TOP INDUSTRY SUMMIT

We invite you to the jubilee, 10th edition of the “Top Industry Summit”, which will be held on October 27, 2021 at the Sheraton Grand Warsaw hotel.

This event is dedicated to representatives of the industrial sector as well as cooperating companies. The main topics of panel discussions will be, among others automation, robotization, machine learning, IoT, as well as the implementation of new solutions and technologies in production and logistics. We will also touch on other issues, e.g. renewable energy sources or alternative energy sources, energy, industry 4.0 or the chemical industry. Due to the cooperation of industry with many industries, the event is very popular among recipients of industrial solutions. The conference will be concluded with the “Top Industry Diamonds” gala.

AGENDA

CONFERENCE

 • Transformational challenges of the industrial sector on the way to 4.0. What is the degree of adaptation of solutions compliant with Industry 4.0 and the readiness of companies for change?

 • The latest solutions for Industry 4.0 in the field of production automation and the improvement of production scalability.

 • Cybersecurity of technological and production processes in enterprises (security of OT and IT infrastructure, IoT, Big Data, Cloud Computing).

 • Sources of financing for Industry 4.0 projects.

 • Technologies that are changing the industrial sector – robotization in production processes as an important element of competitive advantage.
 • Smart production means smart machines – how to optimize production costs thanks to artificial intelligence algorithms (machine learning, IoT, Big Data)?
 • Competences in the era of smart factories. How to develop employees’ digital skills?
 • Digital management of manufacturing enterprises as the key to further development of the industry. What tools are needed?
 • Changes in the global supply chain and new logistics hubs. When is it profitable to use robots to increase productivity and reduce costs?

 • New trends and technologies in logistics – supply chain management with the use of cloud computing?

 • Logistics 4.0 – how to integrate production, warehouse, and logistics processes with IT systems?

 • Smart warehouses – how to use smart technologies in warehouse processes in the era of Logistics 4.0 (Internet of Things (IoT, AI, AR)?

 • The impact of energy prices on the competitiveness of the industrial sector. How to optimize the costs of energy generation?
 • RES as an alternative to fossil fuels in energy generation for industry. Can energy storage help stabilize the grid?
 • Application of industry 4.0 in the energy sector. Can digital solutions increase system flexibility and provide savings on infrastructure investments?
 • The use of natural gas in industry. The importance of innovative technologies and a well-developed gas infrastructure for the reduction of pollution emissions.

TOP INDUSTRY DIAMONDS

The Organizer reserves the right to make changes to the agenda.

Gala

Top Industry Diamonds are prestigious statuettes aimed at honoring those companies and entrepreneurs who in a special way stood out on the Polish industrial scene and have achieved success in the new economic reality. The idea of ​​Diamonds is to promote the latest and most innovative technologies by rewarding business representatives implementing new trends in the era of the fourth industrial revolution. The competition is open and is addressed to all entities implementing projects from the industry sector.

jury

Dariusz Bliźniak

Dariusz Bliźniak

Vice President of the Board, Respect Energy

Ireneusz Borowski

Ireneusz Borowski

Country Manager,
Dassault Systèmes

Michał Brzozowski

Michał Brzozowski

Managing Director,
Metroplan

Prof. Janusz Jurczak

Prof. Janusz Jurczak

Department of Chemistry Warsaw Univerity, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Science

Janusz Jurczak is a full professor at the Institute of Organic Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Chemistry at the University of Warsaw. He is engaged in research in the field of organic and supramolecular chemistry. He is a full member of the Polish Academy of Sciences, an ordinary member of the TNW.

Prof. Jacek Kijeński

Prof. Jacek Kijeński

President of Polish Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.

Prof. Michał Kleiber

Prof. Michał Kleiber

Vice President of the European Academy of Sciences and Arts, President of ECCOMAS

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowym obiegu “Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer). Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Posiada wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Francji i Cesarza Japonii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został także wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Jest członkiem Rady Programowej organizacji „Science and Technology for Society Forum” w Kioto, Japonia. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach w RFN, USA i Japonii.W latach 1995 – 2001 prof. Kleiber był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego “Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

Prof.Andrzej Kolasa

Prof.Andrzej Kolasa

Dean of the Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Technology

Profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji gdzie pełni od 2012 roku również funkcję dziekana. W latach 2002-2016 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, którą kierował przez dziesięć lat pełniąc funkcję rektora.Urodził się w 1948 roku w Lublinie. Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (obecnie Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej uzyskując w 1973 roku dyplom magistra inżyniera, a potem kolejno stopnie: doktora nauk technicznych w 1981 roku i doktora habilitowanego w 1991 roku. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w lutym 2015 roku. Wykształcił wielu inżynierów i magistrów inżynierów, wypromował ośmiu doktorów. Poza Politechniką Warszawską i PWSZ Ciechanowie wykładał lub prowadził badania naukowe na kilku uczelniach europejskich oraz w Japonii, Chinach i Tanzanii.Prof. A. Kolasa jest autorem ponad stu sześćdziesięciu prac opublikowanych w kraju i zagranicą, wielu ekspertyz i projektów oraz ponad czterdziestu wdrożeń przemysłowych z zakresu spawalnictwa. Jest członkiem rad naukowych oraz kilku towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowo-technicznych w kraju i zagranicą. Posiada dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE. Oprócz pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracach organizacji działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju.Za całokształt pracy został odznaczony m. in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SIMP, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, Medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego przyznawanym za wybitne osiągnięcia dla rozwoju spawalnictwa w Polsce, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Mazowsza” oraz honorowymi tytułami zasłużony dla miast Ciechanowa i Mławy.

Jędrzej Kowalczyk

Jędrzej Kowalczyk

President of the Board, Fanuc Polska

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Professor at the Faculty of Power and Aeronautical Engineering of the Warsaw University of Technology

He is a professor at the Warsaw University of Technology. In the years 1993-2012 he was the director of the Institute of Thermal Technology at the Faculty of Power and Aeronautical Engineering. Currently, he is the President of the Management Board of the Institute of Applied Research of the Warsaw University of Technology Sp. z o.o. - PW special purpose vehicle dealing with the commercialization of research results. He conducts scientific and technical activities related to the modernization of energy equipment, the impact of energy on the environment and programming of the development of the generation sector in the energy sector. He is the author and co-author of over 200 publications and articles. He has completed over 100 scientific and research works, mainly commissioned by the industry. He is a co-author of 7 patents and a laureate of the SIEMENS Prize and the Prime Minister's Award for scientific works implemented in industrial practice. He promoted 11 doctors. He was a member of the Central Committee for Degree Rights and Titles, Chairman of the Committee on Energy Problems of the Polish Academy of Sciences and a member of the Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences.

Marcin Petrykowski

Marcin Petrykowski

President of the Board, Atende SA

Marcin Petrykowski has over 20 years of business experience, during which he managed and managed the strategic development and operational activities of global capital and financial market institutions. From May 2021, in the non-executive role of the Regional Senior Adviser, he advises the European investment fund in the infrastructure area of ​​Vauban Infrastructure Partners, in the field of Central and Eastern Europe. In the years 2014 - 2021 he was employed at S&P Global Ratings Europe Limited Sp. z o.o. Branch in Poland, where as Managing Director and Branch Director he was responsible for the company's commercial activities in the Europe, Middle East and Africa region, in Central and Eastern Europe and in Poland. At the same time, in 2016-2019, he was a member of the Supervisory Board and Chairman of the Audit Committee at MCI Capital S.A., a private equity fund listed on the WSE. Previously, in 2007-2014, he worked at J.P. Morgan Europe Limited based in London and in J.P. Morgan Europe Limited Oddział w Polsce Sp. z o.o. where, as Executive Director and Vice Director of the Branch in Poland, he managed the area of ​​global capital market services for financial institutions in the region of Central and Eastern Europe, Russia, CIS countries and Israel, while simultaneously co-managing the company's branch in Poland. He started his professional career in 2002, remaining employed by Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. until 2007, where, after completing the 'Management Associate' program, he served global Citibank clients based in Poland and the region of Central and Eastern Europe in the field of corporate banking services. Marcin Petrykowski is a member of the Supervisory Board of STARTUPBASIS POLSKA sp.z o.o., a member of the Board of Fundacja im. Lesław A. Paga, academic lecturer in postgraduate studies in Fintech at the Faculty of Management of the University of Warsaw, and until the end of June 2021 a member of the Board of Directors of the American Chamber of Commerce in Poland (AmCham). He received his education and master's degree in 2002 at the Kozminski University in Warsaw. At the same time, during his professional career, he completed a number of courses, trainings and postgraduate studies in Poland and abroad.

Beata Radomska

Beata Radomska

CEO of Executive Club

A graduate of the Faculty of Humanities of the Catholic University of Lublin and the University of Insurance and Banking (later Academy of Finance). Also a graduate of the MBA studies at the Kozminski University in Warsaw. In 1995-1996 she worked as a German translator at Hit Centrala Usługowa (later Tesco), in 1996-1998 at the Austrian brokerage company Allfinanz (a financial institution associated with the insurance and pension funds industry). From 1998 to 2002, he was a Sales Manager at Skarbiec Emerytura and Skarbiec Serwis Finansowy. From 2003 to 2005, Development Director in the HRC Group. From 2005, President of the Executive Club.

Jacek Siwiński

Jacek Siwiński

President of the Board, VELUX Polska

The President of VELUX Polska, responsible for planning and implementing the company's development strategy, sets the directions for communication and assumptions of the corporate social responsibility policy. A graduate of the Warsaw University of Technology, postgraduate management studies at the Warsaw School of Economics, as well as the Executive MBA program at the Warsaw University of Technology Business School. From the beginning of his career, he has been associated with the construction industry.

Michał Skorupa

Michał Skorupa

President of the Board, Foton Technik

Dr. Paweł Urbański, Eng.

Dr. Paweł Urbański, Eng.

Chairman of the Supervisory Board of Columbus Energy, Director of Business School of the Warsaw University of Technology

Director and lecturer at the Warsaw University of Technology Business School. Doctor in Economics from Imperial College London, holds an engineering degree and an MBA from the Warsaw University of Technology. Chairman of the Supervisory Board of Columbus Energy, former member of the Management Board of PSE and President of PGE. He supervised and co-created consulting and investment projects for major Polish and international energy companies.

Wojciech Znojek

Wojciech Znojek

Managing Director, VP Sales, SABUR

Co-founder of SABUR Sp. z o.o. For over 25 years he has been associated with the IT and automation industries. In the company, he is responsible for contacts with the company's foreign partners, the sale of their products and solutions successfully introduced to the Polish market, and the development of the distribution network. He has many years of and diverse experience in implementing infrastructure, industrial and building automation systems. He attaches great importance to reliability in running a business, the principles of sustainable development and pro-employee activities. He is a member of the Industry and Program Council of the Faculty of Mechatronics of the Warsaw University of Technology, and works in several business organizations. A graduate of the Faculty of Electrical Engineering at the Warsaw University of Technology.

 

 

Location

ContaCt

Partnership:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Participation:
Olga Suchecka
olga.suchecka@executiveclub.pl
tel: +48 516-188-118

Media:
Karolina Ampulska
karolina.ampulska@executiveclub.pl
tel: +48 509-844-278

Patronages:
Anna Karasińska
anna.karasinska@executiveclub.pl
tel: +48 517-961-426