16:00-16:30   Rejestracja

16:30-16:45   Przywitanie Gości 

                        Case Study:  Janusz Szulik – Prezes Zarządu, Grupa INTER Polska

 16:45-17:45   Panel 1: Innowacje dla zrównoważonego rozwoju

17:45-18:45   Panel 2: Firmy wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju

19:00-20:00   Networking cocktail

20:00-20:15   Wystąpienie Gościa Specjalnego

                        Prezentacja: Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Network Poland

 20:15-21:15   Ceremonia rozdania „Responsible Business Awards”

 21:30-00:00   Wieczorny bankiet