Celem konkursu jest promowanie osób i firm związanych z sektorem infrastruktury i budownictwa, które wyróżniają się na tle innych wysokim poziomem wykonawstwa oraz efektywnością ekonomiczną. Diamenty ukazują wartość dodaną, jaką wnoszą inwestycje infrastrukturalne i budowlane w rozwój polskiej gospodarki. Udział w konkursie to możliwość zaprezentowania dokonań i działalności spółki, a także szansa na prezentację marki wśród najważniejszych reprezentantów branży.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 marca 2023 r. w ramach XIV edycji konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”.

KATEGORIE NAGRÓD

Realizacja charakteryzująca się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonania oraz znacząco wyróżniająca się na tle konkurencji.

Nagroda przyznawana w dwóch dziedzinach:

  • Budownictwo kubaturowe
  • Budownictwo drogowe

Podmiot wspomagający zarządzanie projektem  począwszy od wymogów formalnych przez wsparcie w realizacji inwestycji, wyróżniający się wysoką jakością oferowanych usług.

Podmiot oferujący produkty budowlane, wyróżniające się pod względem jakości oraz technologii, które w znaczący sposób wpływają na efektywność prowadzonych prac budowlanych.

Podmiot prowadzący inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi, realizujący swoje działania w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju.

Podmiot wyróżniający się najwyższymi standardami usług doradczych lub prawnych, wyspecjalizowany we współpracy z sektorem infrastruktury i budownictwa.

Podmiot wyróżniający się wzorową współpracą w dziedzinie finansowania inwestycji w obszarze infrastruktury i budownictwa.

Nagroda przyznawana w dwóch podkategoriach:

  • Sektor Bankowy
  • Sektor Ubezpieczeniowy

Podmiot wyróżniający się dużą aktywnością w sektorze kolejowym w obszarze wzrostu przychodów, podnoszenia jakości świadczonych usług, a także rozbudowy sieci połączeń kolejowych.

Podmiot wyróżniający się dużą aktywnością w obszarze wzrostu przychodów, realizacji kluczowych inwestycji, ekspansji na nowe rynki, a także wykorzystujący innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Nagroda za biegłość w praktykach biznesowych, ponadprzeciętną jakość zarządzania firmą oraz podejmowanie decyzji przyczyniających się do wzrostu przychodów, a także wartości zarządzanej spółki.

Nagroda przyznawana w dwóch dziedzinach:

  • Osobowość Roku – Sektor Kolejowy
  • Osobowość Roku – Sektor Budowlany

Kapituła Konkursu

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Członek Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor publikacji naukowych oraz materiałów szkoleniowych, powstałych w ramach międzynarodowego projektu unijnego SKILLS (Steel Construction Industry Lifelong Learning Support). Współautor projektów, ekspertyz i opinii technicznych w ramach Zespołu ANDBAR Andrzej Barcewicz (m. in. Polski Pawilon na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie, Szczyt NATO w Warszawie w 2016 r., Szczyt Klimatyczny ONZ - COP24 w Katowicach w 2018 r.). Członek Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN; sekretarz Komisji Nauki Warszawskiego Oddziału PZITB; członek TC11 “Composite Structures” w European Convention of Constructional Steelwork (ECCS); zastępca przewodniczącego KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) oraz delegat PKN w CEN-TC 250/SC 4 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. W Polskiej Izbie Konstrukcji Stalowych (PIKS) pełni funkcje członka Rady Izby oraz członka Kapituły Certyfikatu Producenta i Współproducenta Konstrukcji Stalowych.

Nicolas Dépret

Nicolas Dépret

Prezes Zarządu,
Eurovia Polska i Warbud

Od 1997 roku związany z Grupą Eurovia. Ukończył Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie w Paryżu. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Niemczech, gdzie przez 3 lata kierował projektami z zakresu budowy dróg. Od roku 2000 wspierał rozwój działalności Eurovia w Polsce, zarządzając działem technicznym, potem pełniąc funkcję dyrektora operacyjnego oraz członka zarządu. W latach 2014-2017 odpowiadał za działalność delagatur Eurovia w Rumunii, Chorwacji oraz w krajach bałtyckich. Od 2013 roku, zarządza obszarem bezpieczeństwa w Grupie Eurovia w krajach Środkowej i Południowej Europy. Od roku 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółek Eurovia w Polsce. Czynnie uczestniczy w pracach ogólnopolskich organizacji drogowych takich jak OiGD, PZPB, PSWNA i Kongres Drogowy, włączając się w działania na rzecz rozwoju branży drogowej w Polsce.

Mariusz Dobrzeniecki

Mariusz Dobrzeniecki

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Inżynier i manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży budowlanej. Ukończył Budownictwo Lądowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także studia MBA. Od prawie 20 lat zarządza z sukcesami przedsiębiorstwem PEKUM w Olsztynie, wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywając między innymi w Mostostalu Warszawa, gdzie przeszedł niemal całą ścieżkę korporacyjnej kariery. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jego pasją są długie, górskie wędrówki, wyprawy motocyklowe i muzyka – gra na cymbałach. Jest szczęśliwym mężem i ojcem trzech córek. 

Barbara Dzieciuchowicz

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki – obecnie Szkoła Główna Handlowa. Od 30 lat związana z branżą drogową. Pracowała zarówno w administracji drogowej, jak i firmie wykonawczej, a od 23 lat związana z samorządem gospodarczym. Jako Prezes Zarządu reprezentuje interesy zrzeszonych firm drogowych i mostowych, a także firm współpracujących z drogownictwem wobec organów władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji. Znawca problematyki drogowej. Ekspert współpracujący z Komisjami Sejmu i Senatu. Współprzewodnicząca Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Rafał Kaszubowski

Rafał Kaszubowski

Prezes Zarządu,
EIB

Prof. dr hab. Michał Kleiber

Prof. dr hab. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Unesco, Kawaler Orderu Orła Białego

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej, SGGW

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Kierownik i wykonawca w kilkunastu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych oraz kilkuset projektów i opracowań projektowych i ekspertyz z zakresu geotechniki. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy MOIIB. Rzeczoznawca budowlany PIIB i NOT. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym ponad 30 prac w bazie Web of Science.

Zbigniew Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy

Urodził się w 1949 r. w Człuchowie (woj. pomorskie). Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia w latach 1967-1972 na Wydziale Inżynierii Lądowej – kierunek budowa dróg i lotnisk.Przez wiele lat pracował na różnych szczeblach administracji drogowej. W Rejonie Dróg Publicznych w Koszalinie pełnił wiele funkcji, poczynając od majstra przez kierownika grupy robót, kończąc na stanowisku zastępcy dyrektora firmy. W latach 1979-1991 był dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Lęborku. Później zajął się działalnością biznesową: był współwłaścicielem firmy AMG w Lęborku, która zajmowała się produkcją konstrukcji stalowych, a następnie zastępcą dyrektora firmy Transprojekt Gdański. W 2002 roku został powołany na stanowisko zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a od 2005 do stycznia 2008 r. pełnił funkcję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym (CEO) w firmie MSF Polska. Był inicjatorem powołania Polskiego Kongresu Drogowego, był trzykrotnie wybierany (ostatnio w 2015 r.) na Prezesa Zarządu.

Dr inż. Jerzy Lejk

Dr inż. Jerzy Lejk

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Metro Warszawskie

Doktor nauk technicznych. Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Rozprawę doktorską bronił na Politechnice Poznańskiej w dyscyplinie naukowej – transport. Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego . Ukończył studia podyplomowe „MBA dla inżynierów” na Akademii im. L. Koźmińskiego. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Zarządzie Dróg Miejskich oraz w Budimex S.A. W latach 1994 - 1999 był wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy. W Metrze Warszawskim pracuje od 2002 r., początkowo jako Zastępca Dyrektora, a następnie jako członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o. W zarządzie Spółki zajmował się problematyką rozbudowy metra oraz zagadnieniami jego eksploatacji. Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej . Prowadzi działalność dydaktyczno-badawczą w Zakładzie Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych . Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zawodowych, z zakresu budownictwa i ochrony środowiska w aspekcie przepisów Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych. Przez trzy kadencje, w latach 2013–2019, jako przedstawiciel Polski, zasiadał w Radzie ds. Polityki w Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) pełniąc funkcję Członka „Policy Board”.

Anna Oleksiewicz

Anna Oleksiewicz

Prezes Zarządu,
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Wiktor Piwkowski

Wiktor Piwkowski

Sekretarz Generalny, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Wiktor Piwkowski jest wybitną postacią budownictwa ze stażem blisko 50 lat pracy na stanowiskach od kierownika budowy do dyrektora przedsiębiorstwa. Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej (1962) pracował na budowach Zagłębia Siarki w Tarnobrzegu i przy ratowaniu i rewaloryzacji Starego Miasta w Sandomierzu. Szczególnie ważny okres to praca w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (1983-87), gdzie był dyrektorem departamentów inwestycji oraz nauki i techniki. Od 1990 roku związany z firmą PERI Polska, która dokonała rewolucyjnych przeobrażeń we wdrażaniu budownictwa monolitycznego w Polsce. Twórca tej firmy od podstaw, a następnie przez 20 lat dyrektor. Wiktor Piwkowski posiada wielki dorobek w działalności społecznej. W latach 2005-2012 Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, obecnie Sekretarz Generalny. W okresie dwóch kadencji przyczynił się do konsolidacji Stowarzyszenia i ugruntowania jego pozycji publicznej. W 2010 r. zainicjował „Porozumienie dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”, którego efektem jest zmniejszenie o 50% ilości wypadków śmiertelnych. Obecnie jest kreatorem wdrożenia technologii BIM w budownictwie. Polski Związek Pracodawców Budownictwa, jako jednej z dwóch osób, nadał mu tytuł „Primus inter optimos” za szczególny wkład w rozwój budownictwa w okresie ostatnich 25 lat.

Remigiusz Pyszka

Remigiusz Pyszka

Krajowy Lider,
MTWO Construction Cloud, SoftwareOne

Absolwent MBA, CIM, Project Managementu oraz Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej. Pasjonat i promotor nowych technologii, w tym transformacji cyfrowej z ponad dwudziestoletnim (20) doświadczeniem w zarządzaniu rozwojem rynku produktów specjalistycznych. Obecnie wspiera firmy w tematyce transformacji cyfrowej, rozwiązań w chmurze, zarządzaniu danymi oraz zarządzaniu zmianą.

Beata Radomska

Beata Radomska

Prezes,
Executive Club

Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 1995 – 1996 pracowała jako tłumacz języka niemieckiego w Hit Centrala Usługowa ( obecnie Tesco ) , w latach 1996 – 1998 w austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz (instytucji finansowej związanej z branżą ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ) . Od 1998 do 2002 Manager ds. Sprzedaży w Skarbiec Emerytura i Skarbiec Serwis Finansowy . Od 2003 do 2005 Dyrektor ds. Rozwoju w grupie HRC. Od 2005 r Prezes Zarządu Executive Club.

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Profesor nauk technicznych. Dyrektor naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Autor wielu prac badawczych i raportów eksperckich a także ponad 130 publikacji naukowych z obszaru infrastruktury transportowej. Współautor 10 patentów dotyczących geotechnicznych konstrukcji inżynierskich. Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Maciej Runkiewicz

Maciej Runkiewicz

Prezes Zarządu,
Kajima Poland

Maciej Runkiewicz urodził się w 1972 roku. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i posiada dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego. Ponadto posiada dyplom MBA zdobyty po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu inwestycjami budowlanymi w zakresie ich przygotowania i nadzorowania (project management), projektowania i wykonawstwa. Jako członek zarządu Kajima Poland Sp. z o.o. odpowiada od za całość działań firmy na terenie Polski . Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi jak również do projektowania budynków w branży konstrukcyjnej. Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Agnieszka Strzemińska

Agnieszka Strzemińska

Prezydentka, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes Zarządu,
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Adwokat, wspólnik w kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego, rynku budowlanego, PPP i koncesji.

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera

Profesor, Instytut Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wcześniej – kierownik Zakładu Konstrukcji Betonowych na tym Wydziale, a w latach 2002-2008 – prodziekan ds. studenckich Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Obszar zawodowych zainteresowań związany jest z konstrukcjami betonowymi, zespolonymi stalowo-betonowymi oraz zastosowaniem zbrojenia FRP w konstrukcjach z betonu. Członek Sekcji Konstrukcji Betonowych oraz Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej PAN.

Dr inż. Mariusz Urbański

Dr inż. Mariusz Urbański

Dyrektor Naczelny,
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Finaliści

Realizacja Roku – Budownictwo Kubaturowe

Laureatem została firma:                                                                                                                Wyróżnienie:            

Realizacja Roku – Infrastruktura Drogowa

Laureatem została firma:                                                                                                                Wyróżnienie:            

Doradca Techniczny Roku

Laureatem została firma:

Lider Chemii Budowlanej

Laureatem została firma:

Lider Zielonego Budownictwa

Laureatem została firma:                                                                                                                Wyróżnienie:            

Doradca Roku

Laureatem została firma:

Lider Usług Finansowych dla Budownictwa
Sektor Bankowy

Laureatem została firma:                                                                                                                Wyróżnienie:            

Lider Usług Finansowych dla Budownictwa
Sektor Ubezpieczeniowy

Laureatem została firma:

Spółka Kolejowa Roku

Laureatem została firma:

Spółka Budowlana Roku

Laureatem została firma:

Osobowość Roku
Sektor Kolejowy

Artur Martyniuk

Artur Martyniuk

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polregio

Jest absolwentem studiów MBA IESE Business School w Barcelonie. Kształcił się także w Harvard Business School i London Business School. Ukończył również, z tytułem magistra inżyniera, Politechnikę Lubelską na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmie doradczej KPMG, gdzie przez wiele lat kierował projektami dla średnich i dużych polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych koncernów. Pracował również w szwajcarskim oddziale banku Goldman Sachs oraz madryckiej centrali Banku Santander. W latach 2013-2020 był dyrektorem doradztwa finansowego w Deloitte, zarządzając zespołem projektowym dla wielu sektorów gospodarki w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Osobowość Roku
Sektor Budowlany

Nicolas Dépret

Nicolas Dépret

Prezes Zarządu,
Eurovia Polska i Warbud

Od 1997 roku związany z Grupą Eurovia. Ukończył Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie w Paryżu. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Niemczech, gdzie przez 3 lata kierował projektami z zakresu budowy dróg. Od roku 2000 wspierał rozwój działalności Eurovia w Polsce, zarządzając działem technicznym, potem pełniąc funkcję dyrektora operacyjnego oraz członka zarządu. W latach 2014-2017 odpowiadał za działalność delagatur Eurovia w Rumunii, Chorwacji oraz w krajach bałtyckich. Od 2013 roku, zarządza obszarem bezpieczeństwa w Grupie Eurovia w krajach Środkowej i Południowej Europy. Od roku 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółek Eurovia w Polsce. Czynnie uczestniczy w pracach ogólnopolskich organizacji drogowych takich jak OiGD, PZPB, PSWNA i Kongres Drogowy, włączając się w działania na rzecz rozwoju branży drogowej w Polsce.

Firma Odpowiedzialna Społecznie

Laureatem w kategorii specjalnej została firma:

Poprzednie edycje

Kontakt

Współpraca Partnerska
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Karla Głodek
karla.glodek@executiveclub.pl
tel: +48 530-306-046
Uczestnictwo:
Adrianna Szewczyk
adrianna.szewczyk@executiveclub.pl
tel: +48 509-844-278
Media i Patronaty:
Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577

Lokalizacja