Najlepsze podmioty branży chemicznej o przyszłości sektora – Chemical Industry Forum&Awards Gala

20 listopada w Warszawie odbyła się trzecia edycja forum chemicznego „Chemical Industry Forum&Awards Gala” organizowana przez Executive Club we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego. W debatach wzięli udział najważniejsi liderzy przemysłu chemicznego, reprezentowani przez prezesów i członków zarządu największych spółek polskich i międzynarodowych oraz przedstawicieli administracji rządowej. Dyskusję o kondycji sektora i pozycji polskiej chemii na rynku europejskich oraz światowym otworzył Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński.

Podczas trzeciej edycji konferencji „Chemical Industry Forum” pod honorowym patronatem Ministerstwa Skarbu polski sektor chemiczny poddany zostać ocenie w kontekście potencjału do konkurowania na rynku światowym, efektywności we wprowadzaniu innowacji, współpracy ze światem nauki oraz podejmowania wyzwań związanych ze zmianami w regulacjach dotyczących ochrony środowiska.

W wystąpieniu inaugurującym Forum Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa, wskazywał mocne strony sektora i podkreślał szanse związane z rozwojem na rynkach zagranicznych. „Krzepiące jest to, że branża chemiczna rozwija się w sektorze firm prywatnych, jak i firm w których skarb państwa ma swoje udziały, tworząc dynamiczny wehikuł rosnącego eksportu polskiej produkcji. Branża chemiczna stała się w ostatnich latach jednym z liderów polskiej ekspansji zagranicznej, polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Daje także możliwość multiplikowania wielu miejsc pracy w pokrewnych dziedzinach. Pokazuje to bardzo wyraźnie, że bez chemii nie da się tworzyć silnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki.” – mówił minister Karpiński.

 

Szef resortu Skarbu wskazywał także na działania podejmowane przez sektor chemiczny na rzecz wprowadzania innowacji „Musimy wykorzystać czas, którzy jest nam dany w kolejnej perspektywie budżetowej. Branża chemiczna może pochwalić się, na tle innych branż, bardzo dobrą, efektywną współpracą między przemysłem a ośrodkami naukowo-badawczymi, a jakość działów R&D może być przedmiotem zazdrości. Stoimy przed ogromną szansą by efektywnie wykorzystać pieniądze na innowacje, nowe technologie, wydłużenie łańcucha produkcji, wzrost marż na produktach finalnych. Tu musimy szukać przewag konkurencyjnych.” – podkreślał minister.

Kwestia innowacyjności i rozwoju branży podnoszona była także w panelach dyskusyjnych, które skupiły się wokół tematu pozycji polskiej chemii na rynku europejskim oraz światowym. Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Leszkiewicz wskazywał, że chemia stoi przed szansą na wzmocnienie pozycji polskiej chemii w skali globalnej. – Innowacje w branży nie wyglądają obecnie tak jak byśmy tego chcieli, ale są pomysły, by to poprawić. Dobrą wróżbą jest chociażby program Innochem, realizowany wspólnie przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – mówił Adam Leszkiewicz.

W debacie podejmowano też temat poprawy efektywności sektora chemicznego, który jako jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki rozwija się dynamicznie, ale ciągle wymaga modernizacji i pełnego wykorzystania swoich najważniejszych atutów. – „Mamy śladowe ilości ropy i brak argumentów, by wpłynąć na jej ceny. Swoich mocnych stron musimy zatem szukać gdzie indziej. Ja upatruję ich w zasobach naukowych i wykształconych, zdolnych ludziach, którzy czują satysfakcję, że mogą bezpośrednio wpływać na wynik i rozwój przedsiębiorstwa” – wskazywał Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu Grupy Lotos.

Na wieńczącej Forum uroczystej gali rozdania nagród „Diamenty Polskiej Chemii” poznaliśmy laureatów konkursu dla najlepszych podmiotów sektora chemicznego. W kategorii inwestycja roku nagrodę otrzymała spółka Kulczyk Investments za transakcję przejęcia większościowego pakietu akcji Ciech przez KI Chemistry, spółkę z grupy Kulczyk Investments. Jako lider innowacji wyróżnienie otrzymał Boryszew SA Odział Boryszew ERG w Sochaczewie (kapituła nie przyznała nagrody). Za produkt roku – Oxoplast Medica – nagrodzono Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. W kategorii lider ekologii zwyciężyła Grupa Azoty, a wyróżnienie otrzymała spółka Kemipol. Tytułem lidera CSR kapituła uhonorowała dwa podmioty ex aequo: Grupę Lotos oraz BASF Polska. Nagrodę w kategorii Podmiot Wspierający Roku otrzymała Polska Izba Przemysłu Chemicznego, a tytuł Top Executive Roku zdobył Tomasz Kalwat, Prezes Zarządu Synthos. Nagrodę specjalną organizatorzy przyznali również w kategorii Efektywność w zarządzaniu, a uhonorowano nią PKN Orlen.

Konferencja

Gala