18 października 2023, Sheraton Grand Warsaw

“Green Industry Summit” to kontynuacja konferencji przemysłowej “Top Industry Summit”. Obecna edycja skupia się na wyzwaniach jakie są stawiane przed sektorem przemysłowym oraz logistyką w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W wybitnym gronie prelegentów i uczestników przeanalizujemy zagadnienia związane z optymalizacją procesów produkcyjnych, logistyką, transformacją sektora energetycznego oraz budowlanego w kierunku neutralności klimatycznej. Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia “Diamentów Green Industry”. Uhonorowane w ten sposób zostaną najlepsze inwestycje i najbardziej wyróżniające się firmy, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki.

Program

KONFERENCJA

 • Dlaczego technologie oparte o AI, rozbudowane bazy danych oraz przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) pozwalają na zrównoważony rozwój produkcji?
 • Nowe technologie a oszczędność energii. Jakie najnowocześniejsze rozwiązania umożliwiają lepsze gospodarowanie energią elektryczną, kontrolę zużycia, minimalizowanie strat?
 • Jak efektywnie zsynchronizować technologie w zielonej fabryce przyszłości? Czy można zwiększyć wydajność produkcji, ale też wytwarzać z większym poszanowaniem środowiska?
 • Cyfryzacja, automatyzacja i digitalizacja procesów produkcji. Czy zmniejszy koszty, zwiększy wydajność oraz przyczyni się do znacznego wzrostu jakości?
 • Jakie są główne wyzwania i przeszkody, z jakimi boryka się przemysł w obszarze zielonej transformacji?

 • Innowacyjne rozwiązania technologiczne usprawniające procesy produkcyjne, które wspierają dekarbonizację przemysłu.

 • Jak wykorzystuje się sztuczną inteligencję w produkcji aby była bardziej ekologiczna?

 • Biznes i nauka razem dla ekologii. Nowe możliwości współpracy między sektorem R&D a przemysłem 4.0.

 • Jak osiągnąć równowagę pomiędzy celami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi poprzez odpowiednie skoordynowanie procesów w logistyce?
 • Jak zintegrować działania związane z przepływem produktów w łańcuchu dostaw aby logistyka była jak najbardziej neutralna klimatycznie?
 • GOZ w łańcuchu dostaw. Jak domknąć obieg od zakupu surowców, poprzez produkcję, dystrybucję i logistykę zwrotów?
 • Na czym polega ekologia w transporcie? Praktyczne rozwiązania aby transport był zrównoważony, zielony i przyjazny dla środowiska?
 • Kluczowe dla zielonej transformacji w Polsce jest przejście przemysłu na OZE. Jak przygotować przedsiębiorstwo do wejścia na drogę zeroemisyjności?

 • Zielona energia dla przemysłu. Jak optymalizować koszty związane z zużyciem energii? Jaka jest rola magazynów energii?

 • Przechodzenia na zieloną energię a modernizacja instalacji i infrastruktury elektroenergetycznej. Co z systemem zachęt i dopłat dla przemysłu?

 • Zaangażowanie banków w przedsięwzięcia związane z OZE i transformacją energetyczną. Rola państwowych instytucji we wsparciu inicjatyw ekologicznych dla przemysłu.

GALA DIAMENTÓW GREEN INDUSTRY

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Prelegenci poprzedniej edycji

PANEL 1 
Zielona Transformacja Przemysłu w kierunku GOZ
 Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Politechnika Warszawska,
Wydział Mechaniczny Technologiczny

Profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji gdzie pełni od 2012 roku również funkcję dziekana. W latach 2002-2016 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, którą kierował przez dziesięć lat pełniąc funkcję rektora.Urodził się w 1948 roku w Lublinie. Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (obecnie Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej uzyskując w 1973 roku dyplom magistra inżyniera, a potem kolejno stopnie: doktora nauk technicznych w 1981 roku i doktora habilitowanego w 1991 roku. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w lutym 2015 roku. Wykształcił wielu inżynierów i magistrów inżynierów, wypromował ośmiu doktorów. Poza Politechniką Warszawską i PWSZ Ciechanowie wykładał lub prowadził badania naukowe na kilku uczelniach europejskich oraz w Japonii, Chinach i Tanzanii.Prof. A. Kolasa jest autorem ponad stu sześćdziesięciu prac opublikowanych w kraju i zagranicą, wielu ekspertyz i projektów oraz ponad czterdziestu wdrożeń przemysłowych z zakresu spawalnictwa. Jest członkiem rad naukowych oraz kilku towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowo-technicznych w kraju i zagranicą. Posiada dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE. Oprócz pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracach organizacji działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju.Za całokształt pracy został odznaczony m. in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SIMP, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, Medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego przyznawanym za wybitne osiągnięcia dla rozwoju spawalnictwa w Polsce, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Mazowsza” oraz honorowymi tytułami zasłużony dla miast Ciechanowa i Mławy.

Łukasz Dominiak

Łukasz Dominiak

Dyrektor ds. Public i Government Relations, Animex

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Dyrektor ds. Public i Government Relations w Smithfield Polska, z którym związany jest od 2019 roku. Do jego głównych zadań należy reprezentacja firmy na szczeblu centralnym i lokalnym, działania w zakresie public affairs oraz media relations. Jest odpowiedzialny za kooperację z administracją krajową oraz koordynację współpracy międzynarodowej, w tym aktywną współpracę z Komisją Europejską oraz unijnymi organizacjami branżowymi sektora mięsnego UECBV, AVEC i CLITRAVI. W organizacji kieruje również zespołem ds. Zrównoważonego Rozwoju, którego założenia oparte są o cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jest aktywnym członkiem zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, w której do 2019 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego, odpowiedzialnego za rozwój polskiej branży drobiarskiej, w kraju i zagranicą. Do jego zadań należało m.in. pozyskiwanie nowych rynków, realizacja projektów promocyjnych oraz współpraca międzynarodowa, w tym kooperacja z IPC (Internationl Poultry Council) czy podmiotami unijnymi. Wcześniej związany ze Związkiem Polskie Mięso, gdzie pełnił rolę Dyrektora Biura Zarządu i Specjalisty ds. Rynku i Stosunków Międzynarodowych. Doświadczenie zdobywał także w firmie brokerskiej REFCO na giełdzie towarowej Chicago Mercantile Exchange w USA.

Katarzyna Mroczkowska

Katarzyna Mroczkowska

Marketing Lead for Central, East and South Europe, HMD Global

Manager z ponad 15 letnią praktyką w marketingu i reklamie między innymi w branży Telco, IT. Doświadczenie zdobywała pracując dla międzynarodowych korporacji jak Nokia czy Microsoft gdzie odpowiadała za całość komunikacji i kampanie konsumenckie 360 oraz działania B2B. Jako mentor pracowała ze startupami edu-tech. Aktualnie zarządza marketingiem w regionie CEE oraz Europie południowej w HMD Global OY. Firma odpowiada za produkcję i sprzedaż telefonów NOKIA oraz oferuje własne rozwiązania z zakresu Enterprise Mobility Managment (EMM) oraz IoT Connectivity proponując klientom korporacyjnym pełne i bezpieczne środowisko pracy zdalnej. HMD Global obok oferty nowoczesnych i trwałych urządzeń mobilnych oraz bezpieczeństwa stawia na zrównoważony rozwój i ekologię.

Iwona Jacaszek-Pruś

Iwona Jacaszek-Pruś

Dyrektorka ds. korporacyjnych, Kompania Piwowarska

Związana z Kompanią Piwowarską SA od 2017 r. członkini zespołu zarządzającego firmy, dyrektorka ds. korporacyjnych. Zarządza zespołem odpowiedzialnym za komunikację wewnętrzną, zewnętrzną, public relations, reputację firmy i zrównoważony rozwój. W latach 2003-2016 pełniła podobne funkcje jako członkini zespołu zarządzającego Coca-Cola HBC Polska. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla British-American Tobacco Polska, agencji Burson-Marsteller, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz firmy ABC Consulting. Prowadziła wykłady z dziedziny strategii marketingowych oraz zintegrowanej komunikacji marketingowej w ICAN Institute. Jest członkinią Komitetu Wykonawczego Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce. W latach 2004-2016 była członkinią Zarządu, a w latach 2010-2016 sprawowała funkcję wiceprezeski Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. W latach 2003-2016 była członkinią Rady Nadzorczej Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań SA, w latach 2006-2016 na stanowisku przewodniczącej Rady. Jest absolwentką handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Politechnika Warszawska,
wieloletni koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.

Artur Pollak

Artur Pollak

Prezes Zarządu,
APA Group

Prezes Zarządu APA Group, Członek Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz Członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Współtwórca Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy SINOTAIC. Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził kilkunastu projektom, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach. Twórca ultranowoczesnego showroomu technologicznego w Gliwicach APA Black House. Współpracował z takimi koncernami jak: VW, GM, 3M, Daimler, MAN, Roca czy Siemens.

PANEL 2
Budownictwo Neutralne Klimatycznie

Dr Bartosz Zamara

Dr Bartosz Zamara

Development Manager,
Trebbi Polska

Inżynier budownictwa, członek PIIB, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, odbył studia podyplomowe EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz Zarządzanie Projektami w Trinity College w Dublinie. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Radę Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Autor licznych publikacji o charakterze naukowym i branżowym. Entuzjasta digitalizacji procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem BIM i innych narzędzi informatycznych. Specjalizuje się w definiowaniu wartości i doborze rozwiązań technologicznych na poziomie strategicznym organizacji w odniesieniu do zachodzących w niej procesów wewnętrznych i interakcji z otoczeniem.

Adam Ambrozik

Adam Ambrozik

Senior Public Affairs Manager, CEE,
VELUX Polska

Kamil Kowalczyk

Kamil Kowalczyk

Dyrektor Sprzedaży,
Unihouse

Inżynier i doświadczony dyrektor sprzedaży. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej. Z segmentem budownictwa modułowego związany od ponad 10 lat. W tym czasie uczestniczył w kilkudziesięciu projektach, zarządzając zespołami sprzedażowymi, projektowymi i wykonawczymi. W spółce Unihouse odpowiada za pozyskanie kontraktów na rynku polskim.

Łukasz Marcinkiewicz

Łukasz Marcinkiewicz

Dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Lafarge w Polsce i Dyrektor Zarządzający LH Engineering

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Budownictwa, specjalizacja Budowa i Eksploatacja Autostrad. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie skomplikowanych projektów infrastrukturalnych – m.in. w projekcie budowy autostrady A2 między Strykowem i Warszawą, S5 obwodnicy Rawicza, DK16 Borki Wielkie – Mrągowo, S7 Płońsk – Czosnów, S2 Południowa Obwodnica Warszawy.

Dr inż. Maciej Skowroński

Dr inż. Maciej Skowroński

Wiceprezes Zarządu,
Metroplan Polska

Jacek Zychowicz

Jacek Zychowicz

Dyrektor ds. Technologii Betonu, Warbud Beton

Dr inż. nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii lądowej i transportu w specjalności konstrukcje żelbetowe. Rozprawę doktorską obronił na Wojskowej Akademii Technicznej z wyróżnieniem. Absolwent WAT na kierunku Budownictwo ze specjalnością budownictwo ogólne a także Politechniki Warszawskiej, gdzie studiował Inżynierię Środowiska o specjalizacji budownictwo wodne. Interesuje się tematem konstrukcji żelbetowych i badaniami materiałów budowlanych. Wykładowca i autor licznych publikacji poświęconych systemowi płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia betonu oraz wpływom dodatku popiołu lotnego na szczelność betonu z cementem hutniczym CEM IIIA 32. Z firmą WARBUD SA związany od 9 lat. Wieloletni kierownik laboratorium mieszanek betonowych w spółce Warbud Beton. Odpowiedzialny za spektrum technologii, badania nad niskoemisyjnością oraz jakość mieszanek. Kierownik budowy o bogatym doświadczeniu projektowym i wykonawczym. Realizował jedne z największych i najbardziej wymagających technicznie inwestycji w Polsce – wśród nich wysokościowce Varso Tower, Skyliner, Mennica Legacy Tower czy Złota 44 w Warszawie, jak również obiekty drogowo-mostowe, z autostradą A2 na odcinku B „Stryków – Konotopa” oraz drogą ekspresową S2 Wał Miedzeszyński - Węzeł Lubelska (Zadanie C) na czele. Obecnie, prowadzi wyjątkowo skomplikowany technologicznie projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, którego wizytówką jest autorski biały beton architektoniczny.

PANEL 3
Zrównoważony Transport i Logistyka

Przemysław Piętak

Przemysław Piętak

Supply Chain Advisory Director,
CBRE

Michał Brzozowski

Michał Brzozowski

Prezes Zarządu,
Metroplan Polska

Posiada szerokie doświadczenie w realizacji dużych, międzynarodowych projektów przemysłowych, zwłaszcza w zakresie rozwoju nowych lokalizacji, consultingu logistycznego, planowania i projektowania nowej infrastruktury produkcyjno-logistycznej, optymalizacji kosztów oraz kompleksowego zarządzania projektem. Zainteresowany wdrażaniem nowych strategii zarządzania i struktur organizacyjnych, a także negocjacjami i radzeniem sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami, w których znalezienie nowych rozwiązań wymaga opracowania innowacyjnych sposobów podejścia i procedur. Zarządzał wieloma dużymi projektami na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce i Azji, spotykając się z ogromnym zadowoleniem klientów. Odpowiada również za kierowanie zespołem architektów, inżynierów i konsultantów budownictwa oraz logistyki w polskim oddziale Metroplan Group w dwóch biurach, we Wrocławiu i w Warszawie. Absolwent Logistyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Piotr Chmielewski

Piotr Chmielewski

Członek Zarządu,
ROHLIG SUUS Logistics

Członek Zarządu od 2020 roku, w firmie odpowiedzialny jest za wszystkie kwestie związane z rozwojem, nadzoruje obszar sprzedaży, technologii (start-upy), projektów, marketingu i komunikacji oraz ekspansji międzynarodowej. Ukończył z wyróżnieniem Cass Business School of London, następnie przez pięć lat zdobywał doświadczenie w doradztwie strategicznym. Pracował dla administracji publicznej oraz doradzał wielu firmom w Europie w sektorach FMCG, finanse, energetyka, retail i funduszy private equity.

Monika Jarosik – Szmidt

Monika Jarosik – Szmidt

Key Account and Research & Development Manager,
ABC-Czepczyński

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 15 lat związana z branżą transportowo-spedycyjną, początkowo jako handlowiec/spedytor a następnie jako zarządzająca działem Spedycji w centrali firmy. Odpowiada za pozyskiwanie oraz obsługę przetargów klientów kluczowych z branży FMCG. Od kilku lat wspiera Zarząd w technologicznym rozwoju firmy a jako Kierownik B+R skutecznie wdraża automatyzację i optymalizację procesów biznesowych TSL.

Robert Neumann

Robert Neumann

Chief Quality Officer, Blulog

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wojciech Paprocki posiada od 2005 r. tytuł profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 15 lipca 1979 r. Od 1 lutego 2019 r. zajmuje stanowisko dyrektora Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności. Jest autorem i współautorem oraz redaktorem i współredaktorem licznych monografii naukowych i artykułów naukowych, a także materiałów o charakterze eksperckim oraz popularnonaukowym. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, w obszarze badań poświęconych wdrażaniu technologii cyfrowych, a także kształtowania gospodarki dążącej do zerowego bilansu emisji gazów cieplarnianych. Współpracuje z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych uczestnicząc w projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Od 1988 r. aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym, pełniąc funkcje w zarządach i radach nadzorczych, zarządczych i doradczych w wielu podmiotach w kraju i za granicą.

PANEL 4
Zielona Energia dla Przemysłu

Dr hab. Bolesław Rok

Dr hab. Bolesław Rok

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości I Etyki W Biznesie

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

Piotr Apollo

Piotr Apollo

Prezes Zarządu,
Tauron Nowe Technologie

Menedżer, audytor i ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmami w obszarze strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych, finansów, handlu oraz logistyki. Odpowiedzialny za koordynację dużych projektów marketingowych, biznesowych oraz organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym. Od 2016 roku związany grupą TAURON Polska Energia. Obecnie piastuje stanowisko prezesa zarządu TAURON Nowe Technologie.

Marta Głód

Marta Głód

Dyrektor ds. zakupu i rozwoju projektów PV,
OX2 Poland

Związana z energetyką odnawialną od 2007 roku, gdzie aktywnie brała udział w rozwoju farm wiatrowych w Polsce. Od 2017 roku zajmuje się projektami fotowoltaicznymi, w swoim doświadczeniu ma nadzorowanie pierwszych budowli farm fotowoltaicznych a od 2019 kieruje zespołem rozwijającym wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne. Z wykształcenia mgr inż. studiów na Akademii Rolniczej w Krakowie, podczas których pierwsze kroki w odnawialnych źródłach energii poczyniła w badaniach nad wierzbą energetyczną. Absolwentka Marketingu i Zarządzania studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Przemysław Janiszewski

Przemysław Janiszewski

Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego, UNIBEP

Absolwent Politechniki Białostockiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii oraz IESE Advanced Management Program w Barcelonie. Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w kraju i za granicą. Zajmował kluczowe stanowiska menedżerskie w takich firmach jak: Skanska, Polimex Mostostal, Colas, Siemens. Przewodniczący Prezydium Komitetu Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. W Unibep SA, odpowiedzialny za rozwój segmentu budownictwa energetycznego i przemysłowego oraz szeroko rozumianego segmentu budownictwa ekologicznego.

Jacek Ławrecki

Jacek Ławrecki

Dyrektor ds. Komunikacji,
Fortum

Jacek Ławrecki ma niemal 20 lat doświadczenia w dziedzinie komunikacji korporacyjnej, głównie w firmach międzynarodowych działających w Polsce. Z Fortum jest związany od roku 2012. Odpowiada za komunikację w Polsce i pełni funkcję rzecznika prasowego. Wcześniej zarządzał komunikacją korporacyjną, produktową i wewnętrzną w firmach farmaceutycznych: Novartis i AstraZeneca. Pracował także w agencjach public relations. Jacek Ławrecki jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (lingwistyka stosowana) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Program Studiów Europejskich: komunikowanie).

Arkadiusz Musielewicz

Arkadiusz Musielewicz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, Ecological Projects Poland

Ekonomista, ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Był wielokrotnie angażowany w projekty związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą górnictwa węgla kamiennego oraz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Współzałożyciel i partner w firmie Ecological Projects Poland Sp. z o.o. (EPP Sp. z o.o.). Kieruje zespołem inwestycyjnym w projektach energetycznych i ochrony środowiska. Ekspert w zakresie magazynowania energii elektrycznej oraz poprawy elastyczności sieci przesyłowej. Jako członek Asia-Pacyfic CEO Assotiation Wordlwide, uczestnik wielu spotkań i rozmów dwustronnych z zarządami firm z listy FORTUNE 500. Od 2020 roku wraz z EPP współpracuje z firmą ZPAS S.A. jako partner technologiczny we wdrażaniu systemów magazynowania i zarządzania energią elektryczną na potrzeby handlu i przemysłu.

Wystąpienia

Aleksandra Gumel

Aleksandra Gumel

Head of Logistics Solution Design CEE,
Rohling Suus Logistics

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Politechnika Warszawska,
wieloletni koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.

Daniel Ładno

Daniel Ładno

Enterprise Accounts Senior Manager, CEE, Dassault Systèmes

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w obszarze Organizacji Systemów Produkcyjnych. Pracował w takich firmach jak Premium Technology, QuarticOn, Edge One Solutions, ReliaSol oraz Go2Ecommerce, koncentrując się na sprzedaży rozwiązań takich jak Software and Systems Engineering, PPM, PLM, Cybersecurity, Predictive Maintenance oraz usług profesjonalnych. Posiada blisko 25 letnie doświadczenie w pracy na różnych stanowiskach w sprzedaży, marketingu oraz zarządzaniu operacyjnym. W Dassault Systemes odpowiada za relacje z kluczowymi Klientami firmy.

Michał Świerczyński

Michał Świerczyński

Dyrektor handlowy,
Dalkia Polska

W spółce Dalkia Polska jest odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż usług outsourcingowych dla klientów przemysłowych. Posiada prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe i od początku swojej kariery zawodowej związany jest z transformacją energetyczną polskiej energetyki i przemysłu. Przez ostatnie 12 lat jako dyrektor handlowy i dyrektor ds. rozwoju odpowiadał za business development oraz pozyskiwanie nowych klientów i projektów w uznanych firmach na polskim rynku (Energomontaż Północ, Polimex Mostostal, Grupa Erbud Industry).

Diamenty Green Industry to prestiżowe statuetki mające na celu uhonorowanie tych spółek i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny wyróżnili się na polskiej scenie przemysłowej i osiągnęli sukces w nowej rzeczywistości gospodarczej. Ideą Diamentów jest promowanie najnowszych i innowacyjnych technologii poprzez nagrodzenie reprezentantów biznesu wdrażających aktualne trendy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich podmiotów realizujących projekty z sektora przemysłowego.

Lokalizacja

Poprzednie edycje

Kontakt

Współpraca Partnerska:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Karla Głodek
karla.glodek@executiveclub.pl
tel: +48 530-306-046

Uczestnictwo:
Małgorzata Topolska
malgorzata.topolska@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450

Media i Patronaty:
Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577