XI edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

3 marca w hotelu The Westin Warsaw mieliśmy przyjemność zorganizować XI edycję konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Zaproszeni eksperci przybliżyli aktualne zagadnienia podczas całodniowej serii debat, podzielonych na trzy tematyczne panele dyskusyjne oraz dwa wystąpienia. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w branżach. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury.

Wydarzenie zainaugurowało wystąpienie gościa specjalnego – dr Libora Lochmana, Dyrektora Zarządzającego Wspólnotą Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER). Mówca w swoim wystąpieniu przybliżył pojęcie „zielonej mobilności”. Jest ono fundamentem tzw. Green Deal, czyli Europejskiego Zielonego Ładu, który jest zbiorem inicjatyw politycznych zaproponowanych przez Komisję Europejską, których nadrzędnym celem jest uczynienie Europy neutralną dla klimatu do 2050 r. Kolej jako najbardziej zielony transport ma pełnić w nim główną rolę. Jest to ogromne wyzwanie, gdyż obecnie transport drogowy stanowi 75% całego transportu a emisja szkodliwych substancji ciągle rośnie. Intencją Komisji Europejskiej jest przeniesienie znacznej części transportu drogowego na kolej. Pierwszymi działaniami podjętymi w tym kierunku jest zwiększanie gęstości i pojemności sieci kolejowych, modernizacja taborów oraz integracja systemów sterowania składami.

Po wystąpieniu płynnie przeszliśmy do pierwszego panelu dyskusyjnego, którego moderatorem był Jan Styliński – Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. W dyskusji udział wzięli: Marta Midloch – Radca prawny, Partner współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Adam Poliński – Dyrektor Oddziału Infrastruktury, UNIBEP SA; Tadeusz Sobotnik – Dyrektor Biura Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe SA; Paweł Średniawa – Prezes Zarządu, PBDI SA; Bartosz Tokarski – Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB SA; Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwszym poruszonym tematem było partnerstwo publiczno-prywatne. Według panelistów w tej formule wciąż brakuje dużych realizacji. Samorządy terytorialne realizują tylko niewielkie projekty z obawy przed dużymi kosztami i ryzykiem. Brakuje natomiast przykładów „z góry”, czyli dużych realizacji we współpracy firm z głównymi instytucjami, szczególnie że forma ta zyskała solidną obudowę prawną w 2018 roku. Nowelizacja ta odbierana jest przez branżę bardzo pozytywnie, ale wciąż dużym problemem są częste zmiany prawa. Fluktuacja na rynku to kolejne wyzwanie, które uniemożliwia realne planowanie inwestycji w długim okresie. W odpowiedzi na te wyzwania wszyscy paneliści jednogłośnie apelowali, aby partnerstwo prowadziło do realizowania wspólnych celów a wszyscy partnerzy widzieli w nim swoją korzyść, a nie grę o łącznej sumie zero. Na koniec każdy z prelegentów w kilku zdaniach przedstawiał swoje marzenia dotyczące przyszłości branży. Najczęściej padającymi słowami były: partnerstwo, efektywność, stabilność i zasada win-win.

 

Po krótkiej przerwie na kawę rozpoczął się drugi panel pt. „Dynamika rozwoju transportu kolejowego”. Moderator dyskusji, dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji ProKolej, zaprosił na scenę panelistów, wśród których byli: Krzysztof Celiński – Prezes Zarządu, Siemens Mobility; Adam Laskowski – Członek Zarządu, PKP Intercity SA; dr inż. Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Metro Warszawskie; dr Libor Lochman – Dyrektor Zarządzający Wspólnotą Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej; Kamil Wilde – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego; Maciej Ziomek – Associate Partner w Dziale Doradztwa Transakcyjnego, EY. Dyskusję rozpoczął temat Green Deal. Jest to czynnik mający obecnie największy wpływ na branżę. Ma to związek z faktem, że kolej stała się obiektem ogromnej transformacji, ponieważ jest najbardziej ekologicznym oraz najbezpieczniejszym środkiem transportu. Przechodzenie na energię odnawialną, elektryfikacja sieci, wymiana taboru i ujednolicenie systemów sterowania składami to tylko niektóre elementy Europejskiego Zielonego Ładu. Zmiany te dotyczą także Polski. Według panelistów jeszcze nigdy w historii nie inwestowano w kolej tak dużych funduszy, więc jest to ogromna szansa, którą należy wykorzystać. Rośnie też liczba pasażerów. W 2019 roku kolej w Polsce przewiozła 335 mln osób wobec 310 mln rok wcześniej. Na kolej docierają również coraz nowocześniejsze systemy sterowania, które umożliwią osiąganie dużych prędkości na całych trasach. Obecnie Pendolino jedynie na Centralnej Magistrali Kolejowej osiąga ponad 200 km/h. Do 2050 roku duże prędkości mają obowiązywać na 8000 km sieci kolejowej. Poza infrastrukturą liniową należy również pamiętać o infrastrukturze punktowej, czyli dworcach oraz o taborze, którego średni wiek w Polsce wynosi 32 lata. Istotnym elementem rozwoju infrastruktury kolejowej oraz metra w Warszawie są stabilne środki finansowania pochodzące m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Podsumowując, aby wszystkie te pozytywne zmiany zostały skutecznie zaimplementowane i aby móc powiedzieć, że w Polsce mamy nowoczesną i zintegrowaną kolej należy zainwestować jeszcze ponad 30 mld PLN.

Po przerwie przyszedł czas na drugie wystąpienie tego dnia pt. „Symulacje dynamiczne w infrastrukturze: kolejnictwo, drogownictwo, lotniska”, którego autorem był Filip Polit – Menadżer Sprzedaży Krajowej, FlexSim InterMarium. Podczas wystąpienia przedstawiona została technologia, która pozwala na optymalizację planowanych inwestycji, na przykładzie krakowskiego lotniska Balice. Zaprezentowana symulacja będąca wirtualnym odzwierciedleniem rzeczywistego systemu pozwoliła szczegółowo przeanalizować i sprawdzić proponowane usprawnienia. Dzięki symulacji można łatwo określić, który system będzie optymalny i przyczyni się do wzrostu efektywności, ograniczenia strat, zwiększenia przychodów czy też redukcji kosztów.

Trzeci i ostatni panel dyskusyjny dotyczył nowych technologii w budownictwie. Moderatorem był Wiktor Piwkowski – Członek Zarządu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a w dyskusji udział wzięli: Maciej Kopański – Dyrektor Inwestycyjny, BaltCap; Członek Zarządu, IZIM; Andrzej Losor – Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, Górażdże Cement SA; Wojciech Znojek – Wiceprezes Zarządu, SABUR Systemy Automatyki; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex–Mostostal SA; Jordan Zafirow – adwokat, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Istotnym tematem omawianym przez ekspertów był zrównoważony rozwój przedsiębiorstw z branży oraz ich energooszczędność i redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko. Pionierem w tego typu działaniach jest branża cementowa w Polsce. Uchodzi ona za bardzo nowoczesną i efektywną energetycznie, ale przede wszystkim realizuje ideę gospodarki obiegu zamkniętego, gdyż zagospodarowuje aż 50% odpadów komunalnych. Zdaniem panelistów, aby skutecznie redukować negatywny wpływ branży na środowisko należy zastosować podczas inwestycji trzy elementy: planowanie, digitalizację i automatyzację. Ograniczą one emisję szkodliwych substancji, a nowoczesne rozwiązania takie jak BIM, umożliwią ciągły dostęp do szczegółowych informacji o projekcie. Zarówno w sferze przemysłowej, jak i budowlanej w tej chwili decyduje już czynnik niematerialny, którym jest wzrost świadomości. Napawa to optymizmem, ponieważ przedsiębiorstwa rezygnują z krótkoterminowych dużych zysków na rzecz długofalowej, odpowiedzialnej strategii.

Po panelach dyskusyjnych i wystąpieniach obfitujących w interesujące wymiany zdań i ogromną ilość merytorycznej wiedzy przyszedł czas na główny punkt dnia. Była nim wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, czyli statuetek, których celem jest nagrodzenie przedsiębiorstw i osób, które swoimi działaniami i osiągnięciami wyróżniają się na tle branży. W tym roku wręczono aż 20 statuetek w 9 kategoriach.

Realizacja Roku – Budownictwo kubaturowe
Laureaci:
ERBUD SA za budowę Galerii Młociny
NDI SA za budowę Rotundy w Warszawie
W tej kategorii Kapituła konkursowa nagrodziła również inwestora Rotundy – PKO Bank Polski SA

Realizacja Roku – Infrastruktura drogowa
Laureat: PORR SA za budowę obiektu nr 21 w ciągu drogi ekspresowej S7 – najwyższego wiadukt na „Zakopiance”

 

Realizacja Roku – Infrastruktura kolejowa
Laureat: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor za modernizację trasy Sadowne-Czyżew, części trasy Rail Baltica
Wyróżnienie: konsorcjum MERX i T4B – modernizacja dworca kolejowego w Czeremsze

Spółka Budowlana Roku
Laureat: BUDIMEX SA
Wyróżnienie: KAJIMA Poland

Lider Technologii
Laureat: HB Reavis Poland
Wyróżnienie: Ghelamco Poland

Lider Bezpieczeństwa
Laureat: Layher

Lider Zrównoważonego Rozwoju
Laureat: Górażdże Cement SA

Doradca Roku
Laureat: KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki
Wyróżnienie: WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Podmiot Finansujący Roku
Laureat: Bank Gospodarstwa Krajowego

Lider Ekspansji Zagranicznej
Laureat: UNIBEP SA
Wyróżnienie: Polimex-Mostostal SA

Osobowość Branży
Laureaci:
Leszek Marek Gołąbiecki – Prezes Zarządu, Unibep SA
Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA