Ashoka

Ashoka jest międzynarodową siecią innowatorów społecznych. Przyczyniamy się do rozwiązywania problemów społecznych poprzez wspieranie innowacji społecznych oraz angażowanie społeczności do świadomej aktywności. Ashoka kieruje się wizją przyszłości, w której, każdy człowiek jest świadomy i wrażliwy na wyzwania społeczne oraz aktywnie włącza się w działania zmieniające swoje otoczenie na miarę swoich możliwości  – wizję tę wyrażamy to słowami „Everyone a Changmaker” (Każdy może być twórcą zmian na lepsze). Więcej: http://ashoka-cee.org/poland/


Fabryka marzeń

Pomysłodawczynią i założycielką Fundacji Fabryki Marzeń jest Karolina Sołowow, przewodnicząca Rady Fundacji. Obecnie działamy w trzech obszarach (Fabryka Remontów, Fabryka Wspierania Talentów, Fabryka Rozwoju Osobistego). W przygotowaniu jest Fabryka Sportu, startujemy po Nowym Roku.
Mimo, że działamy niecałe 3 lata, na swoim koncie mamy już udział w 60 zakończonych remontach (są to łazienki, całe mieszkania, świetlice dla osób niepełnosprawnych, ośrodki terapii dla dzieci i młodzieży). Część remontów prowadzimy sami, część z innymi organizacjami pozarządowymi.
Obecnie równolegle pracujemy (w różnych fazach – od przygotowania do realizacji) przy kolejnych 20 projektach.
Zaczynaliśmy w Polsce południowej w 6 województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, mazowieckim. Obecnie dołączyło 5 kolejnych: łódzkie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i opolskie.
Miejsca w Internecie to: własny portal www.fabrykimarzen.org, Facebook i YouTube.
Naszymi ambasadorami są Rafał Sonik i Karol Bielecki.
We wrześniu 2017 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Oprócz Fabryki Remontów mamy Fabrykę Talentów (przyznaliśmy stypendia 14 osobom – dzieciom i młodzieży uzdolnionym artystycznie i sportowo). Fundujemy także sprzęt sportowy i instrumenty muzyczne.
Trzecia to Fabryka Rozwoju Osobistego. Przeprowadziliśmy z dziećmi i młodzieżą 20 warsztatów dotyczących rozwoju osobistego, edukacji emocjonalnej i kreatywności.


/klub-gaja

Klub Gaja to polska nowoczesna organizacja ekologiczna, która buduje Pokolenie EkoXXI. Od 30 lat angażujemy Polki i Polaków w realne działania na rzecz środowiska naturalnego oraz poszanowania praw i dobrostanu zwierząt. Otwieramy debatę społeczną na temat tego, co to znaczy być ekologicznym. Poprzez nasze idee zachęcamy do współpracy różnorodne środowiska społeczne, zawodowe i kulturowe, a także różne pokolenia Polaków. W nasze działania zaangażowaliśmy już ponad milion Polek i Polaków (2003-2017).


W skrócie o Integracji: Od prawie 25 lat walczymy z wszelkimi rodzajami barier przeciwko osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej. W ramach dostępności architektonicznej troszczymy się o tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla każdej osoby i pomagamy w dostosowaniu budynków i otoczenia. Naszą misją jest także edukacja na temat wrażliwości i szkolenie w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością. Pracujemy z wieloma instytucjami przystosowując m.in budynki, biurowce, osiedla mieszkaniowe, lotniska, centra handlowe, oddziały bankowe i pocztowe, które powinny być projektowane i tworzone, aby dostosować się do różnorodności wieku i kondycji ludzkiej. Celem naszego procesu certyfikacji jest określenie, w jaki sposób należy projektować, budować i zarządzać środowiskiem zbudowanym, aby umożliwić ludziom samodzielne dostęp, wchodzenie, wychodzenie z budynku i ewakuację, w sposób sprawiedliwy i godny, a także w jak największym stopniu możliwy.

Podsumowując pokrótce obszary, w których współpracujemy z naszymi Partnerami:
– Dostępność architektoniczna – Audyt architektoniczny Dostępność projektów i budynków jest usługą mającą na celu określenie istniejących barier i przygotowanie zaleceń dotyczących ich usunięcia. Obiekt jest oceniany przez naszych audytorów w celu potwierdzenia zgodności ze specjalnym programem audytu opracowanym przez Integrację.
– Dostępność stron internetowych,
– Szkolenia dla pracowników – wrażliwość na temat niepełnosprawności, Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnością,
– Doradztwo w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.


Polska Akcja Humanitarna niesie pomoc osobom poszkodowanym w konfliktach zbrojnych i katastrofach naturalnych. Zapewnia m.in. schronienie, wodę, żywność, dostęp do edukacji. Od 1992 roku PAH udzieliła pomocy w 44 krajach. Obecnie organizacja pomaga w Somalii, Sudanie Południowym, Syrii, Iraku i na Ukrainie. W ramach programu Pajacyk PAH wspiera także stołówki w szkołach i placówkach środowiskowych poprzez dofinansowanie posiłków. Dzięki bogatemu doświadczeniu PAH działa zgodnie z najwyższymi standardami: dba o udzielanie skutecznej pomocy oraz o transparentność działań. PAH cieszy się zaufaniem zarówno darczyńców indywidualnych, jak firm i organizacji. Partnerów PAH łączą te same wartości humanitarne.


SOS

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ma pod opieką prawie 1400 dzieci opuszczonych, osieroconych i zagrożonych utratą rodzicielskiej opieki. W Polsce działa już 33 lata. W tym czasie powstały cztery Wioski SOS, czyli osiedla domów dla Rodzin SOS. W każdej rodzinie wychowuje się 5 – 8 dzieci. Bardzo często są to liczne, biologiczne rodzeństwa. W Wiosce SOS odnajdują to, czego nie zaznały w rodzinie pochodzenia – miłość i bezpieczeństwo. Poza Wioskami SOS, Stowarzyszenie prowadzi także 3 Młodzieżowe Wspólnoty Mieszkaniowe oraz  1 Dom Młodzieży, w których starsi podopieczni przygotowują się do wejścia w dorosłe życie. W ciągu 33 lat działalności ponad 350 podopiecznych opuściło SOS Wioski Dziecięce, są dziś samodzielnymi, szczęśliwymi ludźmi. Ich historie są różne, ale wszyscy zgodnie twierdzą, że  Stowarzyszenie odegrało w ich życiu kluczową rolę. Stowarzyszenie prowadzi także Programy Umacniania Rodziny, czyli działania profilaktyczne skierowane do rodzin zagrożonych rozpadem. W ramach Programów funkcjonuje 14 świetlic środowiskowych. Wszystko po to, by dzieci mogły pozostać w rodzinie pochodzenia.

Sprawdź jak możesz pomóc: www.wioskisos.org

 


Siemacha

Stowarzyszenie SIEMACHA od blisko 25 lat tworzy społeczności młodzieżowe, które korzystają z sieci placówek edukacyjnych, sportowych i terapeutycznych. To jedna z największych w Polsce organizacji społecznych, którą wyróżnia silna tożsamość ideowa i wyraźna struktura instytucjonalna. Każdego dnia SIEMACHA zapewnia opiekę ponad 2 tys. wychowanków, którzy pod opieką pedagogów budują trwałe relacje rówieśnicze, zdobywają nowe umiejętności i rozwijają talenty.

Organizacja działa w 30 lokalizacjach, prowadząc placówki dzienne (SIEMACHA Spot), całodobowe (SIEMACHA Spot 24/7), wakacyjne (SIEMACHA Spot Camp), sportowe (Centra Rozwoju Com-Com Zone), Akademię Sportu Progres Jerzego Dudka oraz oddziały Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.

Więcej informacji: www.siemacha.org.pl

 


SOS

Stowarzyszenie WIOSNA powstało w 2001 roku w Krakowie, jako organizacja pożytku publicznego, aby pomagać Polakom skutecznie i w mądry sposób pomagać sobie nawzajem. Tworząc oraz doskonaląc systemy pomocowe, dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, daje możliwość Polakom dzielenia się z najbardziej potrzebującymi w taki sposób, aby pomoc nie uzależniała, ale stała się impulsem do zmiany w życiu. Firmom, oferuje szereg mechanizmów budowania wizerunku społecznie odpowiedzianych: partnerstwo w realizowanych projektach, marketing społecznie zaangażowany, wolontariat pracowniczy czy inwestor społeczny. WIOSNA jest organizatorem SZLACHETNEJ PACZKI oraz AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Więcej o możliwościach zaangażowania się na: www.szlachetnapaczka.pl


UNICEF_6398b_450x450

Od 70 lat nieprzerwanie UNICEF walczy, aby każde dziecko na świecie mogło być po prostu dzieckiem. Aby dzieci nie musiały być żołnierzami, czy też ofiarami wojen dorosłych. Aby nie musiały pracować, ale mogły chodzić do szkoły i bawić się  z rówieśnikami.

Dzięki wsparciu Darczyńców UNICEF finansuje szczepienia przeciw odrze, tężcowi i polio, leczy maluchy cierpiące z powodu niedożywienia. W sytuacji klęski humanitarnej, jako jedna z pierwszych organizacji UNICEF niesie pomoc w miejscu tragedii. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie w walce o przestrzeganie prawa każdego dziecka do zdrowia, edukacji, równości i ochrony