Diamenty zielonego przemysłu

Konkurs Diamenty Zielonego Przemysłu ma na celu uhonorowanie firm oraz przedsiębiorców, którzy wyróżniają się na tle konkurencji, a w swojej strategii uwzględniają realizacje celów zrównoważonego rozwoju. Statuetkami nagradzane są spółki, które prowadząc prace badawczo-rozwojowe, wprowadzając innowacyjne produkty i rozwiązania, a także realizując inwestycje mając na uwadze najwyższe standardy środowiskowe. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do podmiotów reprezentujących lub współpracujących z sektorem przemysłowym i logistyką.

KATEGORIE NAGRÓD

Podmiot oferujący ekologiczne rozwiązania technologiczne, które wspierają zieloną transformację produkcji, przyczyniając się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne przy jednoczesnym podnoszeniu konkurencyjności firmy.

Podmiot odpowiadający za realizacje projektów przemysłowych, prowadzenie prac konstrukcyjnych i budowlanych zgodnie z zieloną certyfikacją, a także z zachowaniem najwyższych standardów środowiskowych, korzystający z ekologicznych rozwiązań.

Podmiot świadczący usługi związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw, korzystający z zaawansowanych rozwiązań technologicznych, który poprzez optymalizację przyczynia się do zwiększenia efektywności procesów logistycznych, a także ograniczenia emisji śladu węglowego.

Podmiot dążący do zwiększenia w zrównoważony sposób wydajności produkcji, przy równoczesnym ograniczeniu zużycia surowców, korzystający z odnawialnych źródeł energii lub prowadzący produkcje w oparciu o model gospodarki cyrkularnej.

Podmiot produkujący lub dostarczający zieloną energię dla przemysłu z odnawialnych źródeł z zachowaniem najwyższych standardów środowiskowych, działający w duchu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Podmiot zajmujący się współpracą z firmami z sektora przemysłowego oraz logistyki w zakresie finansowania zielonych inwestycji, które oprócz aspektów rozwojowych przyczyniają się także do realizacji celów środowiskowych i społecznych.

Zakład produkcyjny, wdrażający szereg nowoczesnych, zielonych rozwiązań technologicznych, stale usprawniający procesy produkcyjne i funkcjonowanie fabryki w poszanowaniu dla środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju.

Osoba zarządzająca, wyróżniająca się wybitnymi osiągnięciami w zakresie budowania silnej marki swojej firmy, wprowadzająca nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania technologiczne przyczyniające się do usprawniania procesów, optymalizacji, a także zwiększenia przychodów spółki oraz jej pozytywnego wpływu środowiskowego i społecznego.

Osoba wyróżniająca się w branży przemysłowej i logistycznej dzięki swojemu zaangażowaniu w działalność charytatywną, wspierająca innych w podążaniu za marzeniami i pracująca na rzecz budowy bardziej zrównoważonej przyszłości.

Kapituła konkursu

Ks. Andrzej Stanisław Augustyński

Ks. Andrzej Stanisław Augustyński

Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie SIEMACHA

Prezes Zarządu Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe i szeroką wiedzę z zakresu energetyki, ciepłownictwa, finansów, inwestycji oraz zarządzania personelem. W swojej pracy największą uwagę zwraca na kontakt oraz zadowolenie pracowników i rozwój firmy. Z rynkiem energetycznym związany od 5 lat. Osobowość Roku Polski 2022 w kategorii Biznes, wyróżniony Menedżer Regionu Świętokrzyskiego 2022.

Ireneusz Borowski

Ireneusz Borowski

Country Manager Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Dassault Systemes

Ireneusz Borowski dołączył do Dassault Systèmes w 2008 roku i do tej pory, piastując stanowisko Senior Managera Sales & Business Development Eastern Europe, przygotowywał plany rozwoju biznesu dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier i zarządzał sprzedażą w Europie Wschodniej. Wcześniej, na stanowisku Senior Sales Manager w Europie Wschodniej, Partner Success Management EUROCENTRAL, kierował sprzedażą w kanałach pośrednich. Ireneusz Borowski rozpoczął karierę zawodową w 1998 roku w AutoR KSI, następnie pracował jako Account Manager i Special Program Manager w CNS Solutions. W 2000 roku dołączył do Premium Technology jako Product Manager i przez kolejne 8 lat był zaangażowany na różnych poziomach zarządzania. Ireneusz Borowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom w zakresie inżynierii pojazdów i maszyn ciężkich.

Michał Brzozowski

Michał Brzozowski

Prezes Zarządu,
Metroplan

Andrzej Bułka

Andrzej Bułka

Prezes Zarządu,
Fracht FWO Polska

Z branżą TSL związany od 25 lat. W roku 2010 stanął na czele spółki Fracht FWO Polska jako jej dyrektor zarządzający, a od roku 2019 jest Prezesem zarządu firmy. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako oficer marynarki handlowej, a następnie rozwijał karierę zawodową w międzynarodowych firmach logistycznych. Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył podyplomowe studia z psychologii przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Advanced Management Programme na IESE w Barcelonie. Ekspert ds. logistyki międzynarodowej, panelista i prelegent podczas konferencji i wydarzeń gospodarczych w kraju i zagranicą.

Paweł Dziekoński

Paweł Dziekoński

Wiceprezes Zarządu,
FAKRO

Paweł Dziekoński - wiceprezes Grupy FAKRO, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej. Doświadczony lider z udokumentowanymi wynikami w branży doradczej, bankowej, corporate finance i rynkach kapitałowych. Konstruktor zwycięskich drużyn. Był wiceprezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych odpowiedzialnym za rozwój biznesu i finanse, dyrektorem zarządzającym w Deutsche Banku i Kredyt Banku, Dyrektorem w Deloitte na rynki Europy Środkowej, a także wiceprezesem spółki KAZAR - polskiego producenta luksusowej marki butów. Od 2020 r. związany z FAKRO, światowym potentatem w produkcji okien dachowych. Entuzjasta marek premium, poczucia humoru i lojalności.

Iwona Jacaszek-Pruś

Iwona Jacaszek-Pruś

Dyrektorka ds. korporacyjnych, Kompania Piwowarska

Iwona Jacaszek-Pruś – związana z Kompanią Piwowarską SA od 2017 r. jako dyrektorka ds. korporacyjnych. Szefowa zespołu odpowiedzialnego za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, reputację firmy, zrównoważony rozwój i działania z zakresu public relations, członkini zespołu zarządzającego firmy. W latach 2003–2016 pełniła podobne funkcje jako członkini zespołu zarządzającego Coca-Cola HBC Poland. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla British-American Tobacco Polska, agencji Burson-Marsteller, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz ABC Consulting. Ponadto prowadziła wykłady z dziedziny strategii marketingowych oraz zintegrowanej komunikacji marketingowej w Kanadyjskim Instytucie Międzynarodowego Zarządzania. Należy do Komitetu Wykonawczego Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce. W latach 2004-2016 była członkinią Zarządu, a od 2010 r. sprawuje funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. W latach 2003-2016 była jednym z członków Rady Nadzorczej Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań SA, natomiast od 2006 r. obejmuje stanowisko przewodniczącej Rady. Jest absolwentką handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Prof. dr hab. Janusz Jurczak

Prof. dr hab. Janusz Jurczak

Profesor w Instytucie Chemii Organicznej PAN, Profesor Emerytowany w Uniwersytecie Warszawskim, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Janusz Jurczak jest profesorem zwyczajnym Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Wydziału Chemii UW. Zajmuje się badaniami w dziedzinie chemii organicznej i supramolekularnej. Jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem zwyczajnym TNW.

Roman Kantorski

Roman Kantorski

Prezes Honorowy,
Polska Izba Motoryzacji

Urodził się w Warszawie w 1947 r. Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-81 pracownik Instytutu Pojazdów PW, gdzie zajmował się m.in. badaniami samochodów we współpracy z najwybitniejszymi twórcami polskiej motoryzacji (prof. L. Jaśkiewicz, doc. K. Pionnier). Od 1983 r. prowadzi w Warszawie Autoryzowaną Stację Obsługi Fiat - jeden z pierwszych prywatnych autoryzowanych serwisów Fiata w Polsce. Od 1989 r. jest członkiem Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1994 roku członek Rady Polskiej Izby Motoryzacji, a od roku 2001 był jej wiceprzewodniczącym. Prezesem PIM jest od kwietnia 2003 r.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Politechnika Warszawska, wieloletni koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.

Prof. dr hab. Michał Kleiber

Prof. dr hab. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Unesco, Kawaler Orderu Orła Białego

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowym obiegu “Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer). Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Posiada wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Francji i Cesarza Japonii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został także wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Jest członkiem Rady Programowej organizacji „Science and Technology for Society Forum” w Kioto, Japonia. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach w RFN, USA i Japonii.W latach 1995 – 2001 prof. Kleiber był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego “Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

 Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji gdzie pełni od 2012 roku również funkcję dziekana. W latach 2002-2016 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, którą kierował przez dziesięć lat pełniąc funkcję rektora.Urodził się w 1948 roku w Lublinie. Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (obecnie Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej uzyskując w 1973 roku dyplom magistra inżyniera, a potem kolejno stopnie: doktora nauk technicznych w 1981 roku i doktora habilitowanego w 1991 roku. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w lutym 2015 roku. Wykształcił wielu inżynierów i magistrów inżynierów, wypromował ośmiu doktorów. Poza Politechniką Warszawską i PWSZ Ciechanowie wykładał lub prowadził badania naukowe na kilku uczelniach europejskich oraz w Japonii, Chinach i Tanzanii.Prof. A. Kolasa jest autorem ponad stu sześćdziesięciu prac opublikowanych w kraju i zagranicą, wielu ekspertyz i projektów oraz ponad czterdziestu wdrożeń przemysłowych z zakresu spawalnictwa. Jest członkiem rad naukowych oraz kilku towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowo-technicznych w kraju i zagranicą. Posiada dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE. Oprócz pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracach organizacji działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju.Za całokształt pracy został odznaczony m. in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SIMP, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, Medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego przyznawanym za wybitne osiągnięcia dla rozwoju spawalnictwa w Polsce, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Mazowsza” oraz honorowymi tytułami zasłużony dla miast Ciechanowa i Mławy.

Jędrzej Kowalczyk

Jędrzej Kowalczyk

Prezes Zarządu,
Fanuc

Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej. Z polskim oddziałem FANUC związany od stycznia 2009 roku. Początkowo zatrudniony jako inżynier serwisu robotów, w 2010 r. awansował na szefa serwisu robotów, by w 2012 r. stać się doradcą klientów w zakresie robotyzacji produkcji. Szeroka wiedza, pasja i zaangażowanie w pracę przyczyniły się do szybkiego awansu na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za koordynowanie sprzedaży wszystkich produktów spółki na rynku krajowym, a w kwietniu 2015r. zaowocowały nominacją na stanowisko prezesa zarządu spółki FANUC Polska. Za główny cel swoich działań uważa aktywne wspieranie polskich producentów w poprawie konkurencyjności rynkowej poprzez zapewnianie im niezawodnych technologii produkcyjnych wraz ze wsparciem polskich inżynierów.

Adam Krzanowski

Adam Krzanowski

Prezes Zarządu, Współzałożyciel,
Nowy Styl

Doświadczony przedsiębiorca, wielokrotnie doceniany za kompetencje biznesowe. Założona przez niego firma w 1992 roku była jednym z pierwszych producentów krzeseł obrotowych w Polsce. Odważne decyzje, inwestycje w rozwój i przejęcia firm branżowych za granicą, pozwoliły rozszerzyć działalność na kolejne kraje. Dziś Nowy Styl jest jednym z największych producentów mebli biurowych w Europie. Dla niego największym atutem Nowego Stylu są ludzie (obecnie ok. 3,5 tys. osób), którzy rozumieją wizję rozwoju firmy i identyfikują się z podobnymi wartościami.

Adam Leszkiewicz

Adam Leszkiewicz

Prezes Zarządu,
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.nadzorujący obszar strategii i rozwoju, organizacji, przetargów, relacji inwestorskich, audytu wewnętrznego i ochrony informacji. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Wiceprezydent ds. przemysłu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Członek Rady Pracodawców RP.

 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Kierownik Katedry, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

prof. dr hab. inż. dr Krzysztof Pikoń Stanowisko: profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Opadów. Specjalizacja: gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, energetyczne wykorzystanie odpadów, odnawialne źródła energii, analizy środowiskowe oraz zarządzanie projektami Na Politechnice Śląskiej wykłada m.in przedmioty takie jak: gospodarka o obiegu zamkniętym, ocena oddziaływania na środowisko w pełnym cyklu życia (LCA), zarządzanie projektami itp. Studia magisterskie ukończył w 1993 roku na Wydziale Energetycznym Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego. Pracę doktorską obronił w 1999 roku, a w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 2020 tytuł profesora i stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Śląskiej. Był uczestnikiem ponad 40 i kierownikiem ponad 20 projektów naukowych i wdrożeniowych, w tym 4 projektów europejskich, z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, energii odnawialnej, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami oraz kilku międzynarodowych projektów edukacyjnych. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym ponad 50 w prestiżowych czasopismach zagranicznych z tzw. Listy filadelfijskiej. Jest autorem m.in. książek: Gospodarka o obiegu zamkniętym w ujęciu holistycznym, Model wielokryterialnej analizy środowiskowej złożonych systemów technologicznych oraz współautorem Handbook of clean energy systems wydanej przez Wydawnictwo John Wiley & Sons. Jest autorem kilku publikacji pedagogicznych związanych z edukacją zorientowaną na wyzwania, uczeniem się opartym na projektach i nauczaniem przypadków. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2019) oraz wieloma Nagrodami Rektorów za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i pedagogiczne. Był dyrektorem programu Energy Transition w EIT Innoenergy (w konsorcjum z 13 uniwersytetami z krajów Unii Europejskiej). Uzyskał międzynarodowy certyfikat zarządzania PRINCE2 oraz Agile PM. Uczestniczył również w wielu szkoleniach, m.in. English Medium Instruction w UPC w Barcelonie, Case Teaching na Harvard University i ESADE Business School, a także w szeregu szkoleń takich jak Problem Solving, Design Thinking i innych miękkich umiejętnościach.

Roman Przybylski

Roman Przybylski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju,
Grupa Kęty

Pan Roman Przybylski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Zarządzanie Międzynarodowe. Ukończył także m.in. programy executive education organizowane przez Cambridge Judge Business School, oraz Stanford University Graduate School of Business. Od 2003 roku zawodowo związany z Grupą Kapitałową Nowy Styl. W latach 2006-2009 pełnił kolejno funkcję Członka Zarządu Baltic Wood S.A., Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Biznesu Nowy Styl odpowiedzialnego za budowę zagranicznych struktur sprzedażowych oraz Dyrektora Zarządzającego marki Nowy Styl odpowiedzialnego za cały obszar komercyjny. Od 2009 roku był Członkiem Zarządu Nowy Styl odpowiadającym za całość sprzedaży, marketingu oraz zarządzania produktem. Ponadto współodpowiedzialny był za procesy akwizycyjne, a następnie restrukturyzację i integrację przejmowanych spółek zagranicznych w ramach Grupy Kapitałowej (w Niemczech, Szwajcarii, Holandii oraz Francji). Od marca 2023 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Nowy Styl International. Od 1 stycznia 2024 roku jest Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem ds. Inwestycji i Rozwoju Grupy KĘTY S.A.

Beata Radomska

Beata Radomska

CEO,
Executive Club

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz i Skarbiec Asset Management Holding. Od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego, w szczególności jako Managing Partner w Cigno Consulting, która prowadzi działalność z zakresu selekcji i rekrutacji oraz doradztwa personalnego. Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej.

Grzegorz Skrzypczak

Grzegorz Skrzypczak

Prezes Zarządu,
ElektroEko

Paweł Stefański

Paweł Stefański

Vice President of Business Development - Global Head of System & Solution,
Balluff EMEA

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Rektor,
Politechnika Krakowska  

Prof. Andrzej Szarata jest ekspertem w obszarach transportu, systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). Realizował projekty transportowe (ponad 250), związane z badaniem efektywności funkcjonalnej inwestycji transportowych. Kierował pracami konsorcjum (z Politechniką Krakowską jako liderem), które jako pierwsze w Polsce opracowało metodykę tworzenia planu transportu publicznego (na przykładzie województwa małopolskiego) oraz opracowało metodykę prowadzenia badań ruchliwości w Krakowie w 2013 r. i wykonało Warszawskie Badanie Ruchu w 2015 r. Od 2019 r. jest głównym konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego Polski, prowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jest członkiem wielu prestiżowych gremiów naukowych i doradczych, m.in. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitetu Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie, Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komisji Nauk Technicznych PAU, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Komisji Nauki, Innowacji i Projektów Rozwojowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego oraz przewodniczącego Komitetu Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Należy do rad naukowych: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Metra Warszawskiego, Związku Podhalan, Galicyjskiej Izby Budownictwa i Polskiego Klubu Ekologicznego, Sieci Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Przewodniczy Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa przy Prezydencie Miasta, jest też członkiem Rady Programowej stowarzyszenia ITS Polska. To też bardzo ceniony nauczyciel akademicki i popularyzator nauki w mediach.

Karolina Szmidt

Karolina Szmidt

Head of HR North East Europe, President, Henkel Polska  

Karolina Szmidt od kwietnia 2020 jest prezesem zarządu Henkel Polska. Łączy to stanowisko z funkcją dyrektor działu HR w regionie North-East Europe, odpowiadając za rozwijanie i wdrażanie strategii firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie. Ma za sobą ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych organizacjach, z czego większość na stanowiskach kierowniczych, między innymi w firmach SC Johnson, Royal Unibrew Polska i Skanska. Z Henklem związana jest od 2015 r. Jest absolwentką AWF w Krakowie, a także studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa oraz zastosowania psychologii i socjologii w zarządzaniu.

Magdalena Tokarczyk-Cyran

Magdalena Tokarczyk-Cyran

Prezes Zarządu,
Armatura Kraków

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Po studiach swoją karierę rozpoczęła w marketingu w dużej firmie informatycznej Comarch SA. Następnie przez 15 lat była związana z branżą meblarską jako dyrektor marketingu, PR i CSR w firmie Nowy Styl, gdzie była odpowiedzialna za tworzenie skutecznych, kreatywnych strategii marketingowych i sprzedażowych w kraju i za granicą. Uczestniczyła w akwizycjach firm zagranicznych oraz budowaniu strategii firmy po ich przejęciu. W 2014 r. otrzymała tytuł Dyrektora Marketingu Roku w prestiżowym konkursie Mediarun, w którym Kapituła Konkursu wyłaniała najlepszych marketerów podkreślając ich kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej marek oraz przedsiębiorstw. Od 5 lat związana z branżą sanitarną i grzewczą – Armatura Kraków SA, najpierw jako dyrektor marketingu i sprzedaży, następnie członek zarządu, a od 2022 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie nowej strategii rozwoju dla 100-letniej firmy, którą obecnie z sukcesem realizuje wraz z zaangażowanym zespołem.

Wojciech Znojek

Wojciech Znojek

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Generalny,
SABUR Systemy Automatyki

Współzałożyciel firmy SABUR Sp. z o.o. Od ponad 25 lat związany jest z branżami IT oraz automatyki. W firmie odpowiedzialny jest za kontakty z partnerami zagranicznymi firmy, sprzedaż wprowadzonych z sukcesem na polski rynek ich produktów i rozwiązań oraz rozwój sieci dystrybucji. Ma wieloletnie i różnorodne doświadczenie we wdrażaniu systemów automatyki infrastrukturalnej, przemysłowej i budynkowej. Przywiązuje dużą wagę do rzetelności w prowadzeniu biznesu, zasad zrównoważonego rozwoju, oraz działań pro pracowniczych. Jest Członkiem Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, działa w kilku organizacjach biznesowych. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

FINALIŚCI ZESZŁOROCZNEJ EDYCJI

LIDER TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU

Laureatem została firma:                                                                                                                  Wyróżnienie:             

LIDER OPROGRAMOWANIA DLA PRZEMYSŁU

Laureatem została firma:     

LIDER BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Laureatem została firma:     

LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI 

Laureatem została firma:     

LIDER LOGISTYKI DLA PRZEMYSŁU

Laureatem została firma:     

LIDER ZIELONEJ ENERGII DLA PRZEMYSŁU

LIDER ESG W PRZEMYŚLE

Laureatem została firma:     

LIDER FINANSOWANIA DLA PRZEMYSŁU

Laureatem została firma:     

FABRYKA ROKU

Laureatem została firma:                                                                                                                  Wyróżnienie:             

Lokalizacja

Poprzednie edycje

Kontakt