytetu Wiedeńskiego na kierunku ekonomiki przedsiębiorstwa. Karierę zawodową rozpoczął w centrali STRABAG w Austrii w 1996 roku. W latach 2001 - 2006 był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ Sp. z o.o., spółki sektora usług finansowych należącej do grupy kapitałowej STRABAG. Funkcję członka zarządu Strabag sp. z o.o. pełni od 2007 roku. Odpowiadał za segment budownictwa infrastruktury. Obecnie zarządza wszystkimi obszarami budownictwa STRABAG w Polsce. Za jego kadencji nastąpiła rozbudowa struktur regionalnych i ponad dwukrotnie wzrosły przychody i zatrudnienie. Firma stała wiodącym na rynku podmiotem budowlanym w kraju. Wojciech Trojanowski jest członkiem Rady Pracodawców RP i przewodniczącym Platformy Budowlanej Pracodawców RP, członkiem zarządu Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej. Jest laureatem licznych nagród branżowych.

Wystąpienia

Piotr Bujak

Piotr Bujak

Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych,
PKO Bank Polski

Posiada 25-letnie doświadczenie w analizach makroekonomicznych i prognozowaniu gospodarczym. Od 2016 roku Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku instytucjach finansowych, m.in. pełniąc funkcję głównego ekonomisty na Polskę w Nordea Markets, szefa zespołu ekonomistów i analityków Raiffeisen Bank Polska oraz starszego ekonomisty w Santander Bank Polska. Wcześniej ekspert w think-tanku Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, gdzie brał udział w międzynarodowych projektach badawczych i doradczych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również szereg kursów dotyczących modelowania ekonometrycznego, prognozowania i wykorzystania metod matematycznych na rynkach finansowych (m.in. w Swiss Finance Institute w Genewie oraz w Cambridge Econometrics). Autor kilku publikacji naukowych oraz szeregu artykułów publicystycznych o tematyce ekonomicznej. Kierowany przez niego zespół ekonomistów był wielokrotnie nagradzany w konkursach prognoz makroekonomicznych (Consensus Economics, Focus Economics, Forbes, Parkiet, Rzeczpospolita). Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet przyznała mu tytuł Ekonomisty Roku trzykrotnie w ostatnich 4 latach za najbardziej trafne prognozy makroekonomiczne i rynkowe dla Polski.

Andrzej Bułka

Andrzej Bułka

Prezes Zarządu,
Fracht FWO Polska

Andrzej Bułka, Prezes Zarządu Fracht FWO Polska Sp. z o.o. Z branżą TSL związany od 25 lat. W roku 2010 stanął na czele spółki Fracht FWO Polska jako jej dyrektor zarządzający, a od roku 2019 jest Prezesem zarządu firmy. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako oficer marynarki handlowej, a następnie rozwijał karierę zawodową w międzynarodowych firmach logistycznych. Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył podyplomowe studia z psychologii przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Advanced Management Programme na IESE w Barcelonie. Ekspert ds. logistyki międzynarodowej, panelista i prelegent podczas konferencji i wydarzeń gospodarczych w kraju i zagranicą.

Mirosław Metych

Mirosław Metych

Partner, Head of M&A,
Hoogells Oleksiewicz

Jest liderem praktyki fuzji i przejęć (M&A), praktyki rynków kapitałowych (Capital Markets) oraz praktyki bankowości i finansów (Banking & Finance). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A), w tym w obszarze Private Equity (m.in. transakcje share deal/asset deal, połączenia, przekształcenia, podziały spółek), a także w obszarze Capital Markets (IPOs, pre-IPO, stock options, emisje obligacji) oraz w obszarze Banking & Finance (LMA credits, distressed debt, corporate finance, investment funds). Jest specjalistą w zakresie problematyki ESG & Sustainability, prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, prawa cywilnego, międzynarodowego prawa prywatnego, międzynarodowego prawa podatkowego, zasad ładu korporacyjnego (corporate governance), a także regulacji w obszarze zrównoważonego finansowania (m.in. w zakresie Green Bonds, Sustainability Bonds, Transition Bonds, Sustainability-linked Bonds, itp.). Uczestnik wielu międzynarodowych, specjalistycznych szkoleń oraz konferencji w zakresie bezpieczeństwa transakcji M&A. Doradzał krajowym i międzynarodowym podmiotom m.in. z sektora finansowego, energetycznego, nieruchomości oraz nowoczesnych technologii (TMT). Ukończył aplikację radcowską. Jest absolwentem studiów Executive MBA.

Dr Maciej Kiełbowski

Dr Maciej Kiełbowski

Adwokat, Partner,
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Jest odpowiedzialny za praktykę prawa publicznego i doradztwo dla sektora samorządowego. Od wielu lat doradza w sprawach związanych z prawem administracyjnym i postępowaniami administracyjnymi oraz w sporach sądowych. Pomaga rozwiązywać problemy wszystkim tym, którzy stykają się z szeroko pojętym prawem publicznym – zarówno przedsiębiorcom, jak i samorządom. Jego doświadczenia dotyczą głównie planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, inwestycji drogowych i kolejowych oraz transportu drogowego. W sprawach sektora kolejowego doradza zarówno uczestnikom rynku kolejowego, jak i organizacjom pozarządowym.

Maciej Zych

Maciej Zych

Adwokat, Partner,
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Wspiera i reprezentuje klientów w różnorodnych sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Zajmuje się zwłaszcza skomplikowanymi procesami związanymi z inwestycjami budowlanymi, m.in. dotyczącymi wad projektowych, sporami w branży infrastruktury i transportu oraz sporami potransakcyjnymi. Klientom z sektora lotniczego doradza w kwestiach transakcyjnych, regulacyjnych i spornych. Reprezentuje ich też w kontaktach z organami publicznymi, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

 

 

Celem konkursu jest promowanie osób i firm związanych z sektorem infrastruktury i budownictwa, które wyróżniają się na tle innych wysokim poziomem wykonawstwa oraz efektywnością ekonomiczną. Diamenty ukazują wartość dodaną, jaką wnoszą inwestycje infrastrukturalne i budowlane w rozwój polskiej gospodarki. Udział w konkursie to możliwość zaprezentowania dokonań i działalności spółki, a także szansa na prezentację marki wśród najważniejszych reprezentantów branży.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 marca 2024 r. w ramach XV edycji konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”.

Poprzednie edycje

Kontakt

Uczestnictwo:
Angelika Pius
angelika.pius@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450
Media i Patronaty:
Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577

Lokalizacja