Przemysł przyszłości, czyli relacja z konferencji Top Industry Summit

14 października w hotelu The Westin Warsaw odbyła się konferencja „Top Industry Summit” podczas której dyskutowano o kluczowych kierunkach rozwoju przemysłu. Trzy panele dyskusyjne, cztery wystąpienia oraz 12 rozdanych „Diamentów Top Industry” to jedynie skrót z tego, co się działo podczas IX edycji konferencji.

Część merytoryczną wydarzenia otworzyło wystąpienie Pawła Kolczyńskiego, Wiceprezesa Zarządu w Agencji Rozwoju Przemysłu, na temat pandemii w sferze gospodarczej. Mówca zwrócił uwagę na to, że mimo niesprzyjających warunków Polska gospodarka tracąc 8% PKB jest jedną z trzech gospodarek,  w których ten spadek był najmniejszy. Tylko na Litwie i w Finlandii spadek był mniejszy niż w Polsce. Z istotnych danych makroekonomicznych warto również zwrócić uwagę na ustabilizowanie się bezrobocia oraz wzrost zatrudnienia w przemyśle. Zmienił się też model funkcjonowania firm – dynamicznie przyśpieszyła cyfryzacja a co za tym idzie „pociąg” o nazwie Przemysł 4.0 odjeżdża coraz szybciej i bardzo istotne jest, aby wdrożyć odpowiednie rozwiązania i zdążyć jeszcze do niego wsiąść.

Po tym wstępie nadszedł czas na dyskusje panelowe. Osią tematyczną pierwszej z nich były inteligentne fabryki a jej moderatorem był prof. Andrzej Kolasa – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska. W dyskusji udział wzięli: Ireneusz Borowski – Country Manager, Dassault Systèmes; Marek Dalka – Manager Działu Innowacji, Ulg i Dotacji, Ayming Polska; Piotr Mendyk – Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu, odpowiedzialny za współpracę z klientami branży Produkcja, Przemysł i Budownictwo, Orange Polska SA; Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group; Andrzej Szałek – Doradca Zarządu, Toyota Motor Poland. Czy wdrożenie nowych technologii powinno być celem działalności gospodarczej przedsiębiorstw? Na to pytanie paneliści zgodnie odpowiedzieli, że nie jest to cel, tylko środek dzięki, któremu poprawia się jakość i efektywność pracy i zużycia energii. Wdrażając nowe technologie takie jak automatyzacja szybko może nasunąć się pytanie po co nam pracownicy? „To nie tędy droga, roboty nigdy nie zastąpią ludzi”, stwierdził Ireneusz Borowski i dodał, że nowe technologie należy wykorzystać tylko w tych obszarach, w których będzie nam pomagała. Obecnie wykorzystanie robotów i kobotów w przedsiębiorstwach w Polsce jest 2 razy niższe niż u naszych południowych sąsiadów i aż 10 razy niższe niż za naszą zachodnią granicą. Pracujmy mądrze a nie ciężko, w związku z czym każda powtarzalna praca wykonywana przez człowieka powinna zostać zautomatyzowana. Podsumowując ten panel można powiedzieć, że rewolucja 4.0 to ewolucyjna zmiana technologiczna, której efekt jest rewolucyjny.

 

„Polski biznes a inteligencja przemysłowa” – tak brzmiał tytuł drugiego wystąpienia, którego autorem był Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group. Duże firmy i korporacje są już po rewolucji 4.0 i wpisują się w cały łańcuch dostaw. Mówca w swojej prezentacji opowiedział m.in. o roli MŚP i polskich przedsiębiorców w rewolucji 4.0 oraz o tym, gdzie szukać odpowiednich wzorców i jak skutecznie je implementować w swoich organizacjach. Ponadto zaprezentowane zostało case study o czynnikach ograniczających działalność gospodarczą w zarządzaniu ekosystemem biznesowym największego producenta stali w Europie ulokowanego na Śląsku.

Następnie płynnie przeszliśmy do drugiego case study, które zaprezentował Michał Brzozowski – Dyrektor Zarządzający, Metroplan Polska, a zatytułowane było „Automatyzacja magazynów na tle przewidywanych zmian w łańcuchach dostaw”. Obecnie w Polsce zachodzi bardzo ciekawy proces intensywnej rozbudowy sieci drogowej. Skłania to firmy do centralizowania swoich systemów dystrybucyjnych. Już nie będzie trzeba być blisko klienta skoro mamy infrastrukturę drogową umożliwiającą robienie wszystkiego szybciej i taniej. Prognoza na 2022 rok i kolejne lata jest taka, że systemy dystrybucyjne będą centralizowane. Pandemia koronawirusa doprowadziła do tego, że nadchodzi nowa era wymagająca optymalizacji i nieszablonowego myślenia. W tym okresie przedsiębiorstwa produkcyjne i usługodawcy logistyczni będą musieli wykorzystać wszystkie przewagi konkurencyjne, aby utrzymać się na rynku. Jedną z takich kluczowych przewag jest transgraniczna oferta usług a drugą zapewniającą bezpieczeństwo jest pozostawianie małych regionalnych magazynów jako bufor wobec zerwania łańcuchów dostaw.

Drugi panel dyskusyjny pt. „Logistyka 4.0” zainaugurował jego moderator – Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki, który w kilku zdaniach przedstawił genezę pojęcia „Przemysł 4.0”. Pojawiło się ono po raz pierwszy w 2011 roku na targach hanowerskich, a doprecyzowane zostało w 2013 r. Następnie na scenę zaproszeni zostali paneliści: Michał Brzozowski – Dyrektor Zarządzający, Metroplan Polska; Przemysław Piętak – Managing Director Poland, HUB Logistics Sp. z o.o.; Adam Galek – Członek Zarządu, ROHLIG SUUS Logistics; Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa, Port of Hamburg; Leszek Frączek – Dyrektor Obszaru Biznesowego Rozwiązania dla Przemysłu, Sygnity SA. „Widzimy obecnie olbrzymi wzrost ilości zamówień na wynajmowaną, elastyczną powierzchnię magazynową. Teraz szybka reakcja, kontrakty 3-letnie a stabilizacja biznesu przyjdzie, gdy będą się one kończyły. Wtedy też  zobaczymy jak wpływ na całe łańcuchy dostaw miała pandemia” – taką wizję przyszłości zaprezentował Michał Brzozowski. „Nie można zmarnować dobrego kryzysu” powiedział kiedyś Winston Churchill i to, co się dzieje obecnie jest olbrzymią szansą dla Polski z dwóch powodów: regionalizacja łańcuchów dostaw oraz przesunięcie, jeśli chodzi o rodzaje frachtu z lotnictwa na korzyść kolei. Jesteśmy w sytuacji bardzo gwałtownych zmian, wiele firm zarządza tym co dzieje się obecnie i stara się przeczekać kryzys. Trzeba jednak myśleć o przyszłości a trwałym rozwiązaniem jest postępująca automatyzacja i digitalizacja branż, w co przedsiębiorstwa powinny intensywnie inwestować, aby po tej burzy móc lepiej konkurować.

Czwartym wystąpieniem tego dnia była prezentacja wygłoszona przez Filipa Polita, Dyrektora sprzedaży krajowej, FlexSim InterMarium pt. „Od symulacji po digital twin”. Czym jest bliźniak cyfrowy i do czego służy? Istnieją trzy rodzaje realnego odwzorowania systemu w czasie rzeczywistym – model cyfrowy, cień cyfrowy oraz bliźniak cyfrowy. Przede wszystkim bliźniak cyfrowy potrzebuje centralnego miejsca, z którego pobiera aktualne dane. Następnie wysyła dane i uruchamia replikacje, by przeanalizować przyszłe zachowania systemu i finalnie system dopasowuje zachowania systemu fizycznego. Nie jest koniecznością wdrażanie tak zaawansowanego systemu, jak bliźniak cyfrowy w każdym przedsiębiorstwie. Należy to dostosować do etapu cyfryzacji i automatyzacji, w którym znajduje się przedsiębiorstwo.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na trzeci panel, którego osią tematyczną była energetyka przyszłości. Moderatorem dyskusji był Waldemar Szulc – Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie a do rozmowy dołączyli następujący eksperci: Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal SA; Michał Motylewski – Managing Counsel, Dentons; Adam Pantkowski – Członek Zarządu, VH Invest AG; Joanna Podgórska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu, PGNiG SA; prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2016-2020. „Gaz jest tym paliwem, które może pomóc naszej gospodarce, czy też gospodarce europejskiej w niełatwej transformacji energetycznej” – tym stwierdzeniem rozpoczęła dyskusję Joanna Podgórska. Jakie jeszcze źródła energii pomogą w transformacji cyfrowej i jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo energetyczne? Zdaniem panelistów na pewno nie będzie to biogaz, od którego się odchodzi a offshore wydaje się być bardzo kosztowny w związku z koniecznością rozbudowy infrastruktury przesyłu energii wyprodukowanej w ten sposób. Krokiem w dobrym kierunku jest na pewno postawienie na energię wiatrową oraz decentralizacja źródeł energii, do czego jako kraj, póki co nie jesteśmy przygotowani. Dotyczy to zarówno uregulowań prawnych, jak i ogólnego profilu polskiej energetyki. Paneliści zwrócili również uwagę na potrzebę intensywnego kształcenia przyszłych kadr z sektora energetycznego oraz na konieczność edukacji energetycznej społeczeństwa. Taką edukację skutecznie przeprowadzono w Niemczech dzięki czemu społeczeństwo zaakceptowało konieczność poniesienia kosztów transformacji energetycznej.

Po zakończeniu części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną galę. Jej punktem kulminacyjnym było rozdanie statuetek, które uhonorowały najlepsze przedsiębiorstwa, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy swoimi działaniami wpisują się w postępującą Rewolucję 4.0. W tym roku rozdano nagrody w 9 kategoriach.

Laureaci „Diamentów Top Industry”:

LIDER ETYKI W BIZNESIE

 

PKN Orlen

LIDER ZIELONEGO PRZEMYSŁU

Velux Polska

LIDER TECHNOLOGII

APA Group

InPhoTech – wyróżnienie

BANK FINANSUJĄCY ROKU

BGK

DORADCA ROKU

EY

Nord Partner – wyróżnienie

MECENAS STATR-UPU

Agencja Rozwoju Przemysłu

CEO ROKU

Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE

Karolina Szmidt – Prezes Zarządu, Henkel Polska – wyróżnienie

SPÓŁKA ROKU

Gaz-System

OSOBOWOŚĆ ROKU

Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu PGNiG SA

Partner Główny – Metroplan Polska

Partnerzy Złoci – Dassault Systèmes, PGNiG SA

Partnerzy – APA Group, Ayming Polska, Budimex SA, FlexSim InterMarium, HUB Logistics, Kajima Poland, Michelin Polska SA, Nord Partner, Orange Polska, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, ROHLIG SUUS Logistics, Sygnity SA, Toyota Motor Poland, Vortex Energy Polska

Partner Gali – Toyota Motor Poland

Patron Honorowy – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Główny Patron Medialny – money.pl