nagłówek strony konferencji 2b

18 października 2023, Sheraton Grand Warsaw

“Green Industry Summit” to kontynuacja konferencji przemysłowej “Top Industry Summit”. Obecna edycja skupia się na wyzwaniach jakie są stawiane przed sektorem przemysłowym oraz logistyką w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W wybitnym gronie prelegentów i uczestników przeanalizujemy zagadnienia związane z optymalizacją procesów produkcyjnych, logistyką, transformacją sektora energetycznego oraz budowlanego w kierunku neutralności klimatycznej. Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia “Diamentów Green Industry”. Uhonorowane w ten sposób zostaną najlepsze inwestycje i najbardziej wyróżniające się firmy, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki.

PROGRAM

KONFERENCJA

09:30

Rejestracja Gości

10:00

Otwarcie konferencji

10:10

Wystąpienie inauguracyjne: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

„Budownictwo cyrkularne”

10:30

Wystąpienie: Dominika Bagińska-Chyłek – Koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych, Kierownik Działu Regulacji i Wyzwań Technologicznych, Łukasiewicz ORGMASZ

„Przemysł 5.0 na Horyzoncie”

10:45

Panel 1: GOZ w przemyśle

 • Potencjał gospodarki obiegu zamkniętego w przemyśle. Jak projektować cykl życia produktów by były jak najbardziej neutralne klimatycznie?
 • Jak efektywnie zsynchronizować technologie w fabryce? Czy można zwiększyć wydajność procesów produkcji, ale też wytwarzać z większym poszanowaniem środowiska?
 • Wdrażanie zasad GOZ a wydajniejszy recykling. Efektywne wykorzystanie surowców wtórnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, inwestycje w nowe technologie recyklingu chemicznego.
 • Przemysł cementowy jako ważne ogniwo GOZ. W jakim stopniu zaawansowane technologie pozwalają zagospodarowywać odpady do produkcji materiałów budowlanych?
 • Zaangażowanie banków w przedsięwzięcia związane z OZE i transformacją energetyczną. Rola państwowych instytucji we wsparciu inicjatyw ekologicznych dla przemysłu.

11:45

Przerwa networkingowa

12:15

Case study: Remigiusz Pyszka – Krajowy Lider MTWO Construction Cloud, SoftwareOne 

„Dążenie do Zrównoważonej Przyszłości: Wspólne Wyzwania i Działania”

12:30

Panel 2: Zielona logistyka

 • Jak osiągnąć równowagę między celami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi poprzez odpowiednie skoordynowanie procesów w logistyce?

 • Jak zintegrować działania związane z przepływem produktów w łańcuchu dostaw aby logistyka była jak najbardziej neutralna klimatycznie?

 • GOZ w łańcuchu dostaw. Jak domknąć obieg od zakupu surowców, poprzez produkcję, dystrybucję i logistykę zwrotów?

 • Na czym polega ekologia w transporcie? Praktyczne rozwiązania aby transport był zrównoważony, zielony i przyjazny dla środowiska?

13:30

Przerwa lunchowa

14:30

Panel 3: Przemysł na drodze do zeroemisyjności

 • Kluczowe dla zielonej transformacji w Polsce jest przejście przemysłu na OZE. Jak przygotować przedsiębiorstwo do wejścia na drogę zeroemisyjności?

 • Zielona energia dla przemysłu. Jak optymalizować koszty związane z zużyciem energii? Jaka jest rola magazynów energii?

 • Przechodzenie na zieloną energię a modernizacja instalacji i infrastruktury elektroenergetycznej. Co z systemem zachęt i dopłat dla przemysłu?.

 • Ekologiczna fabryka przyszłości. Nowe technologie a oszczędność energii. Jakie najnowocześniejsze rozwiązania umożliwiają lepsze gospodarowanie energią elektryczną, kontrolę zużycia, minimalizowanie strat?

 • Finansowanie zielonej transformacji i wyzwania w obszarze raportowania pozafinansowego. Jak banki wspierają transformację systemu energetycznego w Polsce?

GALA DIAMENTÓW GREEN INDUSTRY

19:30

Rejestracja na Galę i Networking Cocktail

20:00

Uroczyste Otwarcie Gali

20:05

Wystąpienie

20:15

Ceremonia wręczenia nagród „Diamenty Green Industry”

21:35

Wieczorny bankiet i koncert zespołu muzycznego

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Prelegenci

Panel 1: GOZ w przemyśle

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

prof. dr hab. inż. dr Krzysztof Pikoń Stanowisko: profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Opadów. Specjalizacja: gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, energetyczne wykorzystanie odpadów, odnawialne źródła energii, analizy środowiskowe oraz zarządzanie projektami Na Politechnice Śląskiej wykłada m.in przedmioty takie jak: gospodarka o obiegu zamkniętym, ocena oddziaływania na środowisko w pełnym cyklu życia (LCA), zarządzanie projektami itp. Studia magisterskie ukończył w 1993 roku na Wydziale Energetycznym Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego. Pracę doktorską obronił w 1999 roku, a w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 2020 tytuł profesora i stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Śląskiej. Był uczestnikiem ponad 40 i kierownikiem ponad 20 projektów naukowych i wdrożeniowych, w tym 4 projektów europejskich, z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, energii odnawialnej, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami oraz kilku międzynarodowych projektów edukacyjnych. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym ponad 50 w prestiżowych czasopismach zagranicznych z tzw. Listy filadelfijskiej. Jest autorem m.in. książek: Gospodarka o obiegu zamkniętym w ujęciu holistycznym, Model wielokryterialnej analizy środowiskowej złożonych systemów technologicznych oraz współautorem Handbook of clean energy systems wydanej przez Wydawnictwo John Wiley & Sons. Jest autorem kilku publikacji pedagogicznych związanych z edukacją zorientowaną na wyzwania, uczeniem się opartym na projektach i nauczaniem przypadków. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2019) oraz wieloma Nagrodami Rektorów za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i pedagogiczne. Był dyrektorem programu Energy Transition w EIT Innoenergy (w konsorcjum z 13 uniwersytetami z krajów Unii Europejskiej). Uzyskał międzynarodowy certyfikat zarządzania PRINCE2 oraz Agile PM. Uczestniczył również w wielu szkoleniach, m.in. English Medium Instruction w UPC w Barcelonie, Case Teaching na Harvard University i ESADE Business School, a także w szeregu szkoleń takich jak Problem Solving, Design Thinking i innych miękkich umiejętnościach.

Dr inż. Katarzyna Jakubowska-Gawlik

Dr inż. Katarzyna Jakubowska-Gawlik

Kierownik Działu Opakowań Foliowych,
Animex Foods

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologii żywności i żywienia. W grupie Smithfield Polska, jako Kierownik Działu Opakowań Foliowych Animex Foods, zarządza zakupami materiałów foliowych, jak również wprowadza innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu i obniżenia wagi opakowań. Z uwagi na wykształcenie i w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie w organizacji nadzoruje również projekty związane z jakością wyrobów gotowych. Jako reprezentantka Animex Foods ściśle współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie również prowadzi działalność edukacyjną jako wykładowca. Ponadto, w wolnym czasie aktywnie udziela się jako prelegent na uczelniach krajowych i zagranicznych. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności.

Dariusz Jasak

Dariusz Jasak

Prezes Zarządu,
Seen Technologie

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania obrazów medycznych w University Hospital College w Londynie. Od 1991 związany z Siemens Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje Dyrektora Sprzedaży w Biurze Medycyny , a następnie Dyrektora Branży Industrial Solutions & Services. Odpowiedzialny za stworzenie oferty i potencjału wykonawczego „pod-klucz” rozwiązań Siemens dla przemysłu. W roku 2009 obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Veolia Water Technologies Sp. zo.o., będącej częścią francuskiego koncernu Veolia Environment.   W roku 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. lidera na rynku uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Polsce.

Radosław Kwiecień

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu,
Bank Gospodarstwa Krajowego

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego od 2016, obszar zarządzania ryzykiem Radosław Kwiecień jest związany z sektorem finansowym całe życie zawodowe. Od 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BGŻ BNP Paribas). W latach 2012 – 2016 odpowiadał za operacje banku. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Realizował projekty integracyjne banków podczas łączenia dwóch odrębnych organizacji. Wdrażał nowe systemy informatyczne dotyczące operacji bankowych oraz scentralizował procesy zarządcze w obszarze operacji. Wdrażał również outsourcing wielu procesów bankowych. Zaowocowało to zmniejszeniem kosztów oraz poprawieniem produktywności, efektywności i jakości pracy. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia podyplomowe z controllingu oraz inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Na tej uczelni uzyskał ponadto dyplom Executive MBA. Czas wolny lubi spędzać aktywnie. Najbardziej fascynują go góry, które zdobywa na nogach, nartach i rowerze. Drugą namiętnością jest muzyka, której najbardziej lubi słuchać na żywo, dlatego często uczestniczy w koncertach i festiwalach. Dobra literatura towarzyszy mu praktycznie codziennie - gdy nie ma czasu czytać, słucha audiobooków w drodze do pracy, biegając czy jeżdżąc na rowerze.

Andrzej Losor

Andrzej Losor

Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu,
Górażdże Cement

Z Grupą Górażdże związany od ponad 15 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w strukturach sprzedażowych, pełniąc m.in. funkcję szefa regionu sprzedaży. W latach 2003-2008 pełnił funkcję konsultanta ds. sprzedaży z ramienia koncernu HeidelbergCement Group na Ukrainie, odpowiadając za budowę zespołu sprzedażowego i procesy sprzedażowego. Podobną rolę pełnił w latach 2011-2012 w Kazachstanie. Od 2020 roku jest członkiem zarządu Górażdże Cement SA, pełniąc funkcję dyrektora rozwoju sprzedaży i marketingu. Jest aktywnie zaangażowany w prace stowarzyszeń branżowych m.in. Stowarzyszenia Producentów Cementu i Polish Green Building Council. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także prestiżowych międzynarodowych programów rozwojowych. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania procesami sprzedażowymi, doświadczeniami klientów, zarzadzania zmianą i ESG, a także trenerem biznesu.

Michał Mikołajczyk

Michał Mikołajczyk

Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

Michał Mikołajczyk – prawnik, wolontariusz i pracownik Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, studia podyplomowe w zakresie CSR na Akademii L. Koźmińskiego. Od 2004 roku związany z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Autor wielu projektów i akcji promujących segregację odpadów i świadome zakupy np. ogólnopolskiej kampanii „Dzień bez Śmiecenia”. Organizator przedsięwzięć z zakresu „zielonego CSR-u” prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców, samorząd, firmy gospodarki odpadami, organizacje pozarządowe. Od 2009 roku dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, od 2014 prokurent. Uczestnik prac nad Circural Economy Package prowadzonych przez BusinessEurope w Brukseli oraz nad koncepcją gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. Prelegent i panelista licznych konferencji i seminariów dotyczących m.in. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i Agendy ONZ 2030.

Panel 2: Zielona logistyka

Przemysław Piętak

Przemysław Piętak

Supply Chain Advisory Director,
CBRE

Piotr Iwo Chmielewski

Piotr Iwo Chmielewski

Członek Zarządu,
ROHLIG SUUS Logistics

Członek Zarządu od 2020 roku, w firmie odpowiedzialny jest za wszystkie kwestie związane z rozwojem, nadzoruje obszar sprzedaży, technologii (start-upy), projektów, marketingu i komunikacji oraz ekspansji międzynarodowej. Ukończył z wyróżnieniem Cass Business School of London, następnie przez pięć lat zdobywał doświadczenie w doradztwie strategicznym. Pracował dla administracji publicznej oraz doradzał wielu firmom w Europie w sektorach FMCG, finanse, energetyka, retail i funduszy private equity.

Andrzej Bułka

Andrzej Bułka

Prezes Zarządu,
Fracht FWO Polska

Z branżą TSL związany od 25 lat. W roku 2010 stanął na czele spółki Fracht FWO Polska jako jej dyrektor zarządzający, a od roku 2019 jest Prezesem zarządu firmy. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako oficer marynarki handlowej, a następnie rozwijał karierę zawodową w międzynarodowych firmach logistycznych. Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył podyplomowe studia z psychologii przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Advanced Management Programme na IESE w Barcelonie. Ekspert ds. logistyki międzynarodowej, panelista i prelegent podczas konferencji i wydarzeń gospodarczych w kraju i zagranicą.

Maciej Włodarczyk

Maciej Włodarczyk

Chief Operating Officer,
LIBRA PARTNERS

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony Manager, posiadający wiedzę i praktykę potwierdzoną w branżach: paliwowej, tworzyw sztucznych, farmaceutycznej – wyrobów medycznych oraz automotive. Obejmował funkcje Prezesa Zarządu oraz Prokurenta w spółkach transportowych, paliwowych i w branży produkcji wyrobów medycznych. Współzałożyciel i Chief Operating Officer w LIBRA PARTNERS, firmie produkującej innowacyjne palety z tworzywa sztucznego pozyskanego z recyklingu.

Michał Brzozowski

Michał Brzozowski

Prezes Zarządu,
Metroplan Polska

Posiada szerokie doświadczenie w realizacji dużych, międzynarodowych projektów przemysłowych, zwłaszcza w zakresie rozwoju nowych lokalizacji, consultingu logistycznego, planowania i projektowania nowej infrastruktury produkcyjno-logistycznej, optymalizacji kosztów oraz kompleksowego zarządzania projektem. Zainteresowany wdrażaniem nowych strategii zarządzania i struktur organizacyjnych, a także negocjacjami i radzeniem sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami, w których znalezienie nowych rozwiązań wymaga opracowania innowacyjnych sposobów podejścia i procedur. Zarządzał wieloma dużymi projektami na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce i Azji, spotykając się z ogromnym zadowoleniem klientów. Odpowiada również za kierowanie zespołem architektów, inżynierów i konsultantów budownictwa oraz logistyki w polskim oddziale Metroplan Group w dwóch biurach, we Wrocławiu i w Warszawie. Absolwent Logistyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Adrian Stelmach

Adrian Stelmach

CEO,
EXPLITIA

Adrian Stelmach – CEO firmy EXPLITIA S.A., specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań informatycznych, które pomagają zakładom produkcyjnym usprawniać procesy, zwiększać efektywność i podnosić standardy bezpieczeństwa produktów. W firmie EXPLTIA S.A. odpowiada m.in. za obszary sprzedaży i marketingu. Absolwent Politechniki Śląskiej. Doradca w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej zakładów produkcyjnych, szczególnie w obszarach: traceability, automatycznego pomiaru KPI produkcji, zmniejszenia kosztów wytwórczych i optymalnego wykorzystania parku maszynowego. Autor niezliczonej liczby publikacji prasowych oraz szkoleń na temat identyfikowalności produkcji, a także rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i optymalizujących procesy produkcyjne.

Panel 3: Przemysł na drodze do zeroemisyjności

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej PG, Profesor, Katedra Elektroenergetyki Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska

Waldemar Kamrat – profesor tytularny, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej (kadencja: 2008–2012). Aktualnie Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej i profesor w Katedrze Elektroenergetyki /Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1977 r.) oraz Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego(1982 r.). Dyrektor Generalny Górnictwa III –go stopnia . Ukończył również studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washinghton DC. Jego pasją naukową jest rozwój energetyki i jej możliwości stymulowania rozwoju gospodarki. Specjalista ds. energetyki kompleksowej, łączącej w sobie trzy pojęcia - elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa. Od ponad 40 lat związany z Politechniką Gdańską, ale równolegle przez wiele lat pracował w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne (w kraju i zagranicą). Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych w przemyśle, szczególnie energetycznym( w zarządach i radach nadzorczych dużych firm energetycznych. Autor 4 monografii i ok. 250 publikacji i opracowań naukowych w zakresie elektroenergetyki i gospodarki energetycznej.

Remigiusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający,
Qair Polska

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. oraz w Pile Elbud S.A., specjalizującej się w budowie infrastruktury elektroenergetycznej. Ponadto przez wiele lat był kluczową postacią w grupie FORTUM, gdzie pełnił rolę Executive Directora odpowiedzialnego m.in. za optymalizację procesów i opiekę nad aktywami. Jest także założycielem i Prezesem think tanku Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) z siedzibą we Wrocławiu, co potwierdza jego zaangażowanie w pracach nad tworzeniem strategii transformacji energetycznej, bezpieczeństwem energetycznym i innymi kluczowymi aspektami sektora energetycznego w Polsce. Posiada również cenne doświadczenie w pracy w radach nadzorczych spółek giełdowych, w tym tak znaczących firm jak ORLEN SA, Tauron Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz EnergiaPro S.A. Ponadto pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w organizacji Pracodawcy RP oraz był członkiem Rady Dyrektorów EURELECTRIC – europejskiego stowarzyszenia firm energetycznych.

Dariusz Jasak

Dariusz Jasak

Prezes Zarządu,
Seen Technologie

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania obrazów medycznych w University Hospital College w Londynie. Od 1991 związany z Siemens Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje Dyrektora Sprzedaży w Biurze Medycyny , a następnie Dyrektora Branży Industrial Solutions & Services. Odpowiedzialny za stworzenie oferty i potencjału wykonawczego „pod-klucz” rozwiązań Siemens dla przemysłu. W roku 2009 obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Veolia Water Technologies Sp. zo.o., będącej częścią francuskiego koncernu Veolia Environment.   W roku 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. lidera na rynku uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Polsce.

Rafał Bednarek

Rafał Bednarek

Wiceprezes Zarządu,
BIK

Od 2012 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. i nadzoruje Pion Biznesu Bankowego i Detalicznego. Odpowiada za rozwój biznesu z bankami, firmami leasingowymi oraz faktoringowymi jak również za biznes w obszarze klientów indywidualnych. Jest równocześnie członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor S.A. Od początku swojej pracy zawodowej związany był z bankowością (Wielkopolski Bank Kredytowy, Bank Zachodni WBK), pracując początkowo w obszarze bankowości inwestycyjnej a następnie w obszarach biznesu detalicznego i zarządzania ryzykiem kredytowym. Sprawował między innymi funkcje: dyrektora Departamentu Kapitałowego, dyrektora Centrum Bankowości Hipotecznej oraz dyrektora Departamentu Rozwoju i Wsparcia Kredytowego. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych i doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ekonomii i rynków kapitałowych, jak również studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie służby zagranicznej i międzynarodowej.

Aleksandra Stępniak

Aleksandra Stępniak

Public Affairs Manager,
VELUX Polska

Od ponad 16 lat zawodowo związana z tematami zmian klimatu, ubóstwa energetycznego, OZE, jakości powietrza i efektywności energetycznej. Autorka licznych artykułów i raportów podejmujących te zagadnienia. Przez ponad 6 lat konsultantka ds efektywności energetycznej w Danfoss Poland odpowiedzialna za Public Affairs w Polsce i regionie Europy Wschodniej, m.in. poprzez współpracę z organizacjami branżowymi, pozarządowymi, przedstawicielami administracji publicznej na poziomie krajowym i lokalnym. Ekspertka i członkini założycielka Stowarzyszenia Fala Renowacji. Wcześniej, przez ponad 10 lat, aktywnie działała w obszarze NGO, współpracując z samorządami i przedstawicielami społeczności lokalnych.

 Michał Marona

Michał Marona

Country Manager,
SolarEdge Polska

Absolwent Politechniki Śląskiej, wydziału Inżynierii Materiałowej oraz studiów podyplomowych z zakresu „Inwestycji w Odnawialne Źródła Energii”, zorganizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Energii Odnawialnej w Warszawie. Ponad 10 lat doświadczenia w branży fotowoltaicznej jako handlowiec, doradca techniczno-handlowy, trener, konsultant. Pracował dla wiodących producentów komponentów do systemów fotowoltaicznych. Obecnie pracuje dla SolarEdge Technology – firmy, która stawia za cel zrewolucjonizowanie przemysłu fotowoltaicznego. W firmie SolarEdge jest Country Managerem odpowiedzialnym za rozwój firmy w Polsce.

Wystąpienia

Dominika Bagińska-Chyłek

Dominika Bagińska-Chyłek

Zastępca Kierownika, Dział Regulacji i Wyzwań Technologicznych, Łukasiewicz ORGMASZ

Remigiusz Pyszka

Remigiusz Pyszka

Krajowy Lider MTWO Construction Cloud,
SoftwareOne

Absolwent MBA, CIM, Project Managementu oraz Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej. Pasjonat i promotor nowych technologii, w tym transformacji cyfrowej z ponad dwudziestoletnim (20) doświadczeniem w zarządzaniu rozwojem rynku produktów specjalistycznych. Obecnie wspiera firmy w tematyce transformacji cyfrowej, rozwiązań w chmurze, zarządzaniu danymi oraz zarządzaniu zmianą.

Diamenty Green Industry to prestiżowe statuetki mające na celu uhonorowanie tych spółek i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny wyróżnili się na polskiej scenie przemysłowej i osiągnęli sukces w nowej rzeczywistości gospodarczej. Ideą Diamentów jest promowanie najnowszych i innowacyjnych technologii poprzez nagrodzenie reprezentantów biznesu wdrażających aktualne trendy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich podmiotów realizujących projekty z sektora przemysłowego.

Lokalizacja

Relacje z Konferencji

Kontakt

Współpraca Partnerska
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Karla Głodek
karla.glodek@executiveclub.pl
tel: +48 530-306-046
Uczestnictwo:
Adrianna Szewczyk
adrianna.szewczyk@executiveclub.pl
tel: +48 509-844-278
Media i Patronaty:
Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577