EXECUTIVE CLUB

Executive Club jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki. Klub organizuje dla swoich członków spotkania cykliczne, by umożliwić im wymianę idei oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.
Executive Club inspiruje, pomaga identyfikować potrzeby liderów zarządzania i służy rozwojowi polskiego biznesu. Klub jest pierwszą i największą organizacją o takim profilu w Polsce, o ugruntowanej pozycji zbudowanej w oparciu o współpracę z najważniejszymi podmiotami rynkowymi z kraju i z zagranicy.

Misja

Executive Club jako organizacja zrzeszająca przedstawicieli top managementu za swoją szczególną misję przyjął promowanie najwyższych standardów przywództwa w środowisku biznesowym. Misję tę Klub realizuje jako platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i idei poprzez unikalną współpracę świata praktyków biznesu, wybitnych przedstawicieli nauki i polityki.

WSPÓŁORGANIZATOR:

amicus_europae_logo_180x100pt

 

 

Fundacja Amicus Europae w celu realizacji swojej misji rozwija projekty i inicjatywy. Wszystkie inicjatywy mają charakter długofalowy i często powstają przy współpracy partnerów krajowych i zagranicznych. Szczególnie wysokie znaczenie ma praktyczne zastosowanie wniosków i rekomendacji z przedsięwzięć Fundacji. Główna forma działalności Fundacji to organizacja międzynarodowych debat i konferencji, jak również praca analityczna i ekspercka. Międzynarodowe spotkania odbywają się z udziałem przywódców i liderów środowisk opiniotwórczych i decyzyjnych z całego świata. Debaty propagują formę dialogu oraz koncepcję funkcjonowania życia publicznego, które utożsamiane są z Prezydenturą Aleksandra Kwaśniewskiego.

Nadrzędną misją Fundacji Amicus Europae jest popieranie integracji europejskiej, a także wspieranie procesów dialogu i pojednania, mających na celu rozwiązanie politycznych i regionalnych konfliktów w Europie.

Do najważniejszych celów fundacji należą:

  • Wspieranie wysiłków na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa i umocnienia wartości demokratycznych;
  • Propagowanie dorobku politycznego i konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Propagowanie idei wspólnej Europy i upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej;
  • Rozwój Nowej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi;
  • Wsparcie dla krajów aspirujących do członkostwa w organizacjach europejskich i euroatlantyckich;
  • Promowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju gospodarki światowej;
  • Integracja mniejszości narodowych i religijnych w społeczności lokalne;
  • Propagowanie wiedzy na temat wielonarodowej i kulturowej różnorodności oraz historii naszego kraju i regionu;
  • Popularyzowanie idei olimpijskiej i sportu.