19 lutego w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się szósta edycja Konferencji „Infrastruktura Polska” organizowana przez Executive Club z udziałem liderów najważniejszych spółek z branży infrastruktury. Zwieńczeniem wydarzenia pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju była uroczysta gala z rozdaniem nagród – „Diamentów polskiej infrastruktury”.

Panel I

Przedstawiciele inwestorów, wykonawców i administracji rządowej po raz kolejny spotkali się, by dyskutować na temat kondycji polskiej infrastruktury, która w ostatnich latach rozwijała się niezwykle dynamicznie. Uczestnicy konferencji podsumowali również dokonania minionego roku w infrastrukturze oraz efekty współpracy sektora publicznego i prywatnego.

Panel II

W dyskusjach panelowych z udziałem liderów m.in. sektora drogowego i kolejowego często pojawiał się postulat wzmacniania i poprawiania współpracy z głównym zamawiającym. Debata z udziałem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Pani Ewy Tomali-Boruckiej, daje nadzieję, że zarówno ze strony formalnej, jak i praktyki postępowania, procedury związane z inwestycjami infrastrukturalnymi będą zmieniać się w kierunku jakiego oczekuje rynek.

Paneliści dużą część dyskusji poświęcili finansowaniu inwestycji i wykorzystaniu środków płynących z funduszy UE. „Jeżeli popatrzymy na statystykę, to nigdy nie uda nam się dogonić zachodnich krajów Unii w przypadku całej infrastruktury. Przez 7 następnych lat powinniśmy skupić się na tym, żeby środki unijne, o 25% wyższe, wykorzystać nie tylko na zbudowanie infrastruktury, tylko na to, by firmy działające w Polsce, nie tylko polskie, mogły się rozwijać. Firmy, które chcą swoje środki reinwestować w Polsce i tworzyć miejsca pracy.” – wskazywał Dariusz Blocher, prezes Budimex.

Panel III

Co prawda w Polsce największą uwagę wciąż poświęca się rozbudowie sieci dróg, w unijnych trendach coraz silniej pojawia się kwestia inwestycji w kolej. Uczestnicy dyskusji o kondycji polskiej kolei przedstawiali wiele postulatów dotyczących modernizacji tego sektora. Jacek Neska, Członek Zarządu ds. handlowych PKP CARGO mówił o trudnościach związanych z inwestycjami modernizacyjnymi, ale również o korzyściach, które one przyniosą: „Dzisiaj głównym problemem polskiej kolei, wszystkich przewoźników, jest bardzo silny brak przewidywalności. Oczekujemy, że wraz z postępującym procesem rewitalizacji torów i dostosowaniem ich do potrzeb transportu, pojawi się możliwość ograniczenia zasobów i poprawienia oferty skierowanej do klientów. Mniej zasobów, mniej wagonów do przewiezienia tej samej ilości ładunku oznacza niższe koszty i bardziej konkurencyjną ofertę. Konkurencyjnej w stosunku do transportu drogowego.”

Panel IV

Tegorocznej, szóstej edycji konferencji, towarzyszył konkurs dla najlepszych podmiotów infrastruktury. Podczas wieczornej Gali po raz pierwszy przyznane zostały nagrody za szczególne osiągnięcia w branży dla spółek i liderów infrastruktury na rynku polskim. Grono autorytetów branży skupione w Kapitule konkursowej uhonorowało „Diamentami Polskiej Infrastruktury” najlepsze podmioty sektora w 8 kategoriach.

Laureatem w kategorii „Top Executive” jednogłośnie wybrany został Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex. Za CSR nagrodzono spółkę Skanska, najlepszym podmiotem finansującym był według Kapituły PKO BP. Za efektywność w zarządzaniu nagrodzono PKP Cargo. W kategorii Lider Innowacji nagrodę otrzymały Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe BIEŻANÓW. Znakomita współpraca między zamawiającym a wykonawcami zaowocowała nagrodą w kategorii „Inwestycja Roku”, w której uhonorowano wspólne działania Strabag, Budimex i GDDKiA, które zrealizowały odcinek A4 Dębica-Tarnów. W obszarze doradztwa nagrodę otrzymały firmy SKS Legal oraz EY. Projektem Roku wybrano Transprojekt Gdański, za Przeprawę Mostową przez Wisłę k. Kwidzyna oraz realizację Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Partnerem strategicznym konferencji „Infrastruktura Polska 2015” była firma Budimex, a partnerami głównymi PKP Cargo oraz Doka. Honorowy Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Gala