IV edycja ,,Chemical Industry Summit & Awards Gala” 12 października 2015 roku w Warszawie.

Tegoroczną edycję „Chemical Industry Summit & Awards Gala” otworzyło przemówienie na temat przyszłości europejskiego przemysłu chemicznego Alexisa Brouhnsa. Dyrektor generalny Solvay Europe mówił w nim o wyzwaniach stojących przed Europą w kontekście rosnących w siłę rynków azjatyckich. Konkluzje z wystąpienia przedstawiciela Solvay Europe nadały ton dalszej debacie. Dyskusja w panelu inauguracyjnym zatytułowanym: ,,Globalna chemia – w solidarności siła?” moderowana była przez Jacka Sochę, Wiceprezesa, Partnera PwC Polska, który pełnił również funkcję gospodarza gali wręczenia ,,Diamentów Polskiej Chemii”. Jacek Socha pytał prelegentów o prognozy dotyczące wspólnej polityki przemysłowej w obliczu zmieniających się przepisów i regulacji. Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty, podkreślał silną pozycję swojej firmy w przemyśle nawozowym i gazowym, wspominając także o wymiernych efektach, jakie daje liberalizacja rynku chemicznego w Polsce. Michał Sołowow, właściciel Synthos, Rovese, Barlinek, Komfort; który w tegorocznej edycji konkursu ,,Diamenty Polskiej Chemii” otrzymał statuetkę dla ,,Osobowości Roku”, podkreślał między innymi potrzebę poprawy warunków wydobycia węgla, a Prezes Zarządu DOW na Polskę i kraje bałtyckie – Robert Stankiewicz – wyraził pozytywny stosunek DOW do umowy TTIP. Piotr M. Szelenbaum (kancelaria White & Case) skomentował wpływ przepisów środowiskowych i stawek celnych w USA, Azji i Europie na równe szanse konkurencji. Głos w dyskusji zabrał także Karl-H. Foerster, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope, który przekonywał, że gospodarka ma nie tylko wykorzystywać wszystkie zasoby, ale i zapewnić ich optymalne zużycie poprzez zastosowanie recyclingu.

Panel I w składzie od lewej: Piotr M. Szelenbaum – Partner, kancelaria White & Case, Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu, Grupa Azoty, Robert Stankiewicz – Prezes Zarządu na Polskę i kraje bałtyckie, Dow, Jacek Socha – Wiceprezes, Partner PwC w Polsce, Karl-H. Foerster – Dyrektor Zarządzający, PlasticsEurope, Michał Sołowow – Właściciel; Synthos, Rovese, Barlinek, Komfort, Alexis Brouhns – Dyrektor Generalny, Solvay Europe

Kolejny panel konferencji poświęcony był sytuacji polskiego przemysłu wobec europejskich wyzwań. Dyskusję moderował Marcin Jędrzejewski, Dyrektor w warszawskim biurze The Boston Consulting Group. Prelegenci debatowali między innymi o pozyskiwaniu kapitału dla nowych inwestycji w branży chemicznej oraz o integracji polskiego rynku chemicznego i jej wpływu na wzrost znaczenia rodzimej chemii w Europie. Dzięki aktywnej wymianie opinii dwóch przedstawicieli banków, Michała Dymickiego (BGK) i Artura Kuci (PKO BP SA), dyskusja o pozyskiwaniu kapitału na innowacje nabrała kolorytu. Przedstawiciele branży chemicznej w osobach: Marka Kapłuchy, Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., Jacka Podgórskiego, Prezesa Zarządu ANWIL S.A. i Jarosława Michniuka z Selena FM S.A. zgodnie podkreślili wagę zaangażowania sektora bankowego w finansowanie innowacyjnych projektów. Dyskusja dotyczyła także różnic między przemysłem wielkotonażowym a commodity oraz prognoz odnośnie wyrównania się cen pomiędzy Europą i USA. Kwestie regulacyjne objaśniał zebranym Artur Zawadowski, radca prawny i partner w departamencie korporacyjnym kancelarii Weil.

Panel II od lewej: Marek Kapłucha – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A i Wiceprezydent Fertilizers Europe, Michał Dymicki – Z-ca Dyrektora w Departamencie Finansowania Strukturalnego, BGK, Artur Kucia – Dyrektor Biura Klienta Strategicznego Przemysł Ciężki, Chemiczny i Wydobywczy, PKO Bank Polski, Jarosław Michnik – Prezes Zarządu, Selena FM S.A., Jacek Podgórski – Prezes Zarządu, ANWIL S.A., Artur Zawadowski – radca prawny, partner w departamencie korporacyjnym kancelarii Weil, Marcin Jędrzejewski – Dyrektor w warszawskim biurze The Boston Consulting Group

Ostatni panel: „Innowacje jako źródło konkurencyjności europejskiej chemii” poprzedziło wystąpienie Prezes Silica Global Business Unit, Solvay – Ann Nuyttens, która opowiedziała o wyzwaniach klimatycznych stojących przed europejską chemią. Moderatorem debaty w trzecim panelu ,,Chemical Industry Summit & Awards Gala” był Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., który zapytał uczestników o znaczenie innowacji i motywacje do ich wdrażania. Grzegorz Czul, Prezes Zarządu FLUOR SA, powiedział, że główną inspiracją do wdrażania innowacji jest chęć utrzymania raz zdobytej pozycji firmy i odpowiedzialność za jej los. Dodał również, że słucha pomysłów nawet szeregowych pracowników i chętnie podejmuje związane z nimi ryzyko. Marek Jagieła z BASF Polska mówił o innowacyjności jako warunku koniecznym do utrzymania przewagi konkurencyjnej, a Patrycja Zielińska, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zapowiedziała spore inwestycje w innowacje. Michał Grochowski postawił tezę, że dla Erbud Industry najważniejszym weryfikatorem innowacji są klienci, a Prezes Michał Bieniek z Apeiron Synthesis przekonywał, że podstawą innowacyjności i dążenia do pozytywnych zmian jest pasja.

Panel III od lewej: Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Grupa Azoty Zakład Azotowy Kędzierzyn S.A., Dariusz Jasak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Veolia Water Technologies Sp. z o.o., Mariusz Grochowski – Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Serwisu, ERBUD INDUSTRY, Marek Jagieła – Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej i Tworzyw Sztucznych w BASF Polska, Michał Bieniek – Prezes Zarządu, Apeiron Synthesis, Patrycja Zielińska – Wiceprezes zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Grzegorz Czul – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Fluor

 

Patroni Honorowi: Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Skarbu Państwa
Patroni instytucjonalni: Fertilizers Europe, PlasticsEurope
Patroni: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Partnerami strategicznymi wydarzenia byli: ANWIL, Grupa Azoty
Partnerami głównymi byli: Ciech S.A., PKO Bank Polski, Synthos
Partnerami złotymi byli: BASF Polska, Veolia Water Technologies
Partnerami wydarzenia byli: BGK, Cigno Consulting, DOW, Grupa Erbud, Fluor, Lotos, Nord Partner, PayU, Weil, White&Case
Partnerem głównym gali był: PGE Obrót
Partnerem gali był: Deal done
Partner merytoryczny: The Boston Consulting Group
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Dziennik Gazeta Prawna, Brief, Manager, Polish Market, Chemik, Chemia Przemysłowa, Chemia i Biznes, Reporter Chemiczny, Law Business Quality, Warsaw Business Journal, Poland Today, rynekinwestycji.pl, kierunekchemia.pl, Newseria Agencja Informacyjna, newsrm.tv, capital24.tv, plastech.pl.; progressforpoland.com
Networking Partner: J.A. Baczewski
Partner ds. bezpieczeństwa: Konsalnet