Firmy wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju

28 listopada w hotelu InterContinental odbyła się ostatnia już tegoroczna konferencja organizowana przez Executive Club. „Sustainable Economy Summit”, bo o nim mowa, w całości poświęcony był tematyce zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Tym razem przygotowane zostały dwa panele dyskusyjne oraz wieczorna gala rozdania statuetek „Responsible Business Awards”.Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Pana Janusza Szulika, Prezesa Zarządu Grupy INTER Polska. Mówca podkreślał wagę ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, a także samego zdrowia jako najważniejszego kapitału przedsiębiorstwa.

 

 

Następnie nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny moderowany przez Profesora Piotra Płoszajskiego – Kierownika Katedry Teorii Zarządzania, SGH. Po krótkim wstępie i przytoczeniu pochodzenia pojęcia zrównoważonego rozwoju (pierwotnie odnosiło się ono do sposobu gospodarowania lasem, aby wycinać tylko tyle drzew ile potrzeba) moderator zaprosił panelistów. W dyskusji udział wzięli: Anna Lewandowska – Dyrektor Działu Inflammation & Immunology, Pfizer Polska; Andrzej Losor – Dyrektor Marketingu i Komunikacji, Grupa Górażdże; Janusz Szulik – Prezes Zarządu, Grupa INTER Polska oraz Zbigniew Warmuz – Prezes Zarządu, Synthos. Dyskusja dotyczyła innowacji dla zrównoważonego rozwoju. Na wstępie Zbigniew Warmuz podkreślił ogromną wagę edukacji jako głównego czynnika zmiany zachowań konsumenckich oraz podejścia do segregacji odpadów. Do tych procesów dostosowują się przedsiębiorstwa, wprowadzając coraz nowsze techniki produkcji ograniczające szkodliwe substancje. Zmianom tym według Anny Lewandowskiej sprzyjają również dyrektywy UE dotyczące profilaktyki zdrowotnej, które obniżają koszty zmniejszonej produktywności pracowników. Podsumowaniem panelu dyskusyjnego była metafora mówiąca o tym, że skoro produkowane są zegary, które mają działać przez 10 000  lat to sprawmy, aby miał kto na nich sprawdzać godzinę.

Drugi panel dyskusyjny zainaugurował jego moderator – Profesor Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Mówca podkreślił, że działania państwa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju zapisane są w artykule 5 obowiązującej konstytucji. Następnie Profesor zaprosił do dyskusji prelegentów, którymi byli: Katarzyna Balashov – Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej, IKEA Retail; Robert Daniluk – Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju, Lyreco Polska; Iwona Jacaszek-Pruś – Dyrektor ds. korporacyjnych, Kompania Piwowarska; Marek Kopyto – Country Manager, Unilever Polska oraz Katarzyna Rudnicka – Prezes Zarządu, VIVENGE. Dyskusja skupiła się przede wszystkim na wyzwaniach, jakie firmom stawia zrównoważony rozwój oraz na realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jest ich łącznie 17 i zostały przyjęte przez wszystkich członków ONZ w 2015 r. poprzez Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Prelegenci zgodnie stwierdzili, że aby efektywnie realizować te cele, należy umieścić je jako elementy strategii firmy i zrównać np. z celami finansowymi. Dopiero wtedy można liczyć na ich efektywną realizację. Jako aktualnie bardzo ważne wyzwanie wskazano ograniczenie plastiku. Pozytywnym wnioskiem z tej dyskusji był fakt, iż przedsiębiorstwa prowadzą bardzo zaawansowane działania eliminujące ten produkt z ich biznesów. Rozmawiano także o wzrastającej świadomości pracowników, którzy nierzadko swoją postawą są w stanie skłonić pracodawcę do podjęcia działań na rzecz lokalnej społeczności poprzez np. budowę oczyszczalni ścieków.

Zwieńczeniem konferencji była gala rozdania statuetek „Responsible Business Awards”, które uhonorowały te spółki i przedsiębiorców, którzy wdrażają idee odpowiedzialnego biznesu oraz wyróżniają się działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podczas tej edycji rozdano 12 nagród w 9 kategoriach oraz 3 nagrody specjalne!

Laureaci „Responsible Business Awards”:

WIZJONER ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

 

Dominika Bettman, Prezes Zarządu, Siemens Polska

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA

Skanska SA

Grupa Górażdże – wyróżnienie

LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI

Unilever Polska

LIDER EKOLOGII W ENERGETYCE

Schneider Electric Polska

LIDER TECHNOLOGII DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

BASF Polska

Robert BOSCH – wyróżnienie

LIDER ETYKI W BIZNESIE

Lyreco Polska

LIDER FAIR TRADE

Eurocash SA

IKEA Polska

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA

ING Bank Śląski SA

LIDER ZAANGAŻOWANIA PRACOWNICZEGO

Benefit Systems SA

VIVENGE

NAGRODY SPECJALNE „DIAMENT CSR”

Pfizer Polska

Konsalnet Holding SA

PKO Bank Polski SA