Relacja ze spotkania klubowego „Electromobility in Smart City”

19 maja br. odbyła się druga edycja spotkania klubowego „Electromobility in Smart City”, organizowanego przez Executive Club. Eksperci z sektora elektromobilności spotkali się w celu omówienia istotnych kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju miast w dobie postępu technologii. Spotkanie odbyło się w warszawskim Klubie Sosnowym, a transmisja wydarzenia dostępna jest na kanale Executive Club w serwisie YouTube.

Debatę zainaugurowało wystąpienie gościa specjalnego Włodzimierza Karpińskiego – Sekretarza Miasta Stołecznego Warszawy, który przedstawił strategię rozwoju elektromobilności w stolicy. Mówca wymienił założenia i wszystkie działania, które podejmowane są przez Samorząd Miasta na drodze poprawy jakości życia mieszkańców i wszystkich odwiedzających Warszawę. Inwestycje w transport publiczny i plan rozwoju ogólnodostępnej sieci ładowarek pojazdów elektrycznych to jedne z punktów strategii, które wymienił Sekretarz. Elektromobilność stanowi dla Samorządu znaczne wyzwanie, ale jednocześnie szansa na podniesienie komfortu życia.

Panel dyskusyjny poprzedziło również case study pod hasłem „Zrównoważona mobilność w Smart Cities”, przygotowane przez Leszka Szafrana – Dyrektora Zarządzającego Biznesem Opon Osobowych w regionie Europy Wschodniej – Północ, Goodyear Polska. Prezes przedstawił organizację, jako integralną część zrównoważonej elektromobilności, podkreślając zaawansowanie technologiczne opon i ich ogromne możliwości.

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja, której moderatorem był Tomasz Polichnowski – Prezes Zarządu Politraffic, Ekspert PIIT ds. ITS. Wśród dyskutantów znaleźli się: Rafał Budweil – Prezes Zarządu, Triggo SA, Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Robert Kasprzak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska SA, Krzysztof Kochanowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności PIME oraz Andrzej Szałek – Pełnomocnik Zarządu, Toyota Motor Poland. Tematyka panelu dyskusyjnego dotyczyła rozwoju polskiej elektromobilności, jako zależności pomiędzy użytkownikami, pojazdami oraz infrastruktury drogowej. Eksperci poddali po dyskusję czynniki stymulujące oraz ograniczające dynamikę rozwoju, a także wyróżnili znaczenie koncepcji przemieszczania się samochodami osobowymi.

Partnerzy: APN Promise, BOŚ Bank, Goodyear Polska, Toyota Motor Poland, Triggo SA

Patroni Honorowi: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Prezydent m.st. Warszawy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Politechnika Warszawska

Patroni: Stowarzyszenie Mobilne Miasto, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Politechnika Warszawska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Związek Miast Polskich, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

 

Patroni medialni: Executive Magazine, Polska Times, Manager Report, manager24.pl, CEO Magazyn Polska, Biznes na fali, Magazyn LBQ, Nowoczesne Hale, Utrzymanie Ruchu, dlaProdukcji.pl, Portal Przemysłowy, Automatyka Przemysłowa, InżynierUR, Automatyka, Budowa.org, Budownictwo.org, Nieruchomosci.biz, zrobotyzowany.pl, staleo.pl, Urbnews.pl