Bielecki

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Partnerów EY Polska

Czytaj więcej

Były Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, jest obecny w życiu politycznym i gospodarczym Polski od ponad 20 lat. Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A. Od 2008 roku do 2013 był członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał go na kolejną 5-letnią kadencję.
W listopadzie 2009 roku został powołany na Przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) i pełnił tę funkcję do grudnia 2015. PISM jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.W marcu 2010 r. został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Podstawowym zadaniem Rady Gospodarczej jest przedstawianie premierowi niezależnej i obiektywnej opinii na temat bieżących i planowanych działań rządu. Rada ocenia również sytuację społeczno-ekonomiczną Polski na tle zjawisk zachodzących w Europie i gospodarce globalnej. Pełnił swoją funkcję do grudnia 2014. W styczniu 2015 dołączył do EY Polska jako przewodniczący Rady Doradczej Partnerów.


Bielecki

Prof. Witold Bielecki

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Czytaj więcej

Polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku.


Jarosław Broda

Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego.
Posiada doświadczenie w obszarze konsolidacji i funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, prywatyzacji państwowych grup energetycznych, tworzenia procesów związanych z restrukturyzacją i budowaniem strategii oraz projektów rozwojowych podmiotów energetycznych.Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, w których zajmował wysokie stanowiska menadżerskie i dyrektorskie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w TAURON i GDF Suez Energia Polska. Ostatnio związany z GDF Suez Energia Polska gdzie odpowiadał za analizy rynkowe, strategię rozwoju spółki, zarządzanie regulacyjne i projekty M&A oraz GDF Suez Europe, gdzie kierował realizacją projektów M&A obszarze sprzedaży i marketingu. Od połowy 2015 r. odpowiadał za przygotowanie strategii komercyjnej oraz negocjacji kontraktu różnicowego przy projekcie nuklearnym w Wielkiej Brytanii. Jako Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju nadzoruje pracę następujących obszarów: zarządzania majątkiem, badań, rozwoju i innowacji, projektów i programów inwestycyjnych oraz BHP.


Michał Góra

Michał Góra

Prezes Zarządu, Alfavox

Czytaj więcej

Ekspert Customer Care w globalnych projektach na rynkach USA, Indii, Argentyny i Meksyku. Strateg i wizjoner. Autor przełomowych rozwiązań technologicznych dla branży finansowej, w tym wirtualnych oddziałów. Wyznacza strategiczny kierunek rozwoju we wszystkich obszarach działania firmy. Doceniając ludzi i wartość kapitału ludzkiego, ukształtował Alfavox jako silnego gracza odnoszącego sukcesy na międzynarodowych rynkach. Partnerstwo z klientami i doskonałe rozpoznawanie potrzeb wpisał w misję i strategię działania firmy. W efekcie jego pracy Alfavox jako lider na rynku polskim działa także w 12 krajach, realizując projekty m.in. dla Grupy Aviva, T-Mobile Usługi Bankowe, Alior Bank i firm z Grupy Virgin. Pasjonat doświadczania wrażeń kulturalnych na wszystkich kontynentach, do dziś zwiedził 250 miast na całym świecie.


 Grzelczak

Sławomir Grzelczak

Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA

Read more

Prezes Zarządu BIG InfoMonitor. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość (2002).
Pan Sławomir Grzelczak od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet – czołową wywiadownią gospodarczą, w której pełnił ważne funkcje managerskie. W latach 2002-2004 zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego, a w okresie 2004-2009 sprawował funkcję prezesa zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, będącą partnerem strategicznym wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał, zarządzając czterema spółkami należącymi do grupy BISNODE. Od 2012 roku do kwietnia 2013 odpowiadał w Grupie Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń należności, za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 2013 r. był dyrektorem zarządzającym Coface Słowenia.Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję członka Zarządu BIK i jednocześnie odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego.Od lipca 2013 r. – wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., odpowiedzialny za Pion Biznesu Korporacyjnego. Od końca czerwca 2014 pełni jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.


Kurzalewski

Michał Kurzelewski

Dyrektor ds. Medycznych, Pfizer Polska

Czytaj więcej

Z firmą Pfizer związany od 2014 r. na stanowisku Dyrektora Medycznego.W strukturach Pfizer odpowiada za nawiązywanie partnerskich relacji ze środowiskiem naukowym, medycznym, jak również budowanie dialogu z instytucjami publicznymi i środowiskiem decydenckim.Na co dzień współpracuje z naukowcami uczelni wyższych, specjalistami z zakresu ochrony zdrowia, ekspertami medycznymi, zwiększając świadomość nt. roli innowacji w ochronie zdrowia − począwszy od informacji na temat odkryć naukowych, aż po wprowadzenie leku na rynek i edukację pacjentów.Równolegle Michał Kurzelewski kieruje pracami zespołu medycznego, podejmującego działania badawczo-rozwojowe związane z wprowadzaniem na rynek nowatorskich rozwiązań terapeutycznych, zmieniających sposób myślenia o chorobach, ich zapobieganiu oraz skutecznemu leczeniu.Michał Kurzelewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych w zakresie rozwoju leków w King’s College of London. Posiada tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w 2002 roku w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.Od ponad 15 lat związany jest z branżą farmaceutyczną, pracując w działach medycznych wiodących, innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce.


Obłój

Prof. Krzysztof Obłój

Profesor zarządzania strategicznego i międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego i Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej

Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest wykładowcą Akademii L Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, oraz polskich periodykach z dziedziny ekonomii i zarzadzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014), a dwie  ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 20014 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i  doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, PZU, Orange, Gedeon Richter, Rockwool, Valeo i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym dwóch rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP.


Witold Orłowski

Prof. Witold Orłowski

Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

Czytaj więcej

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.


KPietraszkiewicz2

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości.
Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP.Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich.Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezes Fundacji ,, Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły ,, Teraz Polska’’.
Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.


Pietrewicz

Dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz

Kierownik Zakładu Analizy Rynków, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa

Czytaj więcej

Profesor Szkoły Głównej Handlowej Warszawie, Kierownik Zakładu Analizy Rynków w Instytucie Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie; Wiceprezes Zarządu TUW Medicum.
Absolwent SGPiS, Wydziału Ekonomiki Produkcji (obecnie SGH) oraz II Letniej Szkoły Banku Światowego „The Economics of the Market”
Specjalizacja: ekonomia, bankowość, rynki finansowe, konkurencyjność przedsiębiorstw, ochrony środowiska.Autor ponad 80 prac naukowych z problematyki ekonomii, globalizacji, funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw, polityki pieniężnej i bankowości.W latach 2007-2011 – członek Komitetu Nauk o Finansach PAN; 1993-95 współpracownik Zakładu Przekształceń Własnościowych INP PAN, specjalizacja w obszarze analizy finansowej przedsiębiorstw
Równolegle do pracy naukowej dr hab. J.W. Pietrewicz pełnił funkcje menadżerskie w takich instytucjach finansowych jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Czł. Zarządu, Bank Ochrony Środowiska SA – Wiceprezes i Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Prezes Zarządu. W latach 2012-2013 Doradca Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA.W latach 2013-2015 powołany na Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Deregulacji w Ministerstwie Gospodarki, członek Komitetu Stałego Rady Ministrów. W latach 2014-2015 członek Rady NCBiR.Członek kolegium redakcyjnego Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.


artur-pollak

Artur Pollak

Prezes Zarządu, APA Group

Czytaj więcej

Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.


Mariusz Sudoł

Mariusz Sudoł

Operations Director CEE, Hitachi Europe Limited

Czytaj więcej

Prawnik i manager z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departamentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnicząc także w sfinansowanym przez Rząd Szwajcarii stypendium naukowym na Universität Zurich. Obecnie związany z Hitachi Europe Limited, odpowiedzialny za sektory regulowane (bankowość, nowoczesna energetyka), w tym za praktykę prawa bankowego, praktykę prawa nowych technologii, negocjacje, przygotowywanie umów, komercjalizację i rozwój innowacyjnych produktów oraz strategię rozwoju biznesu. Autor szeregu publikacji naukowych dotyczących prawa gospodarczego.


Roman_Szwed

Roman Szwed

Prezes Zarządu, Atende SA

Czytaj więcej

Absolwent Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (rok ukończenie 1976), na którym w 1980 r. obronił doktorat z fizyki eksperymentalnej, a w 1990 r. habilitował się z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego Polska została podłączona do Internetu. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży informatycznej. W latach 1991-2012 pracował w ATM, w tym od 1993 do 2012 r. na stanowisku Prezesa. Po wydzieleniu z ATM spółki ATM Systemy Informatyczne (obecnie Atende) objął funkcję Prezesa Zarządu w nowopowstałej firmie. W czasie swej kariery zawodowej Roman Szwed został nagrodzony licznymi wyróżnieniami i nagrodami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności.


Sylwia-Toczyska

Sylwia Toczyska

Director Client Services, Vistra Poland

Czytaj więcej

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie księgowości i podatków, a także w obsłudze międzynarodowych korporacji oraz firm private equity. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie finansów oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie księgowości, a od 2009 r. jest doradcą podatkowym. Od 2007 r. związana jest z firmą Vistra Poland, gdzie na co dzień doradza klientom z różnych sektorów (ze szczególnym naciskiem na sektor nieruchomości), a dodatkowo odpowiedzialna jest za wzmacnianie pozycji firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.


urbański

 

dr Paweł Urbański

Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Czytaj więcej

Dr Paweł Urbański- przez większość kariery zawodowej łączył doświadczanie biznesowe z akademickim. Posiada dyplom Doktora Nauk Ekonomicznych Imperial College London dyplom Inżyniera oraz MBA na Politechnice Warszawskiej. Był wykładowcą a obecnie również Dyrektorem Szkoły Biznesu PW. Jest współzałożycielem INVEN Group – firmy o profilu dewelopersko-inwestycyjnym działającej w obszarze energetyki oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Columbus Energy, wiodącego dostawcy systemów fotowoltaicznych w Polsce. W latach 2006-2008 był Członkiem Zarządu PSE i Prezesem PGE. Był też Partnerem w brytyjskiej firmie doradczej CET (Central Europe Trust). W ramach CET nadzorował i współtworzył wiele projektów doradczych i inwestycyjnych dla największych polskich i międzynarodowych firm energetycznych.


Cezary Wójcik

Prof. Cezary Wójcik

Profesor przywództwa i ekonomii, Założyciel i Dyrektor Center for Leadership

 

Czytaj więcej

W 1998 ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w roku 1999 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. W 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. W 2011 ukończył Master Class for Leadership Educators na Harvard Kennedy School. W 2013 ukończył Advanced Management Program w IESE Business School, a w 2006 International Faculty Development Program także w IESE Business School. W 2004 ukończył także Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kiel Institute for the World Economy. W latach 2005-2007 członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2007-2009 Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro i doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.