Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński

Minister Inwestycji i Rozwoju

W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego. 20 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. 9 stycznia 2018 r. został powołany na stanowisko Ministra Inwestycji i Rozwoju.Absolwent i doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.


Nicolas-Colin

Nicolas Colin

 

współzałożyciel i dyrektor The Family, ogólnoeuropejskiej firmy inwestycyjnej wspierającej początkujących przedsiębiorców, posiadającej portfel ponad 150 szybko rozwijających się startupów. Jest współautorem wielu prac dotyczących technologii, w tym raportu na temat opodatkowania w gospodarce cyfrowej z 2013 roku (za który został uznany przez International Tax Review jednym z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w tym roku). Jego artykuły regularnie pojawiają się w publikacjach międzynarodowych mediów, w tym w Foreign Affairs, The Financial Times oraz Le Monde. Spiker w Radio France i autor trzech książek dotyczących gospodarki cyfrowej i ochrony danych.


Steve-Wells

Steve Wells

 

futurysta, główny mówca i dyrektor operacyjny Fast Future. Szczególny nacisk kładzie na nowe modele przywództwa, współpracę i innowacje wymagane do podtrzymywania i różnicowania marek w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Współpracował z wieloma klientami z wielu różnych sektorów, w tym z The American Association for the Advancement of Science, Association of Independent Tour Operators, BDO UK LLP, EU Directorate General for Communications Networks Content and Technology, International Legal Technology Association, National Health Service (UK), Pfizer, Premier Media Group, Sky UK, Terrapinn Global Events oraz UK Government Department of Business Innovation & Skills.