Celem konkursu jest promowanie osób i firm związanych z sektorem infrastruktury i budownictwa, które wyróżniają się na tle innych wysokim poziomem wykonawstwa oraz efektywnością ekonomiczną. Diamenty ukazują wartość dodaną, jaką wnoszą inwestycje infrastrukturalne i budowlane w rozwój polskiej gospodarki. Udział w konkursie to możliwość zaprezentowania dokonań i działalności spółki, a także szansa na prezentację marki wśród najważniejszych reprezentantów branży.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 marca 2023 r. w ramach XIV edycji konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”.

KATEGORIE NAGRÓD

Realizacja charakteryzująca się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonania oraz znacząco wyróżniająca się na tle konkurencji.

Nagroda przyznawana w dwóch dziedzinach:

  • Budownictwo kubaturowe
  • Infrastruktura drogowa

Podmiot oferujący zaawansowane rozwiązania technologiczne, mające na celu poprawę wydajności oraz jakości wykonywanej pracy, prowadzący badania rozwojowe w dziedzinie budownictwa i oraz działań pokrewnych.

Podmiot oferujący produkty budowlane, wyróżniające się pod względem jakości oraz technologii, które w znaczący sposób wpływają na efektywność prowadzonych prac budowlanych.

Podmiot prowadzący inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi
 i społecznymi, realizujący swoje działania w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju.

Podmiot wyróżniający się najwyższymi standardami usług doradczych lub prawnych, wyspecjalizowany we współpracy z sektorem infrastruktury i budownictwa.

Podmiot wyróżniający się wzorową współpracą w dziedzinie finansowania inwestycji w obszarze infrastruktury i budownictwa.

Podmiot wyróżniający się dużą aktywnością w sektorze kolejowym w obszarze wzrostu przychodów, podnoszenia jakości świadczonych usług, a także rozbudowy sieci połączeń kolejowych.

Podmiot wyróżniający się dużą aktywnością w obszarze wzrostu przychodów, realizacji kluczowych inwestycji, ekspansji na nowe rynki, a także wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Nagroda za biegłość w praktykach biznesowych, ponadprzeciętną jakość zarządzania firmą oraz podejmowanie decyzji przyczyniających się do wzrostu przychodów, a także wartości zarządzanej spółki.

Kapituła Konkursu

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Członek Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Dr Inż. Andrzej Maciej Czapczuk

Dr Inż. Andrzej Maciej Czapczuk

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB

Nicolas Dépret

Nicolas Dépret

Prezes Zarządu,
Eurovia Polska i Warbud

Od 1997 roku związany z Grupą Eurovia. Ukończył Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie w Paryżu. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Niemczech, gdzie przez 3 lata kierował projektami z zakresu budowy dróg. Od roku 2000 wspierał rozwój działalności Eurovia w Polsce, zarządzając działem technicznym, potem pełniąc funkcję dyrektora operacyjnego oraz członka zarządu. W latach 2014-2017 odpowiadał za działalność delagatur Eurovia w Rumunii, Chorwacji oraz w krajach bałtyckich. Od 2013 roku, zarządza obszarem bezpieczeństwa w Grupie Eurovia w krajach Środkowej i Południowej Europy. Od roku 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółek Eurovia w Polsce. Czynnie uczestniczy w pracach ogólnopolskich organizacji drogowych takich jak OiGD, PZPB, PSWNA i Kongres Drogowy, włączając się w działania na rzecz rozwoju branży drogowej w Polsce.

Barbara Dzieciuchowicz

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Rafał Kaszubowski

Rafał Kaszubowski

Prezes Zarządu,
EIB

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Unesco, Kawaler Orderu Orła Białego

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

Prezes,
Polska Izba Inżynierów Budownictwa (kadencja 2018–2022)

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej, SGGW

Zbigniew Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy

Dr inż. Jerzy Lejk

Dr inż. Jerzy Lejk

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Metro Warszawskie

Hubert Meronk

Hubert Meronk

Prezes Zarządu,
Siemens Mobility w Polsce

Prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski

Prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski

Profesor, Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Wiktor Piwkowski

Wiktor Piwkowski

Sekretarz Generalny, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Beata Radomska

Beata Radomska

Prezes,
Executive Club

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Maciej Runkiewicz

Maciej Runkiewicz

Prezes Zarządu,
Kajima Poland

Agnieszka Strzemińska

Agnieszka Strzemińska

Prezydentka, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Dr inż. Mariusz Urbański

Dr inż. Mariusz Urbański

Dyrektor Naczelny,
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes Zarządu,
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera

Profesor, Instytut Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Finaliści poprzedniej edycji

Realizacja Roku – Budownictwo Kubaturowe

Realizacja Roku – Infrastruktura Drogowa

Realizacja Roku – Budownictwo Hydrotechniczne

Lider Technologii

Lider Zielonego Budownictwa

Doradca Roku

Podmiot Finansujący Roku

Spółka Kolejowa Roku

Spółka Budowlana Roku

Poprzednie edycje

Kontakt

Współpraca Partnerska:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Karla Głodek
karla.glodek@executiveclub.pl
tel: +48 530-306-046

Uczestnictwo:
Małgorzata Topolska
malgorzata.topolska@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450

Media i Patronaty:
Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577

Lokalizacja