Paweł Borys
[hgroup]

Paweł Borys

Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Polski ekonomista i menadżer o bogatym doświadczeniu w bankowości, na rynku kapitałowym i w sektorze ubezpieczeń. Specjalizuje się w inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Pracę rozpoczął jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Od 2001 roku szef działu analiz, zarządzający funduszami, a następnie Dyrektor Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank – Deutsche Asset Management oraz w DWS – drugiej największej firmie zarządzania aktywami na świecie.Budował także polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. W latach 2001 – 2005 pracownik Szkoły Głównej Handlowej, gdzie prowadził badania z zakresu teorii konwergencji ekonomicznej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym. Od początku 2010 do kwietnia 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w PKO Banku Polskim, odpowiadającym za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. Od 1 maja 2016 roku Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

[/toggle]


maczynska
[hgroup]

Prof.Elżbieta Mączyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Profesor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej, członek: Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk; od grudnia 2005 r. prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek: Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Narodowej Rady Rozwoju. Autorka lub współautorka ponad 200 publikacji na temat funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw. Kreatorka modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstw.

[/toggle]


urbański
[hgroup]

dr Paweł Urbański

Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Przez większość kariery zawodowej łączył doświadczanie biznesowe z akademickim. Posiada dyplom Doktora Nauk Ekonomicznych Imperial College London dyplom Inżyniera oraz MBA na Politechnice Warszawskiej. Był wykładowcą a obecnie również Dyrektorem Szkoły Biznesu PW. Jest współzałożycielem INVEN Group – firmy o profilu dewelopersko-inwestycyjnym działającej w obszarze energetyki oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Columbus Energy, wiodącego dostawcy systemów fotowoltaicznych w Polsce. W latach 2006-2008 był Członkiem Zarządu PSE i Prezesem PGE. Był też Partnerem w brytyjskiej firmie doradczej CET (Central Europe Trust). W ramach CET nadzorował i współtworzył wiele projektów doradczych i inwestycyjnych dla największych polskich i międzynarodowych firm energetycznych.

[/toggle]