politechnika
SZKOŁA BIZNESU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ jest liderem edukacji menedżerskiej w Polsce z ponad 25-letnią tradycją współpracy z prestiżowymi uczelniami założycielskimi: HEC Paris, London Business School oraz Norwegian School of Economics. Misją Szkoły jest kształcenie odpowiedzialnych liderów biznesu. W ramach naszych programów edukacyjnych menedżerowie otrzymują zestaw praktycznych umiejętności istotnych dla skutecznego zarządzania firmą i zespołami ludzkimi. Szczególny akcent położony jest na zrozumienie i adaptację technologii przyszłości.

Czytaj więcej

Programy:

MBA EXECUTIVE MBA KATALYST to międzynarodowe studia podyplomowe realizowane w języku angielskim zaprojektowane z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej. W ofercie zajęcia realizowane wspólnie z Salford University oraz BMI, szeroka gama zajęć w szkołach partnerskich oraz zagraniczne sesje wyjazdowe. Kładziemy nacisk na rozumienie nowych technologii w biznesie, indywidualny rozwój osobisty oraz innowacyjność i przedsiębiorczość. Program zajął 1 miejsce w opinii absolwentów oraz za cechy merytoryczne programu w rankingu MBA Perspektywy 2017.

MBA WCM roczne studia w języku polskim powstały w oparciu o międzynarodowy standard Kaizen -World Class Manufacturing. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy o zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym operującym na rynkach globalnych.

MBA Digital Transformation – roczne studia w języku polskim adresowane do osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii zarówno do podniesienia konkurencyjności własnej organizacji, jak i stworzenia nowego pomysłu na biznes.

MBA Finance & Technology – to roczne studia w języku polskim adresowane do osób sprawujących funkcje menedżerskie w obszarach finansowych, pragnące rozszerzyć swoje kompetencje o strategiczne zarządzanie finansami również z wykorzystaniem narzędzi technologicznych. Programy podyplomowe

Akademia Psychologii Przywództwa to unikalne roczne studium uwzględniające praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera. Dyrektorem programowym jest Jacek Santorski.

Total Design Management to roczne studia realizowane z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Program jest platformą łączącą świat designu i biznesu, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu strategii konkurowania poprzez skuteczne wykorzystywanie wzornictwa.

Postgraduate Studies in Accounting&Finance to roczne studia akredytowane przez ACCA z dwiema ścieżkami specjalizacyjnymi prowadzącymi do uzyskania międzynarodowych kwalifikacji ACCA.

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego to semestralne studium przeznaczone dla osób pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną.

Badania Kliniczne i Rozwój Leku dwuweekendowy kurs dla pracujących lub chcących pracować w farmacji lub przemyśle medycznym. Obejmuje tematykę badań klinicznych, biotechnologii oraz specyfiki wyrobów medycznych.

Marketing i Sprzedaż Leków trzyweekendowy kurs dla pracujących lub planujący pracować w farmacji lub przemyśle medycznym. Obejmuje tematykę sprzedaży w przemyśle medycznym, marketingu farmaceutycznego, negocjacji i mediacji, przedsiębiorczości i nowych technologii.

Programy zamknięte i szyte na miarę rozwiązania
Dysponujemy zespołem sprawdzonych wykładowców oraz praktyków biznesu. Diagnozujemy sytuację firmy i dopasowujemy najlepsze rozwiązania z naszej oferty. Efektem wspólnych prac z Klientem może być seria warsztatów lub program rozwojowy klasy MBA ukierunkowany na konkretne zagadnienia dotyczące organizacji. Zaufali nam między innymi: BRE Bank, GDDKiA, Fabryka Mebli Forte, Lafarge, Lyreco, PZU.


sgh_logo_300x80px

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest renomowaną warszawską uczelnią, posiadającą wyróżnienia niezależnych instytucji, jak Perspektywy, Rzeczpospolita, Home&Market czy Business Center Club. W 2015 r. uplasowała się na 5. miejscu w rankingu uczelni niepublicznych wydawnictwa „Perspektywy”, uzyskała również wyróżnienie w kategorii „Najwyższa Jakość Studiów” w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

Czytaj więcej

Rektorem AFiB Vistula jest prof. dr hab. Witold Orłowski. Z Uczelnią związani są wybitni eksperci, m.in. dr Marek Kulczycki – prezes FM Bank PBP, prof. Krzysztof Rybiński – b. wiceprezes NBP, prof. Andrzej Olechowski – b. minister finansów i b. minister spraw zagranicznych czy prof. Longin Pastusiak – b. wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. AFiB Vistula oferuje studia I i II stopnia, studia inżynierskie, podyplomowe, MBA, seminaria doktorskie. Od roku akademickiego 2014/2015 w AFiBV można zdobyć dyplom University of London / London School of Economics.kozminski_logo_300x80px
Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii. Została założona w 1993 roku. Według międzynarodowego rankingu „Financial Times” jest najlepszą szkołą biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 13 lat zwycięża w krajowych rankingach edukacyjnych publikowanych przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”.

Czytaj więcej

Posiada międzynarodowe akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych uzyskała najwyższą, pierwszą kategorię.W ALK studiuje 8000 osób. Akademia prowadzi studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w języku polskim i angielskim, a także studia podyplomowe, w tym programy MBA. W ofercie uczelni znajdują się również szkolenia, kursy, korporacyjne programy rozwojowe, organizacja konferencji, seminariów i spotkań, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na usługi szkoleniowo-doradcze oraz badawcze.

politechnika