INFRASTRUKTURA POLSKA I BUDOWNICTWO

22 czerwca w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbędzie się XII edycja konferencji dedykowanej reprezentantom sektora infrastruktury i budownictwa.

Wydarzenie co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ biorą w nim udział osoby decyzyjne reprezentujące generalnych wykonawców, podwykonawców, dostawców materiałów, a także przewoźników kolejowych oraz instytucje publiczne.

Celem konferencji będzie dyskusja na tematy kluczowe dla rozwoju polskiego budownictwa infrastrukturalnego. Poruszymy zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, współpracą sektora publicznego z prywatnymi wykonawcami. Omówimy także kluczowe inwestycje kolejowe, które będą miały istotny wpływ na rozwój wielu sektorów polskiej gospodarki. Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia ,,Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”.

PROGRAM

22 czerwca 2021

KONFERENCJA

 • Przyszłość inwestycji drogowych. Inwestycje GDDKiA vs inwestycje FDS. Na podstawie jakich kryteriów wybierać projekty priorytetowe?

 • Zmiany w prawie zamówień publicznych a usprawnienia w procesie inwestycyjnym. Relacje między Zamawiającym a Wykonawcą. Uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców

 • Zabezpieczania stosowane przez inwestorów a optymalizacja ryzyka finansowego Wykonawcy. Rola gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych

 • Kryteria wyboru ofert. Racjonalne zdefiniowanie roli ceny w stosunku do pozostałych kryteriów

 • Walka kolei o większy udział w transporcie. Rozbudowa sieci trakcyjnej i modernizacja infrastruktury kolejowej. Kluczowe realizacje na rynku przewozów pasażerskich

 • Wpływ Centralnego Portu Komunikacyjnego na krajowy potencjał budowlany. Jak mądrze podejść do procesu inwestycyjnego?

 • Intermodalność przyszłością przewozów towarowych. PKP CARGO jako dominujący operator transportu intermodalnego dzięki nowym inwestycjom

 • Nowe technologie i innowacje wykorzystywane w budowie drugiej linii metra. Rozbudowa metra a zrównoważony transport miejski

 • Efektywne PPP czyli wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój i modernizację infrastruktury

 • Fundusze prywatne jako siła napędowa zmian i nowe źródło finansowania branży. Przyszłość inwestycji w perspektywie unijnej 2021-2027

 • Jak skutecznie ułożyć współpracę między sektorem publicznym a prywatnym. Realizacje w formule PPP jako przykład sprawnego finalizowania projektów

 • Wpływ nowych regulacji na finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego i realizacje projektów PPP. Otoczenie instytucjonalne, a proces inwestycyjno-budowlany

 • Zeroeimisyjne budownictwo. Działania na rzecz poprawy zdrowotności budynków i zmniejszenia odziaływania na środowisko

 • Innowacje dla ekologicznego budownictwa. Jak wykorzystać potencjał płynący z technologii, zaawansowanych materiałów
  i innowacji produktowych?

 • Energooszczędność fundamentem współczesnych projektów. Jak redukować straty energii dzięki najnowszym technologiom?

 • Maksymalne wykorzystanie potencjału OZE – instalacja fotowoltaiczna lub ogrzewanie słoneczne jako standard w każdym budynku

GALA ROZDANIA NAGRÓD

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Kapituła Konkursu „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Członek Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Krzysztof Celiński

Krzysztof Celiński

Prezes Zarządu,
Siemens Mobility

Dr Inż. Andrzej Czapczuk

Dr Inż. Andrzej Czapczuk

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy F.B.I. TASBUD

Nicolas Dépret

Nicolas Dépret

Prezes Zarządu,
Eurovia Polska

Barbara Dzieciuchowicz

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Rafał Kaszubowski

Rafał Kaszubowski

Prezes Zarządu,
EIB SA

Prof. Zbigniew Kledyński

Prof. Zbigniew Kledyński

Prezes,
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Prof. Eugeniusz Koda

Prof. Eugeniusz Koda

Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW

Zbigniew Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy

Dr inż. Jerzy Lejk

Dr inż. Jerzy Lejk

Prezes Zarządu,
Metro Warszawskie

Prof. Piotr Olszewski

Prof. Piotr Olszewski

Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Wiktor Piwkowski

Wiktor Piwkowski

Członek Zarządu, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Beata Radomska

Beata Radomska

Prezes,
Executive Club

Prof. Leszek Rafalski

Prof. Leszek Rafalski

Dyrektor Naczelny, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Maciej Runkiewicz

Maciej Runkiewicz

Prezes Zarządu,
Kajima Poland

Agnieszka Strzemińska

Agnieszka Strzemińska

Prezydentka, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes Zarządu,
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Prof. Elżbieta Szmigiera

Prof. Elżbieta Szmigiera

Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Dr inż. Andrzej Żurkowski

Dr inż. Andrzej Żurkowski

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

 

 

Gala

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa mają na celu uhonorowanie podmiotów, które poprzez swoje działania przyczyniły się wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw oraz do rozwoju całej branży. Ponadto nagrodzone podmioty wyróżniają się najwyższą efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością, etyką i odpowiedzialnością biznesową.

laureaci „diamentów Infrastruktury i Budownictwa” 2020

REALIZACJA ROKU

Budownictwo kubaturowe

Laureat

ERBUD SA

Galeria Młociny

www.erbud.pl

Laureat

NDI SA

Rotunda w Warszawie

www.ndi.pl

Budimex SA

Wieża kontroli ruchu lotniczego Katowice-Pyrzowice

www.budimex.pl

Warbud SA

Mennica Legacy Tower

www.warbud.pl

REALIZACJA ROKU

Infrastruktura
drogowa

Laureat

PORR SA

Obiekt nr 21 w ciągu drogi ekspresowej S7 – najwyższy wiadukt na „Zakopiance”

www.porr.pl

Konsorcjum
Eurovia SA
i Warbud SA

Obwodnica Szczecinka w ciągu drogi S11

Konsorcjum
Mirbud SA
i PBDiM Kobylarnia SA

Droga ekspresowa S5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz

Strabag SA

Autostrada A1 na odcinku Zawodzie-Pyrzowice

www.strabag.pl

REALIZACJA ROKU

Infrastruktura
kolejowa

Laureat

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor
Modernizacja trasy Sadowne-Czyżew, części trasy Rail Baltica

www.intercor.eu

Wyróżnienie

Konsorcjum
MERX i T4B

Modernizacja dworca kolejowego w Czeremsze

Torpol SA

Modernizacja linii E20 na odcinku Konin-Kutno

www.torpol.pl

Trakcja PRKiI SA

Modernizacja stacji Terespol

grupatrakcja

SPÓŁKA BUDOWLANA ROKU

Laureat

Budimex SA

www.budimex.pl

Wyróżnienie

Kajima Poland

www.kajima.pl

LIDER TECHNOLOGII

Laureat

HB Reavis Poland

www.hbreavis.com

Wyróżnienie

Ghelamco Poland

www.ghelamco.com

Skanska Property Poland

www.skanska.pl

LIDER
BEZPIECZEŃSTWA

Laureat

Layher

www.layher.pl

Doka Polska

www.doka.com

HOCHTIEF Polska SA

www.hochtief.pl

Mota-Engil Central Europe SA

mota-engil-ce

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Laureat

Górażdże Cement SA

www.gorazdze.pl

ULMA Construction Polska SA

ulmaconstruction

DORADCA ROKU

Laureat

KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

www.kklw.pl

Wyróżnienie

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

www.wkb.pl

PODMIOT
FINANSUJĄCY ROKU

Laureat

Bank Gospodarstwa Krajowego

www.bgk.pl

Bank Pekao SA

www.pekao.com.pl

ING Bank Śląski SA

www.ing.pl

PKO Bank Polski SA

www.pkobp.pl

LIDER EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ

Laureat

Unibep SA

www.unibep.pl

Wyróżnienie

Polimex-Mostostal SA

polimex-mostostal

F.B.I Tabud SA

www.fbitasbud.pl

Mostostal Puławy SA

mostostal-pulawy

OSOBOWOŚĆ BRANŻY

Laureat

Leszek Marek Gołąbiecki

Prezes Zarządu,
Unibep SA

Laureat

Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu,
PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Łukasz Marcinkiewicz

Dyrektor Zarządzający,
LH Engineering

Alfred Watzl

Członek Zarządu,
STRABAG SE

Lokalizacja

 

 

Poprzednie edycje

Kontakt

Partnerstwo:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Uczestnictwo:
Olga Suchecka
olga.suchecka@executiveclub.pl
tel: +48 516-188-118

Media:
Eliza Stańczyk
eliza.stanczyk@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-421

Patronaty:
Anna Karasińska
anna.karasinska@executiveclub.pl
tel: +48 517-961-426