29 listopada w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja „Top Industry Summit”, będąca kontynuacją prestiżowego „Chemical Industry Summit & Awards Gala”.

29 listopada w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja „Top Industry Summit”będąca kontynuacją prestiżowego „Chemical Industry Summit & Awards Gala”.

 Tegorocznemu forum przyświecała idea debaty o wyzwaniach, jakie stwarza postępująca czwarta rewolucja przemysłowa. Poznaliśmy prognozy dotyczące najnowszych trendów i innowacji w sektorze chemicznym, branży motoryzacyjnej oraz przemysłowej. Wśród podejmowanych tematów znalazły się zagadnienia dotyczące smart factory i innowacyjnych technologii zapewniających oszczędności w biznesie. Celem konferencji było pokazanie, w jaki sposób różne sektory produkcyjne ulegają zmianie, aby stanąć wśród liderów rewolucji 4.0.

Tegoroczną edycję „Top Industry Summit” otworzyło wystąpienie dr Oktawian Makowskiego – Koordynatora Projektów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na temat programów jakie oferuje NCBR naukowcom i przedsiębiorcom. Mówił w nim o głównych beneficjentach dofinansowań projektów oraz o programach dedykowanym branży chemicznej tak jak INNOCHEM, RANB, Szybka Ścieżka czy Projekty Aplikacyjne.

 

Rola B+R w procesie wdrażania innowacji

Konkluzje z wystąpienia przedstawiciela NCBR nadały ton dalszej debacie. Dyskusja w panelu inauguracyjnym zatytułowanym „Chemicals 4.0” moderowana była przez Jerzego Polaczka, Zastępcę Redaktora Naczelnego “Przemysł Chemiczny”. „Czwarta rewolucja przemysłowa to digitalizacja życia społecznego jak i procesów przemysłowych” – mówił na wstępie Jerzy Polaczek, który w dyskusji pytał prelegentów m.in o to czy polski przemysł chemiczny jest gotowy na zmiany podyktowane transformacją cyfrową oraz jakie wyzwania stoją przed branżą. Grzegorz Czul, Prezes Fluor S.A. odniósł się do relacji z inwestorami i firmami inżynieryjnymi. “Innowacje wiążą się z większymi kosztami. Z punktu widzenia inwestorów pojawia się dylemat czy opłaca się ponosić te koszty w zamian za postęp technologiczny czy może jednak pozostać przy sprawdzonych elementach i systemach. Realizacja każdego innowacyjnego pomysłu wiąże się ze sporym ryzykiem, którego polscy inwestorzy niechętnie chcą podejmować” – mówił Prezes Fluor. Z kolei Andrzej Krueger, Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” nawiązał do prezentacji dr Oktawiana Makowskiego podkreślając istotną rolę NCBR, który jest największą instytucją wspierającą działalność B+R biorącą czynny udział w tworzeniu nowych technologii. Obstawał jednak przy zdaniu, że agencja nadal zbyt biurokratycznie podchodzi do przedsiębiorcy, który powinien mieć jasno określone zasady i zmniejszone ograniczenia formalne. Maciej Lubomski, Dyrektora Dywizji Waterproofing w Grupie Selena podkreślał, że kluczowe jest stworzenie ekosystemu współpracy miedzy działami badań rozwoju, które posiadają olbrzymie kompetencje a rynkiem oraz finalnymi użytkownikami produktów. Zagadnienie NCBR kontynuował Oktawian Makowski, który zaznaczał, że rolą agencji nie jest inwestowanie w określone rozwiązania techniczne a wspieranie badań naukowych oraz inżynieryjnych, które będą kończyły się wdrożeniem produktu lub projektu.  Natomiast Artur Kucia, Dyrektor Biura Klienta Strategicznego, Przemysł Ciężki i Wydobywczy, PKO Bank Polski mówił, że z perspektywy banku niezwykle istotne jest by wspierane projekty dawały pewne i stabilne efekty wzrostu podmiotów, które dany projekt realizują. Słowem podsumowania Jerzy Polaczek podkreślał, iż zaplecze badawcze jest świadome zbliżającej się rewolucji a przemysł stara się korzystać z dostępnych mu rozwiązań naukowo-technicznych. Inwestorów z kolei trzeba przekonać by unowocześniali swoje projekty pomimo tego, iż wiąże się to z ryzykiem.

Kolejnym mówcą konferencji był Dariusz Downer, Koordynator projektu Industry 4.0 w Fabryce Układów Hamulcowych Robert Bosch w Mirkowie k/ Wrocławia, który przedstawił praktyczne zastosowanie RFID w optymalizacji łańcucha dostaw i tym samym dał wprowadzenie do tematyki kolejnego panelu.

Rozwiązania Smart Factory

Po studium przypadku Dariusza Downera, przywitani zostali prelegenci drugiego panelu, który został poprowadzony przez Menedżera firmy PWC- Michała Gawrysiaka. Tematem przewodnim były rozwiązania dla Smart Factory. Jednym z dyskutantów był Michał Ziajowski – Dyrektor Generalny, Precia Molen, który podkreślił, że firma, która działa w duchu czwartej rewolucji przemysłowej, błyskawicznie reaguje na zmiany rynkowe, zmiany dotyczące dostawców i przede wszystkim na potrzeby swoich klientów. Podkreślił, że prędzej czy później rewolucja dotknie każdego. Do tej wypowiedzi dołączył Członek Zarządu ERBUD Industry- Mariusz Grochowski, który wyraził swoją obawę o to, że panuje zasada „remontuj, dopiero kiedy coś się popsuje”. Zaznaczył, że polscy przedsiębiorcy nie są przewidujący. Boją się nowych rozwiązań, które nie są wdrażane przez wewnętrzne bariery organizacyjne. Wątek został podniesiony również przez Prezesa Boryszewa Jarosława Michniuka. Przyznał, że polscy przedsiębiorcy nadal nie są przekonani do inwestowania w smart factory, ale aby przetrwać, z czasem nie będą mieli innego wyjścia. Powstało wreszcie pytanie jak wygląda sprawa finansowania nowoczesnych fabryk. Z odpowiedzią przyszedł Łukasz Jasiński, Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych BGK. Potwierdził, że pieniędzy na tego typu przedsięwzięcia jest dużo. Istnieją na rynku odpowiednie instrumenty i produkty (m.in. kredyt technologiczny), które pozwolą na płynność finansową podmiotom, które będą szły w tym kierunku. Jednym z większych wyzwań we wdrożeniach smart factory, jest obszar ludzki i łącząca się z tym edukacja. Jest to kompleksowy proces, który dotyczy szkoleń dla pracowników, klientów i dostawców. Banki również muszą edukować się w tym kierunku, aby rozumieć jaki efekt przyniosą finansowane przedsięwzięcia. Powracając jeszcze do kwestii związanej z potrzebami Klienta, temat podjął Jean-Andre Barbosa, Wiceprezes Zarządu Future Pipe Industries. Wyraźnie zaznaczył, że potrzeby konsumentów się zmieniły, wszyscy oczekują produktów szytych na miarę i nowoczesna firma nie powinna zastanawiać się nad tym czy dostosować się do tych zmian, tylko jak szybko i skutecznie to osiągnąć. Panel został podsumowany następująco: rewolucja dzieje się obecnie na naszych oczach- albo będziemy jej częścią, albo zostaniemy w tyle. Nie ma barier finansowych na to, aby realizować strategię nowoczesnych fabryk. Wyzwaniem wokół tych rozwiązań, jest człowiek, który powinien zmienić swój sposób myślenia, przestawić się z trybu operacyjnego na tryb kontroli i nadzoru, do tego będzie potrzebował zaangażowania w edukację swoich pracowników, klientów i dostawców.

Co hamuje a co napędza rozwój branży automotive?

Trzeci panel konferencji prowadzony przez prof. Andrzeja Kolasę, Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej dotyczył rozwoju branży motoryzacyjnej. Głównymi tematami podejmowanymi podczas panelu była przyszłość sektora, rozwój elektromobilności oraz wpływ robotyzacji i automatyzacji na proces produkcyjny. Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji rozpoczął panel optymistycznym stwierdzeniem, iż polski sektor motoryzacyjny rozwija się bardzo dobrze. Głównym elementem decydującym o rosnącym powodzeniu jest przede wszystkim wysoka jakość produkcji w polskich fabrykach światowych koncernów samochodowych oraz świetna kadra zarządzająca, natomiast problemem jest brak wykwalifikowanej siły robocze. Wtórował mu Piotr Stański, Dyrektor Zarządzający, MAN Truck, który jednocześnie podkreślał, że niektóre zawody zaczynają być zagrożone. Wśród nich są kierowcy ciężarowi, których na rynku ciągle jest deficyt, co stanowi olbrzymi problem dla producentów.

Andrzej Szałek, Toyota Motor Poland przekonywał, że wdrażanie automatyzacji do produkcji jest niezwykle istotne, ponieważ znacznie to odciąża pracowników, obniża również koszty produkcji oraz w niektórych pracach komputer jest szybszy i dokładniejszy. Podkreślał jednak, że czynnika ludzkiego nie można wyeliminować z produkcji i człowiek nadal będzie odrywał główną rolę. Zdaniem Krzysztofa Biernata, Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Przemysłowego Instytutu Motoryzacji stoimy przed transformacją źródła energii napędowej i dążymy do tego, aby emisja spalania była jak najniższa. Zaznaczył jednak, że w związku z rozwojem alternatywnych źródeł napędu koncerny paliwowe nadal nie mają się czego obawiać. O trendach oraz nowych możliwościach produkcji mówił Adam Holewa, Dyrektor Zarządzający ds. technicznych, SITECH. „Robotyzacja procesów produkcji to zauważalna zmiana, którą wdrażają przedsiębiorstwa produkcyjne. Oprócz tego zauważalnym trendem jest wirtualna rzeczywistość, która wspomaga manualne procesy wymagające doświadczenia przy obsłudze. Korzystanie z bezzałogowych wózków widłowych również jest coraz częściej stosowane w obszarze przemysłowym” – mówił Dyrektor.


Dopełnieniem panelu było wystąpienie Luizy Wójtowicz-Wagi, trenera i lektora języka angielskiego, która przekonywała, że twarde dane to nie wszystko w świecie umiejętności społecznych i kulturowych zespołu.

„Successful Industry 4.0- Business Models

Ostatni panel otworzył redaktor miesięcznika iT Reseller Mieczysław Starkowski, który zakładając na głowę ‘inteligentny kask’, powitał gości i panelistów stwierdzeniem, że w naszych czasach wszystko już jest ‘inteligentne’. Chcąc poruszyć dyskutantów do żywej rozmowy, użył prowokacji i postawił tezę, iż w fabryce przyszłości będzie dwóch pracowników- pies pilnujący fabryki i człowiek, który będzie go karmił. Tym samym rozpoczął rozmowę o wizji Industry 4.0. Preludium do całej dyskusji było stwierdzenie Ryszarda Gongora, Członka Zarządu GEDIA Poland, iż rewolucja przemysłowa 4.0 to przede wszystkim domena Europy, a motorem do zmian będzie Klient. To on wyznacza szlak przyszłości. Do dyskusji włączył się dr hab. inż. Jacek Reiner – prof. nadzw. Katedry Technologii Laserowych. Odniósł się sceptycznie do tezy Mieczysława Starkowskiego. Nadmienił, że żywotność elektroniki będzie się skracać. Nie będzie ona naprawiana, a wymieniana na nową, a więc czynnik ludzki będzie tu kluczowy. Kolejną kwestią poruszoną przez moderatora był udział sztucznej inteligencji w biznesie. Do tego tematu odniósł się Artur Pollak, Prezes APA Group, którego zdaniem AI już nas otacza, czasem nawet nie jesteśmy tego świadomi. Odniósł się też do samego procesu postępującej rewolucji 4.0, która w Polsce ma mniejsze przyspieszenie, niż np. na rynkach zachodnich, a przyczyną tego jest brak odważnych menedżerów, którzy boją się ryzyka. Wartościową uwagę dodał Profesor Jacek Reiner, iż nie poradzimy sobie ze zbieraniem i analizą Big Data bez udziału sztucznej inteligencji. Wyraził też jasno, że w dobie potrzeb klienta, powinniśmy patrzeć też na pracownika, aby zapewnić firmie stabilność i wierność wśród kadry. Natomiast Michał Sieczko, Senior Manager działu usług profesjonalnych Canon Polska, wskazał na problem nawarstwiania się technologii. Musimy efektywnie przetwarzać informacje i je rozważnie przetrzymywać. Naszym zagrożeniem jest wszechobecność danych. Do dyskusji o bezpieczeństwie dołączył się Jacek Pogonowski, Prezes Zarządu Konsalnet Holding. Wskazał na prozaiczne kwestie odnośnie bezpieczeństwa zarówno cyfrowego, jak i fizycznego. Wszystko zależy od tego ile pieniędzy chcemy na to przeznaczyć, jednak przed nagłymi sytuacjami nie jesteśmy w stanie uchronić się na 100%. To na co powinniśmy stawiać, to mniej osób, a więcej technologii.

DIAMENTY TOP INDUSTRY PRZESZŁY W NAJLEPSZE RĘCE

Za nami również wieczór pełen wrażeń, podczas którego zostały uhonorowane te podmioty, które w sposób szczególny wyróżniły się w branży sektora chemicznego, motoryzacyjnego, produkcyjnego oraz branży IT. Gala Diamentów Top Industry wyłoniła te firmy, które w wyraźny sposób wpasowują się w ideę czwartej rewolucji przemysłowej. Gościem specjalnym Ceremonii był Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, który zaszczycił nas krótkim przemówieniem, w którym jasno podkreślił, że przemysł energetyczny w Polsce ma się wyśmienicie.

W tym roku Kapitula Konkursowa pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera wybrała laureatów w 8 kategoriach:

NAGRODA SPECJALNA- ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU
Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii Ministerstwo Energii

INWESTYCJA ROKU
Grupa Bosch
Grupa Azoty

PRODUKT ROKU
Solaris Bus & Coach za Solaris Urbino 12 electric

OSOBOWOŚĆ ROKU
Mikołaj Placek, Prezes Zarządu, Oknoplast

CEO ROKU
Jens Ocksen, Prezes Zarządu, Volkswagen Poznań
Wiesław Hałucha, Prezes, Alwernia jako Lider Rozwoju

PODMIOT FINANSUJĄCY ROKU
PKO Bank Polski

DORADCA PRAWNY ROKU
Dentons

START-UP ROKU
NanoThea

SPÓŁKA ROKU
PGNiG

NAGRODA SPECJALNA- LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
BASF Polska

Organizator: Executive Club
Współorganizator: PwC
Patronat honorowy: Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polska Izba Motoryzacji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Partner Główny: Audi, PKO Bank Polski
Partner Merytoryczny: Microstrategy
Partnerzy: Algotech, Alwernia, APA Group, Autoland, BASF Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bosch, Canon, Cigno Consulting, Fluor, Future Pipe Industries, Empik School, Profi-Lingua, Nord Partner, Oknoplast, Pfizer, Precia Molen, Vivenge
Partnerzy Gali: Erbud, Erbud Industry
Patroni medialni: Wirtualna Polska, Newseria, Rynek Inwestycji, Polski Przemysł, Portal Przemysłowy, Logistyczny.com, Top  Logistyk, Business & Prestige, Przemysł Chemiczny, Reporter Chemiczny, Szef Utrzymania Ruchu, Nowoczesny Warsztat, warsztat.pl, logistyka.net.pl, Magazyn Fleet, Fleet.com.pl, automatykaonline.pl, Automatyka, Chemia i Biznes, Inżynieria & Utrzymanie ruchu, Control Engineering, Metale.org, Narzędziownia.org, Tworzywa.org, Q business, Law Business Quality, Polska the Times, Poland Today, Warsaw Business Journal