gis2024-tytul

22 października 2024, Stara Zajezdnia Kraków 

„Green Industry Summit” to wyjątkowe wydarzenie, które stanie się platformą do wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji na temat zrównoważonego rozwoju przemysłu. Podczas tegorocznej edycji omówimy kluczowe tematy: innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami i odpadami w przemyśle, najnowsze trendy i technologie zmniejszające ślad węglowy, konkretne strategie i kroki do osiągnięcia zeroemisyjności w przemyśle oraz integrację nowoczesnych technologii takich jak IoT, AI i Big Data w ramach Przemysłu 4.0. Zwieńczeniem wydarzenia będzie uroczysta gala wręczenia “Diamentów Green Industry”, nagradzająca najlepsze inwestycje i firmy, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. 

PROGRAM Poprzedniej edycji

KONFERENCJA

09:30

Rejestracja Gości

10:00

Otwarcie konferencji

10:10

Wystąpienie inauguracyjne: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

„Budownictwo cyrkularne”

10:30

Wystąpienie: Dominika Bagińska-Chyłek – Koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych, Kierownik Działu Regulacji i Wyzwań Technologicznych, Łukasiewicz ORGMASZ

„Przemysł 5.0 na Horyzoncie”

10:45

Panel 1: GOZ w przemyśle

 • Potencjał gospodarki obiegu zamkniętego w przemyśle. Jak projektować cykl życia produktów by były jak najbardziej neutralne klimatycznie?
 • Jak efektywnie zsynchronizować technologie w fabryce? Czy można zwiększyć wydajność procesów produkcji, ale też wytwarzać z większym poszanowaniem środowiska?
 • Wdrażanie zasad GOZ a wydajniejszy recykling. Efektywne wykorzystanie surowców wtórnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, inwestycje w nowe technologie recyklingu chemicznego.
 • Przemysł cementowy jako ważne ogniwo GOZ. W jakim stopniu zaawansowane technologie pozwalają zagospodarowywać odpady do produkcji materiałów budowlanych?
 • Zaangażowanie banków w przedsięwzięcia związane z OZE i transformacją energetyczną. Rola państwowych instytucji we wsparciu inicjatyw ekologicznych dla przemysłu.

11:45

Przerwa networkingowa

12:15

Case study: Remigiusz Pyszka – Krajowy Lider MTWO Construction Cloud, SoftwareOne 

„Dążenie do Zrównoważonej Przyszłości: Wspólne Wyzwania i Działania”

12:30

Panel 2: Zielona logistyka

 • Jak osiągnąć równowagę między celami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi poprzez odpowiednie skoordynowanie procesów w logistyce?

 • Jak zintegrować działania związane z przepływem produktów w łańcuchu dostaw aby logistyka była jak najbardziej neutralna klimatycznie?

 • GOZ w łańcuchu dostaw. Jak domknąć obieg od zakupu surowców, poprzez produkcję, dystrybucję i logistykę zwrotów?

 • Na czym polega ekologia w transporcie? Praktyczne rozwiązania aby transport był zrównoważony, zielony i przyjazny dla środowiska?

13:30

Przerwa lunchowa

14:30

Panel 3: Przemysł na drodze do zeroemisyjności

 • Kluczowe dla zielonej transformacji w Polsce jest przejście przemysłu na OZE. Jak przygotować przedsiębiorstwo do wejścia na drogę zeroemisyjności?

 • Zielona energia dla przemysłu. Jak optymalizować koszty związane z zużyciem energii? Jaka jest rola magazynów energii?

 • Przechodzenie na zieloną energię a modernizacja instalacji i infrastruktury elektroenergetycznej. Co z systemem zachęt i dopłat dla przemysłu?.

 • Ekologiczna fabryka przyszłości. Nowe technologie a oszczędność energii. Jakie najnowocześniejsze rozwiązania umożliwiają lepsze gospodarowanie energią elektryczną, kontrolę zużycia, minimalizowanie strat?

 • Finansowanie zielonej transformacji i wyzwania w obszarze raportowania pozafinansowego. Jak banki wspierają transformację systemu energetycznego w Polsce?

GALA DIAMENTÓW GREEN INDUSTRY

19:30

Rejestracja na Galę i Networking Cocktail

20:00

Uroczyste Otwarcie Gali

20:05

Wystąpienie

20:15

Ceremonia wręczenia nagród „Diamenty Green Industry”

21:35

Wieczorny bankiet i koncert zespołu muzycznego

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Prelegenci POPRZEDNIEJ EDYCJI

Panel 1: GOZ w przemyśle

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

prof. dr hab. inż. dr Krzysztof Pikoń Stanowisko: profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Opadów. Specjalizacja: gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, energetyczne wykorzystanie odpadów, odnawialne źródła energii, analizy środowiskowe oraz zarządzanie projektami Na Politechnice Śląskiej wykłada m.in przedmioty takie jak: gospodarka o obiegu zamkniętym, ocena oddziaływania na środowisko w pełnym cyklu życia (LCA), zarządzanie projektami itp. Studia magisterskie ukończył w 1993 roku na Wydziale Energetycznym Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego. Pracę doktorską obronił w 1999 roku, a w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 2020 tytuł profesora i stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Śląskiej. Był uczestnikiem ponad 40 i kierownikiem ponad 20 projektów naukowych i wdrożeniowych, w tym 4 projektów europejskich, z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, energii odnawialnej, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami oraz kilku międzynarodowych projektów edukacyjnych. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym ponad 50 w prestiżowych czasopismach zagranicznych z tzw. Listy filadelfijskiej. Jest autorem m.in. książek: Gospodarka o obiegu zamkniętym w ujęciu holistycznym, Model wielokryterialnej analizy środowiskowej złożonych systemów technologicznych oraz współautorem Handbook of clean energy systems wydanej przez Wydawnictwo John Wiley & Sons. Jest autorem kilku publikacji pedagogicznych związanych z edukacją zorientowaną na wyzwania, uczeniem się opartym na projektach i nauczaniem przypadków. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2019) oraz wieloma Nagrodami Rektorów za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i pedagogiczne. Był dyrektorem programu Energy Transition w EIT Innoenergy (w konsorcjum z 13 uniwersytetami z krajów Unii Europejskiej). Uzyskał międzynarodowy certyfikat zarządzania PRINCE2 oraz Agile PM. Uczestniczył również w wielu szkoleniach, m.in. English Medium Instruction w UPC w Barcelonie, Case Teaching na Harvard University i ESADE Business School, a także w szeregu szkoleń takich jak Problem Solving, Design Thinking i innych miękkich umiejętnościach.

Dr inż. Katarzyna Jakubowska-Gawlik

Dr inż. Katarzyna Jakubowska-Gawlik

Kierownik Działu Opakowań Foliowych,
Animex Foods

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologii żywności i żywienia. W grupie Smithfield Polska, jako Kierownik Działu Opakowań Foliowych Animex Foods, zarządza zakupami materiałów foliowych, jak również wprowadza innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu i obniżenia wagi opakowań. Z uwagi na wykształcenie i w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie w organizacji nadzoruje również projekty związane z jakością wyrobów gotowych. Jako reprezentantka Animex Foods ściśle współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie również prowadzi działalność edukacyjną jako wykładowca. Ponadto, w wolnym czasie aktywnie udziela się jako prelegent na uczelniach krajowych i zagranicznych. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności.

Dariusz Jasak

Dariusz Jasak

Prezes Zarządu,
Seen Technologie

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania obrazów medycznych w University Hospital College w Londynie. Od 1991 związany z Siemens Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje Dyrektora Sprzedaży w Biurze Medycyny , a następnie Dyrektora Branży Industrial Solutions & Services. Odpowiedzialny za stworzenie oferty i potencjału wykonawczego „pod-klucz” rozwiązań Siemens dla przemysłu. W roku 2009 obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Veolia Water Technologies Sp. zo.o., będącej częścią francuskiego koncernu Veolia Environment.   W roku 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. lidera na rynku uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Polsce.

Radosław Kwiecień

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu,
Bank Gospodarstwa Krajowego

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego od 2016, obszar zarządzania ryzykiem Radosław Kwiecień jest związany z sektorem finansowym całe życie zawodowe. Od 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BGŻ BNP Paribas). W latach 2012 – 2016 odpowiadał za operacje banku. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Realizował projekty integracyjne banków podczas łączenia dwóch odrębnych organizacji. Wdrażał nowe systemy informatyczne dotyczące operacji bankowych oraz scentralizował procesy zarządcze w obszarze operacji. Wdrażał również outsourcing wielu procesów bankowych. Zaowocowało to zmniejszeniem kosztów oraz poprawieniem produktywności, efektywności i jakości pracy. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia podyplomowe z controllingu oraz inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Na tej uczelni uzyskał ponadto dyplom Executive MBA. Czas wolny lubi spędzać aktywnie. Najbardziej fascynują go góry, które zdobywa na nogach, nartach i rowerze. Drugą namiętnością jest muzyka, której najbardziej lubi słuchać na żywo, dlatego często uczestniczy w koncertach i festiwalach. Dobra literatura towarzyszy mu praktycznie codziennie - gdy nie ma czasu czytać, słucha audiobooków w drodze do pracy, biegając czy jeżdżąc na rowerze.

Andrzej Losor

Andrzej Losor

Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu,
Górażdże Cement

Z Grupą Górażdże związany od ponad 15 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w strukturach sprzedażowych, pełniąc m.in. funkcję szefa regionu sprzedaży. W latach 2003-2008 pełnił funkcję konsultanta ds. sprzedaży z ramienia koncernu HeidelbergCement Group na Ukrainie, odpowiadając za budowę zespołu sprzedażowego i procesy sprzedażowego. Podobną rolę pełnił w latach 2011-2012 w Kazachstanie. Od 2020 roku jest członkiem zarządu Górażdże Cement SA, pełniąc funkcję dyrektora rozwoju sprzedaży i marketingu. Jest aktywnie zaangażowany w prace stowarzyszeń branżowych m.in. Stowarzyszenia Producentów Cementu i Polish Green Building Council. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także prestiżowych międzynarodowych programów rozwojowych. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania procesami sprzedażowymi, doświadczeniami klientów, zarzadzania zmianą i ESG, a także trenerem biznesu.

Michał Mikołajczyk

Michał Mikołajczyk

Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

Michał Mikołajczyk – prawnik, wolontariusz i pracownik Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, studia podyplomowe w zakresie CSR na Akademii L. Koźmińskiego. Od 2004 roku związany z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Autor wielu projektów i akcji promujących segregację odpadów i świadome zakupy np. ogólnopolskiej kampanii „Dzień bez Śmiecenia”. Organizator przedsięwzięć z zakresu „zielonego CSR-u” prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców, samorząd, firmy gospodarki odpadami, organizacje pozarządowe. Od 2009 roku dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, od 2014 prokurent. Uczestnik prac nad Circural Economy Package prowadzonych przez BusinessEurope w Brukseli oraz nad koncepcją gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. Prelegent i panelista licznych konferencji i seminariów dotyczących m.in. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i Agendy ONZ 2030.

Panel 2: Zielona logistyka

Przemysław Piętak

Przemysław Piętak

Supply Chain Advisory Director,
CBRE

Piotr Iwo Chmielewski

Piotr Iwo Chmielewski

Członek Zarządu,
ROHLIG SUUS Logistics

Członek Zarządu od 2020 roku, w firmie odpowiedzialny jest za wszystkie kwestie związane z rozwojem, nadzoruje obszar sprzedaży, technologii (start-upy), projektów, marketingu i komunikacji oraz ekspansji międzynarodowej. Ukończył z wyróżnieniem Cass Business School of London, następnie przez pięć lat zdobywał doświadczenie w doradztwie strategicznym. Pracował dla administracji publicznej oraz doradzał wielu firmom w Europie w sektorach FMCG, finanse, energetyka, retail i funduszy private equity.

Andrzej Bułka

Andrzej Bułka

Prezes Zarządu,
Fracht FWO Polska

Z branżą TSL związany od 25 lat. W roku 2010 stanął na czele spółki Fracht FWO Polska jako jej dyrektor zarządzający, a od roku 2019 jest Prezesem zarządu firmy. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako oficer marynarki handlowej, a następnie rozwijał karierę zawodową w międzynarodowych firmach logistycznych. Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył podyplomowe studia z psychologii przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Advanced Management Programme na IESE w Barcelonie. Ekspert ds. logistyki międzynarodowej, panelista i prelegent podczas konferencji i wydarzeń gospodarczych w kraju i zagranicą.

Maciej Włodarczyk

Maciej Włodarczyk

Chief Operating Officer,
LIBRA PARTNERS

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony Manager, posiadający wiedzę i praktykę potwierdzoną w branżach: paliwowej, tworzyw sztucznych, farmaceutycznej – wyrobów medycznych oraz automotive. Obejmował funkcje Prezesa Zarządu oraz Prokurenta w spółkach transportowych, paliwowych i w branży produkcji wyrobów medycznych. Współzałożyciel i Chief Operating Officer w LIBRA PARTNERS, firmie produkującej innowacyjne palety z tworzywa sztucznego pozyskanego z recyklingu.

Michał Brzozowski

Michał Brzozowski

Prezes Zarządu,
Metroplan Polska

Posiada szerokie doświadczenie w realizacji dużych, międzynarodowych projektów przemysłowych, zwłaszcza w zakresie rozwoju nowych lokalizacji, consultingu logistycznego, planowania i projektowania nowej infrastruktury produkcyjno-logistycznej, optymalizacji kosztów oraz kompleksowego zarządzania projektem. Zainteresowany wdrażaniem nowych strategii zarządzania i struktur organizacyjnych, a także negocjacjami i radzeniem sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami, w których znalezienie nowych rozwiązań wymaga opracowania innowacyjnych sposobów podejścia i procedur. Zarządzał wieloma dużymi projektami na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce i Azji, spotykając się z ogromnym zadowoleniem klientów. Odpowiada również za kierowanie zespołem architektów, inżynierów i konsultantów budownictwa oraz logistyki w polskim oddziale Metroplan Group w dwóch biurach, we Wrocławiu i w Warszawie. Absolwent Logistyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Adrian Stelmach

Adrian Stelmach

CEO,
EXPLITIA

Adrian Stelmach – CEO firmy EXPLITIA S.A., specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań informatycznych, które pomagają zakładom produkcyjnym usprawniać procesy, zwiększać efektywność i podnosić standardy bezpieczeństwa produktów. W firmie EXPLTIA S.A. odpowiada m.in. za obszary sprzedaży i marketingu. Absolwent Politechniki Śląskiej. Doradca w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej zakładów produkcyjnych, szczególnie w obszarach: traceability, automatycznego pomiaru KPI produkcji, zmniejszenia kosztów wytwórczych i optymalnego wykorzystania parku maszynowego. Autor niezliczonej liczby publikacji prasowych oraz szkoleń na temat identyfikowalności produkcji, a także rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i optymalizujących procesy produkcyjne.

Panel 3: Przemysł na drodze do zeroemisyjności

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej PG, Profesor, Katedra Elektroenergetyki Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska

Waldemar Kamrat – profesor tytularny, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej (kadencja: 2008–2012). Aktualnie Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej i profesor w Katedrze Elektroenergetyki /Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1977 r.) oraz Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego(1982 r.). Dyrektor Generalny Górnictwa III –go stopnia . Ukończył również studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washinghton DC. Jego pasją naukową jest rozwój energetyki i jej możliwości stymulowania rozwoju gospodarki. Specjalista ds. energetyki kompleksowej, łączącej w sobie trzy pojęcia - elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa. Od ponad 40 lat związany z Politechniką Gdańską, ale równolegle przez wiele lat pracował w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne (w kraju i zagranicą). Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych w przemyśle, szczególnie energetycznym( w zarządach i radach nadzorczych dużych firm energetycznych. Autor 4 monografii i ok. 250 publikacji i opracowań naukowych w zakresie elektroenergetyki i gospodarki energetycznej.

Remigiusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający,
Qair Polska

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. oraz w Pile Elbud S.A., specjalizującej się w budowie infrastruktury elektroenergetycznej. Ponadto przez wiele lat był kluczową postacią w grupie FORTUM, gdzie pełnił rolę Executive Directora odpowiedzialnego m.in. za optymalizację procesów i opiekę nad aktywami. Jest także założycielem i Prezesem think tanku Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) z siedzibą we Wrocławiu, co potwierdza jego zaangażowanie w pracach nad tworzeniem strategii transformacji energetycznej, bezpieczeństwem energetycznym i innymi kluczowymi aspektami sektora energetycznego w Polsce. Posiada również cenne doświadczenie w pracy w radach nadzorczych spółek giełdowych, w tym tak znaczących firm jak ORLEN SA, Tauron Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz EnergiaPro S.A. Ponadto pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w organizacji Pracodawcy RP oraz był członkiem Rady Dyrektorów EURELECTRIC – europejskiego stowarzyszenia firm energetycznych.

Dariusz Jasak

Dariusz Jasak

Prezes Zarządu,
Seen Technologie

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania obrazów medycznych w University Hospital College w Londynie. Od 1991 związany z Siemens Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje Dyrektora Sprzedaży w Biurze Medycyny , a następnie Dyrektora Branży Industrial Solutions & Services. Odpowiedzialny za stworzenie oferty i potencjału wykonawczego „pod-klucz” rozwiązań Siemens dla przemysłu. W roku 2009 obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Veolia Water Technologies Sp. zo.o., będącej częścią francuskiego koncernu Veolia Environment.   W roku 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. lidera na rynku uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Polsce.

Rafał Bednarek

Rafał Bednarek

Wiceprezes Zarządu,
BIK

Od 2012 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. i nadzoruje Pion Biznesu Bankowego i Detalicznego. Odpowiada za rozwój biznesu z bankami, firmami leasingowymi oraz faktoringowymi jak również za biznes w obszarze klientów indywidualnych. Jest równocześnie członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor S.A. Od początku swojej pracy zawodowej związany był z bankowością (Wielkopolski Bank Kredytowy, Bank Zachodni WBK), pracując początkowo w obszarze bankowości inwestycyjnej a następnie w obszarach biznesu detalicznego i zarządzania ryzykiem kredytowym. Sprawował między innymi funkcje: dyrektora Departamentu Kapitałowego, dyrektora Centrum Bankowości Hipotecznej oraz dyrektora Departamentu Rozwoju i Wsparcia Kredytowego. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych i doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ekonomii i rynków kapitałowych, jak również studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie służby zagranicznej i międzynarodowej.

Aleksandra Stępniak

Aleksandra Stępniak

Public Affairs Manager,
VELUX Polska

Od ponad 16 lat zawodowo związana z tematami zmian klimatu, ubóstwa energetycznego, OZE, jakości powietrza i efektywności energetycznej. Autorka licznych artykułów i raportów podejmujących te zagadnienia. Przez ponad 6 lat konsultantka ds efektywności energetycznej w Danfoss Poland odpowiedzialna za Public Affairs w Polsce i regionie Europy Wschodniej, m.in. poprzez współpracę z organizacjami branżowymi, pozarządowymi, przedstawicielami administracji publicznej na poziomie krajowym i lokalnym. Ekspertka i członkini założycielka Stowarzyszenia Fala Renowacji. Wcześniej, przez ponad 10 lat, aktywnie działała w obszarze NGO, współpracując z samorządami i przedstawicielami społeczności lokalnych.

 Michał Marona

Michał Marona

Country Manager,
SolarEdge Polska

Absolwent Politechniki Śląskiej, wydziału Inżynierii Materiałowej oraz studiów podyplomowych z zakresu „Inwestycji w Odnawialne Źródła Energii”, zorganizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Energii Odnawialnej w Warszawie. Ponad 10 lat doświadczenia w branży fotowoltaicznej jako handlowiec, doradca techniczno-handlowy, trener, konsultant. Pracował dla wiodących producentów komponentów do systemów fotowoltaicznych. Obecnie pracuje dla SolarEdge Technology – firmy, która stawia za cel zrewolucjonizowanie przemysłu fotowoltaicznego. W firmie SolarEdge jest Country Managerem odpowiedzialnym za rozwój firmy w Polsce.

Wystąpienia

Dominika Bagińska-Chyłek

Dominika Bagińska-Chyłek

Zastępca Kierownika, Dział Regulacji i Wyzwań Technologicznych, Łukasiewicz ORGMASZ

Remigiusz Pyszka

Remigiusz Pyszka

Krajowy Lider MTWO Construction Cloud,
SoftwareOne

Absolwent MBA, CIM, Project Managementu oraz Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej. Pasjonat i promotor nowych technologii, w tym transformacji cyfrowej z ponad dwudziestoletnim (20) doświadczeniem w zarządzaniu rozwojem rynku produktów specjalistycznych. Obecnie wspiera firmy w tematyce transformacji cyfrowej, rozwiązań w chmurze, zarządzaniu danymi oraz zarządzaniu zmianą.

Diamenty Green Industry to prestiżowe statuetki mające na celu uhonorowanie tych spółek i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny wyróżnili się na polskiej scenie przemysłowej i osiągnęli sukces w nowej rzeczywistości gospodarczej. Ideą Diamentów jest promowanie najnowszych i innowacyjnych technologii poprzez nagrodzenie reprezentantów biznesu wdrażających aktualne trendy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich podmiotów realizujących projekty z sektora przemysłowego.

Lokalizacja

Relacje z Konferencji

Kontakt

Uczestnictwo:
Angelika Pius
angelika.pius@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450
Media i Patronaty:
Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577