Relacja z XIV edycji konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo!

21 marca w hotelu Sheraton Grand Warsaw miała miejsce XIV edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Podczas czterech paneli dyskusyjnych oraz trzech prezentacji, zaproszeni eksperci omówili najważniejsze kwestie dotyczące sektora budowlanego, kolejowego, transportowego oraz infrastrukturalnego. Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta gala podczas której rozdane zostały “Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w branżach. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Wydarzenie zainaugurowało wystąpienie gościa specjalnego – dr hab. Waldemara Rogowskiego – Głównego Analityka, Grupy BIK, który omówił kwestie związane z sytuacją na rynku kredytów mieszkaniowych i jej wpływu na rynek mieszkaniowy. Przedstawił również aktualną sytuację na rynku kredytów hipotecznych, wskazując na trendy i prognozy dotyczące ich dostępności i kosztów.

Po wystąpieniu płynnie przeszliśmy do pierwszego panelu dyskusyjnego pt. “Zamówienia publiczne”, którego moderatorem była Pani Anna Prigan, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy. Udział w dyskusji wzięli: Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Menedżer w Departamencie Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Jan Styliński, Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Przemysław Szulfer, Dyrektor ds. Skarbowości i Administracji, Warbud, Bartosz Tokarski, Lider Techniki Finansowej, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB. 

Eksperci poddali pod dyskusję nowelizację prawa zamówień publicznych, komentując jednocześnie kondycję polskiego budownictwa. Zgodnie z opinią prelegentów, w celu realizacji inwestycji publicznych, trzeba podołać wyzwaniom związanym z sytuacją na rynku. W tym kontekście, prelegenci omówili kwestię waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy wobec wzrostów cen oraz warunki umożliwiające dokończenie rozpoczętych projektów, aby firmy nie musiały schodzić z placu budowy. Mówcy jednogłośnie podkreślili, że efektywna współpraca między sektorem publicznym i prywatnym w postaci PPP stanowi skuteczną metodę na pozyskanie środków na rozwój polskiej infrastruktury. Jednakże, aby wykorzystać tę metodę w pełni, konieczne jest dokładne zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych. 

Po krótkiej przerwie networkingowej swoją prezentację pt. „Model, koszty i czas – korzyści łączenia danych w metodologii 5D BIM” przedstawiła Ewa Giniewska – Business Development Executive MTWO, SoftwareOne. W wystąpieniu zaprezentowała praktyczne przykłady zastosowania tej metodologii w projektach budowlanych, pokazując korzyści wynikające z jej stosowania, takie jak minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów i opóźnień, a także redukcja kosztów. Ponadto, podkreśliła znaczenie zastosowania odpowiedniego oprogramowania oraz umiejętności pracy z danymi dla efektywnego wykorzystania tej metodologii.

Po wystąpieniu Pani Ewy, przyszedł czas na drugi panel dyskusyjny pt. „Infrastruktura drogowa”, którego moderatorem był dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Systemów Zarządzania. Udział w dyskusji wzięli: Jakub Saloni, CEO, Menard, Kamil Simka, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Regionu Północ, Eurovia Polska, Michał Ziajowski, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający LSO, Aebi Schmidt, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dyskusja dotyczyła między innymi możliwości uniknięcia zapaści w budownictwie, związanej z niedoborem funduszy oraz wykwalifikowanych pracowników. W trakcie dyskusji poruszono także kwestię rosnących kosztów budowy, w tym kosztów materiałów oraz wysokich wynagrodzeń pracowników branży budowlanej. Panel ten pozwolił na zidentyfikowanie problemów oraz szans związanych z przyszłością polskiego budownictwa infrastrukturalnego. Dyskusja pokazała, że w branży budowlanej istnieją trudności, ale także możliwości rozwoju, które należy wykorzystać w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. 

Po przerwie lunchowej nadszedł czas na panel trzeci: “Infrastruktura kolejowa i transport”.  Moderator dyskusji Maciej Ziomek, CFA, EY Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Associate Partner, zaprosił na scenę panelistów, wśród których byli: dr inż. Jerzy Lejk, Prezes Zarządu, Metro Warszawskie, dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja “Pro Kolej”, Artur Martyniuk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polregio, Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu, PKP Intercity, Marcin Trela, Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego.

Podczas dyskusji panelowej omawiano program Kolej Plus i jego wpływ na rozwój kolei oraz to, czy inwestycje wpłyną na wzrost komfortu podróży pasażerów i pomogą w walce z wykluczeniem komunikacyjnym. Dyskutowano także na temat potrzeb i kierunków inwestycji w kolei, finansowania i budowy nowych trakcji, inwestycji w tabor oraz punktów ich utrzymania. Ważnym tematem były także rozwiązania wspierające cyfrową transformację kolei. Eksperci próbowali odpowiedzi na pytanie jakie nowe technologie mogą przyczynić się do rozwoju zintegrowanej i bezpiecznej infrastruktury. Panel podsumowano dyskusją na temat sposobów zachęcania ludzi do korzystania z kolei oraz metra.

Po krótkiej przerwie networkingowej swoją prezentację pt. “Dlaczego podejmowanie decyzji w oparciu o dane jest drogą do sukcesu (wykorzystanie przewagi danych)” przedstawił Remigiusz Pyszka – Country Leader MTWO, SoftwareOne. W wystąpieniu podkreślił znaczenie wykorzystania danych w podejmowaniu decyzji biznesowych. Wskazał, że przewaga konkurencyjna w dzisiejszych czasach polega na umiejętności korzystania z danych i ich właściwej interpretacji. Zwrócił również uwagę na istotę cyberbezpieczeństwa w kontekście przechowywania i wykorzystywania danych oraz na znaczenie odpowiedniego zarządzania nimi. 

Czwartą, ostatnią w tym dniu dyskusję panelową pt. “Zielone budownictwo” moderowała Pani Aleksandra Przywózka, Architektka i Project Manager w APA Wojciechowski Architekci, doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Ekspertami ostatniego panelu byli: Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk, V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny F.B.I. TASBUD, Prezes Zarządu TASBUD SVERIGE AB, Maciej Kopański, Investment Director, Baltcap, Łukasz Marcinkiewicz, Dyrektor Generalny LHE i Rozwiązań dla Infrastruktury Lafarge, Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dr inż. Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group.

Eksperci omówili korzyści wynikające z transformacji sektora budownictwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Podniesienie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie OZE są kluczowymi wymaganiami dla osiągnięcia celów środowiskowych. Poruszono również temat zmian na rynku materiałów budowlanych w związku z wymogami dekarbonizacji oraz cele, jakie producenci materiałów budowlanych stawiają sobie w kontekście ochrony środowiska.

Wyniki konkursu Diamenty Infrastruktury i Budownictwa 2023

Po zakończeniu części merytorycznej konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo przyszedł czas na wieczorną galę, którą uroczyście otworzyli Beata Radomska – CEO, Executive Club. oraz prof. dr hab. Michał Kleiber – Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Unesco, Kawaler Orderu Orła Białego.

Punktem kulminacyjnym Gali było rozdanie statuetek, w 9 Kategoriach Konkursowych, które uhonorowały najlepsze przedsiębiorstwa oraz wybitnych menedżerów i liderów biznesu.

Dodatkowo wręczona została 1 nagroda specjalna: Firma odpowiedzialna społecznie.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

REALIZACJA ROKU:

Budownictwo kubaturowe:
Laureat: Warbud

Wyróżnienie: Unibep

Budownictwo drogowa:
Laureat: Strabag

Wyróżnienie: Eurovia

DORADCA TECHNICZNY ROKU:

Sweco Polska

LIDER CHEMII BUDOWLANEJ:

Sika Poland

LIDER ZIELONEGO BUDOWNICTWA:

Laureat: Lafarge

Wyróżnienie: ONDE

DORADCA ROKU:

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

LIDER USŁUG FINANSOWYCH DLA BUDOWNICTWA:

Sektor Bankowy
Laureat: Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyróżnienie: Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Sektor Ubezpieczeniowy
Uniqa

SPÓŁKA KOLEJOWA ROKU:

Metro Warszawskie

SPÓŁKA BUDOWLANA ROKU:

Mirbud

OSOBOWOŚĆ ROKU:

Osobowość Roku – Sektor Kolejowy
Artur Martyniuk, Prezes Zarządu Polregio S.A.

Osobowość Roku – Sektor Budowlany
Nicolas Depret, Prezes Zarządu Eurovia oraz Warbud

NAGRODA SPECJALNA: Firma odpowiedzialna społecznie

PKP Intercity

Last Updated on 14 kwietnia 2023 by Janusz Gil

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *