Green Industry Diamonds are prestigious statuettes aimed at honoring those companies and entrepreneurs who in a special way stood out on the Polish industrial scene and have achieved success in the new economic reality. The idea of Diamonds is to promote the latest and most innovative technologies by rewarding business representatives implementing new trends in the era of the fourth industrial revolution. The competition is open and is addressed to all entities implementing projects from the industry sector.

AWARDS CATEGORIES

Person that implements innovative solutions that improve production and improving the quality of the whole process, enabling growth in productivity and company competetiveness.

Person that offers advanced technology solutions that support production processes, and influence the improvement of company competetiveness.

Person responsible for realizing project implementation, enabling engineering and construction work, with respect to maintaining the highest standards.

Person that implements solutions, that in their productions processes, reduce carbon emissions, using renewable sources of Energy, implementing biodegradable and recyclable materials.

Person providing services relating to transport, maintenance, distribution and product storage, using advanced technological solutions that allow for minimizing of delivery duration, also allow optimizing transport costs.

An entity that implements investments in renewable energy sources with environmental standards, operating in the spirit of minimizing negative environmental impact.

An entity that places particular emphasis on environmental, social responsibility and corporate governance aspects in its development strategy.

Person that is known for cooperation with companies in the industrial sector in range of financing investments that stands with their influence on the growth of the sector.

Manfacturing plant that in it’s production process uses the newest technological solutions, continually improves the factory functioning process, evolving production processes with respect to realizing goals of sustainable growth.

Manager that stands out with exceptional accomplishments in the field of building a strong brand and company success, nationally and abroad, implementing the newest technological solutions that allow for improving the production process, increasing productivity and company revenue.

Finalists

LEADER IN AUTOMATION INDUSTRY

LEADER IN TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

LEADER IN INDUSTRIAL CONSTRUCTION

LEADER IN SUSTAINABLE PRODUCTION

LEADER IN LOGISTICS FOR INDUSTRY

LEADER IN GREEN ENERGY FOR INDUSTRY

ESG LEADER IN INDUSTRY

INDUSTRIAL FINANCING LEADER

FACTORY OF THE YEAR

jury

Iwona Jacaszek-Pruś

Iwona Jacaszek-Pruś

Corporate Director, Kompania Piwowarska

Od 2017 roku dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej SA odpowiadająca za całokształt działań public relations firmy, członek zespołu zarządzającego firmą. W latach 2003 – 2016 odpowiadała za podobny obszar będąc członkiem zespołu zarządzającego Coca-Cola HBC Polska. Zdobywała także doświadczenie zawodowe w British-American Tobacco Polska, w agencji Burson-Marsteller, w Gdańskim Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową oraz w firmie ABC Consulting. Prowadziła ponadto wykłady z zakresu strategii marketingowych oraz zintegrowanej komunikacji marketingowej w Canadian International Management Institute. Jest absolwentką Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Wykonawczego Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce. W latach 2004 – 2016 członek Zarządu, od 2010 roku pełniąc funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców. W latach 2003-2016 członek Rady Nadzorczej Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA, od 2006 pełniąc rolę Przewodniczącej Rady.

Prof. Janusz Jurczak

Prof. Janusz Jurczak

Department of Chemistry Warsaw Univerity, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Science

Janusz Jurczak is a full professor at the Institute of Organic Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Chemistry at the University of Warsaw. He is engaged in research in the field of organic and supramolecular chemistry. He is a full member of the Polish Academy of Sciences, an ordinary member of the TNW.

Roman Kantorski

Roman Kantorski

President of the Polish Chamber of Automotive Industry

He was born in Warsaw in 1947. He is a graduate of the Faculty of Automotive and Machinery Engineering at the Warsaw University of Technology (PW). He was an employee of the Institute of Vehicles PW, where he worked during 1971-1991, where one of his responsibilities was conducting research of cars in cooperation with the most outstanding creators of Polish automotive industry (Professor L. Jaśkiewicz and Professor K. Pionnier). He started his own Authorized Fiat Repair Station in Warsaw in 1983 - one of the first private authorized Fiat service in Poland. He is a member of the Automotive Craft Guild in Warsaw since 1989 and a member of the Presidium in the National Chamber of Commerce. He is a member of the Board in the Polish Chamber of Automotive Industry since 1994 and he became the vice president in 2001. Since April 2003 Mr. Roman Kantorski has been holding position of the President in the Chamber.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Warsaw University of Technology, long-term coordinator of the Polish Technology Platform for Hydrogen and Fuel Cells

Outstanding specialist the field of chemistry and chemical technology in terms of the direction and strategy of development of the chemical industry, catalysis, organic synthesis and industrial recycling of plastic waste. Professor at the Warsaw University of Technology, Professor of the Institute of Industrial Chemistry. President of the SITPChem since 2002. Member of the Bureau of the Committee of Chemistry, Polish Academy of Sciences, Expert at NCN and NCBiR, Coordinator of Polish Technology Platform for Hydrogen and Fuel Cells, Chief Expert at the Panel Foresight Poland 2020. 200 publications, 40 patents, several proces projects. A consultant in the chemical synthesis sector.

Prof. dr hab. Michał Kleiber

Prof. dr hab. Michał Kleiber

Vice President of the European Academy of Sciences and Arts, President of ECCOMAS

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowym obiegu “Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer). Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Posiada wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Francji i Cesarza Japonii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został także wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Jest członkiem Rady Programowej organizacji „Science and Technology for Society Forum” w Kioto, Japonia. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach w RFN, USA i Japonii.W latach 1995 – 2001 prof. Kleiber był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego “Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Warsaw University of Technology, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering

Andrzej Kolasa professor at Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering holding the post of dean since 2012 as well as professor at State College of Professional Education in Ciechanów in 2002-2016 holding within ten years the post of rector. Prof. A. Kolasa was born in 1948 in Lublin. He graduated from Warsaw University of Technology, Faculty Mechanical Engineering (recently Production Engineering) in 1973 obtaining degree MSc in Engineering and next degrees of PhD in 1981 and DSc in 1991. He was awarded the title of Full Professor by President of Poland in 2015. He educated and promoted more than hundred BSc and MSc graduates in Engineering as well as was supervisor of eight PhD degree holders. Besides mother universities he delivered lectures and carried on research at universities in a number of European countries as well as in Japan, China and Tanzania. Prof. A, Kolasa is an author of more than 160 publications in domestic and international journals, research projects in welding; more than 40 of them were implemented to industries. He is a member of a number of scientific councils, scientific organizations and programme councils of Polish and international scientific journals. He was also awarded the diploma of European Welding Engineer. Besides research he also is taking part in various programmes supporting reginal and country development. He was awarded with Bronze and Gold Cross of Merit, Medal of National Education Commission, Silver and Gold Badge of Polish Mechanical Engineers Association, Henryk Mierzejewski Honour Distinctions, Eng. Stanisław Olszewski Medal and other. Prof. A. Kolasa is married, has two children and two grandsons.

Jędrzej Kowalczyk

Jędrzej Kowalczyk

President of the Board, Fanuc Polska

Jędrzej Kowalczyk is customer oriented business unit executive with strong engineering, sales and marketing experience. His interest in science and technology began in the early childhood thus the choice of the university was a simple matter. Jędrzej Kowalczyk is a graduate of robotics and automation at the Gdańsk University of Technology. He started his professional career at FANUC, as a Technical Specialist, in 2009. He was then quickly promoted to the position of the Service Coordinator (2010), Customer Service Coordinator (2012) and a number of new challenges and opportunities opened for him. In 2014 was appointed as the new Office Manager of FANUC Polska and one year later took office as General Manager of FANUC Polska. His main goal is to deliver the latest technology used in automation of production to Polish factories with full support of FANUC local staff.

dr Paweł Kuch

dr Paweł Kuch

Director of NCBR

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Professor at the Faculty of Power and Aeronautical Engineering of the Warsaw University of Technology

He is a professor at the Warsaw University of Technology. In the years 1993-2012 he was the director of the Institute of Thermal Technology at the Faculty of Power and Aeronautical Engineering. Currently, he is the President of the Management Board of the Institute of Applied Research of the Warsaw University of Technology Sp. z o.o. - PW special purpose vehicle dealing with the commercialization of research results. He conducts scientific and technical activities related to the modernization of energy equipment, the impact of energy on the environment and programming of the development of the generation sector in the energy sector. He is the author and co-author of over 200 publications and articles. He has completed over 100 scientific and research works, mainly commissioned by the industry. He is a co-author of 7 patents and a laureate of the SIEMENS Prize and the Prime Minister's Award for scientific works implemented in industrial practice. He promoted 11 doctors. He was a member of the Central Committee for Degree Rights and Titles, Chairman of the Committee on Energy Problems of the Polish Academy of Sciences and a member of the Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences.

Krzysztof Pikoń, Professor, PhD, DSc.,

Krzysztof Pikoń, Professor, PhD, DSc.,

Professor at the Faculty of Environmental and Power Engineering of the Silesian University of Technology, head of the Department of Technology and Equipment for Waste Management.

Krzysztof Pikoń, Professor, PhD, DSc., Eng. Position: professor at the Faculty of Environmental and Power Engineering of the Silesian University of Technology, head of the Department of Technology and Equipment for Waste Management. Specialization: circular economy, waste management, energy use of waste, renewable energy sources, environmental analyzes and project management At the Silesian University of Technology, he lectures, among others, on subjects such as: circular economy, full life cycle environmental assessment (LCA), project management, etc. He completed his master's studies in 1993 at the Faculty of Energy of the Silesian University of Technology in the field of Mechanics and Machine Construction - specialization in Machines and Equipment for Chemical and Food Industry. He defended his doctoral thesis in 1999, and in 2012 he was awarded the degree of habilitated doctor. In 2020, the title of professor and the position of full professor at the Silesian University of Technology. He was a participant in over 40 and the manager of over 20 scientific and implementation projects, including 4 European projects in the field of circular economy, renewable energy, sustainable development and waste management, as well as several international educational projects. He is the author of nearly 200 scientific publications, including over 50 in prestigious foreign journals with the so-called Philadelphia List. He is the author of, among others of books: Circular economy in a holistic approach, Model of multi-criteria environmental analysis of complex technological systems and co-author of the Handbook of clean energy systems published by John Wiley & Sons. He is the author of several pedagogical publications related to challenge-oriented education, project-based learning and case learning. He was awarded with Medal of the National Education Commission (2019) and many Rectors Awards for scientific, organizational and pedagogical achievements. He was the director of the Energy Transition program at EIT Innoenergy (in consortium of 13 EU Universities). He obtained the international PRINCE2 and Agile PM management certificate. He also participated in many trainings, incl. English Medium Instruction at UPC Barcelona, Case Teaching at Harvard University and ESADE Business School, as well as in a range of training courses such as Problem Solving, Design Thinking and other soft skills.

Beata Radomska

Beata Radomska

CEO of Executive Club

A graduate of the Faculty of Humanities of the Catholic University of Lublin and the University of Insurance and Banking (later Academy of Finance). Also a graduate of the MBA studies at the Kozminski University in Warsaw. In 1995-1996 she worked as a German translator at Hit Centrala Usługowa (later Tesco), in 1996-1998 at the Austrian brokerage company Allfinanz (a financial institution associated with the insurance and pension funds industry). From 1998 to 2002, he was a Sales Manager at Skarbiec Emerytura and Skarbiec Serwis Finansowy. From 2003 to 2005, Development Director in the HRC Group. From 2005, President of the Executive Club.

Jacek Siwiński

Jacek Siwiński

President of the Board, VELUX Polska

The President of VELUX Polska, responsible for planning and implementing the company's development strategy, sets the directions for communication and assumptions of the corporate social responsibility policy. A graduate of the Warsaw University of Technology, postgraduate management studies at the Warsaw School of Economics, as well as the Executive MBA program at the Warsaw University of Technology Business School. From the beginning of his career, he has been associated with the construction industry.

Michał Skorupa

Michał Skorupa

President of the Board, Foton Technik

Michał Skorupa has over eighteen years of experience in sales, development and implementation of corporate strategies and processes, as well as in building teams in the various corporate areas . For ten years he has been engaged in the industrial power, and for six years in photovoltaics and renewable energetics, at the national and foreign level. As an expert in this industry, he actively participates in issuing opinions on legal acts and statutes dedicated to the energy technology sector. In July 2019 he has been appointed to the Chief Executive Officer of FOTON Technik Sp. z o.o.. With the E.ON Group and innogy Polska S.A. he has been related since 2011, including a member of the Supervisory Board position. Successfully developing business in the area of strategy, sales and operations, thanks to which Foton Technik is one of the leading companies in Poland in the Renewable Energy Sources sector. He is the Warsaw School of Economics (SGH) graduate, where in 2017 he obtained the title of Master of Business Administration (MBA).

Grzegorz Słomkowski

Grzegorz Słomkowski

Member of the Board,
Polish Investment & Trade Agency

Since 2019 Member of the Management Board of Polish Investment and Trade Agency. Resposible for FDI investments and operations of the Agency. Grzegorz Słomkowski has over twenty years of experience in financial and general management, which he gained while working in both international and Polish companies. He began his career at LG when the company first entered the Polish market, he participating in the creation of the company's first structures and first production plants. Then he worked in the Management Consulting Department of Deloitte & Touche. Working on projects related to the implementation of integrated IT management systems, mainly in the financial sector, as well as in restructuring and organizational consulting. Initially, for several years, he was the Financial Director, and later the President of the Management Board of the Japanese JVCKENWOOD, where he was responsible both for Poland and the entire region. He also held managerial functions in the European and global structures of the organization. For eight years, Grzegorz was the Chairman of the Council of the Association of Importers and Manufacturers of Electrical and Electronic Equipment - "ZIPSEE CYFROWA POLSKA" - a non-profit employers' organization associating the largest RTV and IT companies operating in Poland. For four years, he was the President of the Management Board of a company that distributes Clearplex industrial foils from the American MADICO group. As a Certified Change Management and Strategy Advisor to companies and adviser to technology startups. He participated in building startup companies in the field of telematics and insurance. Grzegorz Słomkowski graduated from the Faculty of Electrical Engineering of Warsaw University of Technology, Executive MBA in Business from the Business School of Warsaw University of Technology / London Business School / HEC Paris / NHH (Bergen), the Faculty of Management and Marketing of the University of Warsaw, MBA studies from the University of Illinois, the Academy of Psychological Leadership at the Warsaw University of Technology.

Paweł Stefański

Paweł Stefański

Regional Vice President Central Eastern Europe, Balluff

Wojciech Znojek

Wojciech Znojek

Managing Director, VP Sales, SABUR

Co-founder of SABUR Sp. z o.o. For over 25 years he has been associated with the IT and automation industries. In the company, he is responsible for contacts with the company's foreign partners, the sale of their products and solutions successfully introduced to the Polish market, and the development of the distribution network. He has many years of and diverse experience in implementing infrastructure, industrial and building automation systems. He attaches great importance to reliability in running a business, the principles of sustainable development and pro-employee activities. He is a member of the Industry and Program Council of the Faculty of Mechatronics of the Warsaw University of Technology, and works in several business organizations. A graduate of the Faculty of Electrical Engineering at the Warsaw University of Technology.

Location

ContaCt

Partnership:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Participation:
Małgorzata Topolska
malgorzata.topolska@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450

Media & Patronages:
Janusz Gil
janusz.gil@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-464