Wrażliwość społeczna biznesu została nagrodzona, podczas szczytu „RESPONSIBLE BUSINESS SUMMIT & AWARDS GALA”

WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU ZOSTAŁA NAGRODZONA! JUŻ PO RAZ DRUGI PODCZAS SZCZYTU „RESPONSIBLE BUSINESS SUMMIT & AWARDS GALA” UHONOROWANO PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY WYRÓŻNILI SIĘ WYJĄTKOWYM WKŁADEM W PROMOWANIE I WDRAŻANIE PRAKTYK CSR ORAZ IDEI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU.

II edycja „Responsible Business Summit & Awards Gala” odbyła się 14 października 2016 w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Wśród Partnerów tegorocznej edycji byli między innymi  Pfizer, PayU, Raiffeisen Bank Polska, T-mobile Polska, Xerox Polska i Promedica24 zaś Partnerzy Społeczni to między innymi  Unicef Polska, Stowarzyszenie Siemacha, Stowarzyszenie Wiosna i Polska Akcja Humanitarna.

„Dzisiejsza uroczystość ma podkreślić ogromne znaczenie zaangażowania biznesu w działania prospołeczne i pokazać jego wpływ na budowanie lepszego społeczeństwa. Udowodnimy, że są w Polsce przedsiębiorstwa, dla których odpowiedzialny biznes jest priorytetem” powiedziała Beata Radomska, prezes Executive Club.


Wydarzenie otworzył Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, który opowiedział o postulatach zrównoważonego rozwoju. Jako przykład podał między innymi problem silnej eutrofizacji Bałtyku, która prowadzi do wyniszczenia ekosystemu polskiego morza.

Podczas konferencji debatowano nad kwestiami dotyczącymi nierówności społecznych, wpływu biznesu na społeczności lokalne czy też akcjonariacie pracowniczym.

Pierwszy panel poprowadził dr Grzegorz Malinowski z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego, a prelegenci skupili się na podziałach etycznych biedni-bogaci i nierównościach społecznych i zawodowych. Zadano pytanie o roli polityki CSR w przedsiębiorstwach oraz co może zrobić biznes by poprawić społeczną spójność, między innymi w kontekście umów śmieciowych i funkcjonowania związków zawodowych. Ks. Andrzej Augustyński, Przewodniczący Zarządu, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA zwrócił uwagę na fakt, że wymagania społeczne powinny zostać zinstytucjonalizowane, a do prawidłowego funkcjonowania systemu potrzeba profesjonalnych narzędzi i zawodowców, a nie wolontariuszy. Zwrócił także uwagę na fakt, że nie liczą się liczby, ale efektywność danej organizacji społecznej. Agata Stafiej – Bartosik – Dyrektor Fundacji Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego w Polsce zadała pytanie, jakiego rodzaju nierówności są prawdziwymi problemami – ta podstawowa to poczucie bezradności; złożoność problemów społecznych jest ogromna i są one zbyt duże, by jednostki miały z nimi walczyć w pojedynkę. Dlatego konieczne jest stworzenie wspólnot, które sektorowo rozwiązywałyby problemy i poszukiwałyby rozwiązań. Prof. Wiesław Nowiński z Agencji ds. Nauki, Technologii i Badań w Singapurze odwołał się z kolei do Happiness Index jako dowodu na to, że szczęście to sprawa mentalności, a nie nierówności, a istotne jest nie porównywanie się do innych. Profesor zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania biznesu w budowę nowej kultury innowacyjnej i tworzenie centrów doskonałości współpracujących z młodzieżą, która wyjeżdża z kraju. „Ważne jest, by ściągnąć do kraju elitę innowacyjno-kulturowo-technologiczną” – powiedział Nowiński. Na potrzebę edukacji zwrócił też uwagę Cesar Lipka – Prezes Zarządu, SuperDrob. Młodzież trzeba edukować od podstaw – mówił. Odwołując się do doświadczeń swojej firmy mówił o potrzebie przekazywania pracownikom, że warto wspierać i angażować się w działania społeczne. Zaznaczył też, że sposobem na aktywizację obszarów wiejskich jest doprowadzenie biznesu na peryferia.

Drugi panel, który poprowadził prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015 skupił się na strategii CSR jako podstawie dobrego marketingu, metod angażowania pracowników w działania wolontaryjne oraz problemu pomiaru skuteczności działań firm w kierunku pomocy społecznej, miara działalności. Katarzyna Balashov – Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej, Grupa IKEA zwróciła uwagę na fakt, że biznes musi być zrównoważony na każdym poziomie – produkcji, pozyskiwania surowców czy sprzedaży. Promowanie zaangażowania wśród pracowników opłaca się marketingowo i sprzedażowo, ale przede wszystkim na poziomie budowania relacji wewnątrz organizacji – przekonywała, odwołując się do doświadczeń IKEI, np. przy pomocy uchodźcom, w co angażują się wszyscy pracownicy. Jacek Pogonowski – Prezes Zarządu, Konsalnet Holding mówił o tym, że jego spółka wspiera konkretne projekty angażując się z chęci pomocy, a nie obliczając efekty finansowe. Katarzyna Rudnicka – Prezes Zarządu Vivenge rozpoczęła mocną krytyką kapitalizmu, który według niej jest aspołeczny i wyzyskujący, choć to on kształtował Polskę rozwiniętą obecnie. Zaapelowała o to, by nie zapominać o ludzkim aspekcie i w świecie rządzącego pieniądza promować poczucie koleżeństwa i solidarności. Małgorzata Rybak-Dowżyk – Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile Polska uważa, że niezwykle istotne są strategie zrównoważonego rozwoju. „Robiąc coś dla siebie, robić coś dla innych” – powiedziała, opowiadając o działaniach spółki, między innymi mającymi na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym. Kampania reklamowa nie powinna łączyć się z akcją charytatywną – mówiła opowiadając o licznych akcjach T-Mobile angażujących zarówno pracowników, jak i klientów. Edyta Ziajowska – Dyrektor Marketingu PayU powiedziała, że spółka wierzy w dzielenie się tym, co się wypracowało z klientem na zasadzie wymian wzajemnych wartości. Metodą angażowania się pracowników jest klarowna działalność firmy – powiedziała.

Trzeci panel, prowadzony przez Prof. Bolesława Roka z Katedry Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, eksperta CSR, poświęcony był  tematyce odpowiedzialnego inwestowania oraz tezy, że biznes stwarza problemy społeczne, ale i coraz częściej go rozwiązuje. Prof. Witold Orłowski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula wyraził przekonanie, że ci, którym się „powodzi” powinni pomagać, a biznes wykorzystuje te działania do celów marketingowych z powodzeniem. Robert Cyglicki – Dyrektor Greenpeace w Polsce zwrócił uwagę na problem angażowania się biznesu w akcje, na których się nie zna, np. w akcje sadzenia drzew. Powiedział także, że biznes jest częścią problemu i musi się zmienić. Zmiana musi się pojawić na wielu poziomach, i na systemowym i na poziomie korporacji. Aby właściwie stosować wymogi CSR konieczne jest myślenie długofalowe oraz wywieranie presji konsumentów, do których odwołuje się Greenpeace. Zaapelował także o traktowanie odpowiedzialnego biznesu nie jako hasła, ale realnej troski o przyszłość i jakość życia. Na pytanie w jaki sposób przedsiębiorcy mogą przyczyniać się do rozwoju społecznego Marek Krupiński – Dyrektor Generalny UNICEF Polska, odpowiedział, że biznes jest w stanie finansować i pozytywnie reagować na zjawiska jakie wokół nas na świecie się dzieją od kryzysów humanitarnych, po wojny, a jego zaangażowanie ocenił pozytywnie. Z kolei Piotr Mirosław – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Lyreco Polska zwrócił uwagę na wagę wprowadzania na rynek produktów ekologicznych oraz realizacja strategii zrównoważonego rozwoju na każdym szczeblu i w każdym obszarze działania firmy. Francois Colombie – Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan Polska, Rosja i Ukraina wypowiadał się na temat akcjonariatu pracowniczego i tego, w jaki sposób Auchan buduje firmę poprzez zaufanie, postęp i dzielenie się władza i wiedzą, a Maciej Bardan – I Wiceprezes Zarządu, Raiffeisen Bank Polska odniósł się do problematyki dbałości o interes akcjonariuszy na każdym szczeblu procesu biznesowego. CSR traktuje jako narzędzie angażowania pracowników, by byli mocniej związani z firmą i czuli się odpowiedzialni za miejsce, w którym pracują. Jako podsumowanie dyskusji można uznać słowa prof. Orłowskiego, który stwierdził, że jeśli firma ma dobrą strategię CSR to służy zarówno celom marketingowym, jak i budowaniu pozytywnych relacji w firmie.

Zwieńczeniem konferencji była uroczysta gala „Responsible Business Awards”, podczas której nagrodzono podmioty, które wyróżniły się wyjątkowymi osiągnięciami w zakresie CSR i zaangażowaniem w działania pro społeczne. Wydarzenie otworzył Grzegorz Gruca, Wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej, który zwrócił uwagę na to, że ich organizacja nie mogłaby działać bez wsparcia wielu firm, także tych, które zebrały się tego wieczoru w Sofitelu i pogratulował wszystkim laureatom prestiżowych statuetek.

LAUREACI „RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS”

OUTSTANDING HUMAN CAPITAL INVESTOR
Mota-Engil ex aequo z SuperDrob S.A.

OUTSTANDING CSR STRATEGY
Ikea Polska ex aequo z Polpharma SA

OUTSTANDING CSR PROJECT
Bank Gospodarstwa Krajowego ex aequo z Pfizer Polska oraz specjalne wyróżnienie dla Pol-Miedź Trans

OUTSTANDING CORPORATE PHILANTHROPIST
Dr. Oetker Polska ex aequo z Konsalnet Holding SA

OUTSTANDING NON PROFIT ORGANIZATION
Fundacja Orlen-Dar Serca ex aequo ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce

W dodatkowej kategorii OUTSTANDING INDIVIDUAL PHILANTHROPIST statuetkę otrzymała Karolina Sołowow, Przewodnicząca Rady Fundacji Fabryka Marzeń.

 

Strategic Partner: Pfizer Polska
Main Partner: PayU
Partners: Auchan, Cigno Consulting, Edenred, Lyreco, Promedica24, Raiffeisen Polbank, SuperDrob
Gala Partners: DOW, Konsalnet, Pika, Promedica24, T-Mobile Polska, Vivenge, Xerox Polska

Media Partners: Wirtualna Polska, Polska The Times, Warsaw Business Journal, CEO Magazyn, PAP Biznes, Polish Market, Rynek Inwestycji, Law Business Quality, Polish Market, Poland Today, Newseria, Biznes Alert, investing.com, kampaniespoleczne.pl, CR Navigator, Flaash.tv, polityczna.tv, Biznes Alert, Obserwator Międzynarodowy, CRSInfo, Be. Navigator