Zrównoważony i odpowiedzialny biznes w praktyce. Relacja z Sustainable Economy Summit

Piątą edycją konferencji Sustainable Economy Summit zamknęliśmy bardzo intensywny rok w wykonaniu Executive Club. Wydarzenie odbyło się 27 listopada w Sheraton Grand Warsaw. Podczas trzech paneli dyskusyjnych i pięciu wystąpień omówiliśmy najważniejsze kwestie dotyczące zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Zwieńczeniem dnia była wieczorna gala “Sustainable Economy Awards”, w trakcie której uhonorowaliśmy przedsiębiorstwa i osoby, które szczególnie wyróżniły się na polu odpowiedzialnego biznesu.

Wydarzenie zainaugurował Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland, który wskazał, jakie działania może podjąć ludzkość, by ograniczyć postępujące konsekwencje wynikające ze zmian klimatycznych, spowodowanych przez działalność człowieka. Jednym z rozwiązań jest rezygnacja z dotychczasowych, wysokoemisyjnych metod pozyskiwania energii i zastąpienie ich źródłami odnawialnymi, a także radykalne zmniejszenie śladu węglowego dzięki korzystaniu z niskoemisyjnych środków transportu. Mówca zwrócił uwagę na to, że jeśli ludzkość nie podejmie odpowiednich działań to będzie musiała zmagać się z coraz bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i globalnym wzrostem temperatur. W wyniku tego nastąpi kryzys wodny i to właśnie woda według analityków stanie się zarzewiem przyszłych konfliktów. Aby oddalić te wizje, ważne jest natychmiastowe podjęcie stanowczych i konkretnych kroków na rzecz zrównoważonego prowadzenia biznesu i odpowiedzialnego korzystania z surowców naturalnych.

Plenarna dyskusja pierwszego panelu prowadzona przez Prof. Bolesława Roka z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego dotyczyła gospodarki obiegu zamkniętego, czyli najprościej mówiąc – racjonalnego wykorzystywania zasobów i przeciwstawiania się marnotrawstwu. W debacie udział wzięli: Iwona Jacaszek-Pruś – Dyrektor ds. korporacyjnych, Kompania Piwowarska, Dr Robert Daniluk – Dyrektor Departamentu Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju, Lyreco Polska; Leszek Kąsek – Starszy ekonomista w Biurze Analiz Makroekonomicznych, ING Bank Śląski; Łukasz Ludwisiak – Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Lafarge w Polsce; Jacek Siwiński – Prezes Zarządu, VELUX Polska oraz Michał Ziajowski – Prezes Zarządu, Precia Polska. Jednym z zagadnień, do którego odnieśli się wszyscy paneliści były działania, jakie firmy podejmują, na rzecz redukcji zużycia surowców naturalnych. Kluczowym działaniem jest przetwarzanie odpadów oraz ich ponowne użycie. Łukasz Ludwisiak zwrócił uwagę na to, że branża produkcji materiałów budowlanych jest bardzo chłonna jeżeli chodzi o zużycie surowców. Polska może natomiast pochwalić się jednymi z najnowocześniejszych zakładów przemysłu cementowego, w których wykorzystywana energia cieplna w ponad 60% zastępowana jest paliwami alternatywnymi, co skutkuje znaczącym ograniczeniem zużycia złóż. Paneliści wspólnie podkreślali, że budowanie strategii firmy wokół gospodarki obiegu zamkniętego przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla samej konkurencyjności firmy.

 

Przed zakończeniem pierwszej części konferencji, uczestnicy mieli okazję posłuchać wystąpienia Pani Iryny Szwabowskiej – Sales Manager, Dell Technologies. Czy organizacje o silnej pozycji rynkowej mogą zmieniać świat na lepsze? – to pytanie stanowiło główną oś prezentacji. Upcykling plastiku, ponowne użycie elektroniki z recyklingu, lepsze wykorzystywanie energii, angażowanie pracowników w działania ekologiczne – to tylko część działań, jakie podejmuje firma Dell. Ta wypowiedź dowodzi, że gigantycznie korporacje nie stoją obojętnie wobec problemów z jakimi boryka się środowisko naturalne.

 

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na drugie Case Study pod tytułem: „Aktywnie odpowiedzialni – certyfikat B Corp w Benefit Systems”, a zaprezentował je Rafał Mikołajczyk – Wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR, Benefit Systems. Mówca wyjaśnił, że przy wystawianiu certyfikatu B corp brany jest pod uwagę ład prawny w firmie, relacje z klientami, wpływ na środowisko naturalne i działalność na rzecz lokalnych społeczności. Mówi się o nim, że nie jest on przyznawany firmom, które są najlepsze na świecie, ale które są najlepsze dla świata. Firmy te w ramach działalności biznesowej starają się rozwiązywać problemy społeczne. Idea ta pochodzi z USA i Kanady, a w Europie pod względem ilości firm z tym certyfikatem wyróżniają się kraje Beneluksu oraz Włochy i Francja. Przykładami firm, które uzyskały certyfikat B Corp są m.in. producenci kosmetyków pochodzenia roślinnego czy telefonów z elementów powstałych z recyclingu, w których można wymieniać moduły i dostosowywać produkt do swoich potrzeb.

Po tym wystąpieniu płynnie przeszliśmy do drugiego panelu dyskusyjnego pt. „Eko-miasto przyszłości”, którego moderatorem był Bartosz Dominiak – Zastępca Burmistrza Ursynowa, Smart City Expert&Blogger, a do dyskusji zaprosił następujących  panelistów: Andrzeja Losora – Dyrektora Marketingu i Komunikacji, Grupa Górażdże; Mirosława Milę – Wiceprezesa Zarządu ds. technicznych, Omega Innowacje; Adama Targowskiego – Członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC; Waldemara Witczaka – Dyrektora Regionalnego SEGRO; Piotra Zacharskiego – Eksperta IOŚ-PIB, Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju. Eksperci rozpoczęli dyskusję od swoich wizji miast przyszłości. Wymienili w nich m.in.: zeroemisyjne budynki, spalarnie śmieci o zerowym wpływie na środowisko (jak np. nowo otwarta spalarnia w Kopenhadze ze stokiem narciarskim na dachu), smart city a w nim automatyka oświetlenia w przestrzeni miejskiej dostosowana do aktualnych potrzeb, elektromobilność oraz efektywne zagospodarowywanie odpadów produkowanych przez mieszkańców miast. Kolejnym tematem rozmowy był smog. Paneliści zgodzili się, że problem jest powszechny i bardzo poważny. Jest jednak szansa, że uda nam się ograniczyć emisję szkodliwych związków chemicznych. Rośnie liczba inwestycji w Warszawie z betonu redukującego tlenki azotu z powietrza. Stawia się na dogodną lokalizację biurowców, dzięki której pracownicy ograniczą używanie samochodów na rzecz dojeżdżania komunikacją miejską. Duży potencjał według ekspertów ma również monitoring mediów w chmurze – np. oświetlanie ulic, wtedy kiedy jest taka potrzeba. Rozwijanie sieci ciepłowniczej również ogranicza smog. Jako bardzo ciekawe rozwiązanie poprawiające oszczędność energii wskazano rozwój technologii fotowoltaicznej na bazie perowskitów. Minerały te wykorzystują światło rozproszone bardziej efektywnie, gdyż nie muszą być zlokalizowane tylko na dachach w postaci paneli. Można nimi pokryć dowolną powierzchnię. Bardzo istotne jest również niwelowanie strat energetycznych budynków, aby poprawiać ich bilans energetyczny. Zużyta energia odzyskiwana jest ze ścieków oraz wentylacji, a jako odpad produkowany jest chłód, który następnie wykorzystywany jest w klimatyzacji. Wszystkie te rozwiązania już teraz implementowane są w Warszawie.

„Czy oprócz kija i marchewki istnieją inne metody, żeby zmotywować ludzi do właściwych zachowań?” to temat kolejnego wystąpienia, które wygłosił Dr Maciej Kraus – Partner, Movens Capital. Jak to się dzieje, że wiemy co jest dla nas dobre, a mimo to nie zawsze nam to wychodzi? Przykładem takiego działania jest silna korelacja pomiędzy liczbą służbowych miejsc parkingowych a liczbą osób dojeżdżających do pracy transportem publicznym. Jak zatem wszelkie nieracjonalności wykorzystać dla naszego dobra? Przede wszystkim trzeba zacząć od minimalizowania ryzyka podejmowania błędnych decyzji na podstawie posiadanej wiedzy. Za przykład może tu posłużyć obserwacja surowości wyroków sędziów podczas rozpraw odbywających się przed lunchem. Jest ona nieporównywalnie wyższa niż wyroków, które zapadły po lunchu. Generalnie wiemy co jest dla nas dobre i właściwe, ale z jakiegoś powodu tego nie robimy i dlatego tak bardzo istotne jest, aby te słabości umieć wykorzystać w dobry sposób. Jako podpowiedź jak to osiągnąć może posłużyć tzw. Kontrakt Odyseusza, czyli celowe osłabianie siebie w dobrym celu – zrezygnujmy więc ze wspomnianego na początku służbowego miejsca parkingowego.

Po lunchu mieliśmy przyjemność wysłuchać piątego dziś wystąpienia. „Seniorzy – czyli my w przyszłości. Jak zorganizować zrównoważone życie, gdy ma się 70, 80, 90…..lat?”, którego autorem był Paweł Żuk – Prezes Zarządu, Centrum Medyczno – Diagnostyczne. Z jego wypowiedzi dowiedzieliśmy się, że najbliższych latach nastąpi bardzo duże przyspieszenie starzenia się społeczeństwa, ponieważ starzeje się pokolenie powojennego boomu urodzeniowego. Do 2060 roku Polska będzie jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Już teraz należy zastanowić się nad wyzwaniami, jakie wówczas przed nami staną. 25% seniorów żyje samotnie, mało z nich jest aktywnych społecznie, wielu z nich cierpi na brak wartościowych kontaktów ze światem zewnętrznym, naturalne więzi rodzinne rozrywane są poprzez nadmiar pracy. Seniorzy są wykluczeni cyfrowo, narażeni na wykorzystanie i wielochorobowość. Ilość depresji wzrasta (jest to najszybciej rozwijająca się grupa zaburzeń psychicznych). Seniorzy spożywają ogromne ilości leków i suplementów (polipragmazja) co często prowadzi do zwiększania problemów z niepożądanym działaniem powstałym z interakcji dwóch lub więcej leków. Mówca przedstawił kilka rozwiązań tych problemów. Najważniejszym z nich rozwój podstawowej opieki zdrowotnej. Ważne jest też, aby długoterminowa opieka nad seniorami odbywała się w domu, gdyż jest to ich naturalne środowisko. Osobom starszym niezbędny będzie także fizjoterapeuta, psycholog i tzw. zarządzanie własną chorobą wobec narastającej wielochorobowości. Nieocenione są zajęcia aktywizujące, ale najważniejszą rzeczą jest wsparcie rodziny.

Trzeci i ostatni panel dyskusyjny dotyczył innowacji w chemii i farmacji dla zrównoważonego rozwoju. Moderatorem był Dominik Wójcicki – Redaktor naczelny “Chemia i Biznes”, a jego rozmówcami byli: prof. Janusz Jurczak – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk; Maciej Korbasiewicz – Prezes Zarządu, BOLIX; Michał Kurzelewski – Dyrektor ds. medycznych, Pfizer Polska; Krzysztof Mazurek – Członek Zarządu, Bayer Polska; Hanna Śliwińska – Kierownik ds. Marketingu, CF Cefarm. Jak powiedział na wstępie Pan Michał Kurzelewski: „rolą branży farmaceutycznej jest branie na siebie ryzyka, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i udostępnianie ich dla pacjentów”. Tego typu działania rewolucjonizują branżę i zmieniają paradygmat myślenia. Nie chodzi już tylko o maksymalizację zysku z produktu, ale również o jego odpowiedzialność względem środowiska. Przykładem aktywnego działania na rzecz odpowiedzialności biznesu jest rozwój recyclingu chemicznego oraz zakładów termicznego przekształcania odpadów. Zrównoważony rozwój w tej materii nie obędzie się bez aktywnej polityki państwa, a ponieważ akceptacja społeczna dla innowacji według badań jest wysoka, jest to dobry czas na tego typu odważne działania. W tym kontekście niezbędna jest współpraca biznesu z ośrodkami naukowymi oraz przemysłem. Dla przykładu niemiecki przemysł farmaceutyczny wygenerował liczbę wdrożonych innowacji na rzecz poprawy jakości powietrza porównywalną do kwot inwestowanych w zbrojenia!

Po zakończeniu części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną galę. Jej punktem kulminacyjnym było rozdanie statuetek Sustainable Economy Awards dla najlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu. W tym roku rozdanych zostało 13 nagród w 9 kategoriach.

Laureaci „Sustainable Economy Awards”:

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA
Segro Poland

 LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI
Fabryki Mebli Forte SA

LIDER EKOLOGII W ENERGETYCE
TAURON Polska Energia SA
Grupa GPEC – wyróżnienie

LIDER TECHNOLOGII  DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Michelin
DekoEko – wyróżnienie

LIDER ETYKI W BIZNESIE
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA
BNP Paribas Bank Polska SA

LIDER DORADZTWA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Deloitte Polska

LIDER ZAANGAŻOWANIA PRACOWNICZEGO
Lafarge Polska

WIZJONER ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
Olga Malinkiewicz, Saule Technologies
Robert Jacek Moritz, Alta SA – wyróżnienie

NAGRODA SPECJALNA
Małgorzata Adamkiewicz, Adamed Pharma